Hudba a Sahadža jóga – 1.díl (13 min)

(Location Unknown)

HUDBA A SAHADŽA JÓGA (díl první)

KLASICKÁ INDICKÁ HUDBA HUDBA DUCHA

V Indii už od pradávna – je to starobylá tradiční země – už od pradávna žijeme úplně jinak. V těch dávných dobách… Víte, že i teď je klima tak příznivé, že můžete pobývat venku v lese. V této zemi nepotřebujete tolik věcí. Tedy v té dávné době mnoho lidí, kteří by se dali nazvat jasnovidci a světci, odešlo do lesů nalézt podstatu lidství, nalézt smysl lidského žití a zjistit, co je nejvyšším cílem člověka. Zjistili, že je to Duch. Proto všechna indická pravidla a indické filozofie, hudbu, výtvarné umění, tanec, divadlo, každý aspekt života, založili na bázi toho, že se musíme stát Duchem. Podstatou hudby je, že by měla potěšit Ducha. Vy jste sahadžajogíni a většina z vás nikdy nestudovala indickou hudbu, tak jako Já. Pravdou je, že indická hudba pochází z Ómkáry, z Božského zdroje zvuku. A proto poskytuje útěchu, zábavu a rozveselení Duchu. Jinak je Duch zcela spokojený sám o sobě, těší se sám sebou. Cítím, že se v hudbě a výtvarném umění odráží, aby spatřil odraz celé své překrásné existence, která se promítá do každé částečky, každé molekuly, každého atomu. A když Duch spatří tento odraz, nabyde novou dimenzi překrásné expanze své osobnosti, kdy máte pocit, jako byste rezonovali v celém vesmíru. My jsme neměli žádný časový rozvrh pro namas, ale měli jsme různá načasování hudby. V danou dobu by se měla hrát hudba vyjadřující určitou náladu. A všechny vyjádřené pocity by měly směřovat k Bohu. Neexistují žádné pocity, které by těšily Ducha, když nesměřují k Bohu. Žádné (jiné) rozpoložení si nelze užít. Je to taková věda! Náš hudební systém je nesmírně vědecký, protože svou podobu dostával podle toho, jak se Kundaliní fakticky přesouvala do různých sapta svara (tónů). Těchto sedm svara je zabudováno v našich sedmi čakrách. Začínají se sa, pak re, ga, ma – Matka, pa, dha, ni. Mé jméno také začíná na Ni. Těchto sedm svara je zabudováno v sedmi notách, a pak existují vikruty, vikrut svara (snížené a zvýšené), postranní, jak říkáme, čakry, ve kterých máme projevit dvanáct svara. Jenže skutečný význam hudby nikdo nepochopil. Byly vytvořeny také rágy, jen pomyslete! Nejprve poskládali noty, arohana, avarohana, stoupání, klesání, tak, jak se to líbilo Bohu, a tím vznikly melodie. Melodie jsou dané, melodie, noty, nemůžete měnit. Protože přišli na to, že tak, jak jsou, probouzejí Ducha. Zjistili to vibracemi. Zjistili, že když to takto zpívají, funguje to. Hráli na vínu a tehdy přišli na ty konkrétní svara. Přesné svara, které vás dokážou uvést do příjemného rozpoložení. Včera jsem vám říkala, že vám povím o rágách, které máme. Ra je energie. Ga – gajáthi v sanskrtu znamená pronikající, vcházející do všeho, je éterické, má kvality éteru. Éterické, jako když něco pošlete éterem, můžete to přijímat kdekoli. Rága je tedy energie, která proniká do éteru a dotýká se vašeho Ducha. To je rága. To, co rága dokáže, je, že odstraní všechny vaše hranatosti. Řekněme, že velmi rozčilený a ustaraný člověk se po příchodu z práce posadí a pustí si rágu. Upokojí ho to. Uklidní vás. U rágy se musíte posadit a uklidnit se. Dokud se neuklidníte, nemůžete si rágu vychutnat. Představte si někoho nervózního, jak poslouchá rágu. Je třeba se zklidnit. Víte, je třeba si uvědomit, že indická hudba je velmi hluboká záležitost. Mohou jí porozumět jen ti, kteří v sobě mají hloubku. Velmi Mě překvapilo, že lidé, kteří přijeli do Babamamovy akademie, během tří měsíců začali zpívat rágy typu Malkauns. Mám za to, že sahadžajogíni mají zvláštní schopnost osvojit si indickou hudbu. Naučili se snadno to, na co jiní potřebují roky. Opravdu Mě velmi překvapilo, jak se jim dařilo. A to, jak se tím všichni těšíte, jen potvrzuje, že je to hudba srdce, hudba Ducha. A proto, i když jste to nestudovali, přesto vás to všechny těšilo. To, že každý, ač je vás tu tolik, se tím tolik těšil, je něco, co značí jednotnou, kolektivní radost z hudby. Je to znak skutečného růstu a řekla bych opravdového, pokročilého stavu seberealizace, že vy všichni, ač z různých, nejrůznějších zemí, různých jazyků, různých stylů hudby, všichni jste se těšili hudbou, která byla skutečně univerzální. Otázka: Myslíte, že hudba je důležitá pro vzestup Kundaliní při meditaci nebo v Sahadža józe? ŠM: Ano, je to duchovní hudba oddaných. Hudba, zbožná hudba, když ji zpívají lidé, kteří jsou realizované duše, se dotýká vašeho srdce, dotýká se také vaší Kundaliní a velmi napomáhá jejich probuzení. Každý, kdo tam byl, je realizovaná duše – tanečnice, všichni. Tanečnice představovala rytmus, rytmus, který je božský, protože se stala realizovanou duší, je spojena s Božským. Když tedy tančí, vytváří božský rytmus. A když tito lidé zpívají, zpívají o oddanosti Bohu. Když ale svým zpěvem chválíte Boha bez spojení, nedostane se to k Němu, protože nejste spojení. Jako telefon bez připojení, když s ním budete telefonovat, ten přístroj se rozbije. Takže abyste dosáhli oddanosti, měli byste být s Bohem spojeni. Protože jsou spojeni s Božským, jejich hudba vydává vibrace, to, čemu se říká božské vibrace. A tím pro člověka vytváří atmosféru k získání realizace. Pak je pro Mě mnohem snazší dát lidem realizaci, protože se vyčistí atmosféra a lidé se připraví k získání realizace. Proto mám ráda hudbu, protože skrze ni můžete šířit vibrace. Je to velmi dobrý prostředek pro šíření vibrací, vibrací lásky. Hudebníci však musí být milující lidé. Ne horkokrevní, předvádějící se, ne ti, kteří si o sobě moc myslí. To všechno bude velmi dobře fungovat, když pochopíme, že tato Božská síla je tak mocná. Už se to všechno blíží. Teď už jen musíme pochopit, že se musíme zaměřit na své Já a meditovat, a jsem si jistá, že veškerá kreativita se určitě projeví a bude vykazovat lepší a lepší výsledky. Je to nyní zcela evidentní. Teď je však na sahadžajogínech, aby se toho zodpovědně chopili. Ať máte talent na cokoli, možná na hudbu, možná na umění, nebo na filmovou tvorbu, možná také na psaní. Když u sebe zjistíte jakýkoli talent, měli byste mu věnovat určitý čas. Jsem si jistá, že se to pak velmi dobře vypracuje. K hudbě tedy musím ještě dodat, že vnitřní hudba je také překrásná. Pokud se radujete z této hudby, pak vězte, že se těšíte i hudbou svého Ducha. Nechť vám všem Bůh žehná. Také se omlouvám za dnešní zpoždění. Ale ze srdce vám všem žehnám. A kéž vám Bůh dává stále větší a větší kreativnost, abyste svým životem vyjadřovali a představovali sahadž. Bůh vám žehnej.