Role žen ve společnosti (14 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

Role žen ve společnosti

Otázka: „Jaká je role ženy v dnešním světě, role ženského principu?“ Řekla bych, nemyslím, že jen ženy, jen proto, že se narodily jako ženy, mají svou roli. I muži mají, každý má, protože každý má v sobě svou Kundaliní. Ale ženy si musí uvědomit, že jako ženy mají větší zodpovědnost. Nemají jen sedět doma a starat se o děti, sedět na vejcích a sekýrovat manžela, když přijde domů. To není jejich role. Jejich role je být snášenlivá. Každá žena, která je matkou, musí být jako Matka Země. Kolik ta toho snáší! A jak přitom trpí, když Ji rabujeme, když Jí děláme potíže, přesto celou dobu jen dává, utišuje, odpouští a vše snáší. Chápete? Děláme tolik hříšných věcí, že by měla vybuchnout vztekem, ale Ona to nedělá. Je velmi opatrná, pomalu a jemně upomíná: „Teď odtud odejdi, hřmí.“ Je tak laskavá. A to vše by se mělo stát i nám. Ale nejen ženy by se díky těmto kvalitám měly umírnit, nastala doba, že i muži musí mít tyto kvality, jinak tu bude věčně nerovnováha. Ženy nemají žádnou sebeúctu. Bojují za nesprávné věci. Nebojují za to pravé – že mají být respektovány, aby se k nim nechovali jako k předmětům na výstavě, kdy se každý muž může podívat, nebo že by se muži měli dívat, jinak by za nic nestála. To je nesmysl! Takto se nedají vytvořit velkolepé národy, významní potomci a skvělé rodiny. Společnost každé země tedy závisí na ženách. Je to skutečně poctivá práce, která probíhá pod povrchem. Nedělají to, aby se zviditelnily. Každá země, která má dobré ženy, vytváří dobrou společnost. V Sahadža józe ženy respektujeme, necháváme jim jejich vlastní svobodu, důvěřujeme jim a jedná se s nimi rovnocenně. Musí být rovnocenné, možná nejsou stejné, ale jsou rovnocenné. Obě kola si musí být rovna, protože když je jedno menší, druhé větší, vůz nepojede dopředu, bude se točit stále dokola. To musíme pochopit. V dnešní době to je pro Západ velmi důležité, protože zjišťuji, že pomalu nabírají směr do pekla. Takové smýšlení lidstvo nepřivede nikam, protože nikdo nepřebírá zodpovědnost za vytváření morálních hodnot v dětech. Musíte jim dát řádné vychování. Vůbec netušíte, jak je role ženy důležitá, nesmírně důležitá, protože ona dokáže proměnit celou rodinu v překrásnou zahradu Svou vlastní sladkostí, svým tvořivým láskyplným smýšlením to dokáže vypracovat. Nejdřív si musí osvojit umění milovat a uplatnit je na každém, kdo je rozrušený nebo nešťastný nebo naštvaný. Dokážete to. Měly byste vědět, jak toho člověka uklidnit, jak na něj zapůsobit. Nejprve však musíte mít štědrou povahu. Nemělo by vám vadit cokoli komukoli dát, když to chce. Teď se svou štědrostí budete těšit, a proto byste měly být štědré i v odpouštění druhým. Odpouštění je velmi důležité, díky němu nikdy nepocítíte tíži vašeho manželského života. Odpouštějte! Musíte také odpustit samy sobě a necítit se viny. Nemít vůbec žádný pocit viny, vůbec za nic. Nemáte být jakousi od základů dominující osobností nebo agresivní osobou, ani trochu. Naopak, jste ty, které toho hodně snesou a které mohou mít legraci ze všech nesmyslů, s nimiž se setkají. Nic není natolik vážné, abyste s tím bojovaly, ale měly byste umět udělat si z toho všeho legraci a rozveselit i ostatní. Takové musíte být – vždy usměvavé a šťastné. (Otázka na rovnoprávnost indických žen a práva žen.) Víte, naše způsoby a kultura, o které mluvím, jsou jiné. Protože žena je považována… Vím, že v dnešní době už je to jinak, ale většina žen na vesnicích je považována za samotnou Lakšmí, tedy Matku – Bohyni prosperity. Proto je třeba chovat ji v úctě. Všichni si jí váží, nikdo si ji nedovolí urážet. Taková byla naše společnost a na vesnicích je to tak dosud. A ženy jsou velmi hrdé na to, že jsou paní domu. Hrdé na to, že jsme paní domu, že máme děti, že se o děti můžeme starat, že můžeme vařit, můžeme – jsou to také skvělé kuchařky. Je to tedy tak, že ony chápou, že jejich místo je jejich domácnost, ale necítí se nijak ušlápnuté, necítí se být ponížené. V sanskrtu se říká: „Yatra narya pujyante, tatra ramante devata,“ to znamená: „Tam, kde jsou ženy respektovány, ctěny a jsou úctyhodné“ – ne, že mají být uctívány, ale mají být úcty hodné – „jen tam se nachází království Boží.“ Až taková zodpovědnost tedy spočívá na ženách. Muži pak zodpovídají za politiku a ekonomiku a také jako správci národa, ale ženy jsou zodpovědné za společnost. Ať je v domácnosti nebo venku, ať je ženou v domácnosti nebo má zaměstnání, je zodpovědná za udržování společnosti. A někdy to na ženu působí, jako že je ovládaná, že jí manžel dominuje, že jí manželova rodina dominuje. Kvalitou ženy však je pozvednout úroveň společnosti, a nejen to, pak si jí váží i její rodina. Takže být ženou v domácnosti je velmi důležitá úloha, možná jsme si to nikdy neuvědomily. Vidíme tu tolik světel, do kterých proudí elektřina, ale co je zdrojem této elektřiny? Není náhodou mnohem důležitější než tato světla? Můžeme tedy říci, že muži nejsou nic jiného než kinetická energie, ale potenciálem je žena, paní domu. Pro nás je nyní důležité pochopit hodnotu této nesmírné síly, kterou nám Stvořitel dal. Ale vypadá to, že ani na Východě ani Západě, ženy nedokázaly projevit naplno svou velikost. Vůbec tím nenaznačuji, že jediná role ženy ve společnosti je být matkou, plodit a ochraňovat děti, být manželkou nebo sestrou. Ženy mají plné právo podílet se rovnoprávně na každé oblasti života – sociální, kulturní, vzdělávací, politické, ekonomické, administrativní a jiné. Aby se připravily na tuto vším prostupující roli, musí mít právo vzdělat se ve všech odvětvích. Ale když jsou matkami, mají obrovskou zodpovědnost za své děti, a stejně tak i za společnost. Muži zodpovídají za politiku a ekonomiku země, ale ženy jsou zodpovědné za společnost. Ženy také mohou muže podporovat, mohou převzít vedoucí role, samozřejmě, v jakékoli pozici, ale je nanejvýš důležité, aby nezapomněly, že jsou ženami, které musí projevovat hluboký mateřský zájem a lásku. Když jednají mužsky nebo agresivně, nelze ve společnosti udržet rovnováhu. Současně musím dodat, že když se zabýváme právy žen, musíme se také zaměřit na základní povinnosti žen ke společnosti. Západní ženy nebo ty, které jsou vzdělané na Západě, a i vzdělané ženy odjinud, se dostaly do druhého extrému, že se dávají na politické, ekonomické a administrativní role. Aby dokázaly soupeřit s muži. Začaly být příliš svéhlavé, sebestředné a ambiciózní. Už nemají žádné konejšivé ani radost dávající kvality, které mohou přinést mír a harmonii. Protože jste dostaly svou Kundaliní, musíte v sobě rozvinout sladkost takovým způsobem, že když vás lidé uvidí, pomyslí si, že jste skvělé matky. Ale jak víte, matky na Západě jsou tak příšerné, ženy jsou tak dominantní, že lidé ani nemají představu, jak dobrá matka vypadá. Ženy jsou extrémně dominantní! Musí se snad ženy učit dominovat? Jak pohodlné! Býk může dominovat komukoli. Dokážou však být jako Matka Země, která snese všechny možné potíže, všechny možné problémy? Dokážeme být takové? Žádám proto obzvlášť ženy této země, aby si rozvinuly tyto krásné kvality, a ne dominanci. Dominance ženě nesluší, nevypadá na ní pěkně. Je pak jako býk s diamantovým náhrdelníkem – nekrášlí ji to. Musíme se tedy vzdát té představy o dominování nebo utlačování manžela. On něco řekne a my na to: „Ne!“ Dětem říkáme: „Ne!“ Každému se snažíme poroučet. Ale to není naše přirozenost. Myslím, že i Roosevelt jednou řekl, určitě někdy musel potkat skutečné indické ženy, že indická žena je jako magnólie v indickém lese. Samozřejmě zde jsou magnólie bezvýznamné, ale v indickém lese dokonce i jediný květ v lese, který je skrytý, takže ho nevidíte, cítíte ho však. Celý les je provoněný. Nikde ho nevidíte, je to jen jediný květ, přesto víte, že je tam magnólie. A to je ta největší kvalita, protože láska je ta nejpřitažlivější věc na světě. Proč jste stále kolem Mě? Zkuste se zeptat sami sebe. Protože mám vibrace? Ty má i Moje fotografie. Ne. Protože cítíte, že jste milováni, že vás miluji. A to je úžasná kvalita. Ale ta je Mou součástí, nemusela jsem ji odnikud získat. Vy ji také máte. Jen ji odhalit a projevit. Bůh vám žehnej. Děkuji.