Rady sahadžajogínkám (37 min)

(Location Unknown)

Rady sahadžajogínkám

1. část

KOLIK OPRAVDOVÝCH VĚDOMOSTÍ O SAHADŽA JÓZE MÁTE?

V některých titulcích zkratka „SHJ“ = Sahadža jóga Musím vás tedy požádat, aby tou nejpřednější věcí bylo, že všechny sahadžajogínky toho budou znát o SHJ stejně, jako znají muži. Není důležité jen usmívat se a strojit se. V Sahadža józe musíte mít stejné znalosti jako každý sahadžajogín. Přiváděním dětí na svět jste ještě neodvedly nijak skvělou práci, všichni dokážou rodit děti – psi, kočky, všichni. A určitou zásluhu na tom mají i vaši muži. Rozením dětí jste tedy ještě ničeho nedosáhly, ani péčí o ně, ani neustálým dominováním svému muži. Kolik toho o SHJ víte?! Vím, že některé ani netuší, kde jsou odrazy čaker na noze. Nechtějí o SHJ nic vědět. Jen se jim občas hodí použít Sahadža jógu k ovládání svého muže. Zaměřte se na to! Jak moc znáte Sahadža jógu do hloubky? Většina z vás má v sobě tolik problémů. Viděla jsem některé z vás, že jakmile k někomu natáhnete ruce: „Ach tady! Zde jsem napadena, tady.“ To je známka toho, že v sobě máte permanentně bhúta! A viděla jsem lidi, kteří tomu říkají, že jsou citliví. To je takový omyl! „Jsem velmi citlivá, jsem v Sahadža józe mnohem výš.“ Takhle se výš nedostanete! Musíte být absolutně dokonalé. Dokonale zdravé a mít dokonalé znalosti o Sahadža józe. Kolik z vás četlo Advent? Ukažte se nám. Kolik z vás četlo celý Advent? Dobře, to je dobré. Kolik anglických dívek četlo Advent? Upřímně. Poctivě! Dobře. Takže, snažím se říct, že musíte přijít na to, co je Sahadža jóga. Váš Guru je žena! Ona je zdrojem veškerého vědění! Ona je oceánem veškerého vědění. Proč zaostávat, když se jinak ve všem snažíte mužům vyrovnat? Dokonce i v oblékání, zkrátka ve všem. A co takhle ve znalostech o Sahadža józe? Kolik z vás dalo druhým realizaci? Zvedněte ruce. Zajímají Mě jen ženy. To je dobré. To je něco, na co byste měly být hrdé. Měly byste vědět, kolik toho znáte o Sahadža józe rozumem, emocemi. Kolik z vás dominuje svému muži? Pozor! Myslím, že ona jediná je upřímná. Vím o každé, která dominuje a někdy se ho snaží i zničit. Teď vás žádám, protože vy jste šakti, vy jste ta síla stojící za mužem, vy jste ty, které z nich udělají velké muže, vy jste ty, které budou vyživovat Sahadža jógu jako potencionální energie. Jste jako Matka Země, která vytváří všechnu krásu. Všechny tyto květiny, odkud se berou? Všechny ty stromy? Přitom Matka Země vypadá tak prostě. Co nám ale dává, jen se na to podívejte! Pohleďte na tu krásu! Je tedy třeba pochopit, že abyste byly dobré sahadžajogínky, v prvé řadě musíte být skvělé manželky. A ne dominující manželka, která se neustále dere do popředí. Vidím zásadní problém, a to, že ženy, ačkoli by měly být Moje žačky, budou kazit Sahadža jógu. Vidím to teď velmi jasně. Vidím to teď tak jasně, zcela jasně. Budou ji kazit, protože začaly být strašně dominantní. Protože mají pocit, že se v Sahadža józe vyznají. Protože mají pocit, že jsou mimořádné. Lídrova manželka má pocit, že je sama lídrem. Když někoho zavoláte: „Přijď Mi pomoct udělat tuhle práci,“ manželka si myslí, že má na manžela větší právo než Matka. V dnešní době jsou těmi viníky ženy, a proto vás chci varovat.

2. část

JE TAK DŮLEŽITÉ, ABYSTE MĚLI HAMSU V POŘÁDKU

Gruha Lakšmí je žena, která si musí uvědomovat, že má nesmírnou zodpovědnost za vytváření velkolepého společenství Sahadža jógy. Ona není běžnou ženou. Kolik žen dostalo v minulosti realizaci? Ale když si všimnete v Sahadža józe žen, stěží najdete i jen pár, které jsou opravdu bdělé. Většina z nich je jak v transu. Nic nevědí. Nic neumí. Neumí ani moc vařit, když se jich na něco zeptáte, neumí vám odpovědět. Když s nimi mluvíte, máte pocit, jako by si snad vzaly nějakou drogu. Nic se jim nedostane do hlavy. Někdy si říkám, že je lepší, abych to udělala sama. Jsou nemožné. Ta bdělost je pryč. Protože bdělost, která k vám přichází z pravé strany, je promrhána na nesmyslech. Pozornost je promrhána na nesmyslech, proto paní domu ztratily schopnost uvědomovat si, že musí být nesmírně bdělé, praktické a moudré. Měly by vědět naprosto o všem. Ale není tomu tak. Jen si tak plachtí vzduchem, víte. Nevíte co jim říct, jak je o něco požádat, jak jim něco vysvětlit, je to prostě nemožné. Musí tam tedy být ta bdělost, u paní domu je to nesmírně důležité. Ale jestliže tu bdělost nemáte, pak nemůžete být Gruha Lakšmí, nemůžete být dobrou matkou, nemůžete být dobrou manželkou. Není v tom žádné otroctví! Nevědí ani, čím mohou udělat radost svému muži, jak v rodině nastolit klid, co říct, kdy co říct, kdy říkat krásné věci a kdy být přísné. Všechno tohle rozlišování tam chybí. Buď to jsou semetriky, nebo jsou jako otrokyně. Sahadža jóga je tedy určena ženám, které jsou bdělé, které jsou moudré, které o životě vědí všechno. Nevědí dokonce ani to, kde jsou odrazy čaker na nohou. Podívejte se na svou Matku, je to žena! A ví toho tolik! Ony nevědí nic o tom, jak Kundaliní prochází centry, co to způsobuje, co všechno dokáže. Přitom Kundaliní sama je ženskou silou. Ví o vás úplně všechno, o svém dítěti. Hodně matek neví ani to, jestli dítě nebere drogy nebo jak se chová. Buď je rozmazlují, nebo bijí, nic mezi tím. S rozlišováním mohou matky utvářet tyto speciální děti tak, jaké si představuji, že by jednou měly být. Bez rozlišování však mohou tyto děti zcela zničit. Je to tak důležité, aby naše Hamsa byla v pořádku, abychom dokázaly vytvářet krásný domov, klidný domov, a nejen pro naši rodinu, ale pro všechny sahadžajogíny, kteří přijdou do našeho domu.

3. část

MŮJ DNEŠNÍ POŽADAVEK JE, ŽE NESMÍTE BREČET

Všimla jsem si, jsem samozřejmě také žena, že ženy mají určité síly vody – pláč, popláčou si. A myslí si, jak jsou ubohé, a zubožují všechny okolo. Takovou mají moc. V každé ženě je tedy mateřství, velkolepé schopnosti, obětování se, všechno v nich je. Při tom všem by však měly také vědět, že jsou levostranné. Ta naše radost, o které hovoříme, která je v našem srdci, se musí projevovat navenek. Lidé by měli vidět, že jste radostné, že jsme šťastní lidé. Že nejsme jako ostatní, kteří začnou plakat kvůli maličkostem. Když například zemřel Můj otec, překvapilo Mě, že jsem náhle byla bez myšlenek, zcela bez myšlenek. Asi tři dny jsem byla bez myšlenek. Ani pomyšlení na bolest, na smutek, nic takového nepřišlo, vůbec žádné myšlenky. A každého to překvapilo, protože jsem se o něj starala, a víte, byl ke Mně hodně připoutaný, měl Mě moc rád a vůbec. Byli překvapení, jak to, že jsem najednou bez myšlenek. Jestliže jste tedy sahadžajogínky, měly byste být v kritických chvílích bez myšlenek. To je jeden z ukazatelů. Viděla jsem to sama. Jestliže je v rodině nějaká krize, jsem prostě bez myšlenek. A co to znamená? Že Bůh vás zkrátka z vašich problémů vytáhne, že na vás vloží svoji ruku, dá vám svou ochranu a vytáhne vás z toho. A učiní vás zcela bezmyšlenkovými. V tomto bezmyšlenkovém vědomí přijdete na to, co je správně a co špatně. Takže i v kritických situacích, je toto bezmyšlenkové vědomí nesmírně bdělé, stanete se mnohem bdělejšími, než byste byli jinak. To je znak sahadžajogína a sahadžajogínky. Mám pocit, že to je jen další projev ega, to poplakávání. Dnes tedy chci, abyste Mi všechny slíbily, že nebudete vůbec brečet. Namísto květin Mi dejte tento květ slibu. Já nikdy nepláču. Samozřejmě někdy, Sándra karuná, jedna nebo dvě slzy Mi mohou ukápnout, jsem koneckonců Matka. Ale ne, že bych seděla, brečela, brečela, byla hysterická. Musíte mít svou důstojnost, jste všechny sahadžajogínky. Nečtěte žádné knihy, které vás rozpláčou. Ale knihy, které mají hloubku, ve vás mohou vyvolat pocit silného pohnutí, až k pláči. To je v pořádku. V kině vidí film, kde žena týrá manžela, to opláčou. Ale doma pak týrají svého muže. Tak k čemu to je? Takových jsem viděla hodně. V kině budou brečet. Když jde o někoho jiného, tak tu bolest cítí, ale když jde o ně, tak nikdy nevidí, čeho se dopouštějí. Takže, Můj dnešní požadavek je, že nesmíte brečet. Teď jste v Božím království a v království Božím se nebrečí.

4. část

MĚLY BYSTE MLUVIT JEN TEHDY, JE-LI TO NUTNÉ

K fyzické stránce bych podotkla, že musíte vědět, že všichni vypadáte mladší a mládnete a mládnete, nehloupnete však mladicky, ale získáváte úctyhodnost věku. Totiž, viděla jsem děti, které se narodily realizované. Jsou velmi důstojné. Neudělají nic nedůstojného. A nikdy jsem je neslyšela mluvit… Některé sahadžajogínky mají zlozvyk, že spolu neustále brebentí – „bla, bla, bla“. Strašný zlozvyk! To ukazuje, že stále mají velké nedostatky. Pouhé nošení sárí a bindí z vás sahadžajogínku neudělá. Předně, co znamená důstojnost? Měly byste mluvit jen tehdy, je-li to nezbytné. Tato důstojnost a to porozumění pochází jedině z ticha. Ale když neustále brebentíte, žvaníte, „bla, bla, bla, bla, bla“, to z vás nikdy, nikdy neudělá hlubší osobnost. S tím vším budete jen plachtit na povrchu. Pro ženy je teď tedy nejlepší dát se na maunu, být zticha. Buďte prostě zticha. Ale ony neustále chtějí mluvit. Od všech lídrů jsem se dozvěděla, že se ženami je velký problém. Stále něco vyprávějí, vymýšlejí si báchorky, ale když je požádáte, aby přišly a ujaly se slova, začnou se klepat. Kolik z vás dokáže mít proslov? Ženy. Zkuste si vzít za své, že dokud nedokážete mluvit k lidem, nebudete mluvit vůbec. Měly byste umět přednášet, protože vaše Matka je žena a Ona to umí. Proč nedokážete mít proslov? Nedokážete! Když vás sem postavím, budete se třást, to vím. Ale jak přijde na reptající duše, už jste tam. Na tohle si ženy tedy musí dávat velký pozor. Protože dnes je Guru púdža, musím k vám mluvit ne jako Matka, ale jako Guru. Máte-li tedy stoupat, je pro vás nejlepší, abyste přestaly mluvit. „Maunam sarvátha sádhanam.“ „Maun“ znamená být zticha. Pak se ve vás rozvinou všechny možné dovednosti. Jen buďte zticha. Jestliže někdo příliš mluví, jen buďte ticho. Jestliže někdo kritizuje, buďte zticha. Je to vaše mlčení, je to vaše právo, vaše osobní svoboda, že můžete zůstat tiší! Jen tu osobu pozorujte. Když se vás na něco zeptá, pak můžete odpovědět. Ale jestliže na vás někdo útočí, jen buďte zticha. Tohle ticho však musí být upevněno a upevníte ho jen tím, když nebudete moc mluvit. Už jsem viděla, že i když tady s vámi sedím, ženy si mezi sebou povídají. A to je úplně špatně. Musíte se učit tichu.

5. část

KAŽDÝ TEDY MUSÍ MEDITOVAT A KAŽDÝ MUSÍ JÍT ŠÍŘIT SAHADŽA JÓGU

Musíme se vážně zamyslet na tím, jestli meditujeme, jestli všichni děláme něco, čím pozvedneme také ostatní, jestli dáváme druhým realizaci. Viděla jsem, že zvláště ženy toho moc nedělají, což je opravdu špatné, protože vy jste matkami. Musíte všechny udělat maximum pro dávání realizace druhým. Muži jsou v tomhle aktivnější, zatímco ženy aktivní nejsou. Pracuje to tedy opačně. Na jedné straně jsou tedy aktivnější muži, jenže nemeditují. Ženy meditují a muži dělají tu práci venku, je to jako částečný úvazek, nebo lze říci poctivá dělba práce: „Vy doma meditujte a my půjdeme všichni ven.“ Tohle ale nebude fungovat. Každý tedy musí meditovat a každý také musí jít ven šířit Sahadža jógu. Je třeba dělat obojí. Řekněme, že meditujete, ale nešíříte Sahadža jógu, tak nikdy neporostete! Víte, koneckonců, tato Kundaliní je je rozumná žena, velmi praktická. Říká si: „Proč bych z ní dělala svatou? K čemu?“ Sahadža jóga není individuální záležitost. Není to pro jedince, který se stane světcem a někde se usadí, takhle ne. Není určena pro jednoho člověka, jen pro vás samotné, není individualistická, je to kolektivní dění. Musím říct, že muži jsou jaksi dynamičtější a vypracovávají to. Ženy v Sahadža józe ještě nedosáhly takové úrovně, jaké by měly. Musí k tomu přistoupit s větší moudrostí a musí to vypracovat. Jsou toho schopné, myslím však, že jediný zádrhel jsou jisté bezvýznamné problémy, kvůli kterým si dělají starosti. Stále dostávám od žen dopisy, že to či ono je špatné, neustále si stěžují, až jsem z jejich dopisů znechucená a myslím si, že je zbytečné je číst. Takže vám všem musím říct, že i když muži jsou dynamičtí, je velmi důležité, aby ženy byly mnohem více, protože jsou šakti a Já jsem žena. Zjistila jsem, že muži jsou jaksi aktivnější a dynamičtější, pokud jde o Sahadža jógu, a nevím, z jakého důvodu ženy nejsou. Ony mohou transformovat tolik lidí, mohou prokázat ostatním tolik dobra, mohou předat tolik lásky a soucítění, protože tato láska a milosrdenství jsou kvalitami matky, ženy. A pokud ženy tuto vlastnost nemají, je zbytečné být ženou. Jestliže jste stále zaneprázdněné zbytečnými věcmi, jako je móda nebo vzhled a podobně, všechen čas je promarněný. Nyní nemáte času nazbyt, získaly jste realizaci a musíte posoudit, co jste dosud udělaly, čeho jste zatím dosáhly.

6. část

DHARMU (morální hodnoty) MOHOU NASTOLIT SPÍŠE ŽENY NEŽ MUŽI

Dokážu sám sebe vést? Mám světlo svého Ducha natolik upevněné a projevené ve své pozornosti, abych uměl vést sám sebe a později vést ostatní? U guru principu je především důležité, abyste se pomocí introspekce přesvědčili: Dokážu být sám sobě guruem? Stal jsem se již guruem sám sobě? Ve vašem případě je váš Guru Matka, žena. U žen se tedy rozvoj jejich guruovských kvalit musí projevovat naplno. Jenže to tak vůbec není. Podle nich jsou stále matkami nebo manželkami nebo sahadžajogínkami. Neuvědomují si, že jsou také guruy. Protože vaše Matka je Guru, i když je ženou, i vy musíte mít takové kvality, aby si druzí řekli: „Podívejte se na tu ženu, ona je takový guru!“ Ale podle toho, co se dozvídám od různých lídrů, mají do toho ženy stále velmi daleko a jen pár jich můžeme nazvat skutečnými sahadžajogínkami. A je smutné tohle slyšet. Protože když se stále držíte těch světských ženských starostí a těch nevýhod ženství, které vznikly snad kvůli dominanci… Protože ženy byly vždy považovány za něco méněcenného, zvláště v křesťanském náboženství je nikdy nepovažovali za nic svatého. A tak v sobě mají určitou bázlivost, která jim brání pochopit, že dharmu (morální hodnoty) mohou nastolit spíše ženy než muži. A prací gurua je nastolit dharmu ve společnosti, v rodině, ve vztazích. Všichni Guruové, kteří reprezentují všechny tyto významné symboly zde, nedělali nic než to, že upevňovali dharmu. Ale především, než upevníme dharmu, bychom se měli pozorovat: „Mám v sobě dharmu, nebo nemám?“ Tou nejpřednější kvalitou člověka, který v sobě má dharmu, je, že druhým naslouchá, je poslušný. Mám dojem, že to je něco, co se u žen ze Západu zvrhlo, takže zapomněly, jak druhým naslouchat, jak je uposlechnout, a proto jsou neposlušné i jejich děti.

7. část

ROZVIŇTE LOTOS MOUDROSTI

Má se to stát vaším vlastním, spontánně. Nemusíte na tom pracovat, ale jen si uvědomit – teď jsem sahadžajogínka. Každé ráno byste si měly říct: „Jsem sahadžajogínka, kam až bych se tedy měla dostat? Jak bych se měla chovat? Jaký by měl být můj přístup?“ Do toho všeho se dá velmi snadno proniknout, pokud si rozvinete ten lotos moudrosti. Odkud se bere lotos? Ze semínka, které vyklíčí. Stejně tak moudrost, jejíž semínko ve vás už je. Máte všechno. A teď se začalo otevírat, protože jste realizované duše. Dovolte vaší moudrosti, ať převezme vedení. Ale jak to udělat? Jedna cesta se nabízí, řekla bych. „Kdyby měla Matka takový problém, co by udělala?“ To je dobrý přístup. „Jak by si s ním poradila?“ Můžete namítat, že Matčiným metodám nerozumíte, že je příliš rafinovaná. Správně, to jsem. Ale je způsob, jak to dělat velmi jednoduše – „Mohu to odevzdat své moudrosti.“ A ta moudrost, která je ve vás aktivní, to sama o sobě vypracuje. Tohle bychom měli pochopit. Pak se ten lotos vaší vůně otevře a tehdy bude vaše moudrost aktivní takovým způsobem, že všechno, co je překrásné, snadno přijmete. Získáte vše, co je nanejvýš uspokojující a dávající radost. Tato moudrost ve vás určitým způsobem působí tak, že vás zavede k lidem, kteří jsou nesmírně hodní, do úžasných situací, ve kterých objevíte krásné věci, nebo k tak nádherným úkazům, o kterých by vás nikdy nenapadlo, že je uvidíte. Je opravdu velmi důležité vědět, že když Mi říkáte: „Matko, stal se takový a takový zázrak!,“ nic to není, to dělá vaše vlastní moudrost, to dělá váš vlastní Duch. Nemusíte dělat vůbec nic. Jen si musíte pamatovat, že jste sahadžajogínka a že vaše povaha musí být povahou sahadžajogínky, že nápady, které máte, musí být nápady sahadžajogínky.

8. část

TEN KLÍČ MAJÍ V RUKOU DNEŠNÍ ŽENY

Zvláště musím naléhavě apelovat na ženy, že v současné moderní době jsou to ony, kdo zachrání svět, ne muži, ti už svou práci vykonali. Teď je záchrana na vás, díky vašemu porozumění, vašemu soucitu, vašemu obětování se, díky vaší moudrosti a niterné lásce, nejen k vašim dětem, manželovi, k vaší rodině, ale k celému světu. Pro vás všechny je to skvělá příležitost, abyste přidaly svou trošku do mlýna. S některými skvělými sahadžajogínkami máme ohromnou zkušenost. Některé z nich skutečně dosáhly toho, co lze nazvat stavem trvalé blaženosti. Opravdu, některé ho mají. Jsou ve stavu trvalé blaženosti. Už jen když přicházejí, hned poznám, že se blíží. Celá atmosféra je očekává. Celý vesmír s naprostou uctivostí stojí v pozoru a očekává jejich příchod. Jsou to ženy takové kvality! Z těchto žen si musíme vzít příklad, ne z hloupých, zbytečných, marnivých žen. Je třeba považovat je za velkolepé. Musím vám tedy říct, že váš potenciál je opravdu ohromný. Sahadža jóga nemá být omezena jen na vás a vaše děti. Ženy Sahadža jógy to však musí vypracovat. Musí chápat, že to ony dávají sílu svému muži. Když vidím, že je nějaký manžel slabý, vím, že za to může otravná nebo dominantní manželka, která si myslí, že je středem vesmíru. Ale když potkám silného muže, vím, že za ním stojí žena. Je to přesně jako s elektřinou a světlem lampy. Když elektřina řádně proudí, lampa svítí. Přesně takhle! Ale pokud se ztotožňujete s těmi hloupými, domýšlivými ženami, jste ztracené. Bude s vámi konec. Jestliže víte, kdo jsem, jestliže si uvědomujete, co říkám, pak když se snažíte řídit tím, co je třeba dělat, okamžitě poznáte, že Matka se snaží posílit naše kořeny. Protože vy jste kořeny stromů, vy musíte dávat veškerou výživu. Vy musíte být mateřské, sesterské ke všem ostatním sahadžajogínům. A ne se hádat, bojovat, říkat krutá slova, to není úkolem ženy. Nedohadovat se, nýbrž být tichá a bdělá. A když muži mají napadené některé čakry, jako manželky je můžete velmi dobře vyčistit. Můžete to vypracovat nepozorovaně. Dokážete to. Přestože ten problém vypadá tak nebezpečně a tak destruktivně a je tak šokující, klíč leží v rukou dnešních žen. Dokážou ten problém vyřešit zcela prostě, když se pro to rozhodnou a porozumí své velikosti a hodnotě a přestanou být laciné a toužit po laciné popularitě. Jestliže jsem dokázala odhalit příčinu toho velkého problému až ke kořenům, pak když se vypořádáte s těmi kořeny, jsem si jistá, že Sahadža jógu zvládneme. Zvládneme celý svět a celé lidstvo bude kompletně zachráněno, protože si to přejete. Bůh vám žehnej!