Praktické porozumění kolektivnosti (32 min) (Location Unknown)

PRAKTICKÉ POROZUMĚNÍ KOLEKTIVNOSTI 1. VÝZNAM KOLEKTIVNOSTI Kolektivnost neznamená, že bychom se k sobě všichni měli připoutat jako slepení lepidlem. Nebo že se všichni staneme něčím jako Gibraltar. Skála Gibraltar. Ne, tohle to neznamená. Znamená to, že ať jste kdekoli, jste spolu spojeni. To je kolektivnost. Ale když spolu nejste spojeni a jen jste na sebe přilepení, jsou to naprosto nevhodné podmínky k soužití. Mám pocit, že lidé význam kolektivnosti ještě nepochopili. Když neexistuje žádný „druhý“ – Ananya. Když neexistuje nikdo jiný, neexistuje žádná jiná osobnost. Jiné osobnosti jsou od vás oddělené kvůli levé nebo pravé straně. Nebo kvůli oběma. Svým Já jste však plně jen tehdy, když jste naprosto odpoutaní a vaše Kundaliní tančí – jste sami, a přece nikdy osamělí. Tato jednota s celkem vám dá veškeré bezpečí, veškerou radost, kterou chcete, a proto probuzení Kundaliní znamená kolektivnost. Dokud ve své bytosti nebudete chtít absolutní kolektivnost, Kundaliní nebude stoupat. 2. JEDNA VELKÁ RODINA Pojďme se zaměřit na to, v čem co se týče kolektivnosti pokulháváme. Má to velice praktické a věcné opodstatnění. Nejprve musíme pochopit, že bez kolektivity nemůžeme existovat. Tak jako tělo musí být spojené s mozkem, stejně tak Sahadža jóga nemůže existovat bez kolektivity. Jakmile tohle jednou pochopíte, musíte to vypracovat tak, aby se kolektivnost plně upevnila zevnitř i navenek. Nevím, co lidem přichází na mysl jako první o jiném člověku. ale první věc by měla být, že toto jsou vaši skuteční příbuzní. Nikdo jiný není váš příbuzný. Tyto děti jsou vašimi dětmi, tito muži jsou vašimi Read More …