Mantry v Sahadža józe (10 min)

(Location Unknown)

Mantry v Sahadža józe

Víte, v Sahadža józe nedostanete nějakou mantru, nic podobného. Není to tak, že byste prošli jakýmsi velkým kurzem, kde bychom vás učili jednu mantru po druhé, takhle ne. Co musíte vědět, je, kde je Kundaliní, jak se pohybuje, kde je, která čakra je napadená a kterou mantru na to použít. Není k tomu potřeba moc. Všemu porozumět trvá stěží týden. Ale jak to postupně začnete používat, abyste v tom byli zběhlí, budete vědět, jak s tím pracovat u sebe i u druhých. Není to nic těžkého – jako dítě, které když doroste do určitého věku, pochytí jazyk, protože má vrozenou schopnost vytvářet zvuky. Tak to dělá. Stejným způsobem, jakmile to dostanete, když ucítíte v dlaních chladný vánek, naučíte se to jeho používáním. Porozumíte sami sobě, budete v tom sami naprosto zběhlí a užasnete, jak rychle jste se to naučili. Nemusíte se to učit jako třeba nějakou vědeckou knihu. Začnete se hned učit praxí: „Tahle čakra je napadená, například tato čakra (pravý ukazovák), na pravé straně. K ní patří mantra „Šrí Krišna“. Řekněme, že tato čakra je napadena (střed čela), k ní patří mantra „Ježíš Kristus“. Takhle. Musíte znát čakry a jim odpovídající mantry. Čakry prostě znáte, je to vaše nezpochybnitelné vědění, které je zabudované ve vašich nervech, zkrátka je cítíte. Jako když tento pán řekne: „Tady je to horké.“ Dobře. Co to znamená? Co horko zde signalizuje? To je Sahasrára na levé straně. Nejprve to byla Sahasrára na pravé straně. Teď je to nalevo. Známe na to určitou mantru, kterou je třeba použít. Když tu mantru použijete, to místo se vyčistí. Rozumíte? Takto si to musíte osvojit. Proto jsem říkala, že lidem někdy trvá, než se upevní, protože nejprve se to musíte naučit a pak to začít používat v praxi. Otázka: „Mohla byste říci více o mantrách?“ Mantry, ano. Takže – máme různá centra a ke každému centru patří určité Božstvo. Jak už jsem řekla, Pán Ježíš Kristus je zde (Ádžňá), Mojžíš je zde (Void), Krišna tady (Višudhi)… Máme k tomu schéma. V různých čakrách jsou různá Božstva. Pojď blíž, uvidíš na to. Hledač: „Už to vidím lépe, děkuji.“ Dobrá, jen ho nechte, ať se podívá. Můžete to nechat kolovat. Warren: „Máme jich víc.“ ŠM: Více plakátů? Dobře. Máme přece knížky, proč jim nedat knížky? Warren: „Knížky už mají, Matko. Mohou dostat tu další.“ Otevřete si ty brožurky, to schéma máte v nich. Našli jste to? Jsou to příručky určené pro začátečníky, víte? A tady je to vše popsané ve zkratce. Teď se zaměřte na toto schéma. Můžete je rozdat. Warren: „Jestli ještě nemáte, pojďte si pro ni. Podej jim je oknem i ven.“ ŠM: Dejte i tomuto pánovi, který ji chtěl. Už máte. Dobrá. Vy si také vezměte. Použije se tedy mantra k té čakře, kde je problém. Řekněme, když nemáte v pořádku Nábhí a začnete říkat mantru k této (Ádžně), nemá to smysl. Podle svých prstů tedy musíte poznat, která čakra je napadená. K tomu vám pomůže toto schéma na této straně, kde jsme je (prsty) očíslovali podle čaker. Na této straně, vidíte to dobře? Tohle jsou tedy čísla čaker, ano? Pak je tady, na tomto schématu, také napsáno, kdo jsou různá Božstva. Nejprve byste se tedy měli naučit, kde tato Božstva jsou. A když máte říci mantru, musíte ji vložit do patřičné formy sahadžajogínské mantry. Dali jste jim tohle? Warren: „V těchto knížečkách to není, Matko.“ Oni vám to ale řeknou. Ta skladba mantry má vypadat takto. Říká se tím, že to vámi vložené je propojeno s celkem. Chci říci, že někdo vás musí doporučit, že ano? Musíte tedy v podstatě říci, že Já jsem ta, která vám předala toto vědění. Stačí tedy použít přesně tento vzorec, který vám dají, je velmi jednoduchý. Óm twaméva sákšát Šrí Ganéša sákšát Šrí Ádi Šakti Mátadží Šrí Nirmalá Déví namó, namahá. Musíte správně zvolit jména těch různých Božstev. A s postupem času budete žasnout, jak to funguje. Až sem přijdete, řeknou vám to, je to opravdu velmi jednoduché. Musíte ale vědět, kde ty čakry jsou. Nejprve se vám musí rozvinout citlivost a k tomu bych poradila, abyste si na prsty a konečky prstů začali dávat olivový olej, ano? Pořádně je promasírujte, aby prsty získaly citlivost. Kvůli mnoha různým věcem máme teď ruce hrubé. Aby byly citlivější, pořádně je promasírujte kvalitním olivovým olejem, a když si občas na noc dáte rukavice, tak i zjemní, musíte je zjemnit. Jemné ruce jsou lepší. A nehty by neměly být příliš dlouhé ani špatně ostříhané apod. Mají být pečlivě upravené, aby ostatním nebylo nepříjemné, když se jich nehty dotknete. Ale i co se vás samých týká, neměli byste mít příliš… obzvlášť na pravé ruce, kterou budete muset pracovat zde, takto, když je napadena Višudhi čakra. Když je chycena Nábhí čakra, pak takto. Nejdříve je nutné poznat, co je s vámi v nepořádku. Nejprve tedy musíte porozumět sami sobě, kde máte problémy, co vám způsobuje potíže a jak to napravit. Jestliže dokážete zjistit, jaké máte problémy a jak je napravit, pak tou nejsnazší cestou ke zlepšení je použít mantru. Rozumíte? Je to velmi snadné. Dalo by se říct, že jste Mě potkali teprve včera, ale překvapí vás znalosti, které o sobě teď budete mít, budou ohromné. Prvotní je tedy seberealizace, což znamená poznat sám sebe. A jakmile poznáte sami sebe, budete poznávat i ostatní, protože jsme všichni kolektivně vědomí. Ti, kteří se stanou realizovanými dušemi, si začnou uvědomovat druhé. A proto, když meditujete, nejprve přijdete na to, co je s vámi v nepořádku. Nepřijdete na to mentálně, ale díky vibracím a mantrám, ty jsou pro sahadžajogíny velmi důležité. Kdyby bylo možné říkat tyto mantry nahlas, bude to lepší, zejména zpočátku. Proto je vhodnější mít k tomu soukromí. Můžete na tom pracovat ve svém pokoji. Posaďte se na vhodné místo, mějte před sebou Mou fotografii a jen vnímejte své vibrace, kde máte jaká napadení. Dobře. Pak také víte, jak svá napadení odstranit. Zkoušejte to, aniž byste u toho přemýšleli. Především pak říkejte mantry pro napadené čakry. Nejdříve zjistěte ty potřebné, není třeba říkat všechny mantry. Vložte ale do recitování těch manter srdce. Ti, kteří si myslí, že drmolením manter od rána do večera toho hodně dosáhnou, se smutně mýlí. Dělají to jen mechanicky. Mnoho lidí má ve zvyku neustále vykřikovat mantry. To ale není věc zvyku. Mantry by měly otevírat vaše čakry, jinak nemají žádný význam. Měly by se pronášet patřičným způsobem v klíčových bodech, s velkou úctou a hlubokým porozuměním. A pak jim dovolte, aby vám otevřely čakry, čímž do čaker vnesete vzácnou vláhu, zvanou Kundaliní. Bůh vám žehnej!