Šrí Mahákálí púdža: Ona je Duch svatý (nekontrolováno) Salvador-Bahia (Brazil)

Šrí Mahákálí púdža: Ona je Duch svatý, 14/10/1992, (nekontrolováno), Salvador, Brazílie Je tak příjemné být tady v Brazílii, zejména v Salvadoru. Před časem jsem byla u jednoho pána z manželovy kanceláře z Brazílie a jeho žena trpěla strašnou černou magií. A opravdu se z těch potíží vyléčila. Tak mi řekl: „Musíš jet do Brazílie, protože je plná spousty negativních věcí, speciálně černé magie, takže tam musíš nějak jet.“ A tak to byla moje velká touha sem jet, a tak jsem se sem dostala, před několika lety. Také tu byl Duilio a myslím, že věci byly nějak zařízeny, tak nějak sahadž, takže jsem tu přijela. Problém této země je větší, je to ta černá magie, kterou sem přinesli lidé z Afriky. Tak mne napadlo, že dnes budeme mít Mahákálí púdžu. Mahákálí je silou levé strany v nás. Takže Ona je vlastně Ádi Šakti. Pouze když vstoupí do levé strany Viráty, říkáme jí Mahákálí, ale je to síla čistého přání Boha. Pak jako prvního upevňuje Šrí Ganéšu. Pak přechází na pravou stranu jako Mahásarasvatí. A pak vstupuje do středu, kde je Mahálakšmí. Takto na sebe Ádi Šakti bere tři podoby. Ale Mahákálí je čistá forma, protože ještě nepřevzala… míním tím, že Ádi Šakti, je síla Mahákálí. Takže první věc, kterou stvořila předtím, než stvořila tento vesmír nebo cokoli jiného, stvořila Šrí Ganéšu. A nejprve šířila, projevovala nejen svatost, ale také příznivost a čistotu. Takže než bylo cokoli stvořeno, byly stvořeny tyto duchovní síly, aby chránily stvoření, které mělo následovat. Takže tato síla Read More …

Projev k jogínům: Dávejte na své děti pozor (nekontrolováno) Givrins Ashram, Givrins (Switzerland)

Projev k jogínům: Dávejte na své děti pozor, 21/09/1990, Girving Ašrám, Švýcarsko Takže se tu pohybuje mnoho lovců, kteří se snaží získat pižmo, a hledají a hledají kabara. Takže si opatrujte tohoto jelínka, který je nevinností. Nevinnost dětí je nyní pod palbou a útok na nevinnost je nyní tak obrovský, že se musíte starat a dávat na své vlastní děti pozor. Harane znamená jelen kabar, jelen kabar je malinké zvíře, takže se o ně musíte starat, pečovat o ně. Přesný překlad je – udržovat je čisté a v bezpečí. Možná jednou přijde čas, kdy se vám váš vlastní dech bude zdát jako něco cizího, jako kdybyste nebyli sami sebou, ale cizincem, a proto se musíte držet jeden druhého za ruce, protože je velká tma. Velmi pěkné poselství pro všechny sahadžajogíny. Toto člověk musí pochopit, že musí chápat svého lídra. Dnes jsem tady chtěla mluvit ke kolektivitě, o tom, co se stalo ve Švýcarsku, o Arneauovi, který tu byl a který šel moc doprava a tak dále. V důsledku toho se Švýcaři, myslím, dali na druhou stranu. Je to takový pocit, že Arneau byl… je tu, myslím, tlak na nového lídra, který je velmi dobrý člověk a je velmi dobrý. Takže když budete dělat tlaky, nic se nevypracuje. Takže si pamatujte, že máte poslouchat svého lídra, dokud s tím něco neudělám Já. Dokonce i za Arneauem jsem plně stála ale jakmile přestal být dobrým lídrem, odvolala jsem ho. Takže nikdo by neměl zpochybňovat lídra, jinak zde nemohou být žádní Mí představitelé Read More …

4.den Navarátri a Narozeninová púdža: Tři triky pro pokrok v Sahadža józe New Delhi (India)

Narozeninová púdža: Tři triky pro pokrok v Sahadža józe, 30/03/1990, Nové Dillí, Indie Dnes je čtvrtý den Navarátri a vy víte, že o Navarátri musíme dělat púdžu v noci. K odstranění temnoty je velice důležité, abychom do noci přivedli světlo. Dnes také oslavujete mé narozeniny. V tento den Šrí Gaurí po své svatbě stvořila a ustanovila Šrí Ganéšu. Šrí Ganéša je zdrojem „pávitrata“ (čistoty a svatosti). První věc, která byla rozprostřena zde na Zemi, byla čistota (svatost), aby všechny bytosti, lidské bytosti, které přišly na tento svět, mohly být chráněny čistotou a držely se dál od bezbožných věcí. Za tímto účelem Šrí Gaurí omyla celé tvoření čistotou, a teprve poté bylo zahájeno ostatní tvoření. Takže nejdůležitější věcí v našem životě je považovat čistotu za nejvyšší ze všech našich niterných aspektů. Udržovat se čistým neznamená, že se vykoupeme, že se umýváme a dáváme tělo do pořádku, ale znamená to, že bychom měli vyčistit své srdce. Největší nemocí srdce je hněv. Hněv je největší nemocí srdce. A když tento hněv vstoupí do člověka, pak je čistota uvnitř zničena. Protože čistota není nic jiného než „nirvádžja prém” (věčná láska), láska, která je věčně plynoucí a nic neočekává na oplátku. Je naprosto spokojená se svou přirozeností plynout. Cítí se narušena, pokud nemůže plynout. Takže čistota znamená, že naplníte svá srdce láskou, a ne hněvem. Hněv není jen naším nepřítelem, ale také nepřítelem celého světa. Všechny války na celém světě, utrpěné ztráty, vznikly kvůli kolektivnímu hněvu. Svůj hněv dokážeme ospravedlňovat mnoha výmluvami. Hněval jsem se Read More …

Šrí Krišna púdža: Stav svědka (nekontrolováno) Como (Itálie)

Šrí Krišna púdža: Stav svědka, 06/08/1988 (nekontrolováno), Como, Itálie Dnes jsme se tu shromáždili, abychom uctili Šrí Krišnu. Je třeba porozumět, jaký význam má příchod Šrí Krišny pro Višuddhi čakru. Jak velmi dobře víte, jen jednou nebo dvakrát se reinkarnoval Šrí Brahmadéva. Také Šrí Ganéša se znovu narodil jako Pán Ježíš Kristus. Avšak Višnu tatva – princip Višnua se na této zemi zrodil mnohokrát, stejně jako Bohyně. Oba principy spolu mnohokrát pracovaly a spolu s Višnuovým principem, pomáhal princip Mahálakšmí lidským bytostem růst. Princip Višnua je zde pro váš vzestup, kvůli evoluci člověka. Jeho příchodem a prostřednictvím síly Mahálakšmí se život přenesl z úrovně améby na úroveň lidských bytostí. Pro nás to pracuje spontánně, ale Višnu princip musel projít nespočtem různých inkarnací, aby dosáhl toho završení. Jak víte, jednou z jeho počátečních inkarnací Šrí Višnua byla například ryba. Vývoj šel dál, až se Šrí Višnu vtělil jako Šrí Krišna a tehdy dosáhl své úplnosti. Každý si musí uvědomit, že On pracuje na našem centrálním nervovém systému, buduje ho. Po celou dobu evolučního procesu se náš centrální nervový systém utvářel a tento CNS nám přináší všechno lidské uvědomění. Jinak bychom byli jako kámen. Právě tímto budováním našeho vědomí krok po kroku, výstavbou rozličných čaker v nás nám tento Višnuův princip přinesl poznání, že musíme hledat pravdu a nakonec se máme stát sahadžajogíny. Takže tento princip Šrí Krišny je velmi důležitý, neboť na úrovni, které říkáme Višuddhi čakra, se stáváme úplnými. V tom smyslu, že je-li Sahasrára pro vás otevřena a vy Read More …

Déví púdža: Dokončete svou seberealizaci (nekontrolováno) Aurangabad (India)

Déví púdža: Dokončete svou seberealizaci,19/12/1987, (nekontrolováno), Aurangabad, Indie Omlouvám se, byla jsem s nějakými lidmi od novin, s novináři, a ti přišli velmi pozdě. Ať už je to, jak chce, připadali mi velmi rozumní a chápaví. Všichni jsme teď přijeli do Aurangábádu a zdá se, že toto místo je plné vibrací. Možná zde vládl Šalivahana, ale také se na této straně Maháráštry narodilo mnoho světců, kteří udržovali dharmu. Vždy hovořili o seberealizaci. Dharma vám dává rovnováhu. Dává vám ukotvení ve správném chování, správném porozumění, správném životě, ale nedává vám završení vaší cesty. Nedává vám uspokojení z dosažení cíle. A vaše osobnost je stále neúplná. Je tedy třeba získat zkušenost Ducha. Když jsem s nimi dnes hovořila, řekla jsem jim, že ti, kdo nemají zkušenost Ducha, jsou nejen neúplní, ale jsou to také limitovaní lidé. Takže cokoliv vidí, cokoliv vědí nebo cokoliv kritizují, je limitované, omezené. Stejně jako v angličtině říkáme, že máme „nenávidět hřích, a ne hříšníka“. Stejně jako mnozí lidé, kteří najdou něco špatného na křesťanství, začnou obviňovat Krista. Především Kristus křesťanství nevytvořil. On křesťanství nevytvořil. Nestvořil křesťany. Takže mezi nimi není žádný vztah. Jak víte, nedávno se našly knihy, které napsal Tomáš, Kristův učedník, který šel do Indie a na své cestě se dostal do Egypta a tam napsal tato pojednání a nechal je uložit do velké hliněné nádoby, nebo to snad byla kovová věc, a ta byla objevena před 42 lety. Lidi, které považuje za autorizované křesťany, nazývá gnostiky. „Gn“ v sanskrtu znamená „vědět“. „Gn“ znamená „vědět“. Read More …

Šrí Ráma púdža: Den Dassera (nekontrolováno) Les Avants (Switzerland)

Šrí Ráma púdža: Den Dassera, 04/10/1987, Les Avants, Švýcarsko Dnes ve Švýcarsku oslavujeme korunovaci Šrí Rámy na den Dassera. V tomto dni Dassera se toho stalo hodně. Tím nejdůležitějším bylo, že Šrí Ráma byl „korunován“ v tento den za krále. V tento den také zabil Rávanu. Mnozí mohou říci: „Jak to, že mohl zabít Rávanu a tentýž den být korunován?“ Tehdy jsme v Indii měli nadzvuková letadla – -to je fakt – a to letadlo se jmenovalo „pušpak“, což znamená „květina“. Jmenovalo se pušpak a mělo obrovskou rychlost. Takže po zabití Rávany přijel se svou ženou do Ajódhje a téhož dne byl korunován. Devátého dne uctil Bohyni, aby získal sílu – Šakti – pro své zbraně a desátého dne zabil Rávanu. Můžete si tedy představit, jak velice pokročilí byli lidé v době Šrí Rámy a Jeho království. Důvodem bylo, že král byl inkarnací. Taktéž byl, jak popsal Sokrates, dobrotivým králem. Příběh Šrí Rámy je celkově velmi zajímavý a my nyní o Něm máme krásné seriály, vyrobené naší televizí v Indii, které se prodávají za velmi dobrou cenu. Možná bychom vás mohli všechny jedním podarovat, až tam přijedete. Říká se, že příběh o Rámovi byl napsán předtím, než se narodil. Dokonce předtím, než o tom byl nějaký náznak. Věštec Válmíki celý ten příběh Šrí Rámy sepsal. Narození Šrí Rámy a to vše mělo původ v Agním, ohni a On byl zrozen v dynastii Súrja, to je Slunce. S tím vším byl zrozen z požehnání Agního, což je oheň a také byl Read More …

Rakša Bandhan (nekontrolováno) Temple of All Faiths, Hampstead (Anglie)

Rakša Bandhan, 18/08/1986, (Nekontrolováno), Hampstead, Anglie Dnešní den je velmi šťastným a velmi příznivým dnem pro nás všechny, kdy musíme našim bratrům nabídnout šňůrku pro jejich ochranu. Už jsem vám pověděla příběh Alexandra Velikého. Kolik z vás ho neslyšelo? Zvedněte ruce. Podívejme! Není možné! Dobrá. Povím vám tedy příběh o Alexandrovi. Jste velmi chytří, Já vím. Dobrá. Příběh o Alexandrovi je tedy o tom, že Alexandr Veliký napadl Indii, víte, dávno před tím, než se narodil Buddha. Nebo můžeme říci… Ne, až po narození Buddhy. A přišel s úmyslem podrobit si celou Indii. Byl to velmi mocný muž. Ale Bůh to možná nechtěl, takže byl nakonec poražen a jeden král, zvaný Puru, ho zajal. Alexandr byl ženat s Indkou. A v době, kdy byl tím králem vězněn, to byl den tohoto Rakša Bandhanu. Ten samý den. Takže, protože byla mazaná, položila jednu takovou šňůrku na malinký talíř a přikryla ji nějakou hezkou látkou a poslala ji králi Puruovi na jeho dvůr. Když mu ji na dvůr donesli a dali mu ji, musel si ji vzít. Protože to byl den Rakša Bandhanu. A v tento den ten, kdo vám pošle tuto šňůrku, se stane vaším bratrem. Tak se pak zeptal: „Kdo je má sestra?“ Oni řekli: „Manželka Alexandra.“ A on se na sebe rozzlobil. Protože manžel sestry je v Indii považován za velmi významného. Tak spěchal do vězení, padl rovnou na kolena a žádal ho o prominutí. Řekl: „Pane, je mi líto, nevěděl jsem, že jste manžel mé sestry.“ Alexandr: „Co?“ Read More …

Rozhovor pro rádio Kazu (nekontrolováno) Kennolyn Camps, Santa Cruz (United States)

Rozhovor pro rádio Kazu, 01/10/1983, (nekontrolováno), Santa Cruz, USA Barbara: Než začneme, ráda bych se vám zde představila. Jmenuji se Barbara Schulerová a vedu rozhlasový pořad na stanici z Monterrey, který se jmenuje Discovery, obvykle ve středu od 13:00 do 14:30, a nyní bude ve čtvrtek od 11:30 do 13:00. A je mi ctí být zde a natočit pro své posluchače rozhovor. Takže pro posluchače bych ráda řekla, že jsme v Kennolyn Campgrounds v Santa Cruz a toto je rozhovor s Její Svatostí Šrí Mátadží. Matko, o Sahadža józe, o vaší filozofii bylo řečeno mnoho věcí, ale o tom, kdo jste jako člověk, toho bylo řečeno velmi málo. A napadlo mě, že by bylo dobré začít několika otázkami o tom, kdo jste, kdo jste byla jako dítě, jací lidé vás ovlivnili, co vás přivedlo na místo, kde jste dnes jako zářící bytost, která sedí před námi? Šrí Mátadží: Jde o to, že jsem velmi starobylá bytost, víte? Co vám o sobě mohu říct? Nevím, která část vás bude zajímat, ale jediné, co mohu říct, je, že jsem se narodila s tímto pochopením a vědomím, že musím najít metodu, kterou bych mohla lidem poskytnout masovou realizaci. Samozřejmě jsem byla realizovaná duše. Věděla jsem o tom všechno už od svého dětství. Ale problém byl, jak to zařídit, aby to získalo mnoho lidí, protože když to získá jeden člověk nebo to má jeden člověk, když je jeden člověk inkarnací, lidé to nechápou. Nejen to, ale mohou se pokusit takového člověka zničit. To se stalo Read More …

Veřejný program: Podstata Sahadža jógy (nekontrolováno) Holborn Library, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Podstata Sahadža jógy, 06/06/1983, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Nuže, podstata Sahadža jógy, jsem si jistá, že vám pan Gavin Brown vysvětlil, co to je. A mnozí z vás jsou sami ze Sahadža jógy. Takže vám nemusím vysvětlovat všechny podrobnosti. Ale dnes musíme pochopit jednu věc – že je to velmi vážná doba, do které jsme se narodili, nesmírně vážná. A když se díváme na život, nechápeme, že když propásneme tuto šanci našeho vývoje, nejenže ji propásneme pro sebe, nejenže ji propásneme pro Anglii nebo jen pro jednu zemi, ale propásneme ji pro celé stvoření. Potíž je v tom, že ve jménu Boha, ve jménu evoluce, ve jménu vyššího života se vynořilo tolik falešných lidí, že už není možné nikoho přesvědčit, že v tom zůstalo něco jako Pravda. Za těchto okolností je třeba mluvit o Pravdě. Ale mluvení o Pravdě vám vůbec nedává zkušenost Pravdy. Diskuse o ní vám ji nedá, je to jiná sféra, do které je třeba vstoupit, je to nové vědomí, které musíte získat, abyste pochopili Pravdu. Na což nevím, kolik lidí je připraveno a kolik lidí by ji chtělo poznat, a i kdyby ji chtěli poznat, kolik lidí ji získá. Takže problém je opačný. Není problém v tom, že máme málo lidí, není problém v tom, že vám Sahadža jóga nemůže dát realizaci, není problém v tom, že nepoznáte Pravdu, ale celá situace je taková, že cokoli je falešné, cokoli je podvrh, cokoli je pošetilé, hloupé, to oslovuje masy. Někdy mám pocit, že jsem vyvinula metodu, Read More …

Šrí Ráma Navami púdža Chelsham Road Ashram, Londýn (Anglie)

Šrí Ráma Navami púdža, 02/04/1982, Londýn, Anglie Ze všeho nejdříve začnete hovořit o energiích. O tom, jak uvnitř nás proudí a jak se aktivují. A pak promluvíte o třetí energii, která nám pomáhá při naší evoluci. Díky které jsme teď zde. A pak budete mluvit o svém Já, které vám vládne, o Duchu, který vás vede. Když budeme mluvit na abstraktní úrovni, bude to mít dobrou odezvu. Lidem se začne nafukovat ego, jakmile se dozví, že se tyto energie nacházejí v jejich nitru. „Máme tyto energie, můžeme je použít k tomu a tomu.“ Teprve pak začněte mluvit o Sahadža józe. Na začátku ale raději mluvte o abstraktních věcech. Protože Indové, vlastně lidé ze Západu jsou jiní. Jsou znechuceni náboženstvím a tím vším. Když mluvíte o náboženství, vytvoříte tím překážku. Proto byly na začátku sepsány Védy. Vůbec nemluvili o Bohu ani o Božstvech. Mluvili o Bohu, Bohu stvořiteli, mluvili jen o Brahmadévovi. pojednávali o Hiranja Garbhovi, Brahmadévovi, jen o pravé straně. To všechno je v mantře „Bhur, bhuvah, svaha.“ Mluví se zde o třech věcech: Bhur je ve skutečnosti Múládhára. Reprezentuje zemi, Múládhára. Múládhára čakra a samotný Múládhár. Pak bhúvah, tomu se říká antarikša (atmosféra), je vším tím stvořeným, tedy Brahmadévou. Svaha je schopnost ohně vše spálit. Je to ohromující! Pak mluvili o mahátapa, tapaha a maha. „Bhur, bhuvah, svaha, mahá tapa“. Takže když říkali svaha, mluvili o mahá. Mahá je to, čemu říkáte „velký“, Aláhu Akbar. A pak mluvili o tapa. Tapa je, když se stanete tapasví, tedy člověkem, který Read More …

Projev k jogínům: Proroctví Ačárji Bhudžandara – III. světová válka Solapur (India)

Projev k jogínům: Proroctví Ačárji Bhudžandara – III. světová válka, 30/01/1982, Šólapúr, Indie Khandhavara (odnož buddhismu) se zabývá Sluncem. A árijská (odnož) je založena na pohybu Měsíce. A Měsíc je náladová záležitost. Proto my, Indové, sledujeme Měsíc. A oni se pokusili předložit, jak je astrologie přesná. A co bylo předpovězeno před 14 tisíci lety, se dnes začíná dít. Toto však bylo napsáno asi před dvěma tisíci lety jedním z velkých astrologů tohoto místa, ne ze Šólapúru, ale trochu níže, z Karnataky. Popsal naši současnost tak jasně, že se, myslím, budete divit. Řekl, že… na tuto Zemi přijde velký jogín v mína ráša – ve znamení Ryb. Já jsem se narodila na rozhraní Ryb a Berana. To není tak důležité. Pak říká, že se postupně začnou dít nějaké zázraky, podle něj spíše menšího rázu, v období mezi 1964 a 1966. Říká však, že skutečná změna, man malkar, Nový věk – New Age, započne roku 1970. A rokem 1980 se upevní. Tehdy se touto novou metodou začne formovat Nový věk. A tento starý, Vaivastav… bude další (věk). Máme jugy (věky) a jedna juga skončí. A tou jugou je Kali juga. Tím bude Kali juga ukončena. Od roku 1970 začne ustupovat Kali juga. A začne nový věk aktivního Božství, Krita juga. Nový věk aktivního Božství. Začne Krita juga. Tehdy… bude Slunce vládnout novým způsobem. Slunce! Zemská osa se bude snižovat a postupně se bude snižovat rychlost Země. A tehdy se narodí velký Mahá jogín, který bude úplným Parambrahma. Úplným Parambrahma. To jsem já. Read More …

Veřejný program: Jste součástí Božské Bytosti (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jste součástí Božské Bytosti, 1/12/1980, Caxton Hall, London (UK) Do mého domu byste se všichni nevešli, tak jsem si myslela, že je lepší přijít sem, tady jsme všichni! Dnes je poslední den pro naše sahadžajogíny (před Matčinou cestou do Indie). Musíme pochopit určité velmi důležité věci o sobě a naší organizaci, která je Božská. Nyní k vám mohu mluvit v širších souvislostech, ne o jednotlivých problémech a věcech, protože už nejste jen jednotlivci. Stali jste se nedílnou součástí Božské Bytosti a jste probuzenými buňkami, měli byste pochopit v širším smyslu, co s tím dělat. První věc, kterou musíme vědět, je, že jsme realizované duše a že máte realizaci a jste svatí. Máte všechny síly, které jen svatý může mít. Žádný světec nikdy neměl více sil, než máte vy a to se projevuje. Žádný svatý neměl takové znalosti, které dnes máte vy. Budete se divit – žádná z dosud napsaných knih nedokázala povědět o duchovní bytosti, která je ve vás, jak jste poznali prostřednictvím Sahadža jógy. Člověk to musí přijmout. Je to tak. Kdokoli z nich, kdokoli napsal nějakou knihu – řekla bych, dokonce ani Ádi Šankaračarja, nedokázal vysvětlit tolik věcí, které znáte vy. Ale kvalita Ádi Šankaračarji je vysoká, nebo lidí jeho typu – Markandeji nebo Buddhy. Jejich kvalita je velmi vysoká, protože jsou to extrémně čistí lidé. Čistota! Dosáhli individuální spásy velmi vysoké úrovně. Zatímco vy jste lépe dosáhli své kolektivní spásy. Ale jednotlivě jsou velice kvalitní. Myslím tím, že nepochybovali o Božské síle, neměli pochybnosti o Read More …

Projev k jogínům: Letargie – naprosto proti Bohu Chelsham Road Ashram, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Letargie – naprosto proti Bohu, 27/09/1980, Chelsham Road Ášrám, Londýn, Anglie Včera jsem mluvila o dvou věcech, které je potřeba provést v Anglii a které je třeba pochopit. Protože každá země má své vlastní problémy a my ty problémy absorbujeme. [Šrí Mátadží mluví v hindí] Zvedněte levou ruku ke mně – pravou ruku, nasměrujte pravou ruku ke mně – dlaní vzhůru. Naše práce se rozšiřuje velmi rychle a lidé se do toho zapojují. Zjišťuji, že v Evropě je půda mnohem úrodnější, což je překvapující. A jakmile dostanou realizaci, jsou fantastičtí. Protože si uvědomí, že je to přesně to, co chtějí, a oni chápou Sahadža jógu mnohem lépe než vy tady, přestože vaše Kundaliní stoupá velice rychle – viděla jsem to. Přesto vám chybí další postup vpřed. Ray byl teď v Indii a on vám poví, jaké máme v Indii lidi a jak na sobě zapracovali. A jak už jsem řekla, hlavní problém této země je letargie. A letargie je něco, co musíme nějak překonat. A tato letargie je vlastně satanská síla. Nejde jen o letargii způsobenou hmotou, nadvládou hmoty nad Duchem, ale je to opravdu něco satanského, protože zastavuje váš růst, a tomu musíme zabránit. A abychom se jí nepoddali, musíte být opravdu ostražití, když se k vám začne přikrádat. Krišna považoval za největší neřest na světě „álasja“ – což je letargie. „Álasja bidžájate.“ Všechno pochází z álasja. On řekl, že jakmile podlehneme letargii, dostáváme se díky ní do neřestí a pak se dostáváme na pravou stranu, Read More …

Veřejný program: Co se děje v jiných sférách (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Co se děje v jiných sférách, 30/06/1980, (nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie Chtěla bych vám povědět o tom, co se děje v jiných částech vesmíru, které nevidíme, kterých si nejsme vědomi. Možná vás to bude trochu děsit. Ale nastal čas, abyste se dozvěděli o tom, jak jsme na tom ve vztahu k celku. Jaké jsou plány Božského? A jak je máme naplnit? Teď už je většina z vás tady realizovaných, uvědomělých duší. Někteří z vás jsou zde poprvé, takže také dostanete svou realizaci. Ale společným bodem vás všech je, že jste hledači – hledači Boha, hledači míru, hledači lásky. To je společným bodem. Ale toto hledání k vám nepřišlo pro vaše vlastní dobro, pro individuální vzestup nebo pro nějaké dosažení místa, odkud už není návratu, ale proto, že toto je poslední soud, kterému všechny lidské bytosti musí čelit. Musí si tím projít a dosáhnout toho, zaujmout poslední místa v Božím království. Dnes sedíte naproti mně, ale už jste se Mnou byli dříve, mnohem dříve. Avšak speciálně dnes, když jste u Mě, přišli jste sem, abyste se to dozvěděli a sami viděli, že jste schopni snést pravdu, lásku, požehnání Boha. Že dokážete vstoupit do Božího království a stanout pod jeho vládou se všemi Jeho silami, které z vás prýští. Už to bylo dříve slíbeno. Všechny sliby se musí naplnit. Všechna svatá Písma musí vyjít na světlo a musí se prokázat. Musíme si ale uvědomit, že se tu svádí tvrdá bitva mezi satanskými silami a Božskými silami a všechny ty Read More …

Veřejný program: Znovuzrození (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Znovuzrození, 12/05/1980, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Myslím, že ti, kteří přišli poprvé, by měli být vepředu, bude to tak pro mne lepší, všichni, co přišli poprvé. Můžete si sundat kabát, jestli chcete, je velmi teplo. Říká se, že uvnitř nás leží síla znovuzrození. Ve všech Písmech je velmi jasně napsáno, že se musíte znovu narodit. Že musíte být pokřtěni, že se musíte stát pírem (světcem), musíte se stát bráhmanem. Všechno toto bylo popsáno ve všech velkých Písmech. Je velmi snadné říct, že nevěříme v Boha, nevěříme v žádné Inkarnace, nevěříme v Ježíše, nevěříme v žádné náboženství, nevěříme v nic. Je velmi jednoduché, to říct. Dokonce je jednoduché říct, že v ně věříme, věříme v Boha, věříme v Krista, věříme v Inkarnace, věříme v Krišnu, Rámu, všechny. Obojí je to samé. Když věříte v Boha, věříte v temnotě a nevědomosti. A když v Něj nevěříte, tak jste také v nevědomosti. Tím, že v Něho věříte, zavíráte oči, přijímáte víru a následujete ji. Samozřejmě to ukazuje, že jste si vědomi jisté síly, která je mimo nás. Takoví lidé mají velkou šanci. Pokud ale v této víře jdete do extrémů, začnete věřit pouze v Krista, pouze v Mohammeda, pouze v Krišnu – podle toho, kde jste se narodili. Jen si to představte, jak jsou lidské bytosti plné předsudků. Jestli jste se narodili v Anglii, tak budete buď katolík nebo protestant nebo nějaký čaroděj. Věříte v něco, protože jste někam umístěni, ztotožňujete se s něčím, protože tomu věří vaše matka nebo tomu věří Read More …

Projev k jogínům: Vejce a znovuzrození Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Vejce a znovuzrození, 10/04/1980, Londýn, Anglie V ášramu jsem onehdy mluvila o Velikonocích, o narození Ježíše a Jeho znovuzrození a také o vzkříšení, což je hlavním poselstvím křesťanství. Vejce má velký význam a v jednom starém svatém indickém písmu je uvedeno, proč by se Velikonoce měly slavit vejci. Je to nanejvýš překvapivé. Píše se tam velmi jasně, že vejce symbolizuje Krista. Co je vlastně ono vejce? Sanskrtský výraz pro brahmína je dvídžaha. Dvihi džajeti je ten, kdo se narodil dvakrát. Každému ptáku se také říká dvídžaha, což znamená dvakrát narozený. Protože se nejprve narodí jako vejce a poté se z vejce vylíhne pták. Stejně tak i lidé se rodí nejprve jako vejce a pak jako realizované duše. Jak je to výmluvné, že pro lidi i pro ptáky existuje stejný výraz. Žádnému jinému zvířeti se neříká dvídžaha, pokud se nejdřív nenarodí jako vejce, z něhož se pak vylíhne něco jiného. Například žádným savcům… Kromě člověka se žádným jiným savcům neříká dvídžaha. Z pohledu zoologie je pozoruhodné, že savci nekladou vejce, ale rodí potomky přímo. A my jsme také savci. Přesto se lidem, stejně jako ptákům, říká dvídžaha. Znamená to, že když se lidé narodí, jsou vejcem nebo se jím stanou. Jak se stanou vejcem? Tak, že se v nás rozvine ego a superego. Všichni jste tu sahadžajogíni, tak rozumíte tomu, co říkám. Když se ego a superego… Když se ego a superego v člověku rozvine naplno a fontanelní oblast zcela zvápenatí, tak se stanete vejcem. Úplně se oddělíte Read More …

Veřejný program: Význam Brightonu (nekontrolováno) Brighton (Anglie)

Veřejný program: Význam Brightonu,15/11/1979, (nekontrolováno), Brighton, Anglie Samotné jméno je tak krásné – Brighton (= rozjasnit). A musí rozjasnit celou zemi. Byla jsem tu už předtím dvakrát a vždycky jsem cítila, že když mi bude dána šance, můžeme v tomto místě začít Sahadža jógu opravdu ve velkém a jednoho dne se to tu může stát poutním místem. Vibrace v Brightonu jsou smíšené. Máme moře a také tu má Matka Země speciální význam, ale když se něco Božského začne samo vyzařovat, přijde v přestrojení zlo a v daném místě se nahromadí a začne bojovat, bojovat s Božským. Proto jsem v Brightonu cítila tak smíšené vibrace. Ale celkově je to velmi dobré místo, kde může Sahadža jóga vzkvétat. Museli vám už říct o Sahadža józe. ‚Saha‘ znamená ‚s‘ a ‚dža‘ znamená ‚vrozený‘. Toto je jóga, je to sjednocení, které hledáte s Božským a které je ve vás vrozené. Je uvnitř vás. Všichni říkali: „Hledejte Ho uvnitř sebe.“ Dokonce i Kristus řekl: „Hledejte Ho uvnitř sebe.“ To znamená, že musíte hledat, je to vaše svoboda, která nemůže být zpochybněna. Musíte o to požádat. Například, pokud by vás Bůh mohl na této úrovni lidského vědomí transformovat na vyšší vědomí bez toho, abyste vy sami vstoupili do hry, aby vaše svoboda vstoupila do hry, udělal by to už dávno. On ale nemůže. Musíte si Božské vybrat ve své vlastní svobodě. Zcela jistě hledáte. Možná nevíte, co hledáte. Jedna věc je ale jistá, nejste spokojeni s tím, co jste, myslíte si, že existuje ještě něco víc, Read More …

Veřejný program: Jak poznat sám sebe (nekontrolováno) Harrow, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jak poznat sám sebe, 19/10/1979, (nekontrolováno), Harrow, Anglie Dnes jsme se tu sešli, abychom se dozvěděli něco o sobě, a ne o druhých. Víme, že jsme lidské bytosti a že nás Bůh stvořil od malé améby až po tuto složitou strukturu zvanou člověk. Ale má s tím nějaký plán? Proč nás stvořil jako lidskou bytost, která je podle mě tak krásná? S jakým záměrem nás stvořil? Dospěli jsme k tomu, abychom pochopili, jaký účel má naše stvoření? A právě proto je nutné, abychom časem dosáhli tohoto stádia, kdy člověk pozná, kým je. Jste pouze svým tělem, svou myslí, svou inteligencí, svým egem, svým superegem, nebo je ve vás něco, co vás přesahuje? Existuje nějaký spodní proud, který působí na celé stvoření i na vás? Máte nějakou roli v celém plánu Všemohoucího Boha? Pokud ano, jaká je to role a kde ve vztahu k Němu stojíte? Mám-li vám říct, že ve vašem stvoření je velký smysl vašeho vlastního bytí a že neznáte svou hodnotu, nemáte mi jen věřit, ani mě popírat, ale zachovat si otevřenou mysl vědce. Stejně jako hypotézu, když vám něco předložím, musíte se prostě sami přesvědčit, jestli to vychází, nebo ne. Nuže, uvnitř nás existuje nástroj, živý nástroj, který je velmi krásně umístěn, jak je vidět na tomto obrázku, postupně vytvořený Bohem tak, jak jsme se vyvíjeli ze stavu améby do tohoto stádia. A tyto rozdílné dráhy, které vidíte, tři různé dráhy, jsou vnitřní dráhy našeho autonomního nervového systému, které nazýváme jako sympatický a parasympatický nervový Read More …

Veřejný program: Jak by se měla rozvíjet seberealizace (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jak by se měla rozvíjet seberealizace, 15/10/1979, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Většina z vás jsou sahadžajogíni. … nesrozumitelné … Ti, kteří získali realizaci, ti, kteří pocítili vibrace, musí vědět, že se nyní vyvíjejí v jinou bytost. Klíčení začalo a musíte umožnit tomuto klíčení, aby se vyvíjelo svým vlastním způsobem. Když však získáme realizaci, obvykle si neuvědomujeme, že je to obrovská věc, která se v nás odehrála, že se v nás odehrálo toto nastartování, které je nemyslitelné, a že se to musí pomalu vypracovat. Musí se to v nás rozvinout. A protože to nevnímáme, nebereme svou realizaci tak vážně, jak bychom měli. Navíc jste obklopeni lidmi, kteří tyto vibrace nepocítili. Neznají tuto oblast, nikdy ji nepoznali. Jak to nazval guru Nának, je to alakhja (nepozorovatelné). Neviděli ji, nevědí o ní, nevědí, že existuje Boží síla, která chápe, koordinuje, spolupracuje s vámi, která působí v kolektivní bytosti, která vás činí vědomými, vědomými si této kolektivní bytosti a také ostatních. O této alakhja, nebo ji můžeme nazvat parokša (neviditelná), kterou nikdo nevidí, o které nikdo neví, mluví o ní, mluví o Božím království, mluví o Božích silách, o Božské síle. Jsou to jen řeči, řeči, řeči… Ale jakmile jste jednou nastartováni, musíte do toho dorůst. Pokud do toho nedorostete, budete vyhozeni, zvláště lidé, kteří přišli od falešných guruů a od falešných věcí, které následovali. Nevědí, jak hrozné tyto věci jsou. Jako když jste na krokodýlovi a najednou zjistíte, že je to krokodýl – jak rychle byste před ním utíkali? Ale ani pochopení Read More …

Projev k jogínům: Musíte poslouchat každý den (nekontrolováno) Mumbai (India)

Projev k jogínům: Musíte poslouchat každý den, 25/01/1975, (nekontrolováno), Bombej, Indie Sahadža jóga vznikla pro vás, ale pro lidské bytosti není jednoduché Sahadža jógu pochopit. Když je opravdu ohromná věc získána tak jednoduše (sahadža), tak její důležitost, její chápání, úcta k této síle (Šradha k této Šakti), potřebná oddanost (Bhakti), tvrdá práce s plnou pozorností, která je potřeba pro naprostou vnitřní integraci, v tomto všem je nedostatečnost. Proto vidíte, že většina sahadža jogínů je velmi lhostejných. Ale ostatní svámidžís – víte, jak hypnotizují lidi a jak je potom zneužívají. Berou od vás peníze, donutí vás tvrdě pracovat, donutí vás stát na hlavě, donutí vás dělat fyzickou práci, nebo jiné práce, takže vaše ego je v tom trochu uspokojeno a vy k tomu přilnete. Možná jste také viděli tyto lidi, kteří rozdají vše, co mají, jako peníze atd., a potom čistí podlahy u těchto sádhuů. Sahadža jóga je dosažitelná s takovou jednoduchostí, že lidé vůči tomu zůstávají lhostejní. Tak jako jsme bez úsilí získali oči, jsme k nim tedy lhostejní, nevážíme si jich a nevíme, jak jsou vzácné. Ale v ten den, kdy pocítíme bolest v očích, zvoláme: „Ó Bože!“ Proto je důležité, aby existovaly „badhy“ (napadení). Kdyby tam nebyla badha, sahadžajogín by se nikdy nestaral. Záleží na vás, jak dlouho tam ta badha zůstane. Dokud se toho držíte, badha tam zůstane. Co se dá dělat? Jsou někteří lidé, víte, jakmile dostanou realizaci, badha se jich nedotkne. Nikdy nejsou napadeni. Ale to je díky „punyas“ (zásluhám) z minulých životů. Také by Read More …

Šrí Krišna púdža: Nejdynamičtější síla lásky Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai (India)

Šrí Krišna púdža: Nejdynamičtější síla lásky, 28/08/1973, Bombej, Indie …Božským. Pokud si kupříkladu uvědomuji jen svoji hlavu, tak to nestačí. Když znám pouze svůj krk, tak to také nestačí. Když znám jen své nohy, nestačí to. Ale čím více znám sebe sama, tím se stávám dynamičtější a tím více vyzařuji do okolí. A všichni ti velikáni, kteří kdy existovali, nebo všichni, o kterých říkáme, že byli velikáni, jsou významní, protože jejich odkaz žil v mnoha lidských bytostech. V atmosféře cítím tu srdečnost, stejně jako vy, protože víte, že vám nejsou cizí, že jsou vašimi bratry a sestrami. V Púránách je o nich tolik příběhů, že… Nebudu je jmenovat, ale kdysi se v džungli potkali dva bratři. Domnívali se, že jsou nepřátelé a chtěli spolu bojovat. Když začali bojovat, nedokázali se jeden do druhého trefit. Pak vytáhli šípy, ale ani ty nefungovaly. Udivilo je to. A když se jeden druhého zeptal: „Kdo je tvoje matka?,“ zjistili, že mají stejnou matku. A tak jim došlo, že si nejsou ani cizí, ani nepřátelé, že jsou ze stejné slitiny. Jakou sladkost a krásu získali díky tomuto uvědomění! A jaký pocit bezpečí plyne z pochopení, že po celém světě máme bratry a sestry, kteří jsou niterně spojeni s Božským, a že jsme spolu propojeni touto láskou. Když mluvím o lásce, lidé si myslí, že se z vás snažím udělat slabochy, protože ti, kteří milují, jsou považováni za slabé. Přitom nejdynamičtější silou na světě je právě láska. Tou nejprůbojnější silou je síla lásky. A i když Read More …