Planeta Sahadž, Gregoire De Kalbermatten Fagus Hotel, Sopron (Hungary)

Planeta Sahadž, 13/02/2015, Gregoire De Kalbermatten, Šopron, Maďarsko Takže já… Lidé se mě ptali: „O čem budeš mluvit?“ Odpovídám tedy, „Uvidíme.“ Měl jsem pár minut, připravil jsem jednu, dvě kresby. Dnes ráno bych vám rád pověděl o planetě Sahadž a přiblížil vám planetu, na které žijete. Chtěl bych vysvětlit paradox, paradox o tom, že JSME a NEJSME, a to v jeden moment současně. Protože je nesoulad mezi tím, o čem říkáme, že jsme, když říkáme, že jsme jogíni, a tím, čím se někdy zdáme být. Lidé tím pak mohou být trochu zmateni nebo rozhořčeni. Někdy se mě lidé ptají: „Jak dlouho jsi v Sahadža józe?“ Lidé se mě ptali: „Jak dlouho děláš Sahadža jógu?“ To přivádí do rozpaků. Jako byste se staré paní ptali na věk, protože v srpnu bych odpověděl, že jsem v Sahadža józe 40 let. A pak se musím podívat do zrcadla a ptát se: „Tak co jsi – velký jogín, nebo mini jogín?“ Tohle musím vysvětlit. Vysvětlení je velmi prosté, ale Boris se obává, že s překladem… Nevím, zda je to na hodinu s překladem nebo bez. Víte, Šrí Mátadží mi vysvětlovala, jak byla Ádi Kundaliní probuzena v Nargolu, poblíž Indického oceánu. Šrí Mátadží mi vysvětlila, jak byla Ádi Kundaliní v Nargolu probuzena. A trošku to připomíná krimi, protože Ona tam jela tajně sledovat rákšasa, který tam vedl seminář. Tam totiž měl Radžníš svůj velký tábor a Šrí Mátadží se vydala podívat se, co se tam děje. Ona mi řekla, že díky svým jogínským silám dokázala Read More …

Večerní program: Zrazený Prorok Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Večerní program: Zrazený Prorok, 20/07/2002,Cabella, Itálie Mé srdce je tak naplněné, protože v tomto skvělém dramatu jste opravdu ztvárnili krásu Mohamedova života. Jak byli lidé svedeni a jak trápili celý okolní svět. A teď se dostali do potíží. To si nikdy nepřál, ale lidé ho nepochopili. Takového velkého Proroka jako je on. Musím poblahopřát Guidovi a vám všem, že jste to tak dobře zahráli. Bylo to skvělé drama! Synchronizace a všechno kolem toho, také technika… Nevím, co na to říct. V každém ohledu to bylo velmi krásné drama. Dotklo se mého srdce, protože Mohameda nepochopili ani jeho následovníci, ani jeho odpůrci. Tak skvělý člověk plný soucitu, tak skvělý duchovní člověk zůstal naprosto nepochopen a islámský svět, tak zvaný, a neislámský, tak zvaný, nikdy nepochopil velikost Mohameda Sáhiba. Tím myslím – byla jsem opravdu tímto dramatem dojatá, protože On byl mým nejmilovanějším synem a Já jsem ho uctívala. Bůh žehnej jeho duši a vám všem, kteří Ho následujete svým Duchem. Šiřte toto poselství, získejte více lidí do Sahádža jógy. Je velmi snadné získat Mohamedovy žáky do Sahadža jógy, pokud jsou jeho skutečnými žáky. Není těžké přivést je do Sahadža jógy, protože On opravdu popsal… popsal to, že v čase vzkříšení vaše ruce promluví. Řekl to tak přesně. Nikdo to neřekl. Do té doby to nikdo neřekl. To ukazuje, jak velký byl. Všechny kvality těchto velkých proroků byly zneužity, byly opravdu překrouceny, nadělaly tolik problémů ale vy jste sem přišli proto, abyste vyřešili tyto všechny problémy, protože jsme tu nadělali tolik problémů. Read More …

The Vision, Immaculata (Location Unknown)

Immaculata „There is a big inner revolution that is coming up. We must understand we are delicately made beautiful flowers of God. We are human beings. And the time has come for us to become now the fruits. This is the blossom time.“ „I think next century we’ll have beautiful people all around us, no trouble of wars, very peaceful we’ll be all sitting in the kingdom of God.“ The Vision Since the beginning of time, human beings have been searching for answers. Who am I? Why am I here? What is the purpose of existence? Many great incarnations and prophets have tried to shed light on the human dilemma and urge us towards spiritual awakening. Like different flowers on one tree of life, they spoke the same truth but were bathed in different fragrances. Buddha saw enlightenment as the answer to our suffering: a thousand petal lotus emanating from the crown of the head. Mohammad also spoke of the „Ruh“ a cool breath flowing out of the top of the head and the hands. „At the time of resurrection, your hands [and your feet] will speak“ he explained. And Krishna in his playful mirth depicted the need for Yoga or union with the Divine. He spoke of the collective nature of man and the need for each of us to dissolve into the ocean of bliss. Christ also explained that salvation will come only through a second birth. Forgiveness and compassion will clear the path towards this awakening, which Read More …

Veřejný program: Musíte zažít pocit, že Kundaliní vychází z vaší fontanelové kosti Kongresové centrum Praha, Prague (Czech Republic)

Veřejný program: Musíte zažít pocit, že Kundaliní vychází z vaší fontanelové kosti, 04/09/1994 Palác kultury, Praha, Česká republika Klaním se všem těm, kteří hledají pravdu. Na samém počátku musíme vědět, že pravda je tím, čím je. Nemůžeme ji změnit. Nemůžeme ji popsat. Je tím, co byla, bude, tím čím je. A tak musíme chápat, jestliže chceme poznat pravdu, musíme jít o něco výše než je lidské vědomí. U lidského vědomí nemůžete znát pravdu, bohužel je to tak. Lidé mluvili o pravdě, psali knihy, ale zatím ještě nebyli schopni dát pravdu lidem. Možná v těch dobách nebyli lidé připraveni toto získat, toto přijmout. V sanskrtu máme dvě slova, jedno je „woth“, což znamená znát pravdu na konečcích svých prstů ve vašem centrálním nervovém systému. Dalším slovíčkem je vidja, což znamená, že by se to mělo poznat na vašem centrálním nervovém systému. To znamená, že to není mentální, duševní. Je to tak, jak víte, že lidská mysl je limitována, je omezená na úrovni lidského vědomí. A tak musíme mít osvícenou mysl, musíte dostat vaše druhé narození, abyste byli schopni cítit pravdu. Pro to už je připravený systém uvnitř nás, tak jak je tady ukázáno na obrázku. Ale i když někdo mluví o centrech, o čakrách, o šaktích, je to jenom stále mluvení a mluvení. Nejdůležitější věcí, je získat zkušenost seberealizace. Navíc, cokoliv vám dnes večer budu říkat, nemusíte mi slepě věřit. Jestliže budete mít jen slepou víru, stanete se jen dalším fanatikem. Musíte získat zkušenost takovou, že budete cítit Kundaliní, jak stoupá z vaší fontanelní Read More …

4.den Navarátri a Narozeninová púdža: Tři triky pro pokrok v Sahadža józe New Delhi (India)

Narozeninová púdža: Tři triky pro pokrok v Sahadža józe, 30/03/1990, Nové Dillí, Indie Dnes je čtvrtý den Navarátri a vy víte, že o Navarátri musíme dělat púdžu v noci. K odstranění temnoty je velice důležité, abychom do noci přivedli světlo. Dnes také oslavujete mé narozeniny. V tento den Šrí Gaurí po své svatbě stvořila a ustanovila Šrí Ganéšu. Šrí Ganéša je zdrojem „pávitrata“ (čistoty a svatosti). První věc, která byla rozprostřena zde na Zemi, byla čistota (svatost), aby všechny bytosti, lidské bytosti, které přišly na tento svět, mohly být chráněny čistotou a držely se dál od bezbožných věcí. Za tímto účelem Šrí Gaurí omyla celé tvoření čistotou, a teprve poté bylo zahájeno ostatní tvoření. Takže nejdůležitější věcí v našem životě je považovat čistotu za nejvyšší ze všech našich niterných aspektů. Udržovat se čistým neznamená, že se vykoupeme, že se umýváme a dáváme tělo do pořádku, ale znamená to, že bychom měli vyčistit své srdce. Největší nemocí srdce je hněv. Hněv je největší nemocí srdce. A když tento hněv vstoupí do člověka, pak je čistota uvnitř zničena. Protože čistota není nic jiného než „nirvádžja prém” (věčná láska), láska, která je věčně plynoucí a nic neočekává na oplátku. Je naprosto spokojená se svou přirozeností plynout. Cítí se narušena, pokud nemůže plynout. Takže čistota znamená, že naplníte svá srdce láskou, a ne hněvem. Hněv není jen naším nepřítelem, ale také nepřítelem celého světa. Všechny války na celém světě, utrpěné ztráty, vznikly kvůli kolektivnímu hněvu. Svůj hněv dokážeme ospravedlňovat mnoha výmluvami. Hněval jsem se Read More …

Večerní program před Guru púdžou (nekontrolováno) Lago di Braies (Itálie)

Večerní program před Guru púdžou, 22/07/1989, Lago di Braies, Itálie  Je nad mé síly, abych v plném rozsahu vyjádřila ohromnou radost, kterou vnímám ve vašich srdcích, a která se odráží v mém srdci. Myslím, že dnešek je skvělý den, protože jsme přijeli na místo, které je v Itálii a přitom Guru púdžu budou dělat Rakušané. Protože je to takové spojení porozumění. Je to zcela nový začátek nového světa, vize, kterou mám již dlouho. Protože tento svět je jeden, stvořený jediným Bohem. Veškeré vytyčování hranic je umělé a vytváří problémy. V Sahadža józe si uvědomujete, že všichni jsme jednou nedílnou součástí jedné velké Viráty. Je třeba chápat, že tato radost pochází z lásky a náklonnosti, kterou máme pro sebe navzájem a pro naši Matku a Stvořitele. Otevřete tedy své srdce, otevřete svoje srdce. Pak bude všechno radostné a krásné a budete cítit, jak ambrózie stéká do vaší bytosti, do vašich nervů, všude kolem vás. Radost může být úplná pouze tehdy, když ji můžete přijímat každou minutu, každý okamžik. Právě toto chci, abyste všichni měli. Je to moje čisté přání. Nechť vám všem Bůh žehná.

Veřejný program: Staňte se světlem a dávejte světlo (nekontrolováno) Spreckels Organ Pavilion, San Diego (United States)

Veřejný program: Staňte se světlem a dávejte světlo 19/06/1989 (nekontrolováno) 2.Den, San Diego, USA Posaďte se prosím. Klaním se všem hledačům pravdy. Jak jsem vám řekla včera, pravdu nemůžeme konceptualizovat. Nemůžeme ji změnit, nemůžeme ji organizovat. Podstatou pravdy je její prožitek. Musí to být váš prožitek pravdy. Nejde jen o mentální přístup k ní. Protože vidíte, že na světě jsou lidé, kteří věří v tento druh filosofie, tamten druh filosofie, věří v toto náboženství, tamto náboženství, věří ve všechno možné a říkají velmi sebevědomě, já VĚŘÍM v toto. Ale ať už věříte v cokoli, ať už je vaše filosofie jakákoli, nebo vaše náboženství, kdokoli může spáchat jakýkoli hřích, spáchat jakékoli násilí, komukoli ublížit. Není tu žádná vazba. Nemůžete říci, protože Jsem takový a takový, nemůžu to udělat. To znamená, že ta víra je pouze povrchní. Proto stále kritizujeme ostatní. Také například, pokud se chcete něco dozvědět o muslimech, mluvíte se židy, a pokud se chcete něco dozvědět o židech, mluvíte s křesťany. Pokud se chcete dozvědět něco o křesťanech, mluvíte s Indy nebo hinduisty. A takto to pokračuje do nekonečna. Všichni si myslí, že jsou vyvolení a že je pro ně vytvořen žebřík vedoucí přímo do nebe. Pokud musíte žít s těmito pojmy, Sahadža jóga vám nedokáže pomoci. Ale pokud si uvědomíte, že jste ještě nezažili to, co je absolutní, musíme zažít to, co je absolutní, to znamená, že každý, kdo jej zažil, by měl říkat to samé. Včera jsem vám říkala, že všechna náboženství mají jednu podstatu, ačkoli v Read More …

Veřejný program: Musíme znát kořeny (nekontrolováno) Spreckels Organ Pavilion, San Diego (United States)

Veřejný program: Musíme znát kořeny 18/06/1989 (nekontrolováno) 1. Den, San Diego, USA ..se zavázanýma očima. Musíte mít ale otevřenou mysl – jako vědci – k pochopení toho, že jsme ještě neobjevili úplnou pravdu. Žijeme v relativním světě, a proto máme problémy. V těchto dnech čelíme tolika problémům, máme tu ekologické problémy, problémy s drogami, choroby, tohle, tamto. A jako bychom cítili, že tu existuje jakási ničivá síla, která pracuje, děláme si kvůli tomu opravdové starosti a ti, kteří rozumí tomu, k jaké devastaci může dojít, se bojí. Příčina všech těchto problémů je velmi jednoduchá, a pokud se podíváme do svatých písem všech náboženství, všechna mají jeden společný znak. Jejich společný znak – všechna říkají v podstatě jednu věc, říkají, že musíte hledat to, co je věčné. Hledejte to, co je věčné! Nepovažujte za samozřejmost, že to máte. Hledejte to, co je věčné a to, co je přechodné, by se mělo používat pouze ve svých omezeních a porozumění. Zde jsme se vydali špatnou cestou, protože jsme se příliš strachovali o přechodné věci a vůbec jsme se nezajímali o to, co je věčné. Přechodné věci jsou přechodné, protože v sobě mají zabudovanou vlastnost, že se zničí. Proto jsou přechodné, protože jinak by byly věčné. Tato zabudovaná vlastnost v přechodných věcech přináší všechny možné druhy problémů. Když se podíváme na tyto problémy, musíme se ohlédnout a vidět, jak může přijít řešení pomocí hledání věčného. Ve všech náboženstvích se říká, že se musíte znovu narodit. To znamená, že naznačují, že musíme mít víc – Read More …

Rakša Bandhan (nekontrolováno) Temple of All Faiths, Hampstead (Anglie)

Rakša Bandhan, 18/08/1986, (Nekontrolováno), Hampstead, Anglie Dnešní den je velmi šťastným a velmi příznivým dnem pro nás všechny, kdy musíme našim bratrům nabídnout šňůrku pro jejich ochranu. Už jsem vám pověděla příběh Alexandra Velikého. Kolik z vás ho neslyšelo? Zvedněte ruce. Podívejme! Není možné! Dobrá. Povím vám tedy příběh o Alexandrovi. Jste velmi chytří, Já vím. Dobrá. Příběh o Alexandrovi je tedy o tom, že Alexandr Veliký napadl Indii, víte, dávno před tím, než se narodil Buddha. Nebo můžeme říci… Ne, až po narození Buddhy. A přišel s úmyslem podrobit si celou Indii. Byl to velmi mocný muž. Ale Bůh to možná nechtěl, takže byl nakonec poražen a jeden král, zvaný Puru, ho zajal. Alexandr byl ženat s Indkou. A v době, kdy byl tím králem vězněn, to byl den tohoto Rakša Bandhanu. Ten samý den. Takže, protože byla mazaná, položila jednu takovou šňůrku na malinký talíř a přikryla ji nějakou hezkou látkou a poslala ji králi Puruovi na jeho dvůr. Když mu ji na dvůr donesli a dali mu ji, musel si ji vzít. Protože to byl den Rakša Bandhanu. A v tento den ten, kdo vám pošle tuto šňůrku, se stane vaším bratrem. Tak se pak zeptal: „Kdo je má sestra?“ Oni řekli: „Manželka Alexandra.“ A on se na sebe rozzlobil. Protože manžel sestry je v Indii považován za velmi významného. Tak spěchal do vězení, padl rovnou na kolena a žádal ho o prominutí. Řekl: „Pane, je mi líto, nevěděl jsem, že jste manžel mé sestry.“ Alexandr: „Co?“ Read More …

Projev Dr. Rustoma (nekontrolováno) Ganapatipule (India)

Projev Dr. Rustoma, 30/12/1985, (Nekontrolováno), Ganapatipule, Indie (Projev začíná v 16 min) Víte, jsme tu na semináři, všichni jsme sahadžajogíni a dobře se bavíme, vtipkujeme, diskutujeme o věcech a tak dále. Ale… to je všechno v pořádku, chci říci, že se lze těšit, člověk by se měl vskutku těšit, protože celé stvoření bylo vytvořeno tak, abychom se radovali. Od počátku tvoření započala Ádi Šakti vesmíru drama – s pomocí božstev a všech sil, které stvořila, aby vytvořila tak nádherný svět, ve kterém dokážeme žít v naprosté radosti a úplné radosti z vlastního bytí. Když uvedeme příklad, včera jsme seděli u poslechu rág. Těmito rágami inspirovala sama Ádi Šakti realizované duše, které je daly světu. To celé tvořila skrze své různé aspekty, abychom se radovali, abychom nebyli bídnými nebožáky. Proč chtěla, abychom byli šťastní? Když jste totiž šťastní a uvolnění, Boží síla může uvnitř vás působit tak, aby vás pozvedla k velkoleposti, ke které jste byli předurčeni. Víte, celá ta hra okolo není hrou bez záměru. Skrývá se v ní něco nesmírně důležitého. A to nesmírně důležité je vědomí nejvyššího Boha, Boha všemohoucího. To je celý záměr Sahadža jógy. Všechny nejrůznější techniky, které používáme, jsou k němu mostem. Víte, musíte porozumět tomu, kým Šrí Mátadží na této Zemi je. Ona je Ádi Šakti. Kolik lidí ale vlastně ví, co znamená Ádi Šakti? Ádi Šakti je Síla samotného Boha všemohoucího. Je to to nejvyšší projevené ve vesmíru. A když se něco takového prvně ve vesmíru inkarnovalo, musí za tím být nesmírně důležitý Read More …

Déví púdža: Kultura univerzálního náboženství (nekontrolováno) Bordi (India)

Déví púdža: Kultura univerzálního náboženství, 07/02/1985, (nekontrolováno), Bordi, Indie Dnes je druhý den naší nové cesty na bojiště. Musíme vyhrát lidi s pomocí naší lásky, náklonnosti, milosrdenství a důstojnosti. Když říkáme, že patříme k Vishwa Dharmě, tomuto univerzálnímu náboženství, jeho nejdůležitější věcí, jeho podstatou, je mír. Především ten mír musí být uvnitř. Musíte mít v sobě klid. Pokud nejste pokojní, pokud si zahráváte se svým egem, pokud se jen uspokojujete tím, že si říkáte, že jste pokojní, pak se hluboce mýlíte. Klidem byste se měli těšit uvnitř sebe. Měli byste ho v sobě cítit. Takže se falešně neuspokojujte. Nemějte falešné představy. Nepodvádějte se. Klid musíte cítit v sobě. A pokud to necítíte, neměli byste chodit za mnou a ptát se: „Matko, proč to necítím?“ Protože já vám nebudu říkat, že je s vámi něco v nepořádku. Měli byste to vypracovat, abyste se cítili vnitřně úplně klidní. Není to tak, že pokud máte kolem sebe hodně klidu, cítíte se pokojní. Klid musí být ve vás. Máte ho. Váš Duch je naprosto pokojný. ‚Avjagra‘ – bez neklidu. Ve vašem Duchu není žádný neklid. Je naprosto pokojný a stálý. Je to na vás, abyste to cítili, ne, aby vám to někdo jiný potvrzoval, to je jedna věc. Za druhé, když vám něco říkám, myslíte si, že to neříkám vám, takže se to nezaznamená do vašeho mozku. Myslíte si, že to říkám nějakému XYZ, ale ne vám. O vás nejde. To je další znamení toho, že tu není žádný klid. Protože tu není žádný Read More …

Déví púdža: Význam púdže (nekontrolováno) Sausalito, San Francisco (United States)

Déví púdža: Význam púdže, 29/09/1983, (nekontrolováno), San Francisco, USA Dnes mě napadlo, že je tu poměrně hodně lidí, kteří přišli poprvé, a že bych jim měla říct o významu púdže. Protože podle západního stylu života… – mají být takoví, hledat něco vně, jít ven, hledat nové způsoby a metody, jak se rozvíjet navenek. Tohle je poznání vašich kořenů. Vědění, díky němuž získáváte výživu, které vám předtím nebylo známo. Toto poznání vám dříve nebylo známo a nebylo vám záměrně sděleno, protože máte růst vně. Nyní, když máte jít dovnitř, pak musíte pochopit božské zákony a božské metody, jak fungují. Púdža má svůj význam, který od pradávna popisovali svatí. Protože v Indii je celkově takové klima, že můžete žít pod stromem, bez problémů žít v lese, můžete jíst ovoce a velmi šťastně můžete pobývat v lese. Není potřeba mít postel nebo něco jiného, je tam tak teplo a příjemně a člověk si stále užívá požehnání lesa. A tak mnozí lidé odešli do lesa a začali přemýšlet, dívat se na celý svět z této samoty – jaký je problém s lidskými bytostmi? Proč jsme tady? Co bychom měli dělat? Jaký je smysl tohoto lidského života? Proč nám Bůh dal tento krásný lidský život? Začali o tom přemýšlet. A tak se dostali do meditativní polohy, meditativního vstupu do svého nitra. A když začali meditovat, zjistili vše o Kundaliní, o čakrách a božstvech, která v nich sídlí. Tato božstva přebývala od věčných časů, můžeme říci v Božím sídle, všechna tam přebývala a pak se odrazila Read More …