Mantry v Sahadža józe (10 min) (Location Unknown)

Mantry v Sahadža józe Víte, v Sahadža józe nedostanete nějakou mantru, nic podobného. Není to tak, že byste prošli jakýmsi velkým kurzem, kde bychom vás učili jednu mantru po druhé, takhle ne. Co musíte vědět, je, kde je Kundaliní, jak se pohybuje, kde je, která čakra je napadená a kterou mantru na to použít. Není k tomu potřeba moc. Všemu porozumět trvá stěží týden. Ale jak to postupně začnete používat, abyste v tom byli zběhlí, budete vědět, jak s tím pracovat u sebe i u druhých. Není to nic těžkého – jako dítě, které když doroste do určitého věku, pochytí jazyk, protože má vrozenou schopnost vytvářet zvuky. Tak to dělá. Stejným způsobem, jakmile to dostanete, když ucítíte v dlaních chladný vánek, naučíte se to jeho používáním. Porozumíte sami sobě, budete v tom sami naprosto zběhlí a užasnete, jak rychle jste se to naučili. Nemusíte se to učit jako třeba nějakou vědeckou knihu. Začnete se hned učit praxí: „Tahle čakra je napadená, například tato čakra (pravý ukazovák), na pravé straně. K ní patří mantra „Šrí Krišna“. Řekněme, že tato čakra je napadena (střed čela), k ní patří mantra „Ježíš Kristus“. Takhle. Musíte znát čakry a jim odpovídající mantry. Čakry prostě znáte, je to vaše nezpochybnitelné vědění, které je zabudované ve vašich nervech, zkrátka je cítíte. Jako když tento pán řekne: „Tady je to horké.“ Dobře. Co to znamená? Co horko zde signalizuje? To je Sahasrára na levé straně. Nejprve to byla Sahasrára na pravé straně. Teď je to nalevo. Známe na Read More …

Praktické porozumění kolektivnosti (32 min) (Location Unknown)

PRAKTICKÉ POROZUMĚNÍ KOLEKTIVNOSTI 1. VÝZNAM KOLEKTIVNOSTI Kolektivnost neznamená, že bychom se k sobě všichni měli připoutat jako slepení lepidlem. Nebo že se všichni staneme něčím jako Gibraltar. Skála Gibraltar. Ne, tohle to neznamená. Znamená to, že ať jste kdekoli, jste spolu spojeni. To je kolektivnost. Ale když spolu nejste spojeni a jen jste na sebe přilepení, jsou to naprosto nevhodné podmínky k soužití. Mám pocit, že lidé význam kolektivnosti ještě nepochopili. Když neexistuje žádný „druhý“ – Ananya. Když neexistuje nikdo jiný, neexistuje žádná jiná osobnost. Jiné osobnosti jsou od vás oddělené kvůli levé nebo pravé straně. Nebo kvůli oběma. Svým Já jste však plně jen tehdy, když jste naprosto odpoutaní a vaše Kundaliní tančí – jste sami, a přece nikdy osamělí. Tato jednota s celkem vám dá veškeré bezpečí, veškerou radost, kterou chcete, a proto probuzení Kundaliní znamená kolektivnost. Dokud ve své bytosti nebudete chtít absolutní kolektivnost, Kundaliní nebude stoupat. 2. JEDNA VELKÁ RODINA Pojďme se zaměřit na to, v čem co se týče kolektivnosti pokulháváme. Má to velice praktické a věcné opodstatnění. Nejprve musíme pochopit, že bez kolektivity nemůžeme existovat. Tak jako tělo musí být spojené s mozkem, stejně tak Sahadža jóga nemůže existovat bez kolektivity. Jakmile tohle jednou pochopíte, musíte to vypracovat tak, aby se kolektivnost plně upevnila zevnitř i navenek. Nevím, co lidem přichází na mysl jako první o jiném člověku. ale první věc by měla být, že toto jsou vaši skuteční příbuzní. Nikdo jiný není váš příbuzný. Tyto děti jsou vašimi dětmi, tito muži jsou vašimi Read More …

Role žen ve společnosti (14 min) (Location Unknown)

Role žen ve společnosti Otázka: „Jaká je role ženy v dnešním světě, role ženského principu?“ Řekla bych, nemyslím, že jen ženy, jen proto, že se narodily jako ženy, mají svou roli. I muži mají, každý má, protože každý má v sobě svou Kundaliní. Ale ženy si musí uvědomit, že jako ženy mají větší zodpovědnost. Nemají jen sedět doma a starat se o děti, sedět na vejcích a sekýrovat manžela, když přijde domů. To není jejich role. Jejich role je být snášenlivá. Každá žena, která je matkou, musí být jako Matka Země. Kolik ta toho snáší! A jak přitom trpí, když Ji rabujeme, když Jí děláme potíže, přesto celou dobu jen dává, utišuje, odpouští a vše snáší. Chápete? Děláme tolik hříšných věcí, že by měla vybuchnout vztekem, ale Ona to nedělá. Je velmi opatrná, pomalu a jemně upomíná: „Teď odtud odejdi, hřmí.“ Je tak laskavá. A to vše by se mělo stát i nám. Ale nejen ženy by se díky těmto kvalitám měly umírnit, nastala doba, že i muži musí mít tyto kvality, jinak tu bude věčně nerovnováha. Ženy nemají žádnou sebeúctu. Bojují za nesprávné věci. Nebojují za to pravé – že mají být respektovány, aby se k nim nechovali jako k předmětům na výstavě, kdy se každý muž může podívat, nebo že by se muži měli dívat, jinak by za nic nestála. To je nesmysl! Takto se nedají vytvořit velkolepé národy, významní potomci a skvělé rodiny. Společnost každé země tedy závisí na ženách. Je to skutečně poctivá práce, která probíhá Read More …

Hudba a Sahadža jóga – 1.díl (13 min) (Location Unknown)

HUDBA A SAHADŽA JÓGA (díl první) KLASICKÁ INDICKÁ HUDBA HUDBA DUCHA V Indii už od pradávna – je to starobylá tradiční země – už od pradávna žijeme úplně jinak. V těch dávných dobách… Víte, že i teď je klima tak příznivé, že můžete pobývat venku v lese. V této zemi nepotřebujete tolik věcí. Tedy v té dávné době mnoho lidí, kteří by se dali nazvat jasnovidci a světci, odešlo do lesů nalézt podstatu lidství, nalézt smysl lidského žití a zjistit, co je nejvyšším cílem člověka. Zjistili, že je to Duch. Proto všechna indická pravidla a indické filozofie, hudbu, výtvarné umění, tanec, divadlo, každý aspekt života, založili na bázi toho, že se musíme stát Duchem. Podstatou hudby je, že by měla potěšit Ducha. Vy jste sahadžajogíni a většina z vás nikdy nestudovala indickou hudbu, tak jako Já. Pravdou je, že indická hudba pochází z Ómkáry, z Božského zdroje zvuku. A proto poskytuje útěchu, zábavu a rozveselení Duchu. Jinak je Duch zcela spokojený sám o sobě, těší se sám sebou. Cítím, že se v hudbě a výtvarném umění odráží, aby spatřil odraz celé své překrásné existence, která se promítá do každé částečky, každé molekuly, každého atomu. A když Duch spatří tento odraz, nabyde novou dimenzi překrásné expanze své osobnosti, kdy máte pocit, jako byste rezonovali v celém vesmíru. My jsme neměli žádný časový rozvrh pro namas, ale měli jsme různá načasování hudby. V danou dobu by se měla hrát hudba vyjadřující určitou náladu. A všechny vyjádřené pocity by měly směřovat k Bohu. Read More …

Velikonoční vejce a znovuzrození (10 min) (Location Unknown)

Velikonoční vejce a znovuzrození O Velikonocích dáváme lidem vajíčka jako připomenutí, že teď jsou vejci a je čas, aby se stali ptákem. Myslím však, že si to lidé neuvědomují. Protože poselstvím Krista je vzkříšení. Ukřižování je prostředek, ale Jeho poselstvím je vzkříšení. Vejce je velmi výmluvný symbol. V jednom z dávných indických Písem je psáno, proč by se Velikonoce měly slavit právě vajíčky. Je to nanejvýš překvapující. Je to tam velmi jasně napsáno, když tomu dokážeme porozumět, jak je Kristus symbolizován vejcem. Co tedy vejce znamená? V jazyce sanskrt je brahmín nazýván „dvidžáha“, „dvihi džájeti“ znamená „ten, který je podruhé narozený“. A také pták, kterýkoli pták, se nazývá dvidžáha, tedy podruhé narozený. Protože pták se nejdříve narodí jako vejce a pak se znovu narodí jako pták. A stejným způsobem se člověk narodí jako vejce a pak se znovuzrodí jako realizovaná duše. Uvědomte si, jak je to výmluvné, že se oba nazývají stejně. Žádnému dalšímu zvířeti se neříká dvidžáha, pokud nejdříve není vejcem, ze kterého pak vyjde jako něco jiného. Například žádným savcům, žádným savcům se neříká dvidžáha. Jen lidským bytostem. Je pozoruhodné se v zoologii dočíst, že savci nekladou vajíčka, že rodí živá mláďata. I my jsme savci. Přesto jsou lidé nazýváni dvidžáha. Stejně jako pták. To tedy znamená, že lidé, když se narodí, jsou vajíčky. Nebo se stanou vajíčky. Jak se stanou vajíčky? Tím, že se v nás vyvine naše ego a superego. Všichni jste tu sahadžajogíni, jistě rozumíte tomu, co říkám. Když ego a superego… Když se ego Read More …

Šrí Krišna – Bůh kolektivity (13 min) (Location Unknown)

Šrí Krišna – Bůh kolektivity Děti mohou sedět vpředu, nezaberou moc místa. Děti vám mohou sedět i na klíně. Mohli byste se posunout a vytvořit mezi sebou uličku? Ano. Tohle je otázka kolektivnosti. Přiveďte děti sem nahoru. Všechny děti mohou přijít. Mohou Mi pomoci s púdžou, umí velmi dobře pomáhat, ano. Ano, tak, pojďte. Drželi ty nebohé děti venku. Umíte si to představit? Neroztahujte se, dejte jednu nohu takto. Jednu nohu nahoru, druhou položit. Je dokonce snazší sedět takto. Sedí se tak lépe. K tomu je třeba smysl pro kolektivnost, protože je to malá hala, což nevadí, přesto tu můžeme být všichni spolu. A hledat způsoby, jak můžeme vměstnat všechny dovnitř. Protože nemůžete cítit radost, dokud nejste všichni pohromadě. Děti, všichni teď musíte být potichu, ano? Jinak vás zase pošlou ven. Šrí Krišna sídlí v naší Višudhi čakře, v jejím středu, jako Šrí Krišna. Na levé straně sídlí Jeho síla, Jeho sestra, Šrí Višnumája. On tam je jako Gopála, jako ten, který žil v dětství v Gókulu. Na pravé straně je v podobě krále, který vládl ve Dvárice, král Šrí Krišna. To jsou tři části naší Višudhi čakry. Ohromně důležité je, jaké poučení pro nás plyne z Jeho života. To zcela nejpřednější, co nás přišel naučit, je kolektivnost. Dával vždy dohromady skupinu malých chlapců a hrál si s nimi. Tohle Ráma nedělal. Přátelil se s ženami, které prodávaly mléko a také máslo, s těmi, které chodívaly se džbány pro vodu. On je ten, který dával dohromady všechny tyto lidi z Read More …