Síly udělené sahadžajogínům a jak si je udržet, Bordi, Indie Bordi (India)

Především bychom měli vědět, jaké máme síly, a také, jak si tyto síly udržet a jaké další síly můžeme velmi snadno získat. První síla, kterou po realizaci dostanete, je ta největší síla na Zemi. Je to síla Šrí Ganéši. Jedině On dokáže dělat práci, kterou děláte dnes vy, a to je síla zvedat lidem Kundaliní. Dosud nikdo v historii duchovního vývoje neprobudil Kundaliní během chvilky, jako to děláte vy. Hýbe se vám pod rukama; je to absolutní síla Šrí Ganéši, která je udělena vám. V okamžiku, kdy dáváte realizaci, i když je některá z vašich čaker napadena nebo máte nějaký problém, i když jste třeba trochu posedlí, i když nejste úplně dobrý sahadžajogín, i když nejste úplně odevzdaní Mátadží, i když ještě příliš necítíte zodpovědnost za Sahadža jógu, Kundaliní stejně i přesto pod vašima rukama stoupá. Dostáváte Šrí Ganéšovu sílu od samotného Šrí Ganéši ve vás, aby vám dodal sebedůvěru. Aby vám dal sebejistotu, že dokážete zvedat Kundaliní, ne však pocit, že to vy zvedáte Kundaliní. Pokud to děláte, aniž byste se odevzdali Sahadža józe, za nějakou dobu tu sílu ztratíte, a to velmi rychle. Další silou, kterou máte při probouzení něčí Kundaliní, je to, že, jak vidíte, když Kundaliní stoupá, nebrání tomu žádná překážka. Ať už jsou kolem jakékoli rušivé vlivy, třeba někdo posedlý ve vedlejší místnosti, v tu chvíli rušit nebude. V rodině třeba může být nějaká negativní osoba, ale ve chvíli, kdy zvedáte Kundaliní, bude zticha. V okamžiku, kdy svou rukou zvedáte Kundaliní, používáte tu největší sílu. Read More …