Šrí Bhúmí Déví púdža (nekontrolováno) Derby (Anglie)

Šrí Bhúmí Déví púdža, 12/07/1982, (nekontrolováno), Derby, Anglie Dnes jsem Rustomovi říkala, že bychom samozřejmě měli udělat púdžu k Bhúmí, protože se opravdu zlobí. Vytvořila tak nádhernou malebnou scenérii v této části země, zatímco lidé, kteří zde žili, neporozuměli kráse, kterou jim dala, zkoušeli se dát na ošklivé a velmi hříšné způsoby probouzení satanských a negativních sil. A to Ji velmi rozhněvalo. Cítila jsem to, když jsme šli posledně ven. A stalo se to díky nevědomosti lidí, bezpochyby, ale někteří stále, dokonce vědomě, holdují takovým věcem. To je velmi vážná věc, protože zvete, zvete satanské síly, aby vás zničily. Tyto síly nikdy nejsou vaši přátelé, jsou ničivé, a nikdy nemohou být vaši přátelé. Protože jste vzešli z tvoření Boha a ony jsou ničením, nemohou být nikdy vaši přátelé. Takže příroda tím musí být nazlobená a myslí si, že si tato země púdžu nezaslouží. Je to jejich vlastní rozhodnutí. Navrhují, že si to tato země nezaslouží. Možná se domnívají, že nevím, čeho se tento kraj dopustil, tato část země a co bych jim měla udělat. Potrestat někoho je velmi snadné. A rozzlobit se je ještě snadnější. Ale mít rovnováhu a porozumění a soucit je obtížné. Trpělivost Matky oni mít nemohou, to je v pořádku, já je chápu – ale musí poslechnout. Něco se musí udělat, musí se udělat. Musíme to vypracovat. I když bych šla do pekla, musím to vypracovat. To je moje práce. S tím Mi oni všichni spolu s vámi dohromady musíte pomoct. Protože tento hněv, všechno, to pomine. Read More …

Mahášivaratri púdža: Co potěší Matku New Delhi (India)

Mahášivaratri púdža: Co potěší Matku, 20/02/1982, (nekontrolováno), Nové Dillí, Indie Někdo by mohl říci – proč Šiva? Proč něco jako Šivovy narozeniny? Jak to může být? On je věčný, On existuje po všechen čas. Takže to, co vymezuje dnešní oslavu, je nastolení Šivy na této Zemi v hmotném já. Každá hmotná věc byla vytvořena nějakým Božstvem a to Božstvo je usazeno v této hmotné věci, jak víte. Takže to byla myšlenka Ádi Šakti, že nejprve je třeba nastolit Šivu, bez Šivy nelze ustanovit nic. Nejprve má být nastolen On, protože On je absolutní. Takže budete muset nastolit Šivu. Co bychom tedy měli udělat? Jak ho nastolit, ustanovit? On je Bohem tamo guny. Je studený, chladný, je Bohem všeho, co není aktivní. Takže v první řadě, když se vzdálila Země od Slunce, které bylo velmi horké, byla umístěna velmi blízko k Měsíci. Měsíc je švagr Pána Šivy. Posunula se tak blízko k Měsíci, že celá Země se pokryla ledem. A poté se postupně pohybovala směrem ke Slunci. Když se pohybovala směrem ke Slunci, začalo postupné tání. A bod, který vůbec neroztál, byl bodem, kde měl být nastolen Šiva. Bylo to a stále je to stejné místo. To místo je Kailáš. Led tam nikdy netaje, a když se podíváte, celá hora je jako Šivova tvář – oči, nos a vše, co můžete vidět, jasně vystupuje – a po celý rok si udržuje tento svůj tvar. Takto byl stvořen Šiva a byl umístěn do stavu svědka, jako divák všeho, co se děje na Read More …