Veřejný program: Pravda má ale dvě stránky (nekontrolováno) Geneva (Switzerland)

Veřejný program: Pravda má ale dvě stránky, 11/06/1985, Ženeva,  Švýcarsko Klaním se všem hledačům Pravdy. Pravda má ale dvě stránky: iluze, kterou vidíme, může vypadat jako Pravda, a podstata iluze se také může jevit jako Pravda. Ale druhá strana je absolutní a musí být vnímána, musí být zažita ve vašem centrálním nervovém systému. Není to duševní představa, o které můžeme přemýšlet, nebo emocionální představa, ale Pravda je to, co je, a nemůže být změněna. Nemůže dělat kompromis. Abychom poznali Pravdu, musíme se pokořit. Tolik věcí jsme ve vědě objevili díky pokoře, že toho dosud moc nevíme. Cokoliv znáte zvnějšku, například – strom musí mít kořeny, ale o těchto kořenech nevíte, pokud se pouze na strom díváte. A když někdo mluví o kořenech, jsme rozrušeni, protože jsme o nich předtím nic nevěděli. A tak jsme podmíněni vidět pouze strom a nedokážeme přimět naši mysl, aby pochopila, že u něho musí být i nějaké kořeny. Takže můžeme říct, že lidé ve vědě celkem dost pokročili, postupovali dopředu a stali se rozvinutými zeměmi. Ale nevědí, že když nebudou hledat svoje kořeny, že budou naprosto zničeni. Když jsem nyní před vámi, nemějte v žádném případě pocit, že jsem tu, abych se vás dotkla, ale přišla jsem sem, abych vám řekla o kořenech, ohromném jmění, které máte uvnitř sebe. Známe mnohé energie kolem nás, jako například elektřinu, gravitaci – na vědeckém poli vědění. Ale uvnitř nás existuje jemnější energie, které bychom se měli pokusit porozumět se stejnou pokorou vědce a s otevřenou myslí. Měli bychom Read More …

Šrí Krišna púdža: Dokonalé otcovství Tannay Ashram, Tannay (Switzerland)

Šrí Krišna púdža: Dokonalé otcovství, 28/08/1983, Tannay, Švýcarsko Dnes oslavujeme v této Svaté zemi narozeniny Šrí Krišny. Šrí Krišna je dokonalé otcovství, které jsem vám popsala již dříve. Přišel na tuto Zemi a demonstroval tuto dokonalost. Takže na této Zemi to nejvyšší otcovství je vědomí Šrí Krišny. Ale v Božím království, můžeme říci na nebesích, nebo dokonce nad vším ostatním, přebývá Sadášiva, který se neinkarnuje. On je jedním z aspektů, Šrí Krišna je jedním z aspektů Sadášivy, což je Otec. A Ádi Šakti čili Duch svatý, je dalším aspektem Sadášivy – je Jeho síla. Když se tedy Šrí Krišna inkarnoval na této Zemi, aspekt této Ádi Šakti přišel na tuto Zemi jako Rádha. Ona je ta, která přišla jako Kristova matka a dala Kristovo jméno jako příjmení Šrí Krišny, jako kdyby Šrí Krišnovo jméno – Krišna, od Krišny. V indických jazycích se nazývá Krišt. A už jsem vám řekla, proč byl nazýván Džesu či Ješu. Dnes se tedy podíváme na ty dva aspekty Šrí Krišny, které byly projevem Jeho božského zrození. V Rámově životě byl ukázán člověk, „Purušótama” – ten nejlepší otec ve světských záležitostech. A v Krišnově životě bylo ukázáno nejvyšší otcovství ve formě Jógéšvary čili v Božím světě. Takže musíme chápat, že první aspekt Krišny je Jógéšvara a Jeho druhý aspekt je Viráta. Jógéšvara znamená Pán jógy nebo síla jógy. Nazývá se tak, protože dosáhl toho optimálního stavu, kterého musíme dosáhnout jako jogíni. On je ideálem, kterého musíme dosáhnout. A jako jogín se narodil z královské rodiny, žil Read More …

Guru púdža: Upevnění principu mistra Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, Londýn (Anglie)

Guru Púdža: Upevnění principu mistra, 04/07/1982, (nekontrolováno), Londýn, Anglie V té nejpříznivější době, které se říká Krita juga, jsme se tu všichni shromáždili, abychom porozuměli způsobům a metodám upevnění našeho principu mistra. Krita juga. Krita juga znamená období, kdy musíte něco dělat. Krita – když je to uděláno. A vy jste kanály té akce. Děláte práci Boha. Jste kanály Boha všemohoucího a Jeho síly. Na jedné straně v sobě musíte mít onu důstojnost, slávu (nádheru) a přijetí toho, že jste guru. Na druhé straně musíte být úplně odevzdaní Bohu všemohoucímu. Veškerá vaše důstojnost a vaše pravomoc pochází od Něho. Zatřetí, stvořil tento vesmír a vás v hravé náladě, a tak musíte rozpoznat Jeho hru. Takže by skrze vás měla proudit taková veselá, radostná nálada. Doposud jste si gurua představovali jako někoho, kdo se nikdy nesměje, nikdy se neusmívá, je jen přísný. V případě mistrů, kteří neměli žádný kontakt s veřejností, to bylo v pořádku. Pověsili se na lano někde v Himálaji. My tady ale stojíme tváří v tvář celému vesmíru, který musí přijmout bublající proudy vaší lásky. To neznamená, že máte být lehkovážní, protože takoví být nemůžete. Božská hra není lehkovážná. Je radostná. A tato radost nemá žádnou dualitu. Abychom tedy dosáhli upevnění guru principu, měli bychom nejprve vědět, co ho ničí. Když se totiž o něco nestaráme, neudržujeme to, pak se to zničí. Řekněme, že nebudeme věnovat pozornost, těmto krásným rostlinám, budou zničeny. Dokonce i hmota, o kterou se nikdo nestará, se zničí. V první řadě musíme vědět, že Read More …

Sahasrára púdža: Otevření Prapůvodní Sahasráry Ashram in Le Raincy, Le Raincy (France)

Sahasrára púdža: Otevření Prapůvodní Sahasráry, 05/05/1982, (Nekontrolováno), Le Raincy, Francie Dnes je velký den pro nás všechny, pro hledající, protože poslední dílo Božského, – otevření posledního centra ve velké Prapůvodní Bytosti, se uskutečnilo 5. května 1970. Je to ta největší událost ze všech duchovních událostí ve vesmíru. Byla provedena s velmi velkou péčí a s příslušnými úpravami. Není v mezích lidského chápání, jak věci na nebesích fungují. Je to vaše štěstí a Boží láska, která tento podivuhodný zázrak vykonala. Bez této události by nebylo možné dát lidem masovou realizaci. Bylo by to možné udělat pro jednoho či dva lidi tu a tam, ale poskytnout takové masové probuzení by nebylo možné. Jak víte, v Sahasráře jsou sídla sedmi hlavních čaker. Je tam tisíc nádí nebo, jak se říká, plamenů a každý z nich má šestnáct tisíc sil. Každé nádí se stará o určitý typ člověka a pomocí permutací a kombinací všech těchto nádí je o lidské bytosti postaráno. Jakmile byla Sahasrára otevřena, celá atmosféra se naplnila ohromnou čaitanjou, vibracemi a na obloze se objevilo ohromné světlo a celá ta věc přišla na Zemi jako přívalový déšť nebo vodopád, s takovou ohromnou silou, jako bych byla nevědomá a omámená. Tato událost byla tak nečekaná a tak ohromná, že jsem byla ohromena a úplně jsem oněměla nad její velikostí. Viděla jsem, jak se Prapůvodní Kundaliní zvedá jako velká výheň, a tato výheň byla velmi tichá, ale měla hořící vzhled, jako když zahříváte nějaký kov a ten má mnoho barev, stejně tak se Kundaliní Read More …