Veřejný program: Duch sídlí ve vašem nitru (nekontrolováno) Vienna (Austria)

1.veřejný program: Duch sídlí ve vašem nitru, 26/09/1982, (nekontrolováno), Vídeň, Rakousko Klaním se všem hledačům pravdy. Všichni slyšíte? Můžete to používat. Já budu jen mluvit. V pořádku. Jsem vídeňským sahadža jogínům velmi vděčná za to, že mě sem pozvali. To je moje první návštěva Vídně. Je to poslední stát, kterého jsem se musela v Evropě dotknout. Hodně práce už bylo vykonáno v Sahadža józe v jiných zemích. Nějak se stalo, že jsem musela přijet do Vídně po tak dlouhé době. Jsem velmi šťastná, že vidím, že je ve Vídni tolik hledačů. Jsou to hledači pravdy. Především musíme pochopit, co je pravda. To, co je pravda, jak ji známe jako lidské bytosti, jsme získali skrze naše vědomí, prostřednictvím našeho centrálního nervového systému. Například, jestliže vidíte květiny, ty květiny jsou bílé, vidíme je – je to pro nás pravda. Dotknu se této oceli a vím, že je studená, takže vím, že je to ocel, a vím, že je studená – pro mé prsty je to pravda. Není to žádná představa nebo mentální projekce, když si budu myslet, že to je flétna Šrí Krišny. Protože ji vidím, slyším a cítím, takže vím, že je to pravda, protože to vím ze zkušenosti svého centrálního nervového systému. Ve svém vědomí jako lidská bytost vím, že květiny voní. Prostřednictvím svého porozumění znám estetiku tohoto místa. Jestliže půjde špinavou uličkou kůň, nebude cítit špínu ani zápach toho místa. Ale lidská bytost ví, že ta ulička je špinavá a nesnese to, protože takové má vědomí. Je to rozdíl Read More …