Veřejný program: Musíme se transformovat (nekontrolováno) Royal Albert Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Musíme se transformovat, 14/07/2001, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Klaním se všem hledačům pravdy. Někteří z vás pravdu nalezli, někteří z vás ji nenalezli plně a někteří z vás ji nenalezli vůbec. Pokud se porozhlédnete po současné situaci, budete jistě souhlasit, že je to jeden velký zmatek. Jeden stát za druhým se oddává všemožným špatnostem. Pokračuje mnoho studených válek, lidé se vzájemně zabíjejí, ničí krásná místa, pro nic za nic si vzájemně podřezávají hrdla. Jsou to všechno lidské bytosti stvořené Bohem. Bůh Všemocný je stvořil a přivedl je k této úrovni lidského vědomí. V tomto klíčovém okamžiku nelze dohlédnout, kam kolektivně směřujeme. Je to to, čeho máme dosáhnout – čili je to náš osud? Je to úděl lidských bytostí, že se mají navzájem zničit kvůli území či pro cokoliv jiného? Pomyslete na celý svět jako jeden celek a přemýšlejte, co se v celém světě děje: každý den čteme noviny, každý den tam jsou nějaké hrozné zprávy o strašných věcech, které si lidé vzájemně dělají bez jakéhokoliv rozumného důvodu. Musíme se zamyslet, jaký je to osud? Kam jdeme? Jdeme do pekla nebo do nebe? Jaká je naše situace? Můžeme tomu pomoci? Problémem lidských bytostí je, že jsou stále ještě ve stavu úplné nevědomosti. Nazvala bych to nevědomostí. A v této nevědomosti, v této temnotě vykonávají tyto strašné věci. Nikdo nechce pochopit, že to, co děláme, není nic jiného než naprostá zkáza. Je naším osudem, že se máme úplně zničit? Co dobrého děláme? Ve jménu nějaké národnosti nebo možná nějakého náboženství, čehokoliv, Read More …

Šrí Višnumája púdža: Síla sestry (nekontrolováno) Londýn (Anglie)

Šrí Višnumája púdža: Síla sestry, 01/09/1985, Londýn, UK Dnešní púdža k Višnumáje, která byla sestrou Šrí Krišny, nebyla jako taková zařazena do plánu mezinárodních púdží, které děláme. Ale říkají, že když se pro lásku Boha shromáždí všichni oddaní, také Bůh musí porušit mnoho pravidel. A proto bylo rozhodnuto, že se tato púdža uskuteční. Alespoň jednou by se měla udělat, myslím, že to byl dobrý nápad. To přání bylo z vaší lásky a z vaší oddanosti, a tak tato púdža bude provedena. Je to jednoduše spontánní, že jsem teď v Anglii, protože tato púdža, pokud by se vůbec kdy uskutečnila, bylo by to v Indii. Protože toto je púdža božstva, Višnumáji, jejíž semeno není snadné vypěstovat v západních zemích. Celé naprogramování šakti bylo provedeno takovým způsobem, že nejprve máme jako šakti Matku, prapůvodní Matku. Pak máme tři šakti, které z Ní vycházejí, jak víte – Mahákálí, Mahálakšmí, Mahásarasvatí. A pak máme jejich děti: bratry a sestry. Takže předtím, než byla vytvořena síla, kterou nazýváme manželkou nebo chotí, byla vytvořena síla sestry. Takže, jak víte, Brahma, Višnu a Mahéša se narodili těmto třem šakti a oni všichni měli sestry. a jejich sestry se vdaly. Jako například sestra Višnua je Párvatí a byla provdána za Šivu. Je velice důležité pochopit, že tyto tři typy sil neustále působí na čakry. A když pochopíte tyto tři síly, jak působí, pak pochopíte, jaká je důležitost Višnumáji. Višnumája je silou sestry v rodině. Takže ženské je silou a mužské je silou pohybu, mužské uplatňuje síly těchto tří Read More …

Předvánoční projev a rozlučková púdža (nekontrolováno) Hounslow, Londýn (Anglie)

Předvánoční projev a rozlučková púdža, 23/11/1984, Hounslow, Londýn, Velká Británie Včera jsme spolu strávili příjemný den a mluvila jsem o jiné úrovni. Pořád mluvíme o světských věcech a někdy si myslíme, že tyto věci… Co je to? …mají veliký význam. Včera jste si, doufám, všichni uvědomili, že musíme skočit do oblasti jemnějšího porozumění Sahadža jógy. Ze všeho nejvíce si děláme starosti o naši rodinu, o naše děti, o naše domácnosti. Pak si děláme starosti o naše manželství. Jedna za druhou, všechny tyto otázky vyvstávaly a my jsme všemi těmito věcmi byli znepokojeni, tak malými, malichernými věcmi. Pak jsme byli znepokojeni ášramy, které jsme provozovali, mluvili jsme o problémech v ášramu a o tom, co tam děláme. O tom, jak problémům čelíme, o tom, jak lidé vytvářejí problémy. Tak vzniklo lidství, tím, že jsme si osvojovali jemnější porozumění. A pak jsme si také uvědomili, že máme božská požehnání. Uvědomili jsme si, že něco mocného se o nás stále stará, nějaká vyšší síla. Uvědomili jsme si, že o nás pečuje zvláštní pozornost. To je to, co jsme si uvědomili. Dnes jsem vysvětlovala, jak k tomu dojde, že si uvědomíme, že nám pomáhá i Bůh. Každý problém má nějakou příčinu – každý problém. Například Mona napsala dopis o tom, jak jela po dálnici. Její auto se vymklo kontrole a nefungovaly brzdy. Jedno auto se blížilo zprava, další auto zleva, auta vpředu i vzadu. Cítila, že to mají spočítané – dvě sahadžajogínky. Příčinou situace bylo to auto nebo brzdy, nebo ten mechanismus a výsledkem Read More …

Projev k jogínům: Vložte si mne do srdce (nekontrolováno) Chelsham Road Ashram, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Vložte si mne do srdce, 05/10/1984, (Nekontrolováno), Chelsham Road, Anglie Warrenova slova se opravdu dotkla mého srdce, a pokud je Anglie mým srdcem, měla by také cítit pohnutí. To je duch Šrí Ganéši. A musím říci, že jsem viděla ve Warrenovi mnoho věcí, které jsou velmi povzbudivé. Kdykoliv jsem se cítila zoufalá, když jsem ho viděla, cítila jsem, že musím udělat něco víc, protože on mě opravdu velmi miluje. Viděla jsem to – s naprostou nesobeckou oddaností. Ale oddanost je slovo, které nemá tu nádheru lásky. Myslím, když si sednu, okamžitě se začne starat, jestli mám čaj, nebo jestli nepotřebuji topení, nebo další maličkosti, a já ho sleduji – jsem překvapená. Jako každý další sahadžajogín bude skákat okolo a hledat věci, které může zařídit. A i když jednou opravdu řeknu, že „možná“, prostě to neudělá, prostě to neudělá Řekl: „A je to, hotovo!“ Nikdy jsem ho neviděla, že by mě žádal o schůzku, nikdy. Ani jednou neřekl: „Matko, musím tě vidět!“ Nic, nikdy! Nevěděla jsem, kolik peněz utratil za celou svou cestu. Opravdu to nevím. A chtěla jsem, aby někdo řekl: „Matko, musíme jeho cestu zaplatit!“, protože on utratil všechny své peníze. A byla jsem moc ráda, že David za mnou přišel s touto záležitostí, byla jsem velmi šťastná. Jedna věc je, že nemůžete žádat o lásku, to je něco, co nemůžete. Je to velmi obtížná věc, někoho žádat o lásku, ale to je právě to, co bychom měli vidět. Pokud myslíte na Šrí Ganéšu, měli byste Read More …

Veřejný program: Podstata Sahadža jógy (nekontrolováno) Holborn Library, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Podstata Sahadža jógy, 06/06/1983, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Nuže, podstata Sahadža jógy, jsem si jistá, že vám pan Gavin Brown vysvětlil, co to je. A mnozí z vás jsou sami ze Sahadža jógy. Takže vám nemusím vysvětlovat všechny podrobnosti. Ale dnes musíme pochopit jednu věc – že je to velmi vážná doba, do které jsme se narodili, nesmírně vážná. A když se díváme na život, nechápeme, že když propásneme tuto šanci našeho vývoje, nejenže ji propásneme pro sebe, nejenže ji propásneme pro Anglii nebo jen pro jednu zemi, ale propásneme ji pro celé stvoření. Potíž je v tom, že ve jménu Boha, ve jménu evoluce, ve jménu vyššího života se vynořilo tolik falešných lidí, že už není možné nikoho přesvědčit, že v tom zůstalo něco jako Pravda. Za těchto okolností je třeba mluvit o Pravdě. Ale mluvení o Pravdě vám vůbec nedává zkušenost Pravdy. Diskuse o ní vám ji nedá, je to jiná sféra, do které je třeba vstoupit, je to nové vědomí, které musíte získat, abyste pochopili Pravdu. Na což nevím, kolik lidí je připraveno a kolik lidí by ji chtělo poznat, a i kdyby ji chtěli poznat, kolik lidí ji získá. Takže problém je opačný. Není problém v tom, že máme málo lidí, není problém v tom, že vám Sahadža jóga nemůže dát realizaci, není problém v tom, že nepoznáte Pravdu, ale celá situace je taková, že cokoli je falešné, cokoli je podvrh, cokoli je pošetilé, hloupé, to oslovuje masy. Někdy mám pocit, že jsem vyvinula metodu, Read More …

Projev k jogínům: Co můžete udělat Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Co můžete udělat, 26/11/1982, Londýn, UK V titulcích budou v rozhovorech použity zkratky: ŠM = Šrí Mátadží, J = jogín/jogínka/přítomná osoba ŠM: Jak se máš Pat? Pat: Velmi dobře, děkuji, Matko. ŠM: Polož Můj šál támhle. Posaďte se. Prosím, sedněte si. Přijeli lidé z Brightonu? Dorazila Sil? Ne. Prosím? J: Mají večerní školu. ŠM: Ale dnes mohli po večerní škole přijet. Gavine, pojď sem na minutku. Tento větrák je hodně silný, je to na Mě příliš. Kdyby ti to nevadilo… Vím, že tam jsou nějaké… Gavin: Je lepší říci to teď. ŠM: Myslím, že je to příliš. Jsou tam ovšemže extrémní případy, jak jsem říkala. J: Dejte ruce dlaněmi vzhůru směrem k Lotosovým chodidlům, dlaněmi, ruce dlaněmi vzhůru, žádáte o dar. ŠM: Já sama se neustále uskrovňuji. Neobědvám, snídám jen trošku. Dostala jsem takové dopisy i v Indii, psali to samé. Někteří z nich jsou opravdu… Já prostě nechápu, proč to tak je. Jako Jill, která říkala, že jí trvalo šest měsíců, než cítila vibrace, přitom jsou jiní, kteří je cítí. Stačilo, když uviděli… Je to tak a skutečně nevím, co na to říct, co s tím. Pojďme začít. Dnes odlétám do Indie a je mi velmi smutno z toho, že zde své děti musím zanechat. Je to bezpochyby smutný den. Jet ale musím a mnoho z vás jede se Mnou, celkem hodně. Ti, kteří zde zůstávají, si však musí uvědomit, že tu jsou za určitým účelem, ne bezdůvodně. A během Mé nepřítomnosti byste neměli ztrácet čas. Read More …

Šrí Jogéšvara púdža: Bůh jógy (nekontrolováno) Chelsham Road Ashram, Londýn (Anglie)

Šrí Jogéšvara púdža: Bůh jógy, 15/08/1982, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Dnešek je velký den pro všechny z nás, kdy slavíme, že prapůvodní Bytí samotné přišlo na tuto Zemi jako Šrí Krišna. Mnoho aspektů Jeho bytosti jsem vám vylíčila v tolika přednáškách. Ale tím největším aspektem této Prapůvodní bytosti bylo, že On byl Jogéšvarou. Byl Bohem jógy – Jogéšvarou. Byl Pánem našeho spojení s Božským. Bez Jeho dovolení, bez Jeho schválení nemůžeme být sahadžajogíny. Byl Jogéšvarou a opravdový jogín je člověk, který v sobě tohoto Jogéšvaru probudí. Slovo jóga, jak ho chápeme, znamená spojení naší pozornosti s Božským. Ale stále ještě nechápeme ten hlubší smysl – co to znamená? Co by se s námi mělo stát? Samozřejmě dostanete síly. Jakmile se stanete Duchem, získáte síly. Jednou z nich je kolektivní vědomí, což je také dar Šrí Krišny, a to, že si začnete uvědomovat kolektivitu. Vaše ego a superego je zmenšeno, takže se zbavíte své karmy a svých podmíněností. A nový výhonek nového života nového věku začíná. Ale přesto – co je to výjimečné, veliké na Jogéšvarovi? Je vaším Íšvarou (Pánem). Je Pánem všech jogínů. Jaká je Jeho kapacita, jaká je Jeho přirozenost? Pro Něho je všechno hra – Líla. Pro Šrí Rámu to nebyla hra. On měl na svém životě ukázat, jak žít velice dharmický živou jako ‘maryáda purušótama‘. Ale Šrí Krišna přišel, aby ukázal, že On je ‘Líladhara‘. Ten, kdo hraje představení – ‘Lílu‘. Všechno je hra, celý vesmír je hra. Vše, co vytvořila Ádi Šakti, ‘tři guny‘ nejsou nic jiného Read More …

Guru púdža: Upevnění principu mistra Nirmala Palace – Nightingale Lane Ashram, Londýn (Anglie)

Guru Púdža: Upevnění principu mistra, 04/07/1982, (nekontrolováno), Londýn, Anglie V té nejpříznivější době, které se říká Krita juga, jsme se tu všichni shromáždili, abychom porozuměli způsobům a metodám upevnění našeho principu mistra. Krita juga. Krita juga znamená období, kdy musíte něco dělat. Krita – když je to uděláno. A vy jste kanály té akce. Děláte práci Boha. Jste kanály Boha všemohoucího a Jeho síly. Na jedné straně v sobě musíte mít onu důstojnost, slávu (nádheru) a přijetí toho, že jste guru. Na druhé straně musíte být úplně odevzdaní Bohu všemohoucímu. Veškerá vaše důstojnost a vaše pravomoc pochází od Něho. Zatřetí, stvořil tento vesmír a vás v hravé náladě, a tak musíte rozpoznat Jeho hru. Takže by skrze vás měla proudit taková veselá, radostná nálada. Doposud jste si gurua představovali jako někoho, kdo se nikdy nesměje, nikdy se neusmívá, je jen přísný. V případě mistrů, kteří neměli žádný kontakt s veřejností, to bylo v pořádku. Pověsili se na lano někde v Himálaji. My tady ale stojíme tváří v tvář celému vesmíru, který musí přijmout bublající proudy vaší lásky. To neznamená, že máte být lehkovážní, protože takoví být nemůžete. Božská hra není lehkovážná. Je radostná. A tato radost nemá žádnou dualitu. Abychom tedy dosáhli upevnění guru principu, měli bychom nejprve vědět, co ho ničí. Když se totiž o něco nestaráme, neudržujeme to, pak se to zničí. Řekněme, že nebudeme věnovat pozornost, těmto krásným rostlinám, budou zničeny. Dokonce i hmota, o kterou se nikdo nestará, se zničí. V první řadě musíme vědět, že Read More …

Veřejný program: Proč potřebujeme Sahadža jógu Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Proč potřebujeme Sahadža jógu, 14/04/1982, (Nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie Onehdy Mi v rádiu položili velmi pěknou otázku, kterou bych se, myslím, měla zabývat nejdříve. A ta otázka zněla: „Jaký je rozdíl mezi různými sektami a Sahadža jógou?“ Je to velmi dobrá otázka, protože dává relativní představu o tom, co je realita a co není. Nejprve bychom se měli podívat k čemu je zapotřebí Sahadža jóga. „Sahadža“, jak víte, je… „Saha“ znamená „s“, „dža“ znamená „narozený“, Je zrozená s vámi. To znamená, že je spontánní, je vaší součástí. To, co je vaší součástí, je právo být spojen s Božským, to znamená být v józe, být sjednocen s Bohem. Nebo jsou lidé, kteří v Boha prostě nevěří, i tací jsou. Bojí se zaslechnout jméno Boha, kvůli rozličným zkušenostem, které měli, různým ideologiím, které převládaly. Bůh ale bezpochyby existuje, ať se vám to líbí nebo ne. Ale pokud a dokud existenci Boha necítíte, uvěřit v Něj je obtížné, to lze pochopit. Tedy, co je to Sahadža jóga? V Sahadža józe se ve skutečnosti lidské osobnosti stane to, že ta spící síla, nebo můžeme říci, že ta neprobuzená síla ve vás, která je vaší sílou klíčení, stoupá, prochází různými subtilními centry uvnitř vás a pronikne skrze tuto fontanelní oblast, a jak říkáme „křestem“, požehnáním nebo milostí Ducha svatého dostanete svou realizaci. Skutečně se to stane, je to uskutečnění, je to živoucí, živé. Je to požehnání živoucího Boha, nikoli umělého. Když vám někdo říká: „Tak, a teď vás pokřtím,“ a jen vám Read More …

Šrí Ráma Navami púdža Chelsham Road Ashram, Londýn (Anglie)

Šrí Ráma Navami púdža, 02/04/1982, Londýn, Anglie Ze všeho nejdříve začnete hovořit o energiích. O tom, jak uvnitř nás proudí a jak se aktivují. A pak promluvíte o třetí energii, která nám pomáhá při naší evoluci. Díky které jsme teď zde. A pak budete mluvit o svém Já, které vám vládne, o Duchu, který vás vede. Když budeme mluvit na abstraktní úrovni, bude to mít dobrou odezvu. Lidem se začne nafukovat ego, jakmile se dozví, že se tyto energie nacházejí v jejich nitru. „Máme tyto energie, můžeme je použít k tomu a tomu.“ Teprve pak začněte mluvit o Sahadža józe. Na začátku ale raději mluvte o abstraktních věcech. Protože Indové, vlastně lidé ze Západu jsou jiní. Jsou znechuceni náboženstvím a tím vším. Když mluvíte o náboženství, vytvoříte tím překážku. Proto byly na začátku sepsány Védy. Vůbec nemluvili o Bohu ani o Božstvech. Mluvili o Bohu, Bohu stvořiteli, mluvili jen o Brahmadévovi. pojednávali o Hiranja Garbhovi, Brahmadévovi, jen o pravé straně. To všechno je v mantře „Bhur, bhuvah, svaha.“ Mluví se zde o třech věcech: Bhur je ve skutečnosti Múládhára. Reprezentuje zemi, Múládhára. Múládhára čakra a samotný Múládhár. Pak bhúvah, tomu se říká antarikša (atmosféra), je vším tím stvořeným, tedy Brahmadévou. Svaha je schopnost ohně vše spálit. Je to ohromující! Pak mluvili o mahátapa, tapaha a maha. „Bhur, bhuvah, svaha, mahá tapa“. Takže když říkali svaha, mluvili o mahá. Mahá je to, čemu říkáte „velký“, Aláhu Akbar. A pak mluvili o tapa. Tapa je, když se stanete tapasví, tedy člověkem, který Read More …

Divali púdža: Síly Šrí Gruha Lakšmí Londýn (Anglie)

Divali púdža: Síly Šrí Gruha Lakšmí, 01/11/1981, Londýn, Anglie Dnes jsem vám řekla o důležitosti Lakšmí principu v nás a třech procesech, jimiž procházíme. Prvním je Gruha Lakšmí. Slaví se většinou třináctý den nové fáze měsíce a říká se, že hospodyně musí dostat nějaký dárek. A nejlepší věc, kterou může dostat, je nějaké nádobí. Můžete jí tedy dát nádobí. Vlastně je to oboustranně výhodné, protože pokud dostane nádobí, musí pro vás uvařit. Je to velmi milý způsob, jak jí říct, aby pro nás něco uvařila. Následující čtrnáctý den je velmi důležitý, protože to je den Bohyně jako síly. Síly, protože to byl Kartikéja, kdo zabil démona Narakasuru. A to byl jeden z nejhorších démonů, nebylo možné ho zabít. Šiva a Párvatí se tedy spojili speciálně za tímto účelem, aby vytvořili tohoto mocného Šaktiputru, to znamená syna Šakti, známého jako Kartikéja. A on se narodil právě proto, aby zabil toho hrozného ďábla, nazývaného Narakasura. A On ho zabil. To bylo čtrnáctý den. Tento den je něco jako Halloween. Protože toho dne se otevřely brány pekla a všichni ďáblové byli uvrženi do pekla. A proto bychom v tento den měli ráno odpočívat tak dlouho, jak jen to jde. Ať se tam hezky dostanou všichni ďáblové, protože někteří mohou ještě být venku. Je lepší nechat je odejít. V oblasti, ve které jste, jejich existenci moc nevnímáte. Kdybyste ale byli v oblasti podvědomí nebo kolektivního podvědomí, dokonce byste některé duchy viděli a také byste cítili jejich existenci, viděli černé skvrny a podobně. Tento den Read More …

Veřejný program: Jste součástí Božské Bytosti (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jste součástí Božské Bytosti, 1/12/1980, Caxton Hall, London (UK) Do mého domu byste se všichni nevešli, tak jsem si myslela, že je lepší přijít sem, tady jsme všichni! Dnes je poslední den pro naše sahadžajogíny (před Matčinou cestou do Indie). Musíme pochopit určité velmi důležité věci o sobě a naší organizaci, která je Božská. Nyní k vám mohu mluvit v širších souvislostech, ne o jednotlivých problémech a věcech, protože už nejste jen jednotlivci. Stali jste se nedílnou součástí Božské Bytosti a jste probuzenými buňkami, měli byste pochopit v širším smyslu, co s tím dělat. První věc, kterou musíme vědět, je, že jsme realizované duše a že máte realizaci a jste svatí. Máte všechny síly, které jen svatý může mít. Žádný světec nikdy neměl více sil, než máte vy a to se projevuje. Žádný svatý neměl takové znalosti, které dnes máte vy. Budete se divit – žádná z dosud napsaných knih nedokázala povědět o duchovní bytosti, která je ve vás, jak jste poznali prostřednictvím Sahadža jógy. Člověk to musí přijmout. Je to tak. Kdokoli z nich, kdokoli napsal nějakou knihu – řekla bych, dokonce ani Ádi Šankaračarja, nedokázal vysvětlit tolik věcí, které znáte vy. Ale kvalita Ádi Šankaračarji je vysoká, nebo lidí jeho typu – Markandeji nebo Buddhy. Jejich kvalita je velmi vysoká, protože jsou to extrémně čistí lidé. Čistota! Dosáhli individuální spásy velmi vysoké úrovně. Zatímco vy jste lépe dosáhli své kolektivní spásy. Ale jednotlivě jsou velice kvalitní. Myslím tím, že nepochybovali o Božské síle, neměli pochybnosti o Read More …

Projev k jogínům: Letargie – naprosto proti Bohu Chelsham Road Ashram, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Letargie – naprosto proti Bohu, 27/09/1980, Chelsham Road Ášrám, Londýn, Anglie Včera jsem mluvila o dvou věcech, které je potřeba provést v Anglii a které je třeba pochopit. Protože každá země má své vlastní problémy a my ty problémy absorbujeme. [Šrí Mátadží mluví v hindí] Zvedněte levou ruku ke mně – pravou ruku, nasměrujte pravou ruku ke mně – dlaní vzhůru. Naše práce se rozšiřuje velmi rychle a lidé se do toho zapojují. Zjišťuji, že v Evropě je půda mnohem úrodnější, což je překvapující. A jakmile dostanou realizaci, jsou fantastičtí. Protože si uvědomí, že je to přesně to, co chtějí, a oni chápou Sahadža jógu mnohem lépe než vy tady, přestože vaše Kundaliní stoupá velice rychle – viděla jsem to. Přesto vám chybí další postup vpřed. Ray byl teď v Indii a on vám poví, jaké máme v Indii lidi a jak na sobě zapracovali. A jak už jsem řekla, hlavní problém této země je letargie. A letargie je něco, co musíme nějak překonat. A tato letargie je vlastně satanská síla. Nejde jen o letargii způsobenou hmotou, nadvládou hmoty nad Duchem, ale je to opravdu něco satanského, protože zastavuje váš růst, a tomu musíme zabránit. A abychom se jí nepoddali, musíte být opravdu ostražití, když se k vám začne přikrádat. Krišna považoval za největší neřest na světě „álasja“ – což je letargie. „Álasja bidžájate.“ Všechno pochází z álasja. On řekl, že jakmile podlehneme letargii, dostáváme se díky ní do neřestí a pak se dostáváme na pravou stranu, Read More …

Veřejný program: Co se děje v jiných sférách (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Co se děje v jiných sférách, 30/06/1980, (nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie Chtěla bych vám povědět o tom, co se děje v jiných částech vesmíru, které nevidíme, kterých si nejsme vědomi. Možná vás to bude trochu děsit. Ale nastal čas, abyste se dozvěděli o tom, jak jsme na tom ve vztahu k celku. Jaké jsou plány Božského? A jak je máme naplnit? Teď už je většina z vás tady realizovaných, uvědomělých duší. Někteří z vás jsou zde poprvé, takže také dostanete svou realizaci. Ale společným bodem vás všech je, že jste hledači – hledači Boha, hledači míru, hledači lásky. To je společným bodem. Ale toto hledání k vám nepřišlo pro vaše vlastní dobro, pro individuální vzestup nebo pro nějaké dosažení místa, odkud už není návratu, ale proto, že toto je poslední soud, kterému všechny lidské bytosti musí čelit. Musí si tím projít a dosáhnout toho, zaujmout poslední místa v Božím království. Dnes sedíte naproti mně, ale už jste se Mnou byli dříve, mnohem dříve. Avšak speciálně dnes, když jste u Mě, přišli jste sem, abyste se to dozvěděli a sami viděli, že jste schopni snést pravdu, lásku, požehnání Boha. Že dokážete vstoupit do Božího království a stanout pod jeho vládou se všemi Jeho silami, které z vás prýští. Už to bylo dříve slíbeno. Všechny sliby se musí naplnit. Všechna svatá Písma musí vyjít na světlo a musí se prokázat. Musíme si ale uvědomit, že se tu svádí tvrdá bitva mezi satanskými silami a Božskými silami a všechny ty Read More …

Veřejný program: Znovuzrození (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Znovuzrození, 12/05/1980, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Myslím, že ti, kteří přišli poprvé, by měli být vepředu, bude to tak pro mne lepší, všichni, co přišli poprvé. Můžete si sundat kabát, jestli chcete, je velmi teplo. Říká se, že uvnitř nás leží síla znovuzrození. Ve všech Písmech je velmi jasně napsáno, že se musíte znovu narodit. Že musíte být pokřtěni, že se musíte stát pírem (světcem), musíte se stát bráhmanem. Všechno toto bylo popsáno ve všech velkých Písmech. Je velmi snadné říct, že nevěříme v Boha, nevěříme v žádné Inkarnace, nevěříme v Ježíše, nevěříme v žádné náboženství, nevěříme v nic. Je velmi jednoduché, to říct. Dokonce je jednoduché říct, že v ně věříme, věříme v Boha, věříme v Krista, věříme v Inkarnace, věříme v Krišnu, Rámu, všechny. Obojí je to samé. Když věříte v Boha, věříte v temnotě a nevědomosti. A když v Něj nevěříte, tak jste také v nevědomosti. Tím, že v Něho věříte, zavíráte oči, přijímáte víru a následujete ji. Samozřejmě to ukazuje, že jste si vědomi jisté síly, která je mimo nás. Takoví lidé mají velkou šanci. Pokud ale v této víře jdete do extrémů, začnete věřit pouze v Krista, pouze v Mohammeda, pouze v Krišnu – podle toho, kde jste se narodili. Jen si to představte, jak jsou lidské bytosti plné předsudků. Jestli jste se narodili v Anglii, tak budete buď katolík nebo protestant nebo nějaký čaroděj. Věříte v něco, protože jste někam umístěni, ztotožňujete se s něčím, protože tomu věří vaše matka nebo tomu věří Read More …

Projev k jogínům: Vejce a znovuzrození Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Vejce a znovuzrození, 10/04/1980, Londýn, Anglie V ášramu jsem onehdy mluvila o Velikonocích, o narození Ježíše a Jeho znovuzrození a také o vzkříšení, což je hlavním poselstvím křesťanství. Vejce má velký význam a v jednom starém svatém indickém písmu je uvedeno, proč by se Velikonoce měly slavit vejci. Je to nanejvýš překvapivé. Píše se tam velmi jasně, že vejce symbolizuje Krista. Co je vlastně ono vejce? Sanskrtský výraz pro brahmína je dvídžaha. Dvihi džajeti je ten, kdo se narodil dvakrát. Každému ptáku se také říká dvídžaha, což znamená dvakrát narozený. Protože se nejprve narodí jako vejce a poté se z vejce vylíhne pták. Stejně tak i lidé se rodí nejprve jako vejce a pak jako realizované duše. Jak je to výmluvné, že pro lidi i pro ptáky existuje stejný výraz. Žádnému jinému zvířeti se neříká dvídžaha, pokud se nejdřív nenarodí jako vejce, z něhož se pak vylíhne něco jiného. Například žádným savcům… Kromě člověka se žádným jiným savcům neříká dvídžaha. Z pohledu zoologie je pozoruhodné, že savci nekladou vejce, ale rodí potomky přímo. A my jsme také savci. Přesto se lidem, stejně jako ptákům, říká dvídžaha. Znamená to, že když se lidé narodí, jsou vejcem nebo se jím stanou. Jak se stanou vejcem? Tak, že se v nás rozvine ego a superego. Všichni jste tu sahadžajogíni, tak rozumíte tomu, co říkám. Když se ego a superego… Když se ego a superego v člověku rozvine naplno a fontanelní oblast zcela zvápenatí, tak se stanete vejcem. Úplně se oddělíte Read More …

Projev k jogínům: Rady pro meditaci bez úsilí (nekontrolováno) Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Rady pro meditaci bez úsilí, 01/01/1980, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Stejným způsobem přicházejí vibrace, jsou vyzařovány. Vy se jim musíte vystavit. Nejlepší je nevkládat do toho žádné úsilí. Nedělejte si starosti, ve kterém místě máte problém. Řekněme, že mnoho lidí během meditace, když jsou někde napadeni, tak se o to dál starají. Nemusíte si s tím dělat starosti. Prostě to nechte být a ono se to samo vyřeší. Jde to dobře? Takže nemusíte vynakládat žádné úsilí. To je to, co je meditace. Meditace znamená vystavit se Boží milosti. Tato milost sama ví, jak vás vyléčit. Ví, jak vás uzdravit, jak se sama usadit ve vaší vlastní bytosti, jak udržet vašeho Ducha probuzeného, ví všechno. Takže se nemusíte starat o to, co máte dělat nebo jaké jméno máte použít, jaké mantry máte říct. Při meditaci musíte být naprosto bez úsilí, plně se otevřít a musíte být v tu chvíli naprosto bez myšlenek. Dejme tomu, že existuje možnost, že nebudete bez myšlenek. V tu chvíli musíte jen sledovat své myšlenky, ale nezaplétat se do nich. Postupně zjistíte, že jakmile vyjde slunce, tma zmizí a sluneční paprsky proniknou do každé skuliny a do každé částečky a celé místo se prosvětlí. Stejně tak se zcela prosvětlí vaše bytost, ale pokud v tu chvíli vynaložíte úsilí nebo se pokusíte něco v sobě zastavit či se tomu pokusíte dát bandhan, nepodaří se to. Jedinou cestou k meditaci je být bez úsilí, ale neměli byste být v tomto směru letargičtí – měli byste být bdělí Read More …

Veřejný program: Vánoce a jejich vztah k Pánu Ježíši (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Vánoce a jejich vztah k Pánu Ježíši, 10/12/1979, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Tento den je pro nás, abychom si pamatovali, že se Kristus narodil na tuto Zem. Jako lidská bytost přišel na tuto Zem a úkolem, který před ním ležel, bylo osvítit lidské vědomí smyslem pro porozumění. Můžeme říci, že to bylo změnit lidské vědomí tak, aby si uvědomili, že nejsou tímto tělem, ale že jsou Duchem. Poselstvím Krista je Jeho vzkříšení. Tedy, že jste Duchem, a ne svým tělem. A On svým vzkříšením ukázal, jak se pozvednout do sféry Ducha – čímž On byl: Pranavou, Brahmou, Mahávišnuem – jak jsem vám již řekla o Jeho narození. Když přišel na tuto Zemi jako lidská bytost, chtěl ukázat další věc, že Duch nemá nic co do činění s penězi, nemá co dělat s mocí. Je všemocný, všepronikající, ale On se narodil ve chlévě, ne v paláci nebo jako král, narodil se velmi obyčejnému člověku, tesaři. Protože když jste král, jak říkáme v hindi – „bedšah“, pak nic není výš než vy, že? Jednoduše to znamená, že nic není větší než vy, ani vás nic nemůže ozdobit, protože ať jste cokoliv, jste nejvýš. Všechny takzvané světské věci jsou jako suchá tráva, „trinavat“. Uložili Ho tedy do sena. Mnozí jsou z toho nešťastní, je jim líto, že Kristus – Ten, který nás přišel zachránit, měl takové podmínky. Proč mu Bůh neposkytl něco lepšího? Ale takovým lidem je jedno, jestli ležíte v chlévě na seně nebo v paláci. Všechno je to stejné, protože se jich to nedotýká, jsou odpoutaní Read More …

Veřejný program: Jak poznat sám sebe (nekontrolováno) Harrow, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jak poznat sám sebe, 19/10/1979, (nekontrolováno), Harrow, Anglie Dnes jsme se tu sešli, abychom se dozvěděli něco o sobě, a ne o druhých. Víme, že jsme lidské bytosti a že nás Bůh stvořil od malé améby až po tuto složitou strukturu zvanou člověk. Ale má s tím nějaký plán? Proč nás stvořil jako lidskou bytost, která je podle mě tak krásná? S jakým záměrem nás stvořil? Dospěli jsme k tomu, abychom pochopili, jaký účel má naše stvoření? A právě proto je nutné, abychom časem dosáhli tohoto stádia, kdy člověk pozná, kým je. Jste pouze svým tělem, svou myslí, svou inteligencí, svým egem, svým superegem, nebo je ve vás něco, co vás přesahuje? Existuje nějaký spodní proud, který působí na celé stvoření i na vás? Máte nějakou roli v celém plánu Všemohoucího Boha? Pokud ano, jaká je to role a kde ve vztahu k Němu stojíte? Mám-li vám říct, že ve vašem stvoření je velký smysl vašeho vlastního bytí a že neznáte svou hodnotu, nemáte mi jen věřit, ani mě popírat, ale zachovat si otevřenou mysl vědce. Stejně jako hypotézu, když vám něco předložím, musíte se prostě sami přesvědčit, jestli to vychází, nebo ne. Nuže, uvnitř nás existuje nástroj, živý nástroj, který je velmi krásně umístěn, jak je vidět na tomto obrázku, postupně vytvořený Bohem tak, jak jsme se vyvíjeli ze stavu améby do tohoto stádia. A tyto rozdílné dráhy, které vidíte, tři různé dráhy, jsou vnitřní dráhy našeho autonomního nervového systému, které nazýváme jako sympatický a parasympatický nervový Read More …

Veřejný program: Jak by se měla rozvíjet seberealizace (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jak by se měla rozvíjet seberealizace, 15/10/1979, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Většina z vás jsou sahadžajogíni. … nesrozumitelné … Ti, kteří získali realizaci, ti, kteří pocítili vibrace, musí vědět, že se nyní vyvíjejí v jinou bytost. Klíčení začalo a musíte umožnit tomuto klíčení, aby se vyvíjelo svým vlastním způsobem. Když však získáme realizaci, obvykle si neuvědomujeme, že je to obrovská věc, která se v nás odehrála, že se v nás odehrálo toto nastartování, které je nemyslitelné, a že se to musí pomalu vypracovat. Musí se to v nás rozvinout. A protože to nevnímáme, nebereme svou realizaci tak vážně, jak bychom měli. Navíc jste obklopeni lidmi, kteří tyto vibrace nepocítili. Neznají tuto oblast, nikdy ji nepoznali. Jak to nazval guru Nának, je to alakhja (nepozorovatelné). Neviděli ji, nevědí o ní, nevědí, že existuje Boží síla, která chápe, koordinuje, spolupracuje s vámi, která působí v kolektivní bytosti, která vás činí vědomými, vědomými si této kolektivní bytosti a také ostatních. O této alakhja, nebo ji můžeme nazvat parokša (neviditelná), kterou nikdo nevidí, o které nikdo neví, mluví o ní, mluví o Božím království, mluví o Božích silách, o Božské síle. Jsou to jen řeči, řeči, řeči… Ale jakmile jste jednou nastartováni, musíte do toho dorůst. Pokud do toho nedorostete, budete vyhozeni, zvláště lidé, kteří přišli od falešných guruů a od falešných věcí, které následovali. Nevědí, jak hrozné tyto věci jsou. Jako když jste na krokodýlovi a najednou zjistíte, že je to krokodýl – jak rychle byste před ním utíkali? Ale ani pochopení Read More …