Projev k jogínům: Co můžete udělat Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Co můžete udělat, 26/11/1982, Londýn, UK V titulcích budou v rozhovorech použity zkratky: ŠM = Šrí Mátadží, J = jogín/jogínka/přítomná osoba ŠM: Jak se máš Pat? Pat: Velmi dobře, děkuji, Matko. ŠM: Polož Můj šál támhle. Posaďte se. Prosím, sedněte si. Přijeli lidé z Brightonu? Dorazila Sil? Ne. Prosím? J: Mají večerní školu. ŠM: Ale dnes mohli po večerní škole přijet. Gavine, pojď sem na minutku. Tento větrák je hodně silný, je to na Mě příliš. Kdyby ti to nevadilo… Vím, že tam jsou nějaké… Gavin: Je lepší říci to teď. ŠM: Myslím, že je to příliš. Jsou tam ovšemže extrémní případy, jak jsem říkala. J: Dejte ruce dlaněmi vzhůru směrem k Lotosovým chodidlům, dlaněmi, ruce dlaněmi vzhůru, žádáte o dar. ŠM: Já sama se neustále uskrovňuji. Neobědvám, snídám jen trošku. Dostala jsem takové dopisy i v Indii, psali to samé. Někteří z nich jsou opravdu… Já prostě nechápu, proč to tak je. Jako Jill, která říkala, že jí trvalo šest měsíců, než cítila vibrace, přitom jsou jiní, kteří je cítí. Stačilo, když uviděli… Je to tak a skutečně nevím, co na to říct, co s tím. Pojďme začít. Dnes odlétám do Indie a je mi velmi smutno z toho, že zde své děti musím zanechat. Je to bezpochyby smutný den. Jet ale musím a mnoho z vás jede se Mnou, celkem hodně. Ti, kteří zde zůstávají, si však musí uvědomit, že tu jsou za určitým účelem, ne bezdůvodně. A během Mé nepřítomnosti byste neměli ztrácet čas. Read More …

Veřejný program: Proč potřebujeme Sahadža jógu Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Proč potřebujeme Sahadža jógu, 14/04/1982, (Nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie Onehdy Mi v rádiu položili velmi pěknou otázku, kterou bych se, myslím, měla zabývat nejdříve. A ta otázka zněla: „Jaký je rozdíl mezi různými sektami a Sahadža jógou?“ Je to velmi dobrá otázka, protože dává relativní představu o tom, co je realita a co není. Nejprve bychom se měli podívat k čemu je zapotřebí Sahadža jóga. „Sahadža“, jak víte, je… „Saha“ znamená „s“, „dža“ znamená „narozený“, Je zrozená s vámi. To znamená, že je spontánní, je vaší součástí. To, co je vaší součástí, je právo být spojen s Božským, to znamená být v józe, být sjednocen s Bohem. Nebo jsou lidé, kteří v Boha prostě nevěří, i tací jsou. Bojí se zaslechnout jméno Boha, kvůli rozličným zkušenostem, které měli, různým ideologiím, které převládaly. Bůh ale bezpochyby existuje, ať se vám to líbí nebo ne. Ale pokud a dokud existenci Boha necítíte, uvěřit v Něj je obtížné, to lze pochopit. Tedy, co je to Sahadža jóga? V Sahadža józe se ve skutečnosti lidské osobnosti stane to, že ta spící síla, nebo můžeme říci, že ta neprobuzená síla ve vás, která je vaší sílou klíčení, stoupá, prochází různými subtilními centry uvnitř vás a pronikne skrze tuto fontanelní oblast, a jak říkáme „křestem“, požehnáním nebo milostí Ducha svatého dostanete svou realizaci. Skutečně se to stane, je to uskutečnění, je to živoucí, živé. Je to požehnání živoucího Boha, nikoli umělého. Když vám někdo říká: „Tak, a teď vás pokřtím,“ a jen vám Read More …

Veřejný program: Jste součástí Božské Bytosti (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jste součástí Božské Bytosti, 1/12/1980, Caxton Hall, London (UK) Do mého domu byste se všichni nevešli, tak jsem si myslela, že je lepší přijít sem, tady jsme všichni! Dnes je poslední den pro naše sahadžajogíny (před Matčinou cestou do Indie). Musíme pochopit určité velmi důležité věci o sobě a naší organizaci, která je Božská. Nyní k vám mohu mluvit v širších souvislostech, ne o jednotlivých problémech a věcech, protože už nejste jen jednotlivci. Stali jste se nedílnou součástí Božské Bytosti a jste probuzenými buňkami, měli byste pochopit v širším smyslu, co s tím dělat. První věc, kterou musíme vědět, je, že jsme realizované duše a že máte realizaci a jste svatí. Máte všechny síly, které jen svatý může mít. Žádný světec nikdy neměl více sil, než máte vy a to se projevuje. Žádný svatý neměl takové znalosti, které dnes máte vy. Budete se divit – žádná z dosud napsaných knih nedokázala povědět o duchovní bytosti, která je ve vás, jak jste poznali prostřednictvím Sahadža jógy. Člověk to musí přijmout. Je to tak. Kdokoli z nich, kdokoli napsal nějakou knihu – řekla bych, dokonce ani Ádi Šankaračarja, nedokázal vysvětlit tolik věcí, které znáte vy. Ale kvalita Ádi Šankaračarji je vysoká, nebo lidí jeho typu – Markandeji nebo Buddhy. Jejich kvalita je velmi vysoká, protože jsou to extrémně čistí lidé. Čistota! Dosáhli individuální spásy velmi vysoké úrovně. Zatímco vy jste lépe dosáhli své kolektivní spásy. Ale jednotlivě jsou velice kvalitní. Myslím tím, že nepochybovali o Božské síle, neměli pochybnosti o Read More …

Veřejný program: Co se děje v jiných sférách (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Co se děje v jiných sférách, 30/06/1980, (nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie Chtěla bych vám povědět o tom, co se děje v jiných částech vesmíru, které nevidíme, kterých si nejsme vědomi. Možná vás to bude trochu děsit. Ale nastal čas, abyste se dozvěděli o tom, jak jsme na tom ve vztahu k celku. Jaké jsou plány Božského? A jak je máme naplnit? Teď už je většina z vás tady realizovaných, uvědomělých duší. Někteří z vás jsou zde poprvé, takže také dostanete svou realizaci. Ale společným bodem vás všech je, že jste hledači – hledači Boha, hledači míru, hledači lásky. To je společným bodem. Ale toto hledání k vám nepřišlo pro vaše vlastní dobro, pro individuální vzestup nebo pro nějaké dosažení místa, odkud už není návratu, ale proto, že toto je poslední soud, kterému všechny lidské bytosti musí čelit. Musí si tím projít a dosáhnout toho, zaujmout poslední místa v Božím království. Dnes sedíte naproti mně, ale už jste se Mnou byli dříve, mnohem dříve. Avšak speciálně dnes, když jste u Mě, přišli jste sem, abyste se to dozvěděli a sami viděli, že jste schopni snést pravdu, lásku, požehnání Boha. Že dokážete vstoupit do Božího království a stanout pod jeho vládou se všemi Jeho silami, které z vás prýští. Už to bylo dříve slíbeno. Všechny sliby se musí naplnit. Všechna svatá Písma musí vyjít na světlo a musí se prokázat. Musíme si ale uvědomit, že se tu svádí tvrdá bitva mezi satanskými silami a Božskými silami a všechny ty Read More …

Veřejný program: Znovuzrození (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Znovuzrození, 12/05/1980, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Myslím, že ti, kteří přišli poprvé, by měli být vepředu, bude to tak pro mne lepší, všichni, co přišli poprvé. Můžete si sundat kabát, jestli chcete, je velmi teplo. Říká se, že uvnitř nás leží síla znovuzrození. Ve všech Písmech je velmi jasně napsáno, že se musíte znovu narodit. Že musíte být pokřtěni, že se musíte stát pírem (světcem), musíte se stát bráhmanem. Všechno toto bylo popsáno ve všech velkých Písmech. Je velmi snadné říct, že nevěříme v Boha, nevěříme v žádné Inkarnace, nevěříme v Ježíše, nevěříme v žádné náboženství, nevěříme v nic. Je velmi jednoduché, to říct. Dokonce je jednoduché říct, že v ně věříme, věříme v Boha, věříme v Krista, věříme v Inkarnace, věříme v Krišnu, Rámu, všechny. Obojí je to samé. Když věříte v Boha, věříte v temnotě a nevědomosti. A když v Něj nevěříte, tak jste také v nevědomosti. Tím, že v Něho věříte, zavíráte oči, přijímáte víru a následujete ji. Samozřejmě to ukazuje, že jste si vědomi jisté síly, která je mimo nás. Takoví lidé mají velkou šanci. Pokud ale v této víře jdete do extrémů, začnete věřit pouze v Krista, pouze v Mohammeda, pouze v Krišnu – podle toho, kde jste se narodili. Jen si to představte, jak jsou lidské bytosti plné předsudků. Jestli jste se narodili v Anglii, tak budete buď katolík nebo protestant nebo nějaký čaroděj. Věříte v něco, protože jste někam umístěni, ztotožňujete se s něčím, protože tomu věří vaše matka nebo tomu věří Read More …

Projev k jogínům: Vejce a znovuzrození Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Vejce a znovuzrození, 10/04/1980, Londýn, Anglie V ášramu jsem onehdy mluvila o Velikonocích, o narození Ježíše a Jeho znovuzrození a také o vzkříšení, což je hlavním poselstvím křesťanství. Vejce má velký význam a v jednom starém svatém indickém písmu je uvedeno, proč by se Velikonoce měly slavit vejci. Je to nanejvýš překvapivé. Píše se tam velmi jasně, že vejce symbolizuje Krista. Co je vlastně ono vejce? Sanskrtský výraz pro brahmína je dvídžaha. Dvihi džajeti je ten, kdo se narodil dvakrát. Každému ptáku se také říká dvídžaha, což znamená dvakrát narozený. Protože se nejprve narodí jako vejce a poté se z vejce vylíhne pták. Stejně tak i lidé se rodí nejprve jako vejce a pak jako realizované duše. Jak je to výmluvné, že pro lidi i pro ptáky existuje stejný výraz. Žádnému jinému zvířeti se neříká dvídžaha, pokud se nejdřív nenarodí jako vejce, z něhož se pak vylíhne něco jiného. Například žádným savcům… Kromě člověka se žádným jiným savcům neříká dvídžaha. Z pohledu zoologie je pozoruhodné, že savci nekladou vejce, ale rodí potomky přímo. A my jsme také savci. Přesto se lidem, stejně jako ptákům, říká dvídžaha. Znamená to, že když se lidé narodí, jsou vejcem nebo se jím stanou. Jak se stanou vejcem? Tak, že se v nás rozvine ego a superego. Všichni jste tu sahadžajogíni, tak rozumíte tomu, co říkám. Když se ego a superego… Když se ego a superego v člověku rozvine naplno a fontanelní oblast zcela zvápenatí, tak se stanete vejcem. Úplně se oddělíte Read More …

Veřejný program: Vánoce a jejich vztah k Pánu Ježíši (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Vánoce a jejich vztah k Pánu Ježíši, 10/12/1979, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Tento den je pro nás, abychom si pamatovali, že se Kristus narodil na tuto Zem. Jako lidská bytost přišel na tuto Zem a úkolem, který před ním ležel, bylo osvítit lidské vědomí smyslem pro porozumění. Můžeme říci, že to bylo změnit lidské vědomí tak, aby si uvědomili, že nejsou tímto tělem, ale že jsou Duchem. Poselstvím Krista je Jeho vzkříšení. Tedy, že jste Duchem, a ne svým tělem. A On svým vzkříšením ukázal, jak se pozvednout do sféry Ducha – čímž On byl: Pranavou, Brahmou, Mahávišnuem – jak jsem vám již řekla o Jeho narození. Když přišel na tuto Zemi jako lidská bytost, chtěl ukázat další věc, že Duch nemá nic co do činění s penězi, nemá co dělat s mocí. Je všemocný, všepronikající, ale On se narodil ve chlévě, ne v paláci nebo jako král, narodil se velmi obyčejnému člověku, tesaři. Protože když jste král, jak říkáme v hindi – „bedšah“, pak nic není výš než vy, že? Jednoduše to znamená, že nic není větší než vy, ani vás nic nemůže ozdobit, protože ať jste cokoliv, jste nejvýš. Všechny takzvané světské věci jsou jako suchá tráva, „trinavat“. Uložili Ho tedy do sena. Mnozí jsou z toho nešťastní, je jim líto, že Kristus – Ten, který nás přišel zachránit, měl takové podmínky. Proč mu Bůh neposkytl něco lepšího? Ale takovým lidem je jedno, jestli ležíte v chlévě na seně nebo v paláci. Všechno je to stejné, protože se jich to nedotýká, jsou odpoutaní Read More …

Veřejný program: Jak by se měla rozvíjet seberealizace (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jak by se měla rozvíjet seberealizace, 15/10/1979, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Většina z vás jsou sahadžajogíni. … nesrozumitelné … Ti, kteří získali realizaci, ti, kteří pocítili vibrace, musí vědět, že se nyní vyvíjejí v jinou bytost. Klíčení začalo a musíte umožnit tomuto klíčení, aby se vyvíjelo svým vlastním způsobem. Když však získáme realizaci, obvykle si neuvědomujeme, že je to obrovská věc, která se v nás odehrála, že se v nás odehrálo toto nastartování, které je nemyslitelné, a že se to musí pomalu vypracovat. Musí se to v nás rozvinout. A protože to nevnímáme, nebereme svou realizaci tak vážně, jak bychom měli. Navíc jste obklopeni lidmi, kteří tyto vibrace nepocítili. Neznají tuto oblast, nikdy ji nepoznali. Jak to nazval guru Nának, je to alakhja (nepozorovatelné). Neviděli ji, nevědí o ní, nevědí, že existuje Boží síla, která chápe, koordinuje, spolupracuje s vámi, která působí v kolektivní bytosti, která vás činí vědomými, vědomými si této kolektivní bytosti a také ostatních. O této alakhja, nebo ji můžeme nazvat parokša (neviditelná), kterou nikdo nevidí, o které nikdo neví, mluví o ní, mluví o Božím království, mluví o Božích silách, o Božské síle. Jsou to jen řeči, řeči, řeči… Ale jakmile jste jednou nastartováni, musíte do toho dorůst. Pokud do toho nedorostete, budete vyhozeni, zvláště lidé, kteří přišli od falešných guruů a od falešných věcí, které následovali. Nevědí, jak hrozné tyto věci jsou. Jako když jste na krokodýlovi a najednou zjistíte, že je to krokodýl – jak rychle byste před ním utíkali? Ale ani pochopení Read More …