Veřejný program: Jak poznat sám sebe (nekontrolováno) Harrow, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Jak poznat sám sebe, 19/10/1979, (nekontrolováno), Harrow, Anglie Dnes jsme se tu sešli, abychom se dozvěděli něco o sobě, a ne o druhých. Víme, že jsme lidské bytosti a že nás Bůh stvořil od malé améby až po tuto složitou strukturu zvanou člověk. Ale má s tím nějaký plán? Proč nás stvořil jako lidskou bytost, která je podle mě tak krásná? S jakým záměrem nás stvořil? Dospěli jsme k tomu, abychom pochopili, jaký účel má naše stvoření? A právě proto je nutné, abychom časem dosáhli tohoto stádia, kdy člověk pozná, kým je. Jste pouze svým tělem, svou myslí, svou inteligencí, svým egem, svým superegem, nebo je ve vás něco, co vás přesahuje? Existuje nějaký spodní proud, který působí na celé stvoření i na vás? Máte nějakou roli v celém plánu Všemohoucího Boha? Pokud ano, jaká je to role a kde ve vztahu k Němu stojíte? Mám-li vám říct, že ve vašem stvoření je velký smysl vašeho vlastního bytí a že neznáte svou hodnotu, nemáte mi jen věřit, ani mě popírat, ale zachovat si otevřenou mysl vědce. Stejně jako hypotézu, když vám něco předložím, musíte se prostě sami přesvědčit, jestli to vychází, nebo ne. Nuže, uvnitř nás existuje nástroj, živý nástroj, který je velmi krásně umístěn, jak je vidět na tomto obrázku, postupně vytvořený Bohem tak, jak jsme se vyvíjeli ze stavu améby do tohoto stádia. A tyto rozdílné dráhy, které vidíte, tři různé dráhy, jsou vnitřní dráhy našeho autonomního nervového systému, které nazýváme jako sympatický a parasympatický nervový Read More …