Šrí Buddha púdža: Hledání absolutna Shudy Camps Park, Shudy Camps (Anglie)

Šrí Buddha púdža: Hledání absolutna, 31/05/1992, Shudy Camps, Velká Británie Dnes jsme se zde shromáždili, abychom provedli Šrí Buddha púdžu. Nevím, kolik z vás četlo o Buddhově životě a jak nakonec dosáhl svého osvícení. Nevím, kolik z vás ve skutečnosti vidělo buddhisty nebo se s nimi setkalo, s těmi, kdo si říkají buddhisté. Tak jako v každém náboženství všichni se ztratili v nějakém druhu fundamentalismu, protože nikdo z nich nezískal realizaci. A proto každý zavedl svůj vlastní styl náboženství, dokonce se dá říct, že i tao od Lao-c´ nebo Vidditamův zen jsou všechno odnože toho samého. Je třeba vědět, co ho vedlo k pochopení, že člověk musí hledat něco nad rámec života. Jakmile jsme velice spokojeni s tím, co máme… Protože On byl synem krále, měl velmi pěknou ženu, syna a přirozeně každý v takové pozici by byl naprosto spokojený. Jednoho dne však uviděl velmi nemocného muže, uviděl žebráka a také mrtvého člověka. A jak každý pro toho mrtvého naříká. Nemohl pochopit, jak k tomuto utrpení došlo a k čemu je takového utrpení třeba. Tak opustil rodinu, opustil svůj přepychový život, všechno opustil a vydal se hledat Pravdu; tak jako mnoho z vás. Mohl se také ztratit, řekla bych, protože četl všechny Upanišády, a všechny myslitelné knihy, které by Mu řekly, co je Pravda. Nic ale nemohl pochopit. Dal se na naprosté odříkání co se týče jídla, co se týče zábavy, všeho se vzdal. A nakonec ležel pod fíkovníkem a najednou Mu Ádi Šakti dala realizaci, protože byl tak upřímný Read More …

Projev k jogínům: Introspekce a meditace Shudy Camps Park, Shudy Camps (Anglie)

Projev k jogínům: Introspekce a meditace, seminář 1.den, 16/08/1988, Shudy Camps, Anglie Myslím, že tento rok nebudeme mít ve Velké Británii veřejné programy, protože tu jsou i jisté okolnosti. Kdykoli je tu však nějaká okolnost, která tak či onak změní naše programy, musíme hned vědět, že za celou touto změnou je nějaký důvod, a musíme to okamžitě přijmout s otevřeným srdcem, že Božské po nás chce změnu. Řekněme, že někam cestuji a lidé řeknou:„Matko, ztratila ses.“ Ale je to v pořádku. Nikdy se neztratím, protože jsem se svým Já! Musela jsem však jet tou určitou trasou, v tom to je. Musela jsem to udělat, a proto jsem neměla jet po správné cestě, ale zabloudit. Pokud budete mít tento druh pochopení a pokud bude ve vašem srdci taková spokojenost, zjistíte, že život stojí za to daleko víc, než jste si mysleli. Teď jsem tedy přemýšlela, co je příčinou toho, že když jsme se rozhodli určitě letos mít veřejné programy, pak jsme je nemohli mít. Tím důvodem je, že se musíme stabilizovat, upevnit. Když roste živý strom, stává se, že roste určitým směrem až do chvíle, kdy se musí změnit, protože na tu stranu nejde slunce, možná tam neproudí dost vody, takže se začne měnit. Stejným způsobem musíme pochopit, že jsme v rukou Božského a pokud se nějaké plány změní, odrazí se to zpět na nás a my se musíme podívat proč. A to „proč“ zde znamená, že se musíme upevnit. Upevnit se je pro sahadžajogíny velice důležité. Abyste se upevnili, musíte Read More …

Velikonoční púdža: Musíte být silní jako Kristus (nekontrolováno) Shudy Camps Park, Shudy Camps (Anglie)

Velikonoční púdža: Musíte být silní jako Kristus, 03/04/1988, (nekontrolováno), Shudy Camps, Anglie Dnes jsme tu proto, abychom oslavili vzkříšení Krista. Kristovo vzkříšení má pro všechny sahadžajogíny nejvyšší význam. A musíme pochopit, že se vzkřísil proto, abychom se i my mohli vzkřísit. Poselstvím Jeho života je Jeho vzkříšení, ne Jeho kříž. Nesl za nás kříž, který my už nést nemusíme. Vídám mnoho lidí, kteří hrají hru – nesou kříž, aby ukázali: „Děláme tuto práci pro Krista!“ Jako kdyby nám On zanechal nějakou práci, kterou musí udělat tito lidé, kteří hrají hru. Ale touto hrou klamete sebe i ostatní. Hrát takové zbytečnosti, abychom ukázali, jak Kristus trpěl, nemá žádný smysl. Kristus netrpěl proto, abyste plakali. Trpěl, abyste se těšili, abyste byli šťastní, abyste vedli život v naprosté blaženosti a vděčnosti k Všemohoucímu, který vás stvořil. Nikdy by nechtěl, abyste byli nešťastní. Který otec by si přál, aby byl jeho syn nešťastný? Proto musíme chápat, že poselstvím Jeho života, důvodem, proč přišel na tuto Zemi, bylo vykonat tu nejdůležitější práci, kterou je vzkříšení. Pokud by se nevzkřísil, nebyla bych schopná vypracovat Sahadža jógu. Proto musíme být nesmírně vděční Jeho životu a Jemu, způsobu, kterým splnil všechny tyto náročné úkoly, které na sebe vzal. Protože my to nedokážeme, my, lidské bytosti, toho nejsme schopny. Pouze On, který je Božský, který je Óm, který je Logos, který je Brahma, to mohl udělat. Ale nyní jste všichni vyrostli. Vidím na vašich tvářích – Kristus se vepsal do vašich tváří. Nádherně září ve vašich očích a třpytí Read More …

Guru púdža: Sánkhja a jóga (nekontrolováno) Shudy Camps Park, Shudy Camps (Anglie)

Guru púdža: Sánkhja a jóga, 12/07/1987,(nekontrolováno), Shudy Camps, Anglie Dnes je skvělý den a vy jste zde, abyste uctili svého gurua v říši srdce vesmíru. Pokud tohle dokážeme v říši svého srdce, nemusíme už dělat nic jiného. I dnes mám pocit, že vám musím říct o Sahadža józe a její hodnotě, která souvisí s jinými druhy jógy, přijímanými v dřívějších dobách po celém světě. Říkali tomu jen jóga, ne Sahadža jóga, jen jóga. Začínala různými typy praktik „Aštanga“ jógy – osmisložkové jógy – s guruem. A bylo potřeba projít mnoha obtížemi. Nikdo, kdo byl ženatý, neměl povolen vstup do této Aštanga jógy. Museli se vzdát svých rodin, svých vztahů. Museli se stát úplně a naprosto odpoutanými a teprve pak jít ke guruovi. Všech svých věcí, všeho vlastnictví se museli vzdát. Ne dát to svému guruovi, jak je tomu dnes, ale úplně to dát pryč. A to se nazývalo jóga. Druhý styl se nazýval Sánkhja. Sánkhja je, když celý život… musíte odpoutaně shromažďovat věci, pak je úplně rozdat a dát se ke svému guruovi, úplně odevzdaní, a pak získat realizaci. Sánkhja je pravostranné – omlouvám se… Sánkhja bylo levostranné chování, a jóga byla pravostranná. Kde používali Gajátri mantru, tam byla Sánkhja. Protože byli levostranní, používali Gayatri mantru. Šli velmi do levého kanálu, – čili shromažďovali věci, vlastnictví, majetek, shromažďovali všechny druhy přátel a vztahů a společností – báli se, že se ve všech těch věcech úplně ztratí. ve všech těch věcech. Uchýlili se proto ke Gayatri, Gayatri mantře, která učí … Read More …

Šrí Bhúmi Déví púdža Shudy Camps (Anglie)

Šrí Bhúmí Déví púdža, 3/8/1986, Cabridgeshire, Anglie Dnes jsme se tu shromáždili, abychom udělali púdžu k Matce Zemi. Nazýváme ji Bhúmi púdža, Šrí Dhara púdža. Říká se jí Dhara. Jak víte, „dha“ znamená udržovat. Rá-dha – ta, která udržuje energii, se nazývá Rádha. A Dhara, což je ta, která je samotnou podporou, ta, která nás podporuje. Žijeme na Ní. Jak víte, Matka Země se ohromnou rychlostí otáčí, ale bez Její gravitace bychom tu nemohli existovat. Kromě toho tu působí obrovský atmosférický tlak. Ona rozumí, myslí, koordinuje a tvoří. Toto si můžete uvědomit, jen pokud jste realizované duše. Viděli jste, jak vsakuje vaše negativity, když na Ní stojíte bosýma nohama a projevujete Jí úctu a žádáte Ji, aby vysála vaše negativity se světlem před vámi, před Mou fotografií. Ona Mě zná. Protože Ona je Moje matka. Ona je, můžeme říci, vaše babička, a proto vás vyživuje, proto se o vás stará. Když časně ráno vstaneme a položíme na Ni chodidla, musíme říct: „Matko, prosím, odpusť nám, že se Tě dotýkáme svými chodidly.“ Ale to nevadí, děti se mohou matky dotýkat chodidly nebo rukama, na tom nezáleží. Ona však stvořila tělo Šrí Ganéši. Ona je ta, která se v nás projevuje jako Kundaliní. Ona sama se spirálovitě pohybuje kolem Slunce. Slunce se také pohybuje nahoru a dolů, zatímco Ona se po spirále pohybuje kolem něj. Ale protože pohyb obou těles je relativní, pohyb Slunce nevidíme. Vztahy mezi Matkou Zemí a všemi ostatními hvězdami, planetami a souhvězdími jsou s velkou péčí udržovány stálé Read More …