Dva světy – Two Words (2007) (Austria)

TWO WORLDS  (Dva světy)
Vydala: Yuva Shakti Universal a Sahaja Yoga Austria, 30 minut, režie: David Jesus Vignolli © 2007 české a slovenské titulky
   „Dva světy” je film o sebepoznání. Je to příběh o hledání naší skutečné identity uvnitř nás. Hledání, které se stává intenzívním během mládí, čas, kdy jsme si vybrali, kterou cestu budeme následovat, do jakého světa patříme. Naše tři hlavní postavy, Andrej, Gabriela a Valerie, jsou mladí lidé, kteří vyrůstali ve škole andělů a přišli do naší společnosti s posláním pomáhat a osvítit lidstvo. […]

1.veřejný program, 26/09/1982, (nekontrolováno), Vídeň, Rakousko (Austria)

Klaním se všem hledačům pravdy. Všichni slyšíte? Můžete to používat. Já budu jen mluvit. V pořádku. Jsem vídeňským sahadža jogínům velmi vděčná za to, že mě sem pozvali. To je moje první návštěva Vídně. Je to poslední stát, kterého jsem se musela v Evropě dotknout. Hodně práce už bylo vykonáno v Sahadža józe v jiných zemích. Nějak se stalo, že jsem musela přijet do Vídně po tak dlouhé době.
Jsem velmi šťastná, že vidím, že je ve Vídni tolik hledačů. […]

Šrí Durga púdža, 26/09/1982,(nekontrolováno), Vídeň, Rakousko, (Austria)

Dnešek je prvním dnem, kdy budeme mít v Rakousku takovouto púdžu. Tato země je historickou zemí, prošla různými převraty, aby se toho tolik naučila. Ale lidské bytosti jsou takové, že nedávají do spojitosti katastrofy se svými chybami. Opakují znovu a znovu stejné chyby. Návštěva Vídně se zpozdila a přijela jsem v den, kdy jsme měli oslavovat narozeniny Mačindranatha. Je to pro vás všechny velice příznivé, že dnes završí jeden rok svého života. Žehnám mu všemi květinami, […]