Guru púdža: Tvořivost (nekontrolováno) Lago di Braies (Itálie)

Guru púdža: Tvořivost, 23/07/1989, (nekontrolováno), Lago Di Braies, Itálie Dnes musíme strávit trochu více času než obvykle, abychom se dostali do stádia, v němž můžeme skutečně uctívat gurua. Když uctíváme svého gurua, musíme vědět, že se ve skutečnosti pokoušíme probudit guru princip v nás. Nejste tu jen proto, abyste zde uctívali svého gurua. Mohli jste ho uctívat mnohokrát, možná vibrace plynuly, možná jste jimi byli naplněni a cítili se pozvednuti, vyživeni, ale tato výživa v nás musí být uchována. Vždy si pamatujte, že kdykoli uctíváte nějaký princip vně, snažíte se tím uctívat svůj vlastní princip ve vás. V nás všech, jak víte, leží princip gurua. Je velmi zajímavé si všimnout, jak je nádherně zobrazen kolem naší Nábhí čakry. Nikdy nevidíme žádnou čakru spojenou s naším guru principem. Vidíte Nábhí a kolem je „Bhavasagara“. A tato „Bhavasagara“, která je oceánem iluzí, nemůže být guruem. Jsou v ní však skryté čakry uvnitř nás, které mají být probuzeny a osvíceny, aby se projevily. Jak vidíte, hranice tohoto principu jsou dány pohybem Svádhištána čakry. Svádhištána je čakra, která vám dává hlavně a především tvořivost. Osoba, která je guru, musí mít v povaze tvořivost. Pokud nejste tvořivou osobou, pak se nemůžete stát guruem. Například – setkáte se s žáky, musíte konverzovat, musíte tvořit slova božského kouzla, abyste zapůsobili na žáky nebo na lidi, které přitahujete jako guru, a ukázali, že v sobě máte mnohem více božského kouzla než oni. Když jste velmi světský typ člověka, velice obyčejní, pak nedokážete vytvořit krásné dvojverší nebo větu, humor Read More …

Večerní program před Guru púdžou (nekontrolováno) Lago di Braies (Itálie)

Večerní program před Guru púdžou, 22/07/1989, Lago di Braies, Itálie  Je nad mé síly, abych v plném rozsahu vyjádřila ohromnou radost, kterou vnímám ve vašich srdcích, a která se odráží v mém srdci. Myslím, že dnešek je skvělý den, protože jsme přijeli na místo, které je v Itálii a přitom Guru púdžu budou dělat Rakušané. Protože je to takové spojení porozumění. Je to zcela nový začátek nového světa, vize, kterou mám již dlouho. Protože tento svět je jeden, stvořený jediným Bohem. Veškeré vytyčování hranic je umělé a vytváří problémy. V Sahadža józe si uvědomujete, že všichni jsme jednou nedílnou součástí jedné velké Viráty. Je třeba chápat, že tato radost pochází z lásky a náklonnosti, kterou máme pro sebe navzájem a pro naši Matku a Stvořitele. Otevřete tedy své srdce, otevřete svoje srdce. Pak bude všechno radostné a krásné a budete cítit, jak ambrózie stéká do vaší bytosti, do vašich nervů, všude kolem vás. Radost může být úplná pouze tehdy, když ji můžete přijímat každou minutu, každý okamžik. Právě toto chci, abyste všichni měli. Je to moje čisté přání. Nechť vám všem Bůh žehná.

Šrí Krišna púdža: Stav svědka (nekontrolováno) Como (Itálie)

Šrí Krišna púdža: Stav svědka, 06/08/1988 (nekontrolováno), Como, Itálie Dnes jsme se tu shromáždili, abychom uctili Šrí Krišnu. Je třeba porozumět, jaký význam má příchod Šrí Krišny pro Višuddhi čakru. Jak velmi dobře víte, jen jednou nebo dvakrát se reinkarnoval Šrí Brahmadéva. Také Šrí Ganéša se znovu narodil jako Pán Ježíš Kristus. Avšak Višnu tatva – princip Višnua se na této zemi zrodil mnohokrát, stejně jako Bohyně. Oba principy spolu mnohokrát pracovaly a spolu s Višnuovým principem, pomáhal princip Mahálakšmí lidským bytostem růst. Princip Višnua je zde pro váš vzestup, kvůli evoluci člověka. Jeho příchodem a prostřednictvím síly Mahálakšmí se život přenesl z úrovně améby na úroveň lidských bytostí. Pro nás to pracuje spontánně, ale Višnu princip musel projít nespočtem různých inkarnací, aby dosáhl toho završení. Jak víte, jednou z jeho počátečních inkarnací Šrí Višnua byla například ryba. Vývoj šel dál, až se Šrí Višnu vtělil jako Šrí Krišna a tehdy dosáhl své úplnosti. Každý si musí uvědomit, že On pracuje na našem centrálním nervovém systému, buduje ho. Po celou dobu evolučního procesu se náš centrální nervový systém utvářel a tento CNS nám přináší všechno lidské uvědomění. Jinak bychom byli jako kámen. Právě tímto budováním našeho vědomí krok po kroku, výstavbou rozličných čaker v nás nám tento Višnuův princip přinesl poznání, že musíme hledat pravdu a nakonec se máme stát sahadžajogíny. Takže tento princip Šrí Krišny je velmi důležitý, neboť na úrovni, které říkáme Višuddhi čakra, se stáváme úplnými. V tom smyslu, že je-li Sahasrára pro vás otevřena a vy Read More …

Sahasrára púdža: Jak o tom bylo rozhodnuto (nekontrolováno) Fregene, Fregene (Itálie)

Sahasrára púdža: Jak o tom bylo rozhodnuto, 08/05/1988 (nekontrolováno), Fregene, Itálie Dnes je devatenáctý den Sahasráry, pokud počítáme i ten první den, kdy byla Sahasrára otevřena. Musím vám vyprávět příběh o dni Sahasráry, o kterém bylo rozhodnuto dávno předtím, než jsem se inkarnovala. Na nebesích se konala velká schůze, kde bylo přítomno všech 350 miliónů bohů, božstev, aby rozhodli, co se má stát. „Tohle je to vrcholné, co musíme udělat s lidskými bytostmi – otevřít jejich Sahasráru, otevřít jejich vědomí Duchu, skutečnému poznání Božského, odstranit temnotu nevědomosti.“ A muselo to být spontánní, protože to musí vykonat živá síla Boha. Také to muselo být velmi rychlé. Takže všichni bohové žádali, abych se nyní zrodila Já – Ádi Šakti. Všichni se snažili ze všech sil. Udělali vše, co jen šlo, stvořili světce, ale těch bylo jen velmi málo. Inkarnovali se a lidé si podle nich vytvořili náboženství, která byla zvrácená a přinesla jim špatná jména. V těch náboženstvích nebyla žádná skutečnost. Tato náboženství se orientovala na peníze anebo na moc. Nepracovala tam žádná božská síla, vlastně to všechno bylo proti Božskému. Jak nyní odvrátit lidské bytosti od těchto povrchních náboženství, od těchto zvrácených cest zkázy? Jak jim říct (pravdu) o všech těchto uznávaných organizacích? Vládly po celé věky, vydělávaly peníze a získávaly moc. Byl to obrovský úkol a muselo se to provést s velkou trpělivostí a láskou. Byla to také velmi delikátní práce, protože v tato náboženství věřili nevinní a prostí lidé. Vystřelit na ně, že je to všechno nesmysl, že to Read More …

Velikonoční púdža: Materialismus Řím (Itálie)

Velikonoční púdža: Materialismus, 19/04/1987, ášrám v Římě, Itálie Šťastné Velikonoce vám všem. Je to skvělá událost, že jsme se sešli v Římě oslavit Kristovo vzkříšení. A teď musíme docílit zmrtvýchvstání křesťanství, které se ubírá přesně opačným směrem než Kristovo vzkříšení. Jak víte, Kristus nebyl ničím jiným než čaitanjou. On ale přišel v těle z čaitanji. Celé Jeho tělo bylo vytvořeno z čaitanji. Vstal z mrtvých, aby světu ukázal, že se také můžete znovu narodit, když své tělo dokážete naplnit čaitanjou. Neustále probíhá boj mezi hmotou a Duchem. V životě člověka vidíme, že hmota se nepřetržitě snaží převzít vládu nad Duchem. A proto se nám nedaří naše vzkříšení. Selháváme ve svém znovuzrození, protože dáváme přednost hmotě. Narodili jsme se z hmoty a je snadné se k hmotě vracet. A všechny křesťanské národy se daly na rozvoj hmotného, kdy se lidé identifikovali s hmotou, místo aby ji přeměnili. Jdeme na to špatně proto, že hmota se pro nás stala nadměrně důležitou. Tolik jsme se ztotožnili s hmotou, se svým tělem, se vším, co je pro nás hmotné. Lidé se tolik bojí o materiální věci. Zjišťuji, že celá kultura se stala materialistickou. Oni se za to velmi stydí, ale přesto v tom pokračují, zcela nestydatým a ponižujícím způsobem. Lidstvo to degraduje. Od té doby, co jsem na Západě, vidím tento trend zcela jasně. Například v domácnosti, cokoli si koupí, je neustále na prodej. Pak ať koupí cokoli, budou si hlídat, aby to bylo podle určitých norem. Když to má být například diamant, musí Read More …

Projev po dni Sahasráry: Dokud nebudete vědomí, nemůžete stoupat Alpe Motta (Itálie)

Projev po dni Sahasráry: Dokud nebudete vědomí, nemůžete stoupat,  4/5/1986, Madessimo, Itálie Toto jsou písně zpívané v Himalájích a to, že se zpívají tady, je opravdu něco pozoruhodného, že? Přivezli je až sem, aby se tu mohly zpívat. Myslím, že Moje přednáška nebo řeč, jak říkáte, kterou jsem k vám měla, byla velmi dlouhá, ale některé reakce však byly velmi dobré, a někteří to dokázali vstřebat velmi dobře, ale jiní říkali, že spali. Tyto věci se dějí kvůli negativitám. Musíte se svými negativitami bojovat, protože negativity jsou tím, kdo klade otázky. Když hovořím, říkám Pravdu, absolutní Pravdu, ony však pokládají otázky a polemizují. Když to začnete rozebírat, nic se vám nedostane do hlavy, protože se zaseknete na poslední větě a tu aktuální už nevnímáte, takže se to celé promění v jakýsi únik a pak usnete. Dnes jsem udělala vše, co bylo v Mých silách, abyste měli vědomou mysl. Musíte být vědomí, musíte být bdělí. A o to jde – dokud nebudete vědomí, nemůžete stoupat. Žádný abnormální člověk nemůže stoupat, musíte se uvést do normálu. Mnoho z vás mělo spoustu odchylek, které se projevily, a pak jste se jich zbavili, a hodně se jich vyčistilo. Pokud na vás však stále ještě nějaké ulpívají, musíte to vypracovat. Nemůžete to stále jen ospravedlňovat. Obvykle je to tak, že negativní lidé se přitahují. Takže pokud v sobě máte nějakou negativitu, neměli byste nikdy sedět vedle negativního člověka, nikdy byste mu neměli být nablízku, držte se dál a buďte v přítomnosti pozitivních lidí. Už jsem Read More …

Veřejný program: Játra, mantry, fotografie (nekontrolováno) Rome (Itálie)

Veřejný program 1.den, Játra, mantry, fotografie, 28/04/1982 (nekontrolováno), Řím, Itálie K vyléčení jater musíme přijímat velké množství sacharidů. A nejlepší je bílý cukr, pokud je vibrovaný. Lékaři vždycky říkají: „Neužívejte cukr.“ Takovou obecnou léčbu nemůžete mít pro každého, protože každý je jiný a má jiné problémy. Lidé, kteří mají problémy s játry, musí užívat cukr, který je vibrovaný. Když se tento cukr dostane do krevního řečiště, tak nastaví molekuly vody v krvi do správného tvaru. Vazba vodíku a kyslíku je takhle: kyslík je uprostřed, řekněme, a vodíky, dva vodíky po stranách, takhle, vidíte? Ale když je to nevyvážené, stane se to, že tohle jde nahoru a tohle dolů a nemůže to přijímat teplo, ale když jde tohle dolů a tyhle dva jdou nahoru, když máte vibrovanou věc, tak pak můžete přijímat teplo. Takže když si vezmete vibrovaný cukr, když si vezmete tento vibrovaný cukr, tak se vám vyléčí játra. Za normálních okolností jsou pacienti s játry vždycky hubení a jsou velmi popudliví, mohou být velmi vznětliví a mohou mít velmi suchou povahu. Dokonce v nich nemusí zůstat žádné city. Měla jsem zubaře, který ke mně přišel, který se stal naprosto bezcitným. Řekl: „Teď už nemám žádné city k ničemu.“ Řekl, že nemá žádné city ke svým dětem, ani ke své ženě, ani ke své matce. Tak jsem se zeptala: „Co děláte každý den, jaké cvičení?“ Řekl: „Běhám osm kilometrů.“ Zeptala jsem se: „Proč to děláte?“ Řekl: „Abych si udržel dobré zdraví.“ Ale vaše fyzické zdraví není všechno, vaše fyzické zdraví Read More …