Šrí Fátima púdža: Princip levého Nábhí (nekontrolováno) Saint-George (Switzerland)

Šrí Fátima púdža: Princip levého Nábhí, 14/08/1988, (nekontrolováno), St. Georges, Švýcarsko Dnes jsme se tu sešli, abychom udělali púdžu k Fátimě Bi, která je symbolem Gruha Lakšmí. Uděláme tedy púdžu k principu Gruha Lakšmí uvnitř nás. Tak jako se jde hospodyně vykoupat, až když dokončí všechnu práci v domácnosti, tak i já jsem dnes ráno musela dodělat všechnu práci, které bylo hodně, před tím, než jsem se mohla odebrat na púdžu. Musela jsem všechno dokončit, jako správná hospodyně. Princip Gruha Lakšmí vytvořilo a rozvinulo Božské, nejedná se o lidský výtvor. Jak víte, tento princi sídlí v levém Nábhí. Fátima svým životem ztělesnila Gruha Lakšmí. Fátima byla dcerou Mohameda Sáhiba. Vždy se rodí v nějakém vztahu ke guruovi, který ztělesňuje panenskost a čistotou. Takže se inkarnuje jako sestra, či dcera gurua. Krása jejího života spočívá v tom, že tak jako obvykle, i po smrti Mohameda Sáhiba se objevili fanatici, kteří si mysleli, že mohou vzít náboženství do svých rukou a mohou je zfanatizovat. Tak se stalo, že pozornost na duchovním růstu člověka byla malá. Samotný Mohamed Sáhib popsal svého švagra mnoha způsoby. Ali a ještě jedna inkarnace jsou jedinými inkarnacemi Brahmadévy. Ali přišel na tuto zemi a byl inkarnací Brahmadévy, druhou jeho inkarnací byl Sopandeva (bratr Džanešvara). Když pojedete do Púny můžete, tam navštívit jeho chrám. Takže Ali a Jeho žena Fátima se inkarnovali jako princip levého Nábhí. Fátima neopouštěla dům, nosila takový závoj, nebo můžeme říct nikáb, aby si zakryla tvář. To značí, že žena, která je ženou v domácnosti Read More …