Šrí Krišna púdža: Svoboda bez moudrosti je nebezpečná (nekontrolováno) New York City (United States)

Šrí Krišna púdža: Svoboda bez moudrosti je nebezpečná, 08/06/1997, (nekontrolováno), New York, USA Dnes jsme se rozhodli udělat Šrí Krišna púdžu v zemi Šrí Krišny. Přestože je toto země Šrí Krišny, lidé se mě ptají, proč zde nejsou lidé duchovní. Jak to, že se zaplétají do různých druhů hledání, která nevedou k pravdě? Proč nejsou lidé v Americe dost bdělí, aby rozpoznali, co je pravda a co mají nalézt? Jak víte, doba Šrí Krišny byla nejméně 2000 let po Šrí Rámovi. Šrí Ráma vytvořil pro lidské bytosti mnoho pravidel, která mají následovat na cestě svého vzestupu. Tyto pravidla v dané době dobře fungovala. Lidé se ale stali nesmírně přísnými, ukázněnými, a stalo se, že ztratili spojení s pravdou. Opouštěli své ženy, špatně s nimi zacházeli, dělali nejrůznější věci ve jménu Šrí Rámy. Protože lidské bytosti vždy přijmou to, co není správné. Nikdy neviděli tu druhou stranu, jak Šrí Ráma usiloval, aby našel Sítu a jak bojoval s hrozným ďáblem Rávanou, aby získal svoji ženu zpět. Druhou stranu lidé nikdy nevidí. Viděli jen to, že Ráma byl na svoji ženu velmi přísný. A tak se stalo, že když se žena zdržela na večeři, u přátel a jiné, muž se rozčílil, křičel na ni, vyhodil ji z domu a podobně. A pak přišel na scénu Šrí Krišna. Inkarnace vždy přicházejí jedna za druhou, jen aby se vzájemně opravily. Když Šrí Krišna zjistil, že se to dostalo na opačnou stranu ega, že si muži mysleli, že jsou velmi mocní a mohou dělat, co Read More …

Veřejný program: Dokud nedosáhnete svého Ducha, nebudete spokojeni New York City (United States)

Veřejný program: Dokud nedosáhnete svého Ducha, nebudete spokojeni, 04/06/1985, New York, USA Včera jsem vám říkala, jak v současném nastavení lidského vědomí je naše „Já“ důležitější než cokoli jiného. Jste-li na úrovni lidského vědomí, první, co by se vám mělo stát, je začít vnímat své „Já“. Jak řekl Šrí Krišna: „Átmané bátmané thuštaha.“ Dokud nedosáhnete svého Átmá, svého Ducha, nezískáte uspokojení, ať už dosáhnete čehokoli. Protože Kundaliní, kterou vidíte zde, usazenou v křížové kosti, které se říká sakrum… To znamená, že Řekové o ní věděli. Řekové věděli o sakrální kosti. Jinak by ji nepojmenovali sakrální, „posvátná“. Už když jsem přijela do Athén, byla jsem překvapená, že slovo Athéna, „Atha“ pochází ze sanskrtu a znamená „prapůvodní“. A měla v ruce něco jako hada, se všemi čakrami. Řekové o tom tedy věděli. A když jsem jim o tom říkala, řekli mi, že Indové do jejich země přišli dávno před Alexandrem Velikým, že s Indy měli spojení mnohem dříve, před Alexandrem, a ti jim vyprávěli o Prapůvodní Matce a Jejích třech silách. Je úžasné, jak o tom všechno věděli. A pak se to všechno ztratilo kvůli zaměření se navenek, odklonu od reality. Takže tato kost, sakrální kost, obsahuje, nebo je sídlem, Kundaliní, svinuté do třech a půl závitů. Je to síla našeho čistého přání. Čisté přání je přání, které když se projeví, mělo by vám poskytnout plné uspokojení. Někteří lidé ho například hledají v moci. Oddávají se moci. Někteří ho hledají v majetku. Někteří ho hledají v jiných věcech. Ale žádné z těchto Read More …

Šrí Ékadéša Rudra púdža: Musíme nechat spoustu věcí odpadnout New York City (United States)

Šrí Ékadéša Rudra púdža: Musíme nechat spoustu věcí odpadnout, 17/09/1983, New York, USA Podle indického kalendáře je dnes den, který se nazývá Parivartaní Ékadéši. Dnes je jedenáctý den měsíce, jedenáctý je ékadéša. Ze Sahadža jógy znáte Ékadéša rudry, které jsou zde a které nakonec zničí vše, co už nebude potřeba. To je Ékadéša, zde. Znamená to jedenáct. Ale dnes je zvláštní den, kdy použijeme sílu Ékadéš, aby vykonaly parivartan, to znamená transformaci. Ne tedy za účelem ničení, ale přeměny. V takový den jsme se sešli v New Yorku, kde použijeme ničivé síly k transformaci lidských bytostí. Je to tedy velmi významný den, kdy budeme transformovat lidi projevením sil Ékadéša ruder. Je jich jedenáct a jsou umístěny tady nad vaším čelem. A vy víte, jak fungují. Deset z nich pochází z destruktivních sil Voidu. Void má také deset destruktivních sil. Z těchto deseti se ta ničivá síla usadí zde. Když se člověk, řekněme, chová sebedestruktivně a začíná v něm bujet rakovina, pak tady můžete cítit pulzaci, na vrcholu vašeho Voidu. Pulzování. Ale logicky neznamená, že když to zde pulzuje, jde o rakovinu. Když však bují rakovina, pulzovat to zde bude. To znamená, že životní síla se ji snaží vytlačit. Na obou stranách čela se však začnou kumulovat překážky a uprostřed je centrum Višudhi, Viráty, kde se Šrí Krišna stal Virátou, velkolepou Prapůvodní bytostí. To je tedy ta jedenáctá část destrukce. On má sílu, které se říká Samhára šakti, se kterou zabíjí lidi. Než je však zabije, než s nimi skoncuje, se Read More …

Veřejný program: Jsem Duch svatý New York City (United States)

Veřejný program: Jsem Duch svatý, 30/09/1981, New York, USA Připoutanosti. Warren: Připoutanosti, dobře. ŠM: Je to dobré? Warren: Tady je to dobré. Je tu dost ticho, takže žádný nepotřebujeme. Warren: Jsi poprvé v kostele? Ne, už po kolikáté. Ale poprvé budu v kostele mluvit o Ádžňa čakře. Warren: To je skvělé. Včera jsem vám vyprávěla o této čakře (střední srdce), což je velmi ohnivá čakra, protože v této čakře sídlí velmi ohnivé Božstvo zvané Džagadamba, Matka vesmíru. Musí chránit své děti, které se snaží přeplavat oceán iluzí a jsou neustále brzděny lidmi, kteří jsou proti Bohu, kteří jsou proti Kristu, proti Bohu, kteří jsou ďáblové. Říká se jim rákšasové. A tak je musí chránit, a proto je tato Bohyně tak ohnivá, jako tygřice. Jedním z jejích povozů je totiž tygr a dalším lev. A dnes se chceme něco dozvědět o této čakře, kterou je Višudhi čakra, Višudhi. Na mapě světa je tímto centrem Amerika – ta je Višudhi čakrou. Proto je důležité pochopit, za čím stojíme – jako Američané. Toto centrum má 16 nervových plexů a na hrubé úrovni se projevuje v krčním nervovém zauzlení, které se stará o uši, nos, hrdlo, oči a krk a všechny problémy v této oblasti. S touto čakrou je spojena stavba obličeje. Podle výrazu tváře poznáte, jaký je stav tohoto centra. Jak už jsem řekla, má 16 nervových zauzlení. A v tomto centru se také vytváří všechny samohlásky. I angličtina má samohlásky, které však nejsou z vědeckého pohledu správné. Písmo dévanagárí má však všechny Read More …