Hamsa čakra púdža: Božské rozlišování San Diego (United States)

Hamsa čakra púdža: Božské rozlišování, 25/8/1990, San Diego, USA Je Mi opět velkým potěšením se s vámi všemi setkat v Americe. Jak jsem vám řekla, tato země je velice důležitá, co se týče duchovnosti, ne proto, že je to velká a prosperující země, ale že, jak víte, je to Višudhi ve struktuře Viráty. Višudhi je nesmírně důležitá čakra. Velmi silně se projevuje. Například má další podčakru, kterou nazýváme Hamsa čakrou. Hvězda, která prochází tímto centrem, nebo lze říci, hvězda, která sídlí a působí v tomto centru, je Saturn. A jak víte, u Saturna se pohybuje ještě jeden malý Saturn. Stejně tak u této Višudhi čakry je ještě jedna velice důležitá čakra, která se jmenuje Hamsa čakra. Jednou jsme měli Hamsa púdžu v Německu. Myslím, že to zafungovalo, protože Němci si uvědomili, že vše, co zatím udělali, bylo naprosto nelidské. Byla jsem tak šťastná, když jsem v Rusku viděla, že lidé, kteří tam přijeli dávat realizaci, byli většinou Němci. Člověk je z toho opravdu dojatý, že právě Němci to vnímali jako důležité, že právě oni měli přání přijet do Ruska dávat Rusům realizaci. Určitě víte, že množství Rusů, které ve válkách, v této válce, zabili Němci, je obrovské. Takže rozlišování, Božské rozlišování, které se projevuje prostřednictvím vaší Hamsa čakry, začalo nejprve v Německu. Nyní vidíte, jak východní Německo proniká na německé teritorium, do západního Německa, a jak je vítají, jak se o ně starají. A byla to jen hrstka sahadžajogínů, která to spustila. Takže v zemích, kde byly obrovské válečné problémy, Read More …

Šrí Mahákálí púdža: Nejprve si upevněte Múladháru (nekontrolováno) San Diego (United States)

Šrí Mahákálí púdža: Nejprve si upevněte Múladháru, 19/06/1989, (nekontrolováno), San Diego, USA Dnes jsme se rozhodli uspořádat Mahákálí púdžu. Musíme pochopit, že Mahákálí v celé své úplnosti je odrazem Ádi Šakti, v celém Jejím rozsahu, nebo lze říci, že skrze ni Ádi Šakti působí, má na starosti všechny tyto tři síly. Ale Jejím projevením v úplnosti je Mahákálí v tom smyslu, že je to upřímné přání Boha všemohoucího. Takže především je Ádi Šakti zodpovědná za všechny tři síly a proto můžeme říci, že když je v potenciálním stavu, pak je Mahákálí a následně se rozdělí do dalších dvou sil jako Mahásarasvatí a vzestupná síla, kterou můžeme nazvat jako parasympatický nervový systém, v nás vyjádřený jako síla Mahálakšmí. Ve skutečnosti má v sobě všechny tři síly, Mahákálí má všechny tyto síly, ale Ona se projevuje, Ona si přeje konat, a když chce konat, Její potenciální síla se stává těmito dvěma dalšími silami. Takže když pořádáme púdžu k Mahákálí, musíme rozumět, že vrozenou silou uvnitř nás je touha, přání; Můžeme si přát cokoli. Jestli chceme, můžeme si přát všechno, můžeme si přát, řekněme, radost, nebo si můžeme přát znalosti, můžeme si přát být soucitnými a milovat, a můžeme si přát také zničení těch, které jsou negativními silami. Ale síla Mahákálí je tou, která vytváří konstruktivní sílu, avšak v této konstruktivní síle musí být také ničení, protože pokud něco vytvoříte a existuje něco ničící, které se snaží zničit to, co jste vytvořili, pak musíte tuto ničivou osobnost zničit; A to je to, co Read More …

Veřejný program: Staňte se světlem a dávejte světlo (nekontrolováno) Spreckels Organ Pavilion, San Diego (United States)

Veřejný program: Staňte se světlem a dávejte světlo 19/06/1989 (nekontrolováno) 2.Den, San Diego, USA Posaďte se prosím. Klaním se všem hledačům pravdy. Jak jsem vám řekla včera, pravdu nemůžeme konceptualizovat. Nemůžeme ji změnit, nemůžeme ji organizovat. Podstatou pravdy je její prožitek. Musí to být váš prožitek pravdy. Nejde jen o mentální přístup k ní. Protože vidíte, že na světě jsou lidé, kteří věří v tento druh filosofie, tamten druh filosofie, věří v toto náboženství, tamto náboženství, věří ve všechno možné a říkají velmi sebevědomě, já VĚŘÍM v toto. Ale ať už věříte v cokoli, ať už je vaše filosofie jakákoli, nebo vaše náboženství, kdokoli může spáchat jakýkoli hřích, spáchat jakékoli násilí, komukoli ublížit. Není tu žádná vazba. Nemůžete říci, protože Jsem takový a takový, nemůžu to udělat. To znamená, že ta víra je pouze povrchní. Proto stále kritizujeme ostatní. Také například, pokud se chcete něco dozvědět o muslimech, mluvíte se židy, a pokud se chcete něco dozvědět o židech, mluvíte s křesťany. Pokud se chcete dozvědět něco o křesťanech, mluvíte s Indy nebo hinduisty. A takto to pokračuje do nekonečna. Všichni si myslí, že jsou vyvolení a že je pro ně vytvořen žebřík vedoucí přímo do nebe. Pokud musíte žít s těmito pojmy, Sahadža jóga vám nedokáže pomoci. Ale pokud si uvědomíte, že jste ještě nezažili to, co je absolutní, musíme zažít to, co je absolutní, to znamená, že každý, kdo jej zažil, by měl říkat to samé. Včera jsem vám říkala, že všechna náboženství mají jednu podstatu, ačkoli v Read More …

Veřejný program: Musíme znát kořeny (nekontrolováno) Spreckels Organ Pavilion, San Diego (United States)

Veřejný program: Musíme znát kořeny 18/06/1989 (nekontrolováno) 1. Den, San Diego, USA ..se zavázanýma očima. Musíte mít ale otevřenou mysl – jako vědci – k pochopení toho, že jsme ještě neobjevili úplnou pravdu. Žijeme v relativním světě, a proto máme problémy. V těchto dnech čelíme tolika problémům, máme tu ekologické problémy, problémy s drogami, choroby, tohle, tamto. A jako bychom cítili, že tu existuje jakási ničivá síla, která pracuje, děláme si kvůli tomu opravdové starosti a ti, kteří rozumí tomu, k jaké devastaci může dojít, se bojí. Příčina všech těchto problémů je velmi jednoduchá, a pokud se podíváme do svatých písem všech náboženství, všechna mají jeden společný znak. Jejich společný znak – všechna říkají v podstatě jednu věc, říkají, že musíte hledat to, co je věčné. Hledejte to, co je věčné! Nepovažujte za samozřejmost, že to máte. Hledejte to, co je věčné a to, co je přechodné, by se mělo používat pouze ve svých omezeních a porozumění. Zde jsme se vydali špatnou cestou, protože jsme se příliš strachovali o přechodné věci a vůbec jsme se nezajímali o to, co je věčné. Přechodné věci jsou přechodné, protože v sobě mají zabudovanou vlastnost, že se zničí. Proto jsou přechodné, protože jinak by byly věčné. Tato zabudovaná vlastnost v přechodných věcech přináší všechny možné druhy problémů. Když se podíváme na tyto problémy, musíme se ohlédnout a vidět, jak může přijít řešení pomocí hledání věčného. Ve všech náboženstvích se říká, že se musíte znovu narodit. To znamená, že naznačují, že musíme mít víc – Read More …

Šrí Ganéša púdža: Upevnění principu Šrí Ganéši (nekontrolováno) San Diego (United States)

Šrí Ganéša púdža: Upevnění principu Šrí Ganéši, 07/09/1986, (nekontrolováno), San Diego, USA Dnes slavíme v zemi Šrí Krišny narozeniny Šrí Ganéši. Je to něco nebývalého a velice významného, že byste měli oslavit narozeniny Syna Šrí Krišny v Jeho vlastní zemi. Víte, že se Šrí Ganéša inkarnoval na tuto Zemi jako Mahávišnu a že byl synem Rádhy, který se inkarnoval jako Pán Ježíš Kristus. Takže dnešní oslavou těchto narozenin se hlásíte k největší pravdě, že Pán Ježíš Kristus byl synem Šrí Krišny. V Dévi Mahátmajam existuje příběh o tom, jak se toto Prapůvodní Dítě zrodilo jako vejce a polovina z Něho zůstala jako Šrí Ganéša a polovina se stala Mahávišnuem. V evolučním procesu byly všechny tyto starodávné události zaznamenány, ale dnes mě tolik potěšilo, že lidé porozuměli na lidské úrovni, že Kristus je inkarnací Pána Ganéši. Je Věčným Dítětem, ale když přišel jako Kristus, přišel jako syn Šrí Krišny. Když ale Párvatí vytvořila Šrí Ganéšu, byl synem samotné Párvatí. Nebyl tam žádný Otec. Párvatí sama chtěla mít své vlastní dítě. Existovali andělé, kteří byli oddaní buď Višnuovi nebo Šivovi, tak jako ganové byli oddaní pouze Šivovi. Takže chtěla mít svého vlastního Syna, který by dokázal promítnout Její síly na Zemi. Takže zpočátku, když Šakti vytvářela tento vesmír a Sadášiva sledoval Její tvoření, první věcí, kterou na Zemi vytvořila, byla nevinnost a ztělesněním nevinnosti byl Šrí Ganéša. Celý vesmír byl pokrytý nevinností, které říkáme Ómkara. Tato nevinnost chránila všechna stvoření světa a pronikla do vší hmoty. Hmota je nevinná. Když udeříte hmotu, Read More …

Déví púdža: Upevněte se (nekontrolováno) San Diego (United States)

Déví púdža: Upevněte se, 31/05/1985  San Diego, USA Je to taková radost, být v ášramu v San Diegu. Je to tak nádherné místo, tolik vyjadřující lásku Boha, Božského, způsob, jakým vám chce na každém kroku pomoci. Chcete-li mít ášram, chcete-li mít vhodné místo, chcete-li se dobře starat o své děti, chcete-li dělat práci pro Boha, o všechno je postaráno, všechno musí být vyřešeno. Jestli se to nevyřeší, jak potom budete dělat svoji práci? Takže se to všechno řeší. A je to tak zřejmé – způsob, jakým máme různé ášramy, tak útulná místa za velmi rozumnou cenu, kterou si můžeme dovolit, že můžeme žít šťastně pospolu. Je to příbytek vytvořený pro vás láskou. Takže první věc, kterou musíme mít na paměti, je to, že bychom mezi sebou měli mít dokonalou lásku. Neměli bychom věřit lidem, kteří se nás snaží rozdělit, kteří se nám pokoušejí předávat špatné myšlenky. Je velice snadné rozpoznat člověka, který je sahadžajogínem srdcem. Je velice jednoduché to zjistit. Musíte být trošku vnímavější a velice snadno takovou osobu prokouknete. Jakákoliv vychytralost může být odhalena. Nikdo nyní nemůže jednat proti Bohu, protože všechno bude odhaleno a prohlédnuto. Ale musíme mít svoji pozornost plně na své Matce. Někteří lidé se ale stávají trošku fanatickými, protože jsou tak oddaní, to nevadí, vzpamatujete se. Ale je lepší být fanatikem, než pochybovat. Takže lidé, kteří věci trochu přehánějí, by měli přenést do života, že cokoliv vidí, cokoliv chápou v Sahadža józe, cokoliv se stane, přijmou to bez jakéhokoliv znepokojení. Jde také o to, že Read More …