Šrí Bhúmi Déví púdža, 03/08/1986 (Anglie)

Šrí Bhúmí Déví púdža, 3/8/1986, Cabridgeshire, Anglie
Dnes jsme se tu shromáždili, abychom udělali púdžu k Matce Zemi. Nazýváme ji Bhúmi púdža, Šrí Dhara púdža. Říká se jí Dhara. Jak víte, „dha“ znamená udržovat. Rá-dha – ta, která udržuje energii, se nazývá Rádha. A Dhara, což je ta, která je samotnou podporou, ta, která nás podporuje. Žijeme na Ní. Jak víte, Matka Země se ohromnou rychlostí otáčí, ale bez Její gravitace bychom tu nemohli existovat. Kromě toho tu působí obrovský atmosférický tlak. […]

Šrí Trigunátmika púdža, 05/07/1985, Overvoorde, Holandsko Huis Overvoorde, Rijswijk (Holland)

Šrí Trigunátmika púdža, 05/07/1985, Overvoorde, Holandsko
Jsme tedy v Holandsku, což je svatá evropská země a touto svatou evropskou zemí protéká hodně vody. Je na nižší úrovni než Matka Země a protéká jí moře, takže je tu dobrá kombinace moře a země. Moře čistí a Matka Země lidem Holandska žehná, ale jestliže lidé ztratí zakotvení a dají se špatným směrem, z té samé svaté země se může stát země pekla. Proto musíte být velice opatrní a musíte se postarat, […]