Šrí Bhúmi Déví púdža Shudy Camps (Anglie)

Šrí Bhúmí Déví púdža, 3/8/1986, Cabridgeshire, Anglie Dnes jsme se tu shromáždili, abychom udělali púdžu k Matce Zemi. Nazýváme ji Bhúmi púdža, Šrí Dhara púdža. Říká se jí Dhara. Jak víte, „dha“ znamená udržovat. Rá-dha – ta, která udržuje energii, se nazývá Rádha. A Dhara, což je ta, která je samotnou podporou, ta, která nás podporuje. Žijeme na Ní. Jak víte, Matka Země se ohromnou rychlostí otáčí, ale bez Její gravitace bychom tu nemohli existovat. Kromě toho tu působí obrovský atmosférický tlak. Ona rozumí, myslí, koordinuje a tvoří. Toto si můžete uvědomit, jen pokud jste realizované duše. Viděli jste, jak vsakuje vaše negativity, když na Ní stojíte bosýma nohama a projevujete Jí úctu a žádáte Ji, aby vysála vaše negativity se světlem před vámi, před Mou fotografií. Ona Mě zná. Protože Ona je Moje matka. Ona je, můžeme říci, vaše babička, a proto vás vyživuje, proto se o vás stará. Když časně ráno vstaneme a položíme na Ni chodidla, musíme říct: „Matko, prosím, odpusť nám, že se Tě dotýkáme svými chodidly.“ Ale to nevadí, děti se mohou matky dotýkat chodidly nebo rukama, na tom nezáleží. Ona však stvořila tělo Šrí Ganéši. Ona je ta, která se v nás projevuje jako Kundaliní. Ona sama se spirálovitě pohybuje kolem Slunce. Slunce se také pohybuje nahoru a dolů, zatímco Ona se po spirále pohybuje kolem něj. Ale protože pohyb obou těles je relativní, pohyb Slunce nevidíme. Vztahy mezi Matkou Zemí a všemi ostatními hvězdami, planetami a souhvězdími jsou s velkou péčí udržovány stálé Read More …

Šrí Trigunátmika púdža: Holandsko je svatá země Huis Overvoorde, Rijswijk (Holland)

Šrí Trigunátmika púdža: Holandsko je svatá země, 05/07/1985, Overvoorde, Holandsko Jsme tedy v Holandsku, což je svatá evropská země a touto svatou evropskou zemí protéká hodně vody. Je na nižší úrovni než Matka Země a protéká jí moře, takže je tu dobrá kombinace moře a země. Moře čistí a Matka Země lidem Holandska žehná, ale jestliže lidé ztratí zakotvení a dají se špatným směrem, z té samé svaté země se může stát země pekla. Proto musíte být velice opatrní a musíte se postarat, aby tady bylo více a více sahadžajogínů. Podle Mě mají západní lidé povahu, která je od přirozenosti velmi agresivní a celkově velmi egoistická. Nemějte pocit, že to říkám o vás, já říkám, že vy jste sahadžajogíni, kteří patří do Božího království, ale teď mluvím všeobecně. Zatímco mluvím, mějte oči otevřené. Nevím, proč lidé zavírají oči, nerozumím tomu. Nyní jsme ve svaté zemi, kde vidíme, že Matka Země dovolila moři, aby teklo dovnitř a je to velmi dobré místo, abych vám něco mohla povědět. Tady moře našlo útočiště v Matce. Samotný guru se spoutal kvalitami Matky. Člověk se cítí bezpečněji na pevnině, než na moři nebo ve vzduchu. Takže dnes je pro Mě nejlepší příležitost vám říct, že po Guru púdži musíme chápat, že být svatým znamená, že musíte dovolit, aby Guru tattva protékala v principu Matky, neboli Guru tattva musí být ovládána a vedena a zkrášlována principem Matky. Je to jen Matka země, která je krásná, protože dokáže vytvořit tolik rozmanitostí, tolik dramat, tolik míst, jakýkoliv jiný Read More …

Šrí Bhúmí Déví púdža (nekontrolováno) Derby (Anglie)

Šrí Bhúmí Déví púdža, 12/07/1982, (nekontrolováno), Derby, Anglie Dnes jsem Rustomovi říkala, že bychom samozřejmě měli udělat púdžu k Bhúmí, protože se opravdu zlobí. Vytvořila tak nádhernou malebnou scenérii v této části země, zatímco lidé, kteří zde žili, neporozuměli kráse, kterou jim dala, zkoušeli se dát na ošklivé a velmi hříšné způsoby probouzení satanských a negativních sil. A to Ji velmi rozhněvalo. Cítila jsem to, když jsme šli posledně ven. A stalo se to díky nevědomosti lidí, bezpochyby, ale někteří stále, dokonce vědomě, holdují takovým věcem. To je velmi vážná věc, protože zvete, zvete satanské síly, aby vás zničily. Tyto síly nikdy nejsou vaši přátelé, jsou ničivé, a nikdy nemohou být vaši přátelé. Protože jste vzešli z tvoření Boha a ony jsou ničením, nemohou být nikdy vaši přátelé. Takže příroda tím musí být nazlobená a myslí si, že si tato země púdžu nezaslouží. Je to jejich vlastní rozhodnutí. Navrhují, že si to tato země nezaslouží. Možná se domnívají, že nevím, čeho se tento kraj dopustil, tato část země a co bych jim měla udělat. Potrestat někoho je velmi snadné. A rozzlobit se je ještě snadnější. Ale mít rovnováhu a porozumění a soucit je obtížné. Trpělivost Matky oni mít nemohou, to je v pořádku, já je chápu – ale musí poslechnout. Něco se musí udělat, musí se udělat. Musíme to vypracovat. I když bych šla do pekla, musím to vypracovat. To je moje práce. S tím Mi oni všichni spolu s vámi dohromady musíte pomoct. Protože tento hněv, všechno, to pomine. Read More …