Déví púdža: Připoutanosti na levé a pravé straně Hyderabad (India)

Déví púdža: Připoutanosti na levé a pravé straně, 11/12/1991, Hyderabad, Indie (nekontrolováno) Dnes jsme přišli na toto proslulé místo, Hyderabad, kterému vládli muslimští králové, kteří však byli velmi indičtí a bojovali proti Britům za nezávislost Indie. Víte o sultánovi Tipú, který byl také realizovanou duší, ale byl zabit. V naší zemi máme jeden velmi velký problém a to ten, že individuálně jsme všichni skvělí lidé, ale pokud jde o kolektiv, neumíme žít kolektivně, a proto jsme ztratili svou nezávislost. Kdokoliv nás může ovládnout. Pokud dokážeme otevřít oči a vidět to, je poměrně snadno pochopitelné, že když se lidé snaží mluvit špatně o druhých a zahrnují do toho i nás, musí v tom být nějaký záměr. Jde o naši dlouholetou slabinu, že lidé používají takové metody, které kazí vztahy. Tohle by se do Sahadža jógy vkrádat nemělo. Když jsem v Indii, myslím, že bych měla také vnést trochu světla na naše slabiny. Naše druhá slabina je, že jsme velmi zaujatí svou rodinou, svými dětmi, rodiči, bratry, bratranci, tím a oním. Dokud vás někdo blízký úplně neoklame nebo nepodvede, nikdy se nepoučíme. Jsme velmi angažovaní – všechny naše problémy se točí kolem nich. Nemůžeme se vymanit ze své rodiny. Neustále přemýšlíme o tom, že: „Sahadža jóga by měla pomoct mé rodině. Sahadža jóga by měla pro mou rodinu udělat tohle.“ V Sahadža józe je jiná rodina, která s vaší rodinou nemá nic společného. Viděla jsem lidi, sahadžajogíny, kteří byli na velmi vysoké úrovni, a najednou jsem zjistila, že klesli. Nemají žádný důvod Read More …

Šrí Gaurí púdža Auckland (New Zealand)

Šrí Gaurí púdža , 08/04/1991, Auckland, Nový Zéland Gaurí je Matkou Šrí Ganéši. Vytvořila Šrí Ganéšu, protože se koupala, a aby ochránila svoji cudnost, stvořila Šrí Ganéšu. Stejně tak je Kundaliní Gaurí a Šrí Ganéša sedí v Múladhára čakře. Máme tedy Múladháru jako příbytek Gaurí, Kundaliní, a ochráncem Kundaliní je Šrí Ganéša. Jak víte, Šrí Ganéša je božstvo, které je tu kvůli naší nevinnosti. Jenom Šrí Ganéša může existovat v této pozici, protože jak víte, pánevní plexus má na starosti všechny vylučovací funkce. Pouze Šrí Ganéša je skutečně schopen tam přebývat, aniž by se tímto prostředím znečistil. Je tak čistý, tak nevinný. Přičemž Kundaliní je panna, panenská Matka Šrí Ganéši. Lidé začali mluvit proti Marii a říkat, že je něco špatně. „Jak by mohla panna počít dítě?“ Protože nechápeme, že je to Bůh. A ve sféře Boha je možné cokoli. Jsou nade všemi těmi věcmi a mohou stvořit cokoli. A Ganéša se každopádně musel narodit z panny, protože byl tak čistý. Takže Kundaliní musí být podporována Šrí Ganéšou. Je-li Ganéša slabý, pak nemůže Kundaliní podporovat. Šrí Ganéša Jí musí být oporou především ve fázi probuzení. Když se Kundaliní probouzí, Šrí Ganéša zastaví všechny funkce, které musí vykonávat. Všechny ty funkce se zastaví, takže jste určitě viděli, že sedím devět, někdy deset hodin a nevstanu, protože všechny funkce Šrí Ganéši, to vše se zastaví, když Kundaliní stoupá. Šrí Ganéša Ji plně podporuje a plně o Ni pečuje. Kundaliní je energie, o které víte, že vám dává váš vzestup, ale je to Read More …

Déví púdža: V Sahadža józe není o čem diskutovat Alibag (India)

Déví púdža: V Sahadža józe není o čem diskutovat, 17/12/1989, Alibag, Indie Vítám vás všechny. Máme trochu zpoždění, ale teď Mě informovali, že letadlo má ještě větší zpoždění, proto si myslím, že raději už zahájíme púdžu. Přestože Angličané řekli, že by se jí rádi zúčastnili od samého začátku. Oni mají vždycky mnohem víc púdží, tak možná proto! Všichni jsme sem dorazili a chystáme se zahájit toto společné putování. Je to velmi subtilní, hluboká cesta, a pokud si uvědomíte, proč jsme tady, pochopíme, že celé toto Stvoření vás všechny pozoruje a pokouší se vám pomoci, abyste stoupali a abyste pocítili svou hloubku, a těšili se tak sami sebou. Cesta možná nebude příliš pohodlná. Cesty jsou tak přeplněné omezovači rychlosti a všemi druhy překážek. Cítila jsem, že kvůli cestě duchovního růstu musíme trošku zpomalit. Na Západě jsme nepochybně začali být velmi rychlí, a abychom zpomalili, musíme použít meditaci, abychom ve svém nitru pocítili klid a mír. Rovněž naši mysl bombardují myšlenky a my velmi rychle reagujeme na ostatní i na tyto myšlenky. Člověk se tedy musí mít na pozoru, musíte vědět, co se uvnitř vás děje, že vás bombardují myšlenky. Pokoušíte se vzestoupit a zjišťujete, že zbavit se myšlenek je velmi obtížné. Proces myšlení obvykle začíná prostřednictvím podmíněností nebo vašeho ega. Jen dva problémy! A vy jste ti, kteří se s tím mají vypořádat. Tady ve vesnici máte jednoduché lidi, kteří začínají vše pozorovat, ale nereagují. Pokud nereagujete, pak to vaše myšlenky vzdají. První věcí by tedy mělo být, že budete sami Read More …

Déví púdža: Dokončete svou seberealizaci (nekontrolováno) Aurangabad (India)

Déví púdža: Dokončete svou seberealizaci,19/12/1987, (nekontrolováno), Aurangabad, Indie Omlouvám se, byla jsem s nějakými lidmi od novin, s novináři, a ti přišli velmi pozdě. Ať už je to, jak chce, připadali mi velmi rozumní a chápaví. Všichni jsme teď přijeli do Aurangábádu a zdá se, že toto místo je plné vibrací. Možná zde vládl Šalivahana, ale také se na této straně Maháráštry narodilo mnoho světců, kteří udržovali dharmu. Vždy hovořili o seberealizaci. Dharma vám dává rovnováhu. Dává vám ukotvení ve správném chování, správném porozumění, správném životě, ale nedává vám završení vaší cesty. Nedává vám uspokojení z dosažení cíle. A vaše osobnost je stále neúplná. Je tedy třeba získat zkušenost Ducha. Když jsem s nimi dnes hovořila, řekla jsem jim, že ti, kdo nemají zkušenost Ducha, jsou nejen neúplní, ale jsou to také limitovaní lidé. Takže cokoliv vidí, cokoliv vědí nebo cokoliv kritizují, je limitované, omezené. Stejně jako v angličtině říkáme, že máme „nenávidět hřích, a ne hříšníka“. Stejně jako mnozí lidé, kteří najdou něco špatného na křesťanství, začnou obviňovat Krista. Především Kristus křesťanství nevytvořil. On křesťanství nevytvořil. Nestvořil křesťany. Takže mezi nimi není žádný vztah. Jak víte, nedávno se našly knihy, které napsal Tomáš, Kristův učedník, který šel do Indie a na své cestě se dostal do Egypta a tam napsal tato pojednání a nechal je uložit do velké hliněné nádoby, nebo to snad byla kovová věc, a ta byla objevena před 42 lety. Lidi, které považuje za autorizované křesťany, nazývá gnostiky. „Gn“ v sanskrtu znamená „vědět“. „Gn“ znamená „vědět“. Read More …

Déví púdža v Brahmapuri (nekontrolováno) Brahmapuri (India)

Déví púdža v Brahmapuri, 27/12/1985, Brahmapuri, Indie Zeptej se jí. Natalie, pojď sem. Pomoz Danje. Jsi už v pořádku, Raji? Dej každému kumkum. Vezmi jen to, to tu může zůstat. Ať všechny ženy mají kumkum. Včera se jeden chlapec postavil a ptal se Mě: „Jestliže jsme takovou jóga bhúmi, takovou posvátnou zemí, jak to, že všechny vědecké objevy jsou učiněny na Západě?“ „Dobrá otázka,“ řekla jsem. Je to vědění stromu, jak jsem vám řekla. Je to vědění stromu. A čeho nyní dosáhli, je jeho vrchol a nyní chtějí poznat vědomosti kořenů. Proto jsou teď zde. Abychom získali vědění o kořenech, musíme mít k nim především pokoru. Zatím jsme ještě toto vědění nepoznali, nikdy jsme nevěděli, co je v Božím království. Jak řekl Krišna, ten strom roste směrem dolů a jeho kořeny jsou v mozku. Je to vzestup směrem ke kořenům, je to tedy odlišné. Kundaliní musí stoupat vzhůru, aby se dostala ke kořenům. A aby mohla proniknout do kořenů, musíme mít toto poznání. Musíte znát všechny věci, jako třeba nošení bindí, o kterém jsem mluvila včera. To je také, díky Bohu, navzdory všem změnám, napsáno v Bibli, že vás poznají podle značky, kterou ponesete. Podívejme se, kolik z vás má odvahu, dokonce i v Indii, nosit tuto značku. To je jeden z důvodů, proč tak rychle chytáte. Především oči nejsou klidné. Nejste zvyklí mít klidné oči jako mají klidné oči Indové. Od dětství je učí: „Kde máš pozornost?“ Neustále se jich ptají: „Kde máš pozornost?“ (Vzadu stojí nějací západní jogíni) Read More …

Déví púdža: Čistota uvnitř Nashik (India)

Déví púdža: Čistota uvnitř, 17/12/1985 Násik, Indie Toto místo, Násik, má zvláštní význam, protože před dávnými časy, asi před osmi tisíci lety, když Šrí Ráma odešel do vyhnanství, přišel do Maháráštry, prošel mnohá místa a usadil se zde, v Násiku, se svou manželkou. A zde se jedna žena, která vlastně byla sestrou Rávany a jmenovala se Šurpanaka, pokusila Šrí Rámu svést. Tohle chování, tedy svádění mužů, svádění žen, je skutečně démonické. A proto se takovým tvorům říká rákšasové. Protože lidé, kteří jsou démoničtí, mají agresivní povahu, jsou plni ega, chtějí mít nad každým navrch, dělá jim velmi dobře, když je uspokojeno jejich ego. Proto se v této zemi všem takovým lidem říkalo rákšasové. Podle mínění ostatních se nechovali jako normální lidé. Takoví rákšasové žili více v severní části, v té nejsevernější části Indie. Spadají do několika kategorií. Ti, kteří běhají za ženami, mají své jméno a ženám, které se snaží dominovat, se říká zase jinak. Když se muži snaží chovat jako ženy, používá se pro ně zase jiný výraz. Ale nikdy se jim neříkalo lidské bytosti. Říkalo se jim rákšasové nebo vetalasové a dalšími jmény. V současné době je však takový zmatek, že nevíte, jak koho nazvat. Lidé v tehdejší době však byli rozumní, vyzrálí lidé, kteří s věkem dozrávali. Musíte si všimnout, že na ulicích Maháráštry… Zrovna když jsem přijížděla vlakem, viděla jsem, že žádní muži, nikdo z nich, se nezajímal o ženy, žádné ženy se nezajímaly o muže, někteří muži se nevinně vedli okolo ramen, chci říci, že Read More …

Déví púdža: Upevněte se (nekontrolováno) San Diego (United States)

Déví púdža: Upevněte se, 31/05/1985  San Diego, USA Je to taková radost, být v ášramu v San Diegu. Je to tak nádherné místo, tolik vyjadřující lásku Boha, Božského, způsob, jakým vám chce na každém kroku pomoci. Chcete-li mít ášram, chcete-li mít vhodné místo, chcete-li se dobře starat o své děti, chcete-li dělat práci pro Boha, o všechno je postaráno, všechno musí být vyřešeno. Jestli se to nevyřeší, jak potom budete dělat svoji práci? Takže se to všechno řeší. A je to tak zřejmé – způsob, jakým máme různé ášramy, tak útulná místa za velmi rozumnou cenu, kterou si můžeme dovolit, že můžeme žít šťastně pospolu. Je to příbytek vytvořený pro vás láskou. Takže první věc, kterou musíme mít na paměti, je to, že bychom mezi sebou měli mít dokonalou lásku. Neměli bychom věřit lidem, kteří se nás snaží rozdělit, kteří se nám pokoušejí předávat špatné myšlenky. Je velice snadné rozpoznat člověka, který je sahadžajogínem srdcem. Je velice jednoduché to zjistit. Musíte být trošku vnímavější a velice snadno takovou osobu prokouknete. Jakákoliv vychytralost může být odhalena. Nikdo nyní nemůže jednat proti Bohu, protože všechno bude odhaleno a prohlédnuto. Ale musíme mít svoji pozornost plně na své Matce. Někteří lidé se ale stávají trošku fanatickými, protože jsou tak oddaní, to nevadí, vzpamatujete se. Ale je lepší být fanatikem, než pochybovat. Takže lidé, kteří věci trochu přehánějí, by měli přenést do života, že cokoliv vidí, cokoliv chápou v Sahadža józe, cokoliv se stane, přijmou to bez jakéhokoliv znepokojení. Jde také o to, že Read More …

Déví púdža: Kultura univerzálního náboženství (nekontrolováno) Bordi (India)

Déví púdža: Kultura univerzálního náboženství, 07/02/1985, (nekontrolováno), Bordi, Indie Dnes je druhý den naší nové cesty na bojiště. Musíme vyhrát lidi s pomocí naší lásky, náklonnosti, milosrdenství a důstojnosti. Když říkáme, že patříme k Vishwa Dharmě, tomuto univerzálnímu náboženství, jeho nejdůležitější věcí, jeho podstatou, je mír. Především ten mír musí být uvnitř. Musíte mít v sobě klid. Pokud nejste pokojní, pokud si zahráváte se svým egem, pokud se jen uspokojujete tím, že si říkáte, že jste pokojní, pak se hluboce mýlíte. Klidem byste se měli těšit uvnitř sebe. Měli byste ho v sobě cítit. Takže se falešně neuspokojujte. Nemějte falešné představy. Nepodvádějte se. Klid musíte cítit v sobě. A pokud to necítíte, neměli byste chodit za mnou a ptát se: „Matko, proč to necítím?“ Protože já vám nebudu říkat, že je s vámi něco v nepořádku. Měli byste to vypracovat, abyste se cítili vnitřně úplně klidní. Není to tak, že pokud máte kolem sebe hodně klidu, cítíte se pokojní. Klid musí být ve vás. Máte ho. Váš Duch je naprosto pokojný. ‚Avjagra‘ – bez neklidu. Ve vašem Duchu není žádný neklid. Je naprosto pokojný a stálý. Je to na vás, abyste to cítili, ne, aby vám to někdo jiný potvrzoval, to je jedna věc. Za druhé, když vám něco říkám, myslíte si, že to neříkám vám, takže se to nezaznamená do vašeho mozku. Myslíte si, že to říkám nějakému XYZ, ale ne vám. O vás nejde. To je další znamení toho, že tu není žádný klid. Protože tu není žádný Read More …

Déví púdža: Význam púdže (nekontrolováno) Sausalito, San Francisco (United States)

Déví púdža: Význam púdže, 29/09/1983, (nekontrolováno), San Francisco, USA Dnes mě napadlo, že je tu poměrně hodně lidí, kteří přišli poprvé, a že bych jim měla říct o významu púdže. Protože podle západního stylu života… – mají být takoví, hledat něco vně, jít ven, hledat nové způsoby a metody, jak se rozvíjet navenek. Tohle je poznání vašich kořenů. Vědění, díky němuž získáváte výživu, které vám předtím nebylo známo. Toto poznání vám dříve nebylo známo a nebylo vám záměrně sděleno, protože máte růst vně. Nyní, když máte jít dovnitř, pak musíte pochopit božské zákony a božské metody, jak fungují. Púdža má svůj význam, který od pradávna popisovali svatí. Protože v Indii je celkově takové klima, že můžete žít pod stromem, bez problémů žít v lese, můžete jíst ovoce a velmi šťastně můžete pobývat v lese. Není potřeba mít postel nebo něco jiného, je tam tak teplo a příjemně a člověk si stále užívá požehnání lesa. A tak mnozí lidé odešli do lesa a začali přemýšlet, dívat se na celý svět z této samoty – jaký je problém s lidskými bytostmi? Proč jsme tady? Co bychom měli dělat? Jaký je smysl tohoto lidského života? Proč nám Bůh dal tento krásný lidský život? Začali o tom přemýšlet. A tak se dostali do meditativní polohy, meditativního vstupu do svého nitra. A když začali meditovat, zjistili vše o Kundaliní, o čakrách a božstvech, která v nich sídlí. Tato božstva přebývala od věčných časů, můžeme říci v Božím sídle, všechna tam přebývala a pak se odrazila Read More …

Déví púdža: Individuální cesta k Bohu Sydney (Australia)

Déví púdža: Individuální cesta k Bohu, 14/03/1983, Sydney, Austrálie Nyní jste si všichni uvědomili, že uvnitř nás leží mír, krása a sláva naší bytosti. Je tam toho spousta. Nemůžete to hledat vně. Musíme jít dovnitř, jak se říká – do stavu meditace, abyste to hledali, abyste se tím těšili. Tak jako když máte žízeň, jdete k řece, nebo k moři a snažíte se svou žízeň uhasit. Ale ani moře vám nemůže dát sladkou vodu. Jak vám tedy něco, co se rozprostírá vně, může dát tu hloubku, která je uvnitř vás? Snažíte se to najít vně, kde to není. Je to v našem nitru, zcela nepochybně v našem nitru. Je to tak jednoduché, protože to vlastníte. Máte to na dosah. Je to tam. Ať už jste doposud dělali cokoli – vycházeli ven, abyste našli radost, takzvanou radost a takzvané štěstí, takzvanou slávu světské moci a světského vlastnictví, teď to celé musíme obrátit zpět. Musíte to projevit v sobě. Nebyla to chyba, že jste vycházeli ven, nebylo to správné, že jste vycházeli ven. Neměli byste litovat toho, co jste doposud učinili. Nebyl to správný způsob, jak získat skutečnou radost ze života, skutečnou slávu své bytosti. Pracovalo to v mnoha lidech, že jste pronikli do tohoto jemnějšího porozumění. Někteří lidé jsou možná jen na mentální úrovni, nevadí. Někteří jsou možná jen na fyzické úrovni, kde to mohou vnímat, nevadí. Ale jste na správné cestě, pohybujete se správným směrem. Pokuste se meditovat, meditovat víc, abyste dospěli ke své vnitřní bytosti. A tato vnitřní bytost Read More …