Šrí Durga-Mahákálí púdža: Francie stále klesá a klesá (nekontrolováno) Paris (France)

Šrí Durga-Mahákálí púdža: Francie stále klesá a klesá 25/07/1992, (nekontrolováno), Paříž, Francie (malé dítě nahlas volá: „Mátadží! Džej!“) Dnes jsme uspořádali púdžu pro Durgu nebo Kálí. Je to destruktivní forma Bohyně ničící všechno zlo a negativitu. Děláme ji ve Francii, protože velmi silně cítím, že všeobecně ze dne na den Francie stále klesá a klesá. Zatímco vy lidé rostete, zbytek Francie zůstává v žalostném stavu. Nejprve, jak chápete, je tu katolická církev. Nejste si toho třeba vědomi – možná – protože nečtete v žádných jiných jazycích, prostě v této zemi musíte číst francouzsky. Takže nemáte žádné mezinárodní pohledy ani mezinárodní znalosti, že tato katolická církev v minulosti udělala tolik strašných věcí, že je nepravděpodobné, aby to mělo něco společného s Bohem. Upálili na hranici mnoho kardinálů – upálili je. Nejen to, zabili tolik lidí, kteří se o nich jen pokusili promluvit. Byli mnohem horší než muslimové. Šli do jiných zemí, jako je Jižní Amerika, Amerika – všechna tato místa jsou katolická – dokonce i do naší země. A zabili miliony a miliony lidí. Teď, když Krita juga začala, jednou z věcí je – jak jsem řekla včera, že budete muset platit za vše, co jste udělali – hromadně či jednotlivě. Pokud je to tento případ, pak musíte vědět, že Francie musí platit draze a že tato katolická církev musí platit ještě víc. Katolická církev jednoduše vybájila teorii prvotního hříchu. Odsoudit každou další Inkarnaci, každého dalšího proroka – že všichni byli s prvotním hříchem. A dokonce řekli, že Marie se narodila Read More …

Šrí Durga púdža: Mysl je jako osel (nekontrolováno) Vienna (Austria)

Šrí Durga púdža: Mysl je jako osel, 26/09/1982,(nekontrolováno), Vídeň, Rakousko Dnešek je prvním dnem, kdy budeme mít v Rakousku takovouto púdžu. Tato země je historickou zemí, prošla různými převraty, aby se toho tolik naučila. Ale lidské bytosti jsou takové, že nedávají do spojitosti katastrofy se svými chybami. Opakují znovu a znovu stejné chyby. Návštěva Vídně se zpozdila a přijela jsem v den, kdy jsme měli oslavovat narozeniny Mačindranatha. Je to pro vás všechny velice příznivé, že dnes završí jeden rok svého života. Žehnám mu všemi květinami, výběrovými květinami, krásou a žehnám jemu i jeho rodině, všem jeho příbuzným a rodině. Je tu tolik věcí, které byly udělány poprvé. Poprvé jsem přijela do Vídně, do Rakouska, a poprvé jsem přišla na dětské narozeniny, na jeho první narozeniny. A během ´aštami´, což je dnes, což je osmý den měsíce, dorůstajícího měsíce – ´šuklapakši´, v tomto čase mají být uctívány všechny zbraně Bohyně. Je to skvělý nápad, protože zbraně, které pracují po celý čas, nejen aby zabily zlo, ale aby chránily dobro, nebyly nikdy předtím uctívány, a tak dnes, pokud lidské bytosti pochopí jejich důležitost a význam, pak mnoho problémů atomových bomb a všech těchto věcí, které byly vytvořeny, může být vyřešeno tím, že se odkloní správným směrem, použijí se na zničení ďábelských sil a ne dobra, a také pro ochranu lidského života, podporu lidského života. Ty stejné zbraně mohou být použity špatným způsobem, ale pokud jsou použity správně, mohou být zasvěceny božské práci. Vše, co je vytvořeno lidskými bytostmi, co očividně vypadá Read More …