Šrí Ékadéša Rudra púdža: Ékadéša princip je zabudován ve Voidu (nekontrolováno) Moedling (Austria)

Šrí Ékadéša Rudra púdža: Ékadéša princip je zabudován ve Voidu, 08/06/1988 (nekontrolováno), Moedling, Rakousko Dnes je velmi důležitý den v dějinách duchovnosti. v dějinách duchovnosti. Každý prorok prorokoval inkarnaci Ékadéša Rudry – že přijde Ékadéša avatár a zničí všechny negativity, všechny činy proti Bohu. Základ Ékadéši je ve skutečnosti zabudován ve Voidu, protože když svatí chtěli projít oceánem iluzí pomocí své meditace, byli zdržováni, byly jim činěny potíže, byli mučeni a pobíjeni negativními silami. Tyto negativní síly vzešly z chyb lidských bytostí. Když lidské bytosti chybovaly, viděly ostatní lidi, kteří byli lepší než ony, a pak viděly, že se nemohou srovnávat s mnoha lidskými bytostmi nebo z nich někdy z hněvu a zlosti vypučela podlá povaha, a pak utvořily ve Voidu tyto negativity proti Bohu. Tedy Void ve skutečnosti umožnil této ničemnosti získat podobu. Jak vidíte v Sahadža józe, museli jste to mnohokrát vidět, že když jdete ke špatnému guruovi nebo ke špatnému člověku nebo děláte neautorizované uctívání, postihne to váš levý Void. Tedy všechny tyto ničivé síly působí v levém Voidu. Rovněž v procesu evoluce byly mnohé rostliny, zvířata, které byly zničeny, protože nebyly ve středu. Neboť byly sobecké, někteří byli vychytralí, někteří byli příliš velicí, někteří byli příliš malí. A všichni byli vyhozeni. A když byli vyhozeni, tak cítili, že musejí reagovat. Tak vešli do kolektivního podvědomí a přišli jako malé entity, aby lidem, kteří se vzmáhali, ubližovali. Tak jako v současnosti vidíme viry, které nás napadají. Jsou to rostliny, které vyšly z oběhu. Po nějaké době shledáte, Read More …

Šrí Ékadéša Rudra púdža: Musíme nechat spoustu věcí odpadnout New York City (United States)

Šrí Ékadéša Rudra púdža: Musíme nechat spoustu věcí odpadnout, 17/09/1983, New York, USA Podle indického kalendáře je dnes den, který se nazývá Parivartaní Ékadéši. Dnes je jedenáctý den měsíce, jedenáctý je ékadéša. Ze Sahadža jógy znáte Ékadéša rudry, které jsou zde a které nakonec zničí vše, co už nebude potřeba. To je Ékadéša, zde. Znamená to jedenáct. Ale dnes je zvláštní den, kdy použijeme sílu Ékadéš, aby vykonaly parivartan, to znamená transformaci. Ne tedy za účelem ničení, ale přeměny. V takový den jsme se sešli v New Yorku, kde použijeme ničivé síly k transformaci lidských bytostí. Je to tedy velmi významný den, kdy budeme transformovat lidi projevením sil Ékadéša ruder. Je jich jedenáct a jsou umístěny tady nad vaším čelem. A vy víte, jak fungují. Deset z nich pochází z destruktivních sil Voidu. Void má také deset destruktivních sil. Z těchto deseti se ta ničivá síla usadí zde. Když se člověk, řekněme, chová sebedestruktivně a začíná v něm bujet rakovina, pak tady můžete cítit pulzaci, na vrcholu vašeho Voidu. Pulzování. Ale logicky neznamená, že když to zde pulzuje, jde o rakovinu. Když však bují rakovina, pulzovat to zde bude. To znamená, že životní síla se ji snaží vytlačit. Na obou stranách čela se však začnou kumulovat překážky a uprostřed je centrum Višudhi, Viráty, kde se Šrí Krišna stal Virátou, velkolepou Prapůvodní bytostí. To je tedy ta jedenáctá část destrukce. On má sílu, které se říká Samhára šakti, se kterou zabíjí lidi. Než je však zabije, než s nimi skoncuje, se Read More …