Šrí Fátima púdža, 18/05/1993, Turecko Mövenpick Hotel Istanbul, Istanbul (Turkey)

Šrí Fátima púdža, 18/5/1993, Istanbul, Turecko Je velmi radostné, že jsme dnes všichni zde v Turecku, abychom slavili púdžu k Fátimě. Jak víte, byla dcerou Mohameda Sáhiba a byla provdána za Alího a měla dvě děti, Hassana a Husseina. Ti byli nakonec zabiti v Karbale fanatiky, kteří si tehdy říkali sunnité. To všechno se stalo proto, že tam byl fanatismus. Fanatismus člověka přiměje vždycky věřit, že je na straně práva, a má proto plné právo rozčilovat se, přesvědčovat druhou stranu, druhou osobu. Fanatismus vyrůstal už dlouho – to není nová věc. Nyní je zcela zřejmé, že náš hlavní problém v tomto světě pramení z fanatismu. Fátima ztratila svoje dvě děti a byla ztělesněním Gruha Lakšmí. Přebývá v našem levém Nábhí. Všechny nemoci, které jsou spojeny se slezinou, všechny problémy, které jsou spojeny s levým Nábhím, může napravit pouze Fátima. Musíte v sobě tedy Fátimu udržovat probuzenou. Protože jsme zde v islámské kultuře, můžeme říct, že toto je místo islámské kultury. V islámské kultuře měla žena v domácnosti velmi důležité místo. V době Mohameda Sáhiba neustále probíhaly boje a války mezi různými kmeny. Následkem toho bylo zabito velmi mnoho mladých mužů. Jen velmi staří lidé přežili a také mnoho žen. To je důvod, proč Mohammed řekl: „Můžete si vzít čtyři manželky, pět manželek, nemůžete jim ale dovolit, aby zůstaly neprovdané nebo měly mimomanželské vztahy.“ To by byl největší úpadek islámu, tohoto náboženství. Chápal, že pokud se ženy neudržují v naprosté cudnosti, absolutně čisté, nemůže zde být Boží království. V sanskrtu existuje Read More …

Šrí Fátima púdža, 14/08/1988, (nekontrolováno), St. Georges, Švýcarsko (Location Unknown)

Dnes jsme se tu sešli, abychom udělali púdžu k Fátimě Bi, která je symbolem Gruha Lakšmí. Uděláme tedy púdžu k principu Gruha Lakšmí uvnitř nás. Tak jako se jde hospodyně vykoupat, až když dokončí všechnu práci v domácnosti, tak i já jsem dnes ráno musela dodělat všechnu práci, které bylo hodně, před tím, než jsem se mohla odebrat na púdžu. Musela jsem všechno dokončit, jako správná hospodyně. Princip Gruha Lakšmí vytvořilo a rozvinulo Božské, nejedná se o lidský výtvor. Jak víte, tento princi sídlí v levém Nábhí. Fátima svým životem ztělesnila Gruha Lakšmí. Fátima byla dcerou Mohameda Sáhiba. Vždy se rodí v nějakém vztahu ke guruovi, který ztělesňuje panenskost a čistotou. Takže se inkarnuje jako sestra, či dcera gurua. Krása jejího života spočívá v tom, že tak jako obvykle, i po smrti Mohameda Sáhiba se objevili fanatici, kteří si mysleli, že mohou vzít náboženství do svých rukou a mohou je zfanatizovat. Tak se stalo, že pozornost na duchovním růstu člověka byla malá. Samotný Mohamed Sáhib popsal svého švagra mnoha způsoby. Ali a ještě jedna inkarnace jsou jedinými inkarnacemi Brahmadévy. Ali přišel na tuto zemi a byl inkarnací Brahmadévy, druhou jeho inkarnací byl Sopandeva (bratr Džanešvara). Když pojedete do Púny můžete, tam navštívit jeho chrám. Takže Ali a Jeho žena Fátima se inkarnovali jako princip levého Nábhí. Fátima neopouštěla dům, nosila takový závoj, nebo můžeme říct nikáb, aby si zakryla tvář. To značí, že žena, která je ženou v domácnosti musí chránit svoji cudnost tím, že si zakrývá tvář. Fátima byla Read More …