Šrí Kartikéja púdža: Duch Kartikéji (nekontrolováno) (India)

Šrí Kartikéja púdža: Duch Kartikéji, 21/12/1996, Vashi, Indie Omlouvám se, musela jsem mluvit v maráthí, protože dnes jsem jim musela říct něco, o čem nechci, abyste věděli. Dnes je významný den, protože dnes vám chci říct jednu významnou věc. Gjanéšwara, v maráthi říkají Dňanéšwara, byl inkarnací Kartikéji. Sarasvatí, která byla pannou, se o něj starala, jako by to byl její syn. Byl bratrem Šrí Ganapatiho, ale starala se o něj Ona. Existuje popis jeho narození a podobně, je to velmi zajímavé. Ale tady na tomto místě v Maháráštře, se inkarnoval. Žilo tu mnoho a mnoho velkých světců, tolik světců, kteří se narodili právě v Maháráštře. Byli tu ale tak hrozní lidé, že život světců býval utrpením. Bylo to horší než křesťanská inkvizice, horší než kterákoliv inkvizice. Lidé je napadali sami za sebe. Tito lidé se nyní rodí znova v této skvělé zemi Maháráštry. Jsou to velmi talentovaní lidé, velice dobře píšou, jejich jazyk je tak bohatý. Vidíte, jak je popis realizované duše, který napsal Gjánéšvara, tak nádherný. Říká: „Měsíc neutíká za měsíčním svitem, slunce neutíká za světlem slunce. Realizovaná duše se nestará o svou vlastní slávu. Slunce svítí, dokud svítí, a pak si vezme zpět své paprsky. Paprsky odvedou všechnu práci, kterou mají odvést, a slunce se jen dívá. Dívá se na celé dílo, a pak si je vezme zpět. Je zcela pohroužen do ticha svého nitra.“ „Samavun ghene“, zcela pohroužen do ticha svého nitra. Jeho popis realizované duše je tak nádherný, kdybyste to jen mohli zažít. Námadéva, který se Read More …

Šrí Kartikéja púdža: Žena je žena (nekontrolováno) Munich (Germany)

Šrí Kartikéja púdža: Žena je žena, 13/07/1986, (nekontrolováno), Mnichov, Německo Omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Netušila jsem, že je tento program na tak krásném místě. Vidíte tu krásnou Michelangelovu malbu vyjadřující přání Božského, – vašeho Otce – vás zachránit, pomoci vám a to se vypracovává. V Německu se odehrály nesmírně agresivní události, které přivodily zničující dopad na celý západní život. Byl zničen hodnotový systém, bylo narušeno chápání dharmy, ženy se začaly chovat jako muži a tolik lidí zemřelo. Velmi mladí lidé zemřeli, velice mladí. Všechna jejich přání zůstala nenaplněna, celý život jim nedal nic než válku. Zvedla se jakási horká vlna ničící všechno jemné. Když příroda začne oddychovat, nebo je rozhněvaná, ničí pouze hrubé věci. Ale když začnou ničit lidské bytosti, zničí dokonce i jemné věci, jako svůj hodnotový systém, svůj charakter, cudnost, nevinnost, snášenlivost. Teď máme tedy válku na subtilní úrovni. Je na čase pochopit, že všechny tyto věci měly velmi zničující dopad na Západ, na osobnost západního člověka. Proto člověk musí své síly zaměřit nejprve na její nápravu, narovnat ji, postavit ji na vlastní nohy. Díky tomu, že lidé ztratili svou osobnost, své tradice, nemají žádné kotviště, žádné kořeny a začali se vrhat na všechno, co se objevilo jako nějaký intelektuální zážitek. Ženy se staly velice nezávislými a začaly si myslet, že své problémy vyřeší samy. Myslely si, že mohou být jako muži. Tento problém tu začal dokonce ještě horším způsobem. Jelikož žena je ženou a toho, co se dá nazvat mužem, je v ní jen velice Read More …