Šrí Kubéra púdža: Vzdejte se ze srdce Canajoharie (United States)

Šrí Kubéra púdža: Vzdejte se ze srdce, 18/08/2002 Canajoharie, USA Parampúdžania Šrí Mátadží, Tvé děti z celého světa se dnes sešly zde, v tomto Vrindávanu čisté radosti. Šrí Mátadží, nabízíme Ti lotosové květy svých srdcí a svých Sahasrár a modlíme se, aby byly důstojným sídlem pro Tvá nezměrně příznivá chodidla. Šrí Mátadží, tak jako pták čátaka čerpá svou výživu pouze ze zářícího měsíce, i my snažně prosíme o Tvá Božská požehnání v podobě čaitanji z Tvé Prapůvodní formy – svarúpy. Šrí Mátadží, v radostné naději spolu s celým Stvořením očekáváme tento Božský okamžik vesmírné oslavy. Šrí Mátadží, v tento nesmírně příznivý den pokorně žádáme o Tvé svolení uctít Tvou naprosto velkolepou bytost jako Šrí Virátu. Džej Šrí Mátadží! Dnes budeme oslavovat Šrí Krišnu jako velkolepou osobnost. A vy víte, proč přišel na tuto Zemi. Aby vybudoval novou formu ne Viráty, nikoli Viráty, ale formu, díky níž tato země tak prosperuje. A pouze svým příchodem vytvořil nádhernou schopnost lidí, rozvíjet tuto zemi pomocí dharmy. Měli jste významné vedoucí osobnosti, které Ho následovaly a které Ho jistým způsobem uctívaly a vytvářely z této Ameriky nový svět. Ale naneštěstí, jak čas plynul, Jeho podoba se z mysli lidí vytratila. To proto, že Krišna zde byl zastupován velice špatným typem lidí, kteří o Šrí Krišnovi neměli ani ponětí. O tom, že byl velký mistr bohatství, že věděl, jak bohatství používat a jak vytvořit bohatství dharmicky, nikoli adharmicky. Všichni na to úplně zapomněli a postupně začali používat manipulativní síly. Nejrůznější adharmické věci – podvádění, hromadění Read More …

Šrí Krišna púdža: Dává vám stát svědka (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Šrí Krišna púdža: Dává vám stát svědka, 16/08/1998, (nekontrolováno) Cabella, Itálie Dnes budeme mít púdžu ke Šrí Krišnovi. Je to velice důležitá věc, ohledně síly Šrí Krišny, která vám poskytuje stav svědka. Je to také velmi důležité proto, že v těchto dnech Kali jugy a naprostého zmatení v hodnotovém systému, tyto zmatky všeho druhu vytvářejí pro existenci velmi složité podmínky. Stav být svědkem je možný pouze prostřednictvím meditace. Dosáhnete stavu bezmyšlenkovitosti. Je to vzájemně propojeno. Tedy stav svědka je takový stav, kdy prostě nereagujete. Pokud reagujete, pak nastávají problémy. Je velmi jednoduché pochopit, že reagujeme prostřednictvím našeho ega nebo přes svoje podmíněnosti. Jiný způsob, jak reagovat, neexistuje. Zde je například krásný koberec. Jakmile se na něj podívám, pokud použiji svého ego, začnu přemýšlet: „Odkud ho dostali? Kolik za něj zaplatili?“ To je první reakce. Pak s tím dokonce můžete zajít dál, může nastoupit vztek: „Proč přinesli takový krásný koberec? Bylo potřeba dávat ho sem?“ Tak to pokračuje jedno po druhém. Teď v Mých podmíněnostech – když takové věci vidím, mohla bych říct, že tato barva není vhodná na Krišna púdžu, pro tuto Krišna púdžu mohli mít jinou barvu. A tak to pokračuje jedno za druhým a tak dále. To ale znamená, že tyto podmíněnosti jsou v nás zabudovány. Všechny naše problémy z našich podmíněností jsou skutečně hrozné. Například rasismus. Máme rasismus. V Americe je to mnohem více, můžete to pociťovat, i když to neřeknou. Ale pokud přijedete z Itálie, cítíte to. Pokud přijíždíte z Indie, také to můžete pociťovat. Proč Read More …

Šrí Krišna púdža: Prvotní tabu a sahadž dharma (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Šrí Krišna púdža: Prvotní tabu a sahadž dharma, 23/08/1997, (nekontrolováno), Cabella, Itálie Dnes jsme zde, abychom slavili Krišna púdžu. Jela jsem do Ameriky a chtěli po mně, abychom měli Mahákálí púdžu. Ale řekla jsem: „Ne, nechte mě mluvit jen o Krišnovi, protože si nejdřív musíme uvědomit, jaká je síla této púdže.“ Jak uvnitř sebe upevníme Šrí Krišnu? On sám řekl, že pokaždé, když upadá dharma… Dharma neznamená to, co rozumíme pod hinduismem, křesťanstvím nebo islámskými nesmysly – to není ono. Dharma znamená naše prapůvodní tabu, která jsou součástí lidských bytostí. Myslím, že lépe než my, je znali domorodci. Ale co jsme udělali? Ovládli jsme je, a tak také oni museli změnit svůj životní styl. Prapůvodní tabu jsou pochopena pouze tehdy, když se lidé snaží porozumět sami sobě, anebo tomu, co k nim přišlo prostřednictvím tradice. Sahadž dharma je trošku odlišná ve smyslu, že je mnohem výše než sahadža myšlenky, o nichž mluvíme, ale je dokonce mnohem výš než to, co řekl Šrí Krišna nebo Šrí Ráma. Zaprvé si Šrí Ráma myslel, že nejlepší je dát jim disciplínu. Lidé by měli brát život vážně, mít úplnou představu o své vlastní bytosti, měli by si sami sebe vážit. Všechny tyto věci byly sepsány před dávnou dobou. Také pokud byli lidé v zásadě dobrými lidmi, tak chápali, že ‚cokoliv je pro nás špatné, to bychom neměli dělat‘. Toto jsou prapůvodní tabu. Tato prapůvodní tabu jsou zabudována uvnitř nás. Dejme tomu, že řeknu ‚nepijte‘ a vy budete pokračovat v pití alkoholu. Jestliže řeknu ‚nelžete‘, Read More …

Šrí Krišna púdža: Svoboda bez moudrosti je nebezpečná (nekontrolováno) New York City (United States)

Šrí Krišna púdža: Svoboda bez moudrosti je nebezpečná, 08/06/1997, (nekontrolováno), New York, USA Dnes jsme se rozhodli udělat Šrí Krišna púdžu v zemi Šrí Krišny. Přestože je toto země Šrí Krišny, lidé se mě ptají, proč zde nejsou lidé duchovní. Jak to, že se zaplétají do různých druhů hledání, která nevedou k pravdě? Proč nejsou lidé v Americe dost bdělí, aby rozpoznali, co je pravda a co mají nalézt? Jak víte, doba Šrí Krišny byla nejméně 2000 let po Šrí Rámovi. Šrí Ráma vytvořil pro lidské bytosti mnoho pravidel, která mají následovat na cestě svého vzestupu. Tyto pravidla v dané době dobře fungovala. Lidé se ale stali nesmírně přísnými, ukázněnými, a stalo se, že ztratili spojení s pravdou. Opouštěli své ženy, špatně s nimi zacházeli, dělali nejrůznější věci ve jménu Šrí Rámy. Protože lidské bytosti vždy přijmou to, co není správné. Nikdy neviděli tu druhou stranu, jak Šrí Ráma usiloval, aby našel Sítu a jak bojoval s hrozným ďáblem Rávanou, aby získal svoji ženu zpět. Druhou stranu lidé nikdy nevidí. Viděli jen to, že Ráma byl na svoji ženu velmi přísný. A tak se stalo, že když se žena zdržela na večeři, u přátel a jiné, muž se rozčílil, křičel na ni, vyhodil ji z domu a podobně. A pak přišel na scénu Šrí Krišna. Inkarnace vždy přicházejí jedna za druhou, jen aby se vzájemně opravily. Když Šrí Krišna zjistil, že se to dostalo na opačnou stranu ega, že si muži mysleli, že jsou velmi mocní a mohou dělat, co Read More …

Šrí Krišna púdža: Musíte dávat, dávat a dávat (nekontrolováno) Camp Vacamas NJ, New Jersey (United States)

Šrí Krišna púdža: Musíte dávat, dávat a dávat, 29/09/1996, (nekontrolováno), New York, USA Dnes jsme se rozhodli uspořádat Krišna púdžu, protože Amerika je Krišna bhúmi. Je velmi překvapivé, že tak velká inkarnace Šrí Krišny přišla ještě mnohem později než Ráma a poslala své zvláštní lidi žít do Ameriky. Samozřejmě, je mnoho těch, kteří v této zemi hledají, o tom není pochyb. Ale je také mnoho těch, kteří je uvádějí v omyl. Tak zjistíte, že přes veškeré úsilí se nám nedaří Sahadža jógu příliš rozšířit. To, co se člověk musí naučit z Jeho života, je velmi, velmi důležité. První a nejdůležitější věc, kterou učil, byla kolektiva. Chytal malé chlapce a společně si s nimi hrál. Ráma to nedělal. Držel se žen, které prodávaly mléko a také máslo, těch, které si chodily napustit vodu do džbánu. On je ten, kdo všechny takové lidi ve vesnici Gókul shromáždil. Dělal všemožné žertíky svým přátelům a své matce a matčiným přátelům. Choval se jako velmi zlobivé dítě, jen aby ukázal, že byl stejný jako my všichni. Jak víte, byl inkarnací Šrí Višnua. Nejprve se narodil Šrí Ráma, přijal inkarnaci jako Šrí Ráma, který byl v árijské rase, to znamená, že v té době jsme měli árijskou rasu, která byla jakoby nadřazená, vyšší rasa než ostatní. Ale když přišel jako Krišna, zrodil se v dynastii Jádavů, můžete to tak nazvat. Nebyli nadřazení, prodávali mléko, měli pastýře krav a dělali práci, která nebyla v žádném náboženském stylu. Ale byli to nevinní prostí lidé, žijící na vesnicích v Read More …

Šrí Krišna púdža: Sahadž kultura (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Šrí Krišna púdža: Sahadž kultura, 01/09/1996, (nekontrolováno), Cabella, Itálie Dnes uctíme Šrí Krišnu. Víte, jak chladno bylo kolem třetí. Důvodem toho bylo, že Šrí Krišna udělal malou zlomyslnost Indrovi. Indrovi, který je polobohem, jenž se stará o déšť. Takže se Indra velice rozzlobil. Chápejte, všichni tito polobohové jsou velice citliví. Rozzlobí se kvůli maličkosti. Jsou podrážděni a začnou užívat svých sil k vyjádření svého hněvu. Stejně tak začal sesílat déšť na všechny gopi i na Šrí Krišnu, který se staral o krávy. Déšť byl tehdy tak silný, že si mysleli, že celá krajina bude úplně pod vodou. Indru velmi těšilo, že může ničit hru Šrí Krišny. A myslel si, že jeho pokus byl velmi úspěšný. Pak Šrí Krišna vyzvedl horu jedním prstem a všichni lidé, kteří byli promáčeni, se šli pod ni schovat. To je styl Šrí Krišny. Můj styl je jiný. Řekla jsem Indrovi: „Vůči mně se nemůžeš chovat špatně. Zatím jsem tě nijak nepoškodila, ani nepodráždila. Jistě, bude se konat púdža ke Šrí Krišnovi, to ale neznamená, že bys mi měl předvádět své síly.“ Někdy si lámu hlavu nad tím, zda jsou tito polobohové realizovaní, či ne. Proč se hned tak rozzlobí kvůli maličkostem? Ať je to jakkoliv, usmířilo ho to a musím říct, že se teď oteplilo. Díky Sahadža józe můžete dělat hodně věcí. Musíte ale vědět, co všechno dokážete udělat. Krišna je toho velmi dobrým příkladem. Začal sahadž kulturu. Kulturu. Nedával nikomu realizaci, ale utvářel představu o sahadž kultuře. Jak? Před ním přišel na zem Šrí Read More …

Šrí Krišna púdža: Šrí Krišna a paradoxy moderní doby Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Šrí Krišna púdža: Šrí Krišna a paradoxy moderní doby, 28/08/1994, Cabella, Itálie, Dnes jsme zde, abychom uctili Šrí Krišnu. Jak víte, Šrí Krišna je inkarnací Višnua. A Višnu je tím, kdo ochraňuje tento vesmír. Když byl stvořen celý tento svět, bylo nezbytné vytvořit také ochránce, protože tento svět by byl zničen – naprosto, pokud by byl ponechán bez ochránce. Lidské bytosti by se svou povahou mohly udělat cokoliv s tímto světem. Takže Višnu je ochránce. Je ochráncem a je jediný, kdo se doopravdy inkarnuje. Samozřejmě, někdy se inkarnoval také Brahmadéva, ale On jediný se vyvíjí. V průběhu naší evoluce se zrodil v různých podobách. Přišel na tuto Zemi různými způsoby. Ale stejně měl, jak říkáte, dvanáct… až dvanáctý byl Šrí Ráma, a do desáté (podoby) to byl On. Takže také vytvořil prostředí mnoha velkých proroků okolo sebe tak, aby mohli udržovat dharmu tohoto vesmíru. Takže základem uchování byla dharma, která je, jak víte, tím nejdůležitějším základem duchovního života. V této dharmě, cokoliv se mělo ustanovit, bylo ustanovení rovnováhy. Lidé měli ve zvyku jít ve všem do extrémů. Takže uvnitř nás vytvořil rovnováhu. Prvním základem dharmy bylo vytvořit rovnováhu. Když člověk nemá rovnováhu, tak nemůže dosáhnout vzestupu. Je to takhle jednoduché. Když vaše letadlo není v rovnováze, nemůže stoupat. Když není rovnováha, řekněme na lodi, nepohne se. Stejným způsobem musely lidské bytosti nejdřív dosáhnout rovnováhy. Ale rodí se s různými schopnostmi, s různou způsobilostí. Jako se říká: „Ya Devi sarva bhuteshu Jhati rupena samstita“, což znamená, že vlohy jsou různé. Lidé Read More …

Šrí Krišna púdža: Dharma (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Šrí Krišna púdža: Dharma, 15/08/1993 Cabella, Itálie Dnes jsme se shromáždili, abychom udělali púdžu ke Šrí Krišnovi. Musíme pochopit, že Šrí Krišna je velmi, velmi důležité božstvo v našem nitru, protože je Višnu, který sídlí ve Voidu, v Nábhí. Je to On, kdo dává vzniknout naší dharmě. Když jste dostali realizaci, neřekla jsem vám, že to a to nemáte dělat. Nikdy jsem vám neřekla, že to a ono není dobré. Prostě jste to nedělali, protože se ve vás probudil Šrí Višnu. On je ve Voidu, a pokud je probuzen, přivede vás ke světlu, odstraní vaši nevědomost a temnotu a začnete vidět, že vše, co jste v minulosti dělali, bylo sebezničující, a takto se upevní vaše dharma. Samozřejmě, že dharma byla upevněna také všemi deseti guruy, kteří přišli na zem, a díky prorokům, kteří nás učili dharmě. Takže kombinace Šrí Višnua a deseti guruů je tu, aby se v nás upevnila dharma. Dharmu učili proroci, jak jste všude viděli. Říkali: „To nedělejte. Tamto nedělejte.“ Mluvili o desateru. Každý prorok mluvil o dharmě, o tom, co se má dělat a to až do okamžiku, kdy o tom musel mluvil i Kristus. Řekl: „Nebudete mít smilné oči.“ Ale Šrí Krišna je ten, který říká, že přichází na tuto zem v době glani, to znamená během úpadku dharmy. V období, kdy je dharma slabá, přijde na Zem a zničí lidi, kteří jsou zodpovědní za to, že je dharma zničena. Druhou věcí, kterou říká, je: „Ochraňuji světce a zabíjím ty, kteří jsou ďábelští anebo satanští, Read More …

Šrí Krišna púdža: Jogéšvára – technika hry (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Šrí Krišna púdža: Jogéšvára – technika hry, 01/09/1991, Cabella Ligure (Italy) Dnes jsme se rozhodli uctít Jógešvaru. Myslím, že to je pro nás tím nejvyšším jménem pro Šrí Krišnu. To znamená, že je Íšvarou jógy. Jóga znamená spojení, jak víte, s božským. Ale slovo jóga má také další význam, znamená ‚yukti‘. V anglickém jazyce to není možné přesně přeložit. Můžeme to nazvat… ‚Yukti‘ znamená trik. Trik. Ale slovo trik je vždy spojeno s něčím podivným a špatným. Ale toto ‚yukti‘ znamená techniku. Ale „technika“ je mechanická. Takže jsem nemohla najít žádné správné slovo pro ‚yukti‘. Ale lze říci: znát techniku a trik této techniky je také dalším významem jógy – ‚yukti‘. Takže, i pokud jste spojeni, pokud neznáte trik toho sjednocení, pak je to nepoužitelné, není to k ničemu. To, co se člověk musí naučit, poté, co dostal realizaci, není jen ta technika, ale trik této techniky. Na Krišnově úrovni, když jí dosáhneme – je to inkarnace po Šrí Rámovi. Takže Šrí Ráma přišel jako „Maryada Purushottama“, což znamená osobu, která je úplným ideálem maryád a dobrotivého krále. Ale v případě Šrí Krišny to byla jiná fáze, protože lidé se stali extrémně vážnými, velmi disciplinovanými a vedli život, který, jak můžeme říci, byl přehnaně dharmický. Tohle postavilo lidi na strnulou úroveň a oni si mysleli, že: „Pokud děláme všechny tyto věci každý den, pak je to v pořádku. Dosáhli jsme konečného.“ Takže Šrí Krišna musel přijít – samotný Šrí Višnu přišel jako Šrí Krišna – aby nám řekl o vzestupu, Read More …

Šrí Krišna púdža: Stav svědka (nekontrolováno) Como (Itálie)

Šrí Krišna púdža: Stav svědka, 06/08/1988 (nekontrolováno), Como, Itálie Dnes jsme se tu shromáždili, abychom uctili Šrí Krišnu. Je třeba porozumět, jaký význam má příchod Šrí Krišny pro Višuddhi čakru. Jak velmi dobře víte, jen jednou nebo dvakrát se reinkarnoval Šrí Brahmadéva. Také Šrí Ganéša se znovu narodil jako Pán Ježíš Kristus. Avšak Višnu tatva – princip Višnua se na této zemi zrodil mnohokrát, stejně jako Bohyně. Oba principy spolu mnohokrát pracovaly a spolu s Višnuovým principem, pomáhal princip Mahálakšmí lidským bytostem růst. Princip Višnua je zde pro váš vzestup, kvůli evoluci člověka. Jeho příchodem a prostřednictvím síly Mahálakšmí se život přenesl z úrovně améby na úroveň lidských bytostí. Pro nás to pracuje spontánně, ale Višnu princip musel projít nespočtem různých inkarnací, aby dosáhl toho završení. Jak víte, jednou z jeho počátečních inkarnací Šrí Višnua byla například ryba. Vývoj šel dál, až se Šrí Višnu vtělil jako Šrí Krišna a tehdy dosáhl své úplnosti. Každý si musí uvědomit, že On pracuje na našem centrálním nervovém systému, buduje ho. Po celou dobu evolučního procesu se náš centrální nervový systém utvářel a tento CNS nám přináší všechno lidské uvědomění. Jinak bychom byli jako kámen. Právě tímto budováním našeho vědomí krok po kroku, výstavbou rozličných čaker v nás nám tento Višnuův princip přinesl poznání, že musíme hledat pravdu a nakonec se máme stát sahadžajogíny. Takže tento princip Šrí Krišny je velmi důležitý, neboť na úrovni, které říkáme Višuddhi čakra, se stáváme úplnými. V tom smyslu, že je-li Sahasrára pro vás otevřena a vy Read More …

Šrí Krišna púdža: Šest nepřátel (nekontrolováno) Hostellerie am Schwarzsee, Plaffeien (Switzerland)

Šrí Krišna púdža: Šest nepřátel 23/08/1986, (nekontrolováno), Friburg, Švýcarsko Šrí Krišna sídlí v naší Višudhi čakře. V jejím středu sídlí jako Šrí Krišna. Nalevo sídlí jeho síla Višnumája, jeho sestra. Tam sídlí jako Gópala. Jako ten, kdo žil v Gokulu a hrál si tam jako dítě. Na pravé straně sídlí jako král, který vládl v Dvarice, jako král Šrí Krišna. Toto jsou tři strany Višudhi čakry. Lidé, kteří používají svou pravou stranu, aby ovládali ostatní, používají svůj hlas, aby lidi ponížili, aby ukázali svou autoritu, aby na lidi křičeli, to jsou lidé, které postihuje tato pravá strana. Pravá strana je blokovaná – na fyzické úrovni získají velký problém, protože pravé srdce nemůže vypracovávat své proudění. Pak dostanete astma a všechny tyto nemoci. Zejména se to stává tehdy, když je pravé srdce postiženo problémem s otcem. Na levé straně je Višnumája – vztah se sestrou. Když jednáte s vaší sestrou, která představuje čistotu vztahu, jinak než s vaší sestrou, když je postoj člověka k ženám plný ledabylosti nebo chtíče, pak dostane levou Višudhi. Když je jeho levá Višudhi příliš velká, když bude mít i špatnou Ádžňu, která se projevuje jako toulavé oči, tato levá Višudhi způsobí hodně problémů. Levou Višuddhi může způsobit také, když se cítíte provinile kvůli čemukoliv. Všechny tyto problémy pocházejí z Višudhi. Višudhi čakra ale má svoji zvláštnost. Když lidské bytosti pozvedly své hlavy od Matky Země k obloze – obloha – etér je přirozeností Šrí Krišny, když člověk zvedne hlavu k etéru, k nebi, pak se Višudhi Read More …

Šrí Krišna púdža: Musí být „prasana“ – potěšen Los Angeles (United States)

Šrí Krišna púdža: Musí být „prasana“ – potěšen, 18/09/1983, Los Angeles, USA Když jsem poprvé přiletěla do Spojených států, bylo to do Los Angeles. Protože to je místo andělů. Vlastně jsem si říkala, že to určitě bude velmi svaté místo k prvnímu přistání v této úžasné zemi, Spojených státech. Jak víte, Spojené státy americké jsou jako celek Višudhi čakra. Višudhi čakra má tři části. A střední část Višudhi čakry jsou Spojené státy. Střední část Višudhi čakry ovládá Šrí Krišna. A Jeho síla je Rádha. „RÁ – DHA”. „RÁ” znamená energie, „DHA” je ta, která energii udržuje. „RÁ – DHA” – „dha-re-ti-sa”. Ona je tedy ta, která udržuje energii, proto má jméno Rádha. Je silou Šrí Krišny. Slovo Krišna pochází ze slova „kriši“, což znamená orání, nebo lze také říci, že zemědělství se nazývá „kriši”. Ten, kdo orá a sází do půdy semínka, dělá kriši. A proto se nazývá Krišna. A semínko, které zasel, je semínko duchovnosti. Byl to Šrí Krišna, který řekl v sanskrtu: „Nainam chindanit shastrani nainam dahati pavaka na chainam kledayanty apo na sosayati marutah.” To znamená, že ho nelze – duchovní život, věčný život nebo Ducha – nelze ničím zabít, žádnou zbraní, ani odfouknout vzduchem, ani vsáknout nebo zničit. Takže Kristus přišel na tuto Zemi, aby svým vzkříšením dokázal to, o čem mluvil Šrí Krišna. A většina z vás sahadžajogínů zná vztah mezi Kristem a Šrí Krišnou, proč byl nazýván Kristem. Slovo Kristus pochází z téhož – Kriši. A Jeho první jméno pochází ze slova Ješóda. Ješódě Read More …

Šrí Krišna púdža: Dokonalé otcovství Tannay Ashram, Tannay (Switzerland)

Šrí Krišna púdža: Dokonalé otcovství, 28/08/1983, Tannay, Švýcarsko Dnes oslavujeme v této Svaté zemi narozeniny Šrí Krišny. Šrí Krišna je dokonalé otcovství, které jsem vám popsala již dříve. Přišel na tuto Zemi a demonstroval tuto dokonalost. Takže na této Zemi to nejvyšší otcovství je vědomí Šrí Krišny. Ale v Božím království, můžeme říci na nebesích, nebo dokonce nad vším ostatním, přebývá Sadášiva, který se neinkarnuje. On je jedním z aspektů, Šrí Krišna je jedním z aspektů Sadášivy, což je Otec. A Ádi Šakti čili Duch svatý, je dalším aspektem Sadášivy – je Jeho síla. Když se tedy Šrí Krišna inkarnoval na této Zemi, aspekt této Ádi Šakti přišel na tuto Zemi jako Rádha. Ona je ta, která přišla jako Kristova matka a dala Kristovo jméno jako příjmení Šrí Krišny, jako kdyby Šrí Krišnovo jméno – Krišna, od Krišny. V indických jazycích se nazývá Krišt. A už jsem vám řekla, proč byl nazýván Džesu či Ješu. Dnes se tedy podíváme na ty dva aspekty Šrí Krišny, které byly projevem Jeho božského zrození. V Rámově životě byl ukázán člověk, „Purušótama” – ten nejlepší otec ve světských záležitostech. A v Krišnově životě bylo ukázáno nejvyšší otcovství ve formě Jógéšvary čili v Božím světě. Takže musíme chápat, že první aspekt Krišny je Jógéšvara a Jeho druhý aspekt je Viráta. Jógéšvara znamená Pán jógy nebo síla jógy. Nazývá se tak, protože dosáhl toho optimálního stavu, kterého musíme dosáhnout jako jogíni. On je ideálem, kterého musíme dosáhnout. A jako jogín se narodil z královské rodiny, žil Read More …

Šrí Jogéšvara púdža: Bůh jógy (nekontrolováno) Chelsham Road Ashram, Londýn (Anglie)

Šrí Jogéšvara púdža: Bůh jógy, 15/08/1982, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Dnešek je velký den pro všechny z nás, kdy slavíme, že prapůvodní Bytí samotné přišlo na tuto Zemi jako Šrí Krišna. Mnoho aspektů Jeho bytosti jsem vám vylíčila v tolika přednáškách. Ale tím největším aspektem této Prapůvodní bytosti bylo, že On byl Jogéšvarou. Byl Bohem jógy – Jogéšvarou. Byl Pánem našeho spojení s Božským. Bez Jeho dovolení, bez Jeho schválení nemůžeme být sahadžajogíny. Byl Jogéšvarou a opravdový jogín je člověk, který v sobě tohoto Jogéšvaru probudí. Slovo jóga, jak ho chápeme, znamená spojení naší pozornosti s Božským. Ale stále ještě nechápeme ten hlubší smysl – co to znamená? Co by se s námi mělo stát? Samozřejmě dostanete síly. Jakmile se stanete Duchem, získáte síly. Jednou z nich je kolektivní vědomí, což je také dar Šrí Krišny, a to, že si začnete uvědomovat kolektivitu. Vaše ego a superego je zmenšeno, takže se zbavíte své karmy a svých podmíněností. A nový výhonek nového života nového věku začíná. Ale přesto – co je to výjimečné, veliké na Jogéšvarovi? Je vaším Íšvarou (Pánem). Je Pánem všech jogínů. Jaká je Jeho kapacita, jaká je Jeho přirozenost? Pro Něho je všechno hra – Líla. Pro Šrí Rámu to nebyla hra. On měl na svém životě ukázat, jak žít velice dharmický živou jako ‘maryáda purušótama‘. Ale Šrí Krišna přišel, aby ukázal, že On je ‘Líladhara‘. Ten, kdo hraje představení – ‘Lílu‘. Všechno je hra, celý vesmír je hra. Vše, co vytvořila Ádi Šakti, ‘tři guny‘ nejsou nic jiného Read More …

Šrí Krišna púdža: Nejdynamičtější síla lásky Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai (India)

Šrí Krišna púdža: Nejdynamičtější síla lásky, 28/08/1973, Bombej, Indie …Božským. Pokud si kupříkladu uvědomuji jen svoji hlavu, tak to nestačí. Když znám pouze svůj krk, tak to také nestačí. Když znám jen své nohy, nestačí to. Ale čím více znám sebe sama, tím se stávám dynamičtější a tím více vyzařuji do okolí. A všichni ti velikáni, kteří kdy existovali, nebo všichni, o kterých říkáme, že byli velikáni, jsou významní, protože jejich odkaz žil v mnoha lidských bytostech. V atmosféře cítím tu srdečnost, stejně jako vy, protože víte, že vám nejsou cizí, že jsou vašimi bratry a sestrami. V Púránách je o nich tolik příběhů, že… Nebudu je jmenovat, ale kdysi se v džungli potkali dva bratři. Domnívali se, že jsou nepřátelé a chtěli spolu bojovat. Když začali bojovat, nedokázali se jeden do druhého trefit. Pak vytáhli šípy, ale ani ty nefungovaly. Udivilo je to. A když se jeden druhého zeptal: „Kdo je tvoje matka?,“ zjistili, že mají stejnou matku. A tak jim došlo, že si nejsou ani cizí, ani nepřátelé, že jsou ze stejné slitiny. Jakou sladkost a krásu získali díky tomuto uvědomění! A jaký pocit bezpečí plyne z pochopení, že po celém světě máme bratry a sestry, kteří jsou niterně spojeni s Božským, a že jsme spolu propojeni touto láskou. Když mluvím o lásce, lidé si myslí, že se z vás snažím udělat slabochy, protože ti, kteří milují, jsou považováni za slabé. Přitom nejdynamičtější silou na světě je právě láska. Tou nejprůbojnější silou je síla lásky. A i když Read More …