Šrí Ádi Kundaliní púdža, 21/06/1992, (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Dnes jsme se zde shromáždili, abychom uctili Ádi Kundaliní a vaši vlastní Kundaliní, obě dvě, protože vaše Kundaliní je odrazem Ádi Kundaliní. Pochopili jsme toho hodně o Kundaliní a také víme, že pouze jejím probuzením, pouze jejím vzestupem, jsme vzestoupili do mnohem vyšší říše vědomí. Není to pouze to, že jsme vzestoupili do mnohem vyšší říše vědomí, ale poskytlo nám to tolik sil, že nikdy předtím v historii duchovnosti lidé neměli tuto sílu probouzet Kundaliní. Jakmile získali svoje probuzení, možná šli víc doleva nebo doprava a pokoušeli se získat síly, které nebyly tolik pro dobro druhých. Buddha jasně napsal, že: „Když přijde inkarnace budoucího Buddhy, což je Maitréja – tři Matky v jedné, bude ten čas využit pro dobro lidí.” Toto je jeden ze znaků – pro dobro – lidí, nejen sahadžajogínů, ale lidí. Jak by se to tedy mohlo stát, pokud by ti, kteří jsou Buddhové, což znamená, že jsou realizované duše, neznali nauku o Kundaliní? Ti, kteří měli velice malé vědění o Kundaliní, kteří o ní museli číst v nějakých písmech nebo jinde, kde byla popsána, to začali zneužívat, a tak se stali tantriky. Ale tantra, jak velmi dobře víte, je mechanismus Kundaliní a jantra je samotná Kundaliní, je to stroj. Myslím, že dnes, kdy toho tolik víme o Kundaliní, jak prochází různými centry, jak stoupá, všechny tyto věci, měli bychom zjistit, jak můžeme naši Kundaliní vyživit. Je velice důležité to vědět. Za prvé je velice velký rozdíl mezi vámi a jinými lidmi, kteří získali svoji realizaci. První Read More …

Ádi Kundaliní púdža, 11/08/1991,(nekontrolováno), Weilburg, Německo Weilburg (Germany)

Dneska jsme se tady shromáždili, abychom uskutečnili Ádi Kundaliní púdžu a také púdžu k vaší vlastní Kundaliní. Za prvé, a to je myslím to nejdůležitější, čemu musíte porozumět o vaší vlastní Kundaliní, je, že seberealizace je sebepoznání. A tou, která vám dává vaši sebeznalost, je vaše Kundaliní, protože když stoupá, zjistí, jaké jsou problémy vašich čaker. Říkáme, že je to čisté přání, ale nevíme, co je ta čistota. To znamená vaše cudné přání. Nemá to v sobě žádný chtíč, žádnou nenasytnost, nic takového. Tato síla je vaší vlastní matkou a je umístěna ve vaší křížové kosti. Je vaší vlastní matkou, ví o vás všechno. Je jako magnetofon. Všechno o vás ví. A je absolutní znalostí, protože je tak čistá. A jakékoliv čakry se dotkne, ví také, co je s touto čakrou špatného. Ví to dopředu, je na to připravena a sama se plně přizpůsobí tak, abyste neucítili žádný problém při jejím probuzení. Když je kterákoliv čakra zúžená, počká a dále pokračuje pomalu, otevírá tuto čakru. Tato Kundaliní je Prapůvodní síla, která je ve vás odražena. A ve vás, v lidské bytosti, je to jako hodně vláken energie, takže je to jako lano. A tyto energie jsou svázány dohromady, aby utvářely tuto Kundaliní. A těch sil je v lidské bytosti 3×7, to je 21, umocněno stoosmi. Když je ale vaše Kundaliní probuzena, jde tato energie jen jedním nebo dvěma vlákny a prochází vaší fontanelní oblastí. Jen jedním nebo dvěmi, protože musí projít tím nejvnitřnějším kanálkem, který se nazývá Brahma nádí. Kanálky Read More …

Šrí Gaurí púdža, 08/04/1991, Auckland, Nový Zéland Auckland (New Zealand)

Šrí Gaurí púdža , 04/08/1991, Auckland, Nový Zéland Gaurí je Matkou Šrí Ganéši. Vytvořila Šrí Ganéšu, protože se koupala, a aby ochránila svoji cudnost, stvořila Šrí Ganéšu. Stejně tak je Kundaliní Gaurí a Šrí Ganéša sedí v Múladhára čakře. Máme tedy Múladháru jako příbytek Gaurí, Kundaliní, a ochráncem Kundaliní je Šrí Ganéša. Jak víte, Šrí Ganéša je božstvo, které je tu kvůli naší nevinnosti. Jenom Šrí Ganéša může existovat v této pozici, protože jak víte, pánevní plexus má na starosti všechny vylučovací funkce. Pouze Šrí Ganéša je skutečně schopen tam přebývat, aniž by se tímto prostředím znečistil. Je tak čistý, tak nevinný. Přičemž Kundaliní je panna, panenská Matka Šrí Ganéši. Lidé začali mluvit proti Marii a říkat, že je něco špatně. „Jak by mohla panna počít dítě?“ Protože nechápeme, že je to Bůh. A ve sféře Boha je možné cokoli. Jsou nade všemi těmi věcmi a mohou stvořit cokoli. A Ganéša se každopádně musel narodit z panny, protože byl tak čistý. Takže Kundaliní musí být podporována Šrí Ganéšou. Je-li Ganéša slabý, pak nemůže Kundaliní podporovat. Šrí Ganéša Jí musí být oporou především ve fázi probuzení. Když se Kundaliní probouzí, Šrí Ganéša zastaví všechny funkce, které musí vykonávat. Všechny ty funkce se zastaví, takže jste určitě viděli, že sedím devět, někdy deset hodin a nevstanu, protože všechny funkce Šrí Ganéši, to vše se zastaví, když Kundaliní stoupá. Šrí Ganéša Ji plně podporuje a plně o Ni pečuje. Kundaliní je energie, o které víte, že vám dává váš vzestup, ale je to Read More …