Sahadža svatby a púdža ke Gruha Lakšmí, 7/4/1981, (nekontrolováno) Austrálie (Australia)

Sahadža svatby a púdža ke Gruha Laškmí, 7/4/4981, Sydney, Austrálie
Dnes je výročí dne svatby a Já jsem povolila tyto oslavy, protože manželství je v Sahadža józe velmi důležité. V Sahadža józe je to jedna z nejdůležitějších věcí, měli byste se vdát či oženit. Za prvé, manželství vám dává rovnováhu porozumění, pokud máte o manželství správné představy. Jestli máte podivné představy a jestli se vdáváte či ženíte jen pro zábavu a nechápete hodnotu manželství, pak je to jen žert. […]