Šrí Čakra a Šrí Lalita púdža (nekontrolováno) Brahmapuri (India)

Šrí Čakra a Šrí Lalita púdža, 17/12/1990/, (nekontrolováno), Brahmapuri, Indie Znalosti o Kundaliní jsou obsaženy v mnoha sanskrtských šástrách odedávna. A jsou také popsány v ajurvédě, a nejen v ní, ale i v knihách, které jsou určeny pro výuku, se hovoří o Kundaliní a čakrách, protože ajurvéda je velmi, velmi blízká Sahadža józe. Dokonce i v západní medicíně na začátku, měli byste se podívat na historii, kterou převzali – léčili se třemi dóšami. Zabývali se třemi problémy, které máme, stejně jako v ajurvédě. Pravá strana, která má Pithu, to znamená žluč; levá strana, která má Kaphu, znamená hlen, a centrální část, má problémy Váju, to znamená plyny. Nyní se naštěstí tolik lidí na Západě věnuje Sahadža józe a snaží se všechny permutace a kombinace omezit na jednoduchou úvahu o levé, pravé a střední části. Ale znalosti Sahadža jógy jsou naprosto základní, i v ájurvédě jsou jen krůček od reality, o níž se říká, že je základem. Zabýváte se tedy základy, z nichž je lidská bytost vybudována. A pokud byly tyto znalosti objeveny již dávno v Indii, neměli bychom je přijmout? Důvodem, proč se lidé v těch dobách věnovali meditaci a zjistili všechny tyto hlubší věci v sobě, bylo to, že nemuseli bojovat s přírodou. Viděli jste zde přírodu, jak je krásná. Můžete strávit celý život pod stromem, zatímco na Západě, ještě než vyjdete z domu, musíte se lespoň 15 až 20 minut připravovat na to, že půjdete ven. Je to docela boj. Takže příroda byla tak laskavá a to je Read More …

Šrí Lalita púdža: Pochopte svou vlastní důležitost (nekontrolováno) Brighton (Anglie)

Šrí Lalita púdža: Pochopte svou vlastní důležitost, 15/5/1982, (nekontrolováno), Brighton, Anglie Jsem opravdu pyšná máma, když vidím tolik sahadžajogínů a musíme chápat, že i když jste přivedli málo nových lidí – možná je jich málo, musíme si uvědomit, že každý z vás je teď realizovaná duše. Každý z vás tak vyrostl, že sám může vytvořit jádro a dále růst společně kolektivním způsobem. Jednotlivé sazenice vyhnaly silné výhonky a určitě mohou být přesazeny na jiná místa a vypracovat to, protože každý z vás je prorok. Ráda bych věděla, zda si to uvědomujete, nebo ne. Samozřejmě, že máte z realizace radost, blaho, všechno to máte. Dozráli jste k tomu. Dosáhli jste toho pomalu a neochvějně, a protože jste teď dospěli jako strom, každý z vás je tak důležitý a tak mocný. Vím, že málo lidí, kteří přichází, jsou kolektivní a zpočátku zjišťujete, jak je obtížné s nimi jednat, protože ještě nevyrostli, stále ještě nejsou na té úrovni, kde by si skutečně uvědomili svoji důležitost. Ale vy všichni byste měli pochopit svoji vlastní důležitost, i svoji vlastní kvalitu, které jste dosáhli. V jakýchkoli jiných takzvaně falešných organizacích například v církvi, je pouze jeden kněz. V celé lokalitě existuje jeden kněz, ačkoliv o tom nic neví, nevadí. Ale přesto, existuje jen jediná osoba která je církví i zplnomocněna. Každý musí poslouchat jedinou osobu. Ale vy všichni zde jste dynamičtí lidé, každý z vás je schopen dobře přednášet. Samozřejmě, vy všichni můžete velmi dobře dávat seberealizaci, o tom není žádných pochyb. Ve všech vašich skupinách Read More …