Makar Sankranti púdža (nekontrolováno) Kalwa (India)

Makar Sankranti – Šrí Súrja Púdža, 14/01/1990, (nekontrolováno), Kalwe, Indie Dnešní sváteční událost se slaví po celé Indii. Důvodem je, že Slunce, které nás opustilo, které opustilo Indii a putovalo směrem k obratníku Kozoroha, se opět vrací. A společně s pohybem Země a Slunce začíná růst veškerá vegetace, obilí, ovoce a ostatní plodiny. Přišel čas jejich růstu. A všechny ty stromy, jejichž listy v chladném období opadaly a vypadají, jako by zcela odumřely, tak všechny tyto stromy se opět probouzejí a začínají se zelenat. Proto je nyní významný čas, že Země se znovu zazelená a všude opět začne činorodost. Obzvláště v severní Indii, kde bývá velmi chladno, je toto výjimečná slavnost, že opět přišlo Slunce a veškeré práce, které závisí na Slunci, se nyní naplno rozběhnou. Tak dnes posílám hodně štěstí vám všem. A každému zde. Při dnešní příležitosti jsem vás všechny mohla potkat. I pro Mě je to velká radost, cítím to tak. A protože považujeme ´návrat´ Slunce za opravdu skvělou věc, je ještě mnohem důležitější, že na tuto Zemi přichází slunce Sahadža jógy. Protože jakákoli kreativita v tomto vesmíru je vyživována Sluncem. Slunce jí dodává energii a tvořivá síla „Paramačaitanji“ v aspektu její činnosti se aktivovala prostřednictvím Sahadža jógy. Doposud nebyla Paramačaitanja úspěšná v žádné úloze. Důvodem je to, že Slunce ještě nezasvítilo na její nádvoří. Ale nyní toto Slunce na nádvoří Paramačaitanji vyšlo. A vzhledem k tomu, že vy všichni máte světlo uvnitř sebe, díky tomu světlu se vaše Kundaliní probudila a uvnitř vás naplno rozkvetlo pole Read More …

Makar Sankranti púdža (nekontrolováno) Mumbai (India)

Makar Sankranti púdža, 10/01/1988, Dadar, Bombej, Indie Myslím, že je to pro Mne jedinečná příležitost, že se opět můžeme setkat v Bombaji v době, kdy všichni tuto zemi opouštíte, a že dnes můžeme uskutečnit tuto speciální púdžu. Bude to púdža, vykonaná ke Slunci a nazývá se Makar Sankrant. „Makar“ je obratník Kozoroha, Kozoroh je Makar. Slunce se tedy posouvá z obratníku Kozoroha směrem k obratníku Raka. Je to vždy pevně stanovené datum, neboť to má co do činění se Sluncem. Toto je jediné pevně dané datum v indickém kalendáři, protože je spojené se Sluncem. Ale nevím, co se tentokrát stalo, že to přeložili na patnáctého tohoto měsíce – vždy je to čtrnáctého. V současné době se věci mění. Řekla bych, že se změní roční období. Máme za sebou šest měsíců, kdy se Slunce pohybuje směrem k jižní hemisféře a otepluje ji. A od zítřka pak přejde k severní hemisféře. Takže dnešní den je posledním, který nazýváme nejchladnějším dnem. Podle indického pojetí. Poté se začne oteplovat a můžeme dělat cokoli příznivého, po této púdže můžeme dělat příznivé věci během celého léta. Přestože je v létě velice horko, přesto lidé chtějí, aby nás v létě ovládalo Slunce a dávalo nám teplo, protože jen díky němu rostou všechna pole, všechna zelenina, všechno ovoce. A proto, když zde nemáme šest měsíců slunce, nazýváme to dobou „Sankrant“, což svým způsobem znamená „kalamitu“. Samozřejmě v evropských zemích nebo řekněme v Anglii nebo Americe, když tam nemají slunce, tak je to kalamita, ale dokonce i tady je Read More …

Makar Sankranti púdža: Nesete si slunce (nekontrolováno) Rahuri (India)

Makar Sankranti púdža: Nesete si slunce, Rahuri, 14/01/1987, Rahuri, Indie Dnešek je dnem, kdy oslavujeme změnu osy Slunce a skutečnost, že se (Slunce) pohybuje k obratníku Raka. Obratník Raka reprezentuje mateřství, mateřství Země. Obratník Raka prošel přes dost velké území, zatímco obratník Kozoroha nikoliv. A území, přes které prošel, vytvořilo na Zemi různé krásné projevy kvalit mateřství. Oslavujeme tuto změnu, poněvadž Slunce se nyní posunulo do nové dimenze, takže po celém světě bude teplo ze Slunce. Sluneční teplo reprezentuje teplo Boží lásky. To je důvod, proč slavíme tuto slavnost dáváním určitých sladkostí vyrobených ze sezamových semínek. Sezamová semínka se dávají proto, že také zahřívají, a protože teď přicházíme z chladu do horkého období, do teplejší sezóny, tak vás připravují na sluneční teplo. Tyto speciality jsou vyrobeny ze sezamového semínka, aby reprezentovaly přicházející teplo a sluneční teplo. Přestože je v Indii horka příliš, lidé na příchod tohoto období čekají a velmi srdečně ho oslavují. V tuto dobu se nabízejí k jídlu sezamová semínka a cukr. Teď musíte mluvit sladce „gudd gudd bola“ znamená, že musíte mluvit sladce. Mluvit sladce je velmi důležité. Někteří lidé se domnívají, že je moderní mluvit hrubě nebo že je velice inteligentní křičet na lidi, ale nikdo nemá rád tento typ osobnosti. Možná jste inteligentní, velmi bystří nebo chytří, možná, že se na vás lidé rádi dívají v televizi, ale ne jako na kamaráda nebo přítele. Mluvit velice sladkým způsobem je známkou dobrého vychování, dobré kultury a bohabojnosti. Ti, kteří se bojí Boha, nikdy nebudou mluvit k Read More …

Makar Sankranti púdža: Malá rada ohledně vnitřního růstu (nekontrolováno) Rahuri (India)

Makar Sankranti púdža: Malá rada ohledně vnitřního růstu,14/01/1986, (Nekontrolováno), Bombej, Indie Dnes je pro mě smutný den, protože se spolu rozloučíme. Možná se s vámi nebudu moci setkat v Bombaji. Možná že po celý rok se to některým z vás nemusí podařit, a proto bych vám chtěla dát malou radu ohledně vnitřního růstu. Lidé věří, že nám Bůh pomáhá a že jsme v Jeho království. Ať se tedy děje cokoli, On se o nás stará. To je pravda. Ale protože jste nástrojem Boha, musíte se také starat sami o sebe. Za dnešní zpoždění bych se chtěla omluvit, ale zpoždění vzniklo proto, že z Puny měl přijet pan Kulkarni a podívat se, jak děláme tuto púdžu. Řekla jsem mu – teď jede, že jeho žena je negativní paní a že on nechápe svou vlastní důležitost, řekla bych. Jako lídr musíte chápat svou důležitost. A další člověk, který přišel, se zeptal: „Proč nejedete se mnou?“ Řekl: „Musím jet se svou ženou.“ A tak došlo k tomuto zpoždění, protože tady není. Řekl, že přijde na púdžu, takže hlavní bylo především přijít sem včas, aniž by ho stahovala nějaká negativní síla. Takže jsme dospěli k závěru, že je důležité, abychom především věděli, že bychom se v každém případě měli snažit o to, aby na nás neútočily žádné negativní síly, aby nás neovlivňovaly nebo se k nám nepřipoutávaly. Může to být vaše manželka, může to být váš manžel, může to být váš syn, může to být vaše dcera, může to být kdokoliv. Prostřednictvím vibrací musíte Read More …

Makar Sankranti púdža: Buďme mírumilovnými lidmi (nekontrolováno) Suryavanshi Hall, Mumbai (India)

Makar Sankranti púdža: Buďme mírumilovnými lidmi, 14/01/1985,(Nekontrolováno), Bombaj, Indie Dnes zde slavíme speciální den zvaný Makar Sankrant. Pro informaci zahraničních sahadžajogínů vám vysvětlím, co to znamená. Šrí Mátadží vysvětluje, že bude mluvit nejprve anglicky a pak maráthi. Znamená to den, dnes je den, kdy Slunce přechází z obratníku Kozoroha do obratníku Raka. Je to pro nás velmi významný den, protože teď v létě máme úrodu a těšíme se na déšť a na spoustu věcí, které se dějí v každé zemi. Slunce u nás v letním období dopadá pod pravým úhlem, a tak ho vítáme. Jíme něco – co už jste určitě jedli – čemu říkáme til (sezam) a jaggery (cukr). Je to proto, abychom připravili své tělo a svou mysl a poskytli jim dostatek sil k přijetí slunce. Protože pokud žijete v chladném ročním období, pak se celé vaše tělo, mysl stává letargickou a vy také někdy velmi zlenivíte ve smyslu, že den je tak krátký, že nemůžete dosáhnout mnoha výsledků. Takže tělo se stává chladným, jak tomu říkáme. Užíváme takové věci, které nám dodávají teplo, aby bylo tělo připraveno přijmout sluneční teplo – na uvítanou. Aby překonali únavu způsobenou chladným počasím a také aby posílili tělesnou sílu naladěním se na slunce, přistupují lidé ke všem těmto způsobům uvítání, kdy vám dávají něco, co v těle vytváří teplo. Ale má to ještě jeden velmi jemný symbol, který shledávám v tom, že když vám je dávají, říkají – „teď si vezměte til a gul a říkejte věci, které jsou sladké“. Protože Read More …

Makar Sankranti púdža: Vnitřní revoluce (nekontrolováno) Mumbai (India)

Makar Sankranti púdža, 11/01/1984,(nekontrolováno), Bombej, Indie Vítám všechny sahadžajogíny ze zahraničí v této skvělé zemi jógy. Dává mi to nesmírné potěšení, nemám slov, abych to vyjádřila, vidět sahadžajogíny přicházet z celého světa, z celé země, aby dnes oslavili tuto zvláštní příležitost. Je to dnes tak příznivé, že vy všichni byste tady měli být, jelikož vy jste ti vybraní, vojáci, kteří budou bojovat, dokud nebude na této zemi ustanovena Satja Juga. Je to den revoluce. San-krant znamená: víte, san znamená příznivý a krant znamená revoluce. Dnes je den svaté revoluce. Říkala jsem vám o té vzpouře, že ve vzpouře se pohybujeme v kyvadle z jednoho konce na druhý jako výsledek setrvačnosti. Ale skrz růst, když dosahujeme vyššího stavu, je to možné, pouze pokud je revoluce a revoluce se děje spirálovitě. Ten pohyb musí být spirála, abyste se dostali do vyšší pozice. Takže toto je revoluce, která je svatou revolucí. Doposud víme o mnoha revolucích, měli jsme revoluce v naší zemi. V jiných západních zemích jsme také měli revoluci v politické oblasti, v oblastech rozdílností. Mnoho dalších věcí se přes revoluci vybojovalo, ale stále nebyl dosažen vzestup uvnitř. Hovořím o revoluci uvnitř nás samých. V této revoluci vám velice pomáhá vaše vlastní Matka Kundaliní a vy se vyvíjíte velmi sladkým způsobem v svém duchovním vzestupu, abyste přišli jako realizované duše. Jste velmi laskaví, že jste přijeli do této země, jelikož tato země nemá takový komfort a vybavení, které máte ve své vlastní zemi, takže člověk musí být připraven jen na hrubý plán, Read More …