Večerní program: Zrazený Prorok Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Večerní program: Zrazený Prorok, 20/07/2002,Cabella, Itálie Mé srdce je tak naplněné, protože v tomto skvělém dramatu jste opravdu ztvárnili krásu Mohamedova života. Jak byli lidé svedeni a jak trápili celý okolní svět. A teď se dostali do potíží. To si nikdy nepřál, ale lidé ho nepochopili. Takového velkého Proroka jako je on. Musím poblahopřát Guidovi a vám všem, že jste to tak dobře zahráli. Bylo to skvělé drama! Synchronizace a všechno kolem toho, také technika… Nevím, co na to říct. V každém ohledu to bylo velmi krásné drama. Dotklo se mého srdce, protože Mohameda nepochopili ani jeho následovníci, ani jeho odpůrci. Tak skvělý člověk plný soucitu, tak skvělý duchovní člověk zůstal naprosto nepochopen a islámský svět, tak zvaný, a neislámský, tak zvaný, nikdy nepochopil velikost Mohameda Sáhiba. Tím myslím – byla jsem opravdu tímto dramatem dojatá, protože On byl mým nejmilovanějším synem a Já jsem ho uctívala. Bůh žehnej jeho duši a vám všem, kteří Ho následujete svým Duchem. Šiřte toto poselství, získejte více lidí do Sahádža jógy. Je velmi snadné získat Mohamedovy žáky do Sahadža jógy, pokud jsou jeho skutečnými žáky. Není těžké přivést je do Sahadža jógy, protože On opravdu popsal… popsal to, že v čase vzkříšení vaše ruce promluví. Řekl to tak přesně. Nikdo to neřekl. Do té doby to nikdo neřekl. To ukazuje, jak velký byl. Všechny kvality těchto velkých proroků byly zneužity, byly opravdu překrouceny, nadělaly tolik problémů ale vy jste sem přišli proto, abyste vyřešili tyto všechny problémy, protože jsme tu nadělali tolik problémů. Read More …

Večerní program před Guru púdžou (nekontrolováno) Lago di Braies (Itálie)

Večerní program před Guru púdžou, 22/07/1989, Lago di Braies, Itálie  Je nad mé síly, abych v plném rozsahu vyjádřila ohromnou radost, kterou vnímám ve vašich srdcích, a která se odráží v mém srdci. Myslím, že dnešek je skvělý den, protože jsme přijeli na místo, které je v Itálii a přitom Guru púdžu budou dělat Rakušané. Protože je to takové spojení porozumění. Je to zcela nový začátek nového světa, vize, kterou mám již dlouho. Protože tento svět je jeden, stvořený jediným Bohem. Veškeré vytyčování hranic je umělé a vytváří problémy. V Sahadža józe si uvědomujete, že všichni jsme jednou nedílnou součástí jedné velké Viráty. Je třeba chápat, že tato radost pochází z lásky a náklonnosti, kterou máme pro sebe navzájem a pro naši Matku a Stvořitele. Otevřete tedy své srdce, otevřete svoje srdce. Pak bude všechno radostné a krásné a budete cítit, jak ambrózie stéká do vaší bytosti, do vašich nervů, všude kolem vás. Radost může být úplná pouze tehdy, když ji můžete přijímat každou minutu, každý okamžik. Právě toto chci, abyste všichni měli. Je to moje čisté přání. Nechť vám všem Bůh žehná.