Audrey Hope – Skutečné ženy 3.část Los Angeles (United States)

Audrey Hope – Skutečné ženy 3.část Metamoderní éra Nejrevolučnější průlomová událost dnešní doby je kolektivní vnitřní transformace lidské bytosti. Toto je další stupeň v našem vývoji, čtvrtá dimenze, která nás probudí, abychom se mohli stát vysoce vyvinutými lidskými bytostmi, které jsou schopné být ušlechtilými osobnostmi, které mohou spasit sami sebe i náš svět. Jsem Audrey Hope a je mi ctí představit vám Šrí Mátadží Nirmalu Déví, duchovní učitelku celosvětového rozměru a zakladatelku Sahadža jógy. Sledujte prosím náš pořad „Real Women – Vstup do čtvrté dimenze evoluce.“ V našem vývoji teď nastal čas, abychom hlubokou introspekcí nahlédli do problémů lidí dnešní doby a našli odpovědi a řešení k nastolení vnitřního i globálního míru. Máme-li se vyhnout sebezničení v tomto chaotickém světě, musíme si připustit, že věda, racionalita, náboženství, moc a peníze nás nechaly všechny neuspokojené – bohaté, chudé, černé nebo bílé. Hledali jsme pravdu na nejrůznějších nesprávných místech, nyní však žijeme v mimořádné době, v čase rozkvětu, který byl předpovězen ve všech pradávných textech. Je to čas posledního soudu, věk Vodnáře, a hluboká příležitost vstoupit do čtvrté dimenze, ve které se můžeme stát vysoce vyspělými duchovními bytostmi a vnímat Boha ve své nervové soustavě, čímž můžeme existenci Boha dokázat vědecky. Jmenuji se Audrey Hope a sledujete pořad „Real Women“. Je mi velikou ctí představit vám Šrí Mátadží Nirmalu Déví, která je duchovní učitelkou světové úrovně a procestovala celý svět, aby mohla tisícům lidí udělit hromadnou seberealizaci. Je zde, aby pohovořila o své nové, dlouho očekávané knize – Metamoderní éra. Šrí Mátadží, Read More …

Audrey Hope – Skutečné ženy 1.& 2.část Los Angeles (United States)

Audrey Hope – Skutečné ženy 1.& 2.část Jaká je šance na stabilní společnost    1.část V našem nitru vypuká velká revoluce… Šrí Mátadží Nirmala Déví, dnes nejdůležitější duchovní osobnost na světě. Sledujte nás, prosím, v našem zvláštním programu Audrey Hope – „Real Women“. Jmenuji se Audrey Hope a vítejte v „Real Women“. Je velkou ctí být v přítomnosti dnes nejdůležitější duchovní osobnosti světa, Šrí Mátadží Nirmaly Déví. Šrí Mátadží je světový lídr. Procestovala několikrát celý svět, aby dala seberealizaci tisícům lidí. Seberealizace je čisté spojení s naší duchovní podstatou a je to jediná naděje na stabilní společnost. Dnes nastala doba, kterou předpověděli světci. Nikdo už nepotřebuje cestovat do Himalájí a meditovat 20 let v horách. Nyní, se Šrí Mátadží, se naskýtá jednoduchý způsob, jak dosáhnout tohoto spojení, a to skrze Sahadža jógu. Šrí Mátadží založila Sahadža jógu jako metodu, díky níž lidské bytosti mohou zažít pravdu uvnitř sebe a stát se mistrem sebe sama. Šrí Mátadží je matkou a babičkou a skutečně ukázkovým vzorem pro všechny lidské bytosti. Šrí Mátadží byla duchovním guruem Mahátmy Gandhího. Nebere za seberealizaci peníze a říká, že za pravdu nelze platit. Spojila se námi po své čtvrté návštěvě OSN, před svou cestou do Washingtonu, D.C. Šrí Mátadží je známá po celém světě, nejméně známá je ve Spojených státech, je to však právě zde, v médiích s velkým vlivem, kde je Její přítomnost potřeba nejvíc. Šrí Mátadží, jsme hluboce poctěni, že jste zde. Děkujeme vám. Velice vám děkuji. Chtěla bych mluvit o seberealizaci a říci divákům, co vlastně seberealizace Read More …

Rozhovor pro rádio Kazu (nekontrolováno) Kennolyn Camps, Santa Cruz (United States)

Rozhovor pro rádio Kazu, 01/10/1983, (nekontrolováno), Santa Cruz, USA Barbara: Než začneme, ráda bych se vám zde představila. Jmenuji se Barbara Schulerová a vedu rozhlasový pořad na stanici z Monterrey, který se jmenuje Discovery, obvykle ve středu od 13:00 do 14:30, a nyní bude ve čtvrtek od 11:30 do 13:00. A je mi ctí být zde a natočit pro své posluchače rozhovor. Takže pro posluchače bych ráda řekla, že jsme v Kennolyn Campgrounds v Santa Cruz a toto je rozhovor s Její Svatostí Šrí Mátadží. Matko, o Sahadža józe, o vaší filozofii bylo řečeno mnoho věcí, ale o tom, kdo jste jako člověk, toho bylo řečeno velmi málo. A napadlo mě, že by bylo dobré začít několika otázkami o tom, kdo jste, kdo jste byla jako dítě, jací lidé vás ovlivnili, co vás přivedlo na místo, kde jste dnes jako zářící bytost, která sedí před námi? Šrí Mátadží: Jde o to, že jsem velmi starobylá bytost, víte? Co vám o sobě mohu říct? Nevím, která část vás bude zajímat, ale jediné, co mohu říct, je, že jsem se narodila s tímto pochopením a vědomím, že musím najít metodu, kterou bych mohla lidem poskytnout masovou realizaci. Samozřejmě jsem byla realizovaná duše. Věděla jsem o tom všechno už od svého dětství. Ale problém byl, jak to zařídit, aby to získalo mnoho lidí, protože když to získá jeden člověk nebo to má jeden člověk, když je jeden člověk inkarnací, lidé to nechápou. Nejen to, ale mohou se pokusit takového člověka zničit. To se stalo Read More …