Projev k jogínům: Vyjádření jemných elementů (nekontrolováno) New Delhi (India)

Projev k jogínům: Vyjádření jemných elementů,16/12/1998, (nekontrolováno) Dillí, Indie Říkala jsem jim, že indický přístup k vědění je velmi odlišný od přístupu západní mysli. Když na západě něco řeknete, tak to chtějí mít experimentálně potvrzené. Půjdou za vědci nebo jinými lidmi, kteří mají znalosti, aby se dozvěděli, zda tato kniha obsahuje pravdu nebo ne. Dokonce by soudili i Krista, Mojžíše, každého. Jako by sami byli těmi nejinteligentnějšími a nejschopnějšími. A píší proti nim jednu knihu za druhou. Vyobrazují je tak, jako by Jejich výroky, vycházely z pomýlené mysli! Za normálních okolností to nikdy nepřijmou. A pokud to přijmou, pak se stanou úplnými fanatiky. Indický přístup k pochopení tkví v první řadě v tom, že když něco řekl velký riši, muni, můžeme ho nazvat světcem, tak to prostě řekl, a vy to máte prostě vyslechnout. protože nejste rovnocenní. Cokoli řekl, je jeho vlastní zkušenost, vlastní poznání a není vaším úkolem, ho soudit, nebo říkat: „Toto není pravda, tamto není pravda.“ Přijmete to. A když získáte realizaci, to je jasně napsáno, že po seberealizaci musíte růst. Růst v dokonalou bytost a pak sami poznáte, zda to, co řekl/řekli, je pravda. Přístup je odlišný. Na jedné straně, když se snažíte jít cestou vědy, skrze to a ono nikam se neposunete a co více, váš růst je brzděn. Takže musíte k tomuto vědění přistupovat skrze víru v to, co řekli. Musíte věřit všemu, co řekl Kristus. Musíte věřit všemu, co řekl Mohamed. Musíte věřit všemu, co řekl Guru Nanak. Musíte věřit všemu, co řekl Read More …

Projev k jogínům: Božská láska (nekontrolováno) Ášram Pichini, Řím, Rome (Itálie)

Projev k jogínům: Božská láska, 22/2/1991, Řím, ášram Pichini, Itálie (nekontrolováno) (Projev začíná v 19.minutě) Dnes jste tak krásně zpívali. Vypadá to, že se vaše srdce po této púdže velmi otevřelo a zpíváte teď jako malé děti. Zdá se, že nyní zmizely všechny podmíněnosti, které jsme měli, všechno to ego, které tam též bylo, stali jste se nyní velmi čistými, všechny tyto problémy zmizely a těšíte se sami sebou. To je ta nejlepší cesta, když sami sebe milujeme, známe sami sebe – stáváme se láskou. Kvůli mnoha nátlakům, které jsou na nás vyvíjeny, a mnoha normám, které máme, které jsou ale umělé, si myslíme, že když jsme navenek v pořádku, že je to v pořádku; ale pravda proudící zevnitř je tak radostná. Vnímat svou schopnost milovat je samo o sobě tak radostné, a schopnost dávat – to je také velmi radostné. Šiva púdža je tedy k tomu, abyste se stali láskou a cítili radost z lásky. Když někoho milujete, když milujete své dítě, nestaráte se o to, jak vypadá, jaký má zevnějšek, prostě ho milujete. Pokud se snažíte být k někomu pozorní jen proto, že dobře vypadá, že je navenek příjemný nebo že se umí dobře chovat, po nějaké době budete oklamáni. Ale pokud je vaše nitro krásné, pak budete spokojeni především sami se sebou; protože zdroj radosti je ve vašem nitru. Nezískáváte ji od druhých. Takže očistit se a být otevřený je nejlepší způsob, jak se těšit svým životem. Někteří lidé se vám mohou smát, někteří si z vás Read More …

Projev k jogínům: Dávejte na své děti pozor (nekontrolováno) Givrins Ashram, Givrins (Switzerland)

Projev k jogínům: Dávejte na své děti pozor, 21/09/1990, Girving Ašrám, Švýcarsko Takže se tu pohybuje mnoho lovců, kteří se snaží získat pižmo, a hledají a hledají kabara. Takže si opatrujte tohoto jelínka, který je nevinností. Nevinnost dětí je nyní pod palbou a útok na nevinnost je nyní tak obrovský, že se musíte starat a dávat na své vlastní děti pozor. Harane znamená jelen kabar, jelen kabar je malinké zvíře, takže se o ně musíte starat, pečovat o ně. Přesný překlad je – udržovat je čisté a v bezpečí. Možná jednou přijde čas, kdy se vám váš vlastní dech bude zdát jako něco cizího, jako kdybyste nebyli sami sebou, ale cizincem, a proto se musíte držet jeden druhého za ruce, protože je velká tma. Velmi pěkné poselství pro všechny sahadžajogíny. Toto člověk musí pochopit, že musí chápat svého lídra. Dnes jsem tady chtěla mluvit ke kolektivitě, o tom, co se stalo ve Švýcarsku, o Arneauovi, který tu byl a který šel moc doprava a tak dále. V důsledku toho se Švýcaři, myslím, dali na druhou stranu. Je to takový pocit, že Arneau byl… je tu, myslím, tlak na nového lídra, který je velmi dobrý člověk a je velmi dobrý. Takže když budete dělat tlaky, nic se nevypracuje. Takže si pamatujte, že máte poslouchat svého lídra, dokud s tím něco neudělám Já. Dokonce i za Arneauem jsem plně stála ale jakmile přestal být dobrým lídrem, odvolala jsem ho. Takže nikdo by neměl zpochybňovat lídra, jinak zde nemohou být žádní Mí představitelé Read More …

Projev k jogínům: Introspekce a meditace Shudy Camps Park, Shudy Camps (Anglie)

Projev k jogínům: Introspekce a meditace, seminář 1.den, 16/08/1988, Shudy Camps, Anglie Myslím, že tento rok nebudeme mít ve Velké Británii veřejné programy, protože tu jsou i jisté okolnosti. Kdykoli je tu však nějaká okolnost, která tak či onak změní naše programy, musíme hned vědět, že za celou touto změnou je nějaký důvod, a musíme to okamžitě přijmout s otevřeným srdcem, že Božské po nás chce změnu. Řekněme, že někam cestuji a lidé řeknou:„Matko, ztratila ses.“ Ale je to v pořádku. Nikdy se neztratím, protože jsem se svým Já! Musela jsem však jet tou určitou trasou, v tom to je. Musela jsem to udělat, a proto jsem neměla jet po správné cestě, ale zabloudit. Pokud budete mít tento druh pochopení a pokud bude ve vašem srdci taková spokojenost, zjistíte, že život stojí za to daleko víc, než jste si mysleli. Teď jsem tedy přemýšlela, co je příčinou toho, že když jsme se rozhodli určitě letos mít veřejné programy, pak jsme je nemohli mít. Tím důvodem je, že se musíme stabilizovat, upevnit. Když roste živý strom, stává se, že roste určitým směrem až do chvíle, kdy se musí změnit, protože na tu stranu nejde slunce, možná tam neproudí dost vody, takže se začne měnit. Stejným způsobem musíme pochopit, že jsme v rukou Božského a pokud se nějaké plány změní, odrazí se to zpět na nás a my se musíme podívat proč. A to „proč“ zde znamená, že se musíme upevnit. Upevnit se je pro sahadžajogíny velice důležité. Abyste se upevnili, musíte Read More …

Projev k jogínům: Potřeba jít hlouběji (nekontrolováno) Burwood Ashram, Sydney (Australia)

Projev k jogínům: Potřeba jít hlouběji, 06/05/1987, (nekontrolováno), Sydney, Austrálie Jsem ráda, že jste tu všichni meditovali a snažili se rozvíjet svoji hloubku. Všichni máte hloubku, velmi hlubokou osobnost ve svém nitru. Ale musíme se jí dotknout, to je velmi důležité, protože víte – zpíváme, provozujeme hudbu, to je moc dobré; radujeme se ze vzájemné společnosti, což je také velmi dobré a to je pěkná věc. Ale musíme si užívat svoji vlastní společnost také meditací, tím, že jdeme do svého nitra. A teď: „Jaký to má smysl?“ Někdo se může zeptat: „Matko, teď máme realizaci, máme pěkný život, těšíme se sami sebou, máme se tak dobře.“ Čím hlouběji jdete, tím hlouběji se dotknete podstaty všech věcí, stejně jako všech elementů. Když jste skončili meditaci, viděli jste, jak déšť padal dolů, jak najednou přišel déšť. Takže déšť ucítil vaši hloubku, nebo vy jste ucítili hloubku deště. Nyní víte, že pokud si zapálíte jednu malou svíčku a dáte prst směrem k ní s Mojí fotografií tamhle, ona jedná, reaguje a dává vám plamen, který hoří, někdy dává kouř, někdy plápolá. Takže jste si všimli, že je tu reakce a to i v ohni. Takže všechny prvky mají vliv, pokud světec chce mít vliv. Ale v první řadě je třeba dosáhnout své vlastní podstaty. Jakmile se dosáhnete své vlastní podstaty, pak dosáhnete podstaty všech elementů a pak můžete zvládnout všechny prvky, jak se vám líbí nebo si je můžete objednat, jak se vám líbí. Nejprve budou jednat, vyjádří, že byly dotčeny, jako dnes Read More …

Rakša Bandhan (nekontrolováno) Temple of All Faiths, Hampstead (Anglie)

Rakša Bandhan, 18/08/1986, (Nekontrolováno), Hampstead, Anglie Dnešní den je velmi šťastným a velmi příznivým dnem pro nás všechny, kdy musíme našim bratrům nabídnout šňůrku pro jejich ochranu. Už jsem vám pověděla příběh Alexandra Velikého. Kolik z vás ho neslyšelo? Zvedněte ruce. Podívejme! Není možné! Dobrá. Povím vám tedy příběh o Alexandrovi. Jste velmi chytří, Já vím. Dobrá. Příběh o Alexandrovi je tedy o tom, že Alexandr Veliký napadl Indii, víte, dávno před tím, než se narodil Buddha. Nebo můžeme říci… Ne, až po narození Buddhy. A přišel s úmyslem podrobit si celou Indii. Byl to velmi mocný muž. Ale Bůh to možná nechtěl, takže byl nakonec poražen a jeden král, zvaný Puru, ho zajal. Alexandr byl ženat s Indkou. A v době, kdy byl tím králem vězněn, to byl den tohoto Rakša Bandhanu. Ten samý den. Takže, protože byla mazaná, položila jednu takovou šňůrku na malinký talíř a přikryla ji nějakou hezkou látkou a poslala ji králi Puruovi na jeho dvůr. Když mu ji na dvůr donesli a dali mu ji, musel si ji vzít. Protože to byl den Rakša Bandhanu. A v tento den ten, kdo vám pošle tuto šňůrku, se stane vaším bratrem. Tak se pak zeptal: „Kdo je má sestra?“ Oni řekli: „Manželka Alexandra.“ A on se na sebe rozzlobil. Protože manžel sestry je v Indii považován za velmi významného. Tak spěchal do vězení, padl rovnou na kolena a žádal ho o prominutí. Řekl: „Pane, je mi líto, nevěděl jsem, že jste manžel mé sestry.“ Alexandr: „Co?“ Read More …

Projev k jogínům: Ego a jeho následky New Jersey (United States)

Projev k jogínům: Ego a jeho následky, 27/10/1985, New Jersey, USA Budu mluvit o Sahadža kultuře, ano? Už jsem vám vysvětlovala, co je to Sahadža kultura, ve které musíte růst. Včera večer… Kde je Judy? Pojď dál, pojď. Pusťte ji tam sednout. Včera večer jsem vám vyprávěla o egu. Jak se ego projevuje a jak je obtížné se ega zbavit. Zbavit se podmíněností, superega, je snadné, ale zbavit se ega je velmi těžké, protože ego napadá ostatní, ne vás. A vám se ta agrese líbí. Víte? Dnes vám chci povědět o tom, jak ego historicky, tradičně, trýznilo lidi okolo sebe. Rozpoznáte tedy projevy ega a pochopíte, že pokud si jakkoli zahráváte se svým egem, mohli byste se stát součástí té destruktivní síly. Začneme tím, že když toto ego začalo v člověku narůstat, tak nejprve začalo růst pod ochranou. K jogínce: nedávej do coly žádný led. Do další ho nedávej. Tato bude dobrá. Tedy… V pořádku, nech to tu. Tedy hypofýza, která je uvnitř nás, začala růst, když jsme zvedli hlavu – takto. Když jsme byli zvířaty, měli jsme hlavy takto dolů. A tehdy šišinka, jak se jí říká, byla velmi mocná. Říká se, že u lidí šišinka nefunguje, to ale není pravda. Funguje, oni ale nevědí, jak funguje. Pojď dál, ráda tě vidím. Takže tato šišinka uvnitř nás byla velice aktivní, když jsme byli ještě zvířaty. A když jsme zvedli hlavu, tak uvnitř nás proběhla chemická změna ve smyslu, že náš mozek začal růst do pyramidy, což jsem vám říkala, Read More …

Projev k jogínům: Mahámája Šakti (večer) – Zlepšení Múládháry (nekontrolováno) University of Birmingham, Birmingham (Anglie)

Mahámája Šakti seminář, Zlepšení Múládháry, 20/04/1985 (večer), Birmingham, Anglie (nekontrolováno) V pořádku, nic se neděje. Prosím, posaďte se. Tento (mikrofon) je v pořádku? Nahrávání je v pořádku? Takto si Mahámája hraje. Všechno si naplánovali. Všechno připravili a chybělo jim sárí. Dobrá. Tak přišli a řekli mi: „Chybí sárí. Co máme teď dělat?“ Podle nich nemůžete mít púdžu bez sárí. Tak jsem řekla: „Dobrá, počkejme. Pokud dorazí včas, budeme ji mít, jinak ji můžeme mít později.“ Ale vůbec mě to nevyvedlo z míry, vůbec mě to nerozhodilo. Protože o tom nemám žádné mentální představy. Ale pokud máte mentální představu: „Ach, všechno jsme naplánovali, všechno jsme zařídili. Udělali jsme tohle a teď to vyšumí.“ Nevadí. Nic nevyšumí. Ale je to něco, co nemůžeme udělat. Protože dnes jste se mě zeptali: „Co je to Mahámája?“ – je to toto. Musíte se naučit přijímat vše, co vám přijde do cesty. To je jedna věc. A tady, když se cítíme frustrovaní, rozzlobení, naštvaní a kazíme si radost kvůli něčemu, protože si vytváříme mentální projekci. Mentálně si něco vykalkulujeme – tohle se musí stát. A je to opravdu svým způsobem subtilní hra ega. Protože jsem si pomyslela: „Tohle je předurčeno, dobře. Budeme ji mít zítra. Jaký je v tom rozdíl?“ Každopádně jsem panu Šrivastavovi řekla, že se vrátím už kolem druhé hodiny. Zeptal se: „Proč ne až ráno?“ „Nemyslím, že by to bylo pravděpodobné.“ Takže takhle se stáváte ‚avjagra‘; ‚vjagra‘ znamená člověk, který si dělá starosti, ‚avjagra‘ je tedy ten, kdo si nedělá starosti. Děláme si Read More …

Projev k jogínům: Nová éra – obětování, svoboda, růst (nekontrolováno) Bordi (India)

Projev k jogínům: Nová éra – obětování, svoboda, růst, 1985/02/06, (nekontrolováno), Bordi, India Jsem nesmírně ráda, že vás tady všechny vidím. Nevím, co mám ze své strany říct, slova ztrácejí svůj význam. Je vás tolik, kteří touží vyrůst na takovou úroveň, kde byste měli úplnou radost, blaženost a mír. Toto bych vám mohla dát. A matka je šťastná jedině, když může vše, co má, dát svým dětem. Její smutek, veškerý neklid, to vše je tu jen proto, aby dosáhla toho cíle – dát vše, co má. Nevím, jak vám, lidé, poděkovat, že jste prošli tím vším, abyste se dostali k tomu pokladu, který máte uvnitř sebe. Sahadž je jediné slovo, které připadalo v úvahu, když jsem začala uvádět do praxe otevření Sahasráry. To zatím každý snadno pochopil. Uvědomili jste si však, že dnes je to jiný druh jógy, kde je nejprve dáno osvícení a pak je vám umožněno, abyste se o sebe starali. Tak to nikdy předtím nebylo. Byl to prostě odvážný pokus vaší Matky, který se podařil. Jinak v dřívějších dobách, v dávných dobách…. v dávných dobách samozřejmě bylo v zájmu Božského, aby lidé získali osvícení, ale (Božské) nevědělo, jak toho dosáhnout. Žádná inkarnace se nikdy nepokusila vypracovat to tímto způsobem. Avšak kdykoli se o to pokusili, vždy se snažili mít pro hledače velmi kruté podmínky, velmi krutá strádání. Zajímalo by mě, kolik z vás četlo spisy o Buddhovi. Když cestoval s tisíci svých žáků, nedal jim realizaci, nebyli realizované duše, necítili žádnou radost. Měli dva kusy oděvu, žili Read More …

Projev k jogínům: Vložte si mne do srdce (nekontrolováno) Chelsham Road Ashram, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Vložte si mne do srdce, 05/10/1984, (Nekontrolováno), Chelsham Road, Anglie Warrenova slova se opravdu dotkla mého srdce, a pokud je Anglie mým srdcem, měla by také cítit pohnutí. To je duch Šrí Ganéši. A musím říci, že jsem viděla ve Warrenovi mnoho věcí, které jsou velmi povzbudivé. Kdykoliv jsem se cítila zoufalá, když jsem ho viděla, cítila jsem, že musím udělat něco víc, protože on mě opravdu velmi miluje. Viděla jsem to – s naprostou nesobeckou oddaností. Ale oddanost je slovo, které nemá tu nádheru lásky. Myslím, když si sednu, okamžitě se začne starat, jestli mám čaj, nebo jestli nepotřebuji topení, nebo další maličkosti, a já ho sleduji – jsem překvapená. Jako každý další sahadžajogín bude skákat okolo a hledat věci, které může zařídit. A i když jednou opravdu řeknu, že „možná“, prostě to neudělá, prostě to neudělá Řekl: „A je to, hotovo!“ Nikdy jsem ho neviděla, že by mě žádal o schůzku, nikdy. Ani jednou neřekl: „Matko, musím tě vidět!“ Nic, nikdy! Nevěděla jsem, kolik peněz utratil za celou svou cestu. Opravdu to nevím. A chtěla jsem, aby někdo řekl: „Matko, musíme jeho cestu zaplatit!“, protože on utratil všechny své peníze. A byla jsem moc ráda, že David za mnou přišel s touto záležitostí, byla jsem velmi šťastná. Jedna věc je, že nemůžete žádat o lásku, to je něco, co nemůžete. Je to velmi obtížná věc, někoho žádat o lásku, ale to je právě to, co bychom měli vidět. Pokud myslíte na Šrí Ganéšu, měli byste Read More …

Projev k jogínům: Co můžete udělat Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Co můžete udělat, 26/11/1982, Londýn, UK V titulcích budou v rozhovorech použity zkratky: ŠM = Šrí Mátadží, J = jogín/jogínka/přítomná osoba ŠM: Jak se máš Pat? Pat: Velmi dobře, děkuji, Matko. ŠM: Polož Můj šál támhle. Posaďte se. Prosím, sedněte si. Přijeli lidé z Brightonu? Dorazila Sil? Ne. Prosím? J: Mají večerní školu. ŠM: Ale dnes mohli po večerní škole přijet. Gavine, pojď sem na minutku. Tento větrák je hodně silný, je to na Mě příliš. Kdyby ti to nevadilo… Vím, že tam jsou nějaké… Gavin: Je lepší říci to teď. ŠM: Myslím, že je to příliš. Jsou tam ovšemže extrémní případy, jak jsem říkala. J: Dejte ruce dlaněmi vzhůru směrem k Lotosovým chodidlům, dlaněmi, ruce dlaněmi vzhůru, žádáte o dar. ŠM: Já sama se neustále uskrovňuji. Neobědvám, snídám jen trošku. Dostala jsem takové dopisy i v Indii, psali to samé. Někteří z nich jsou opravdu… Já prostě nechápu, proč to tak je. Jako Jill, která říkala, že jí trvalo šest měsíců, než cítila vibrace, přitom jsou jiní, kteří je cítí. Stačilo, když uviděli… Je to tak a skutečně nevím, co na to říct, co s tím. Pojďme začít. Dnes odlétám do Indie a je mi velmi smutno z toho, že zde své děti musím zanechat. Je to bezpochyby smutný den. Jet ale musím a mnoho z vás jede se Mnou, celkem hodně. Ti, kteří zde zůstávají, si však musí uvědomit, že tu jsou za určitým účelem, ne bezdůvodně. A během Mé nepřítomnosti byste neměli ztrácet čas. Read More …

Projev k jogínům: Jedinou cestou je úplná odevzdanost Cheltenham (Anglie)

Projev k jogínům: Jedinou cestou je úplná odevzdanost  31/07/1982, Londýn, Anglie Dnes poprvé se vám odvažuji říct něco, co jsem měla říct už mnohem dříve. Protože dnes jsem vám řekla, že je nezbytné, abyste Mě rozpoznali. A to rozpoznání je podmínka, která je pevně daná. Nemohu ji změnit. Jak řekl už Kristus: „Cokoli proti Mně, cokoli proti Mně bude tolerováno, bude odpuštěno, nebude však odpuštěno nic proti Duchu svatému.“ To je obrovské varování, veliké varování. Lidé si snad ani neuvědomují, co to znamená. Nikdo z vás není samozřejmě proti Mně, to vím, a nic proti Mně neděláte, to je rozhodně pravda. Jste konec konců Moje děti, mám vás velice ráda a vy máte rádi Mě. Je to pouhé varování, které vám Kristus zanechal. Člověk se ale musí zamyslet, proč nepostupujeme tak rychle, jak bychom měli. Když jsou lidé omámeni, jako v hypnóze, padají na zem před svého gurua. Úplně. Vzdávají se svých peněz, všeho – domovů, domů, rodin, dětí – a prostě padají k zemi, jsou-li pod hypnotickým vlivem. A to aniž by se na cokoli zeptali nebo šli do detailů, případně se pokusili zjistit něco o životě svého gurua. Všichni takoví lidé jdou velice rychle do temnoty, do stále větší temnoty, až k úplnému zničení. Vy jste však sahadžajogíni a musíte utvářet sami sebe. Dříve jsem nechtěla tak silně otřást vaším egem, nikdy jsem vám to zatím neřekla takovým způsobem. Je to snad poprvé, co vám to říkám. Že se Mi musíte zcela odevzdat, ne Sahadža józe, ale Mně. Read More …

Projev k jogínům: Proroctví Ačárji Bhudžandara – III. světová válka Solapur (India)

Projev k jogínům: Proroctví Ačárji Bhudžandara – III. světová válka, 30/01/1982, Šólapúr, Indie Khandhavara (odnož buddhismu) se zabývá Sluncem. A árijská (odnož) je založena na pohybu Měsíce. A Měsíc je náladová záležitost. Proto my, Indové, sledujeme Měsíc. A oni se pokusili předložit, jak je astrologie přesná. A co bylo předpovězeno před 14 tisíci lety, se dnes začíná dít. Toto však bylo napsáno asi před dvěma tisíci lety jedním z velkých astrologů tohoto místa, ne ze Šólapúru, ale trochu níže, z Karnataky. Popsal naši současnost tak jasně, že se, myslím, budete divit. Řekl, že… na tuto Zemi přijde velký jogín v mína ráša – ve znamení Ryb. Já jsem se narodila na rozhraní Ryb a Berana. To není tak důležité. Pak říká, že se postupně začnou dít nějaké zázraky, podle něj spíše menšího rázu, v období mezi 1964 a 1966. Říká však, že skutečná změna, man malkar, Nový věk – New Age, započne roku 1970. A rokem 1980 se upevní. Tehdy se touto novou metodou začne formovat Nový věk. A tento starý, Vaivastav… bude další (věk). Máme jugy (věky) a jedna juga skončí. A tou jugou je Kali juga. Tím bude Kali juga ukončena. Od roku 1970 začne ustupovat Kali juga. A začne nový věk aktivního Božství, Krita juga. Nový věk aktivního Božství. Začne Krita juga. Tehdy… bude Slunce vládnout novým způsobem. Slunce! Zemská osa se bude snižovat a postupně se bude snižovat rychlost Země. A tehdy se narodí velký Mahá jogín, který bude úplným Parambrahma. Úplným Parambrahma. To jsem já. Read More …

Projev k jogínům: Letargie – naprosto proti Bohu Chelsham Road Ashram, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Letargie – naprosto proti Bohu, 27/09/1980, Chelsham Road Ášrám, Londýn, Anglie Včera jsem mluvila o dvou věcech, které je potřeba provést v Anglii a které je třeba pochopit. Protože každá země má své vlastní problémy a my ty problémy absorbujeme. [Šrí Mátadží mluví v hindí] Zvedněte levou ruku ke mně – pravou ruku, nasměrujte pravou ruku ke mně – dlaní vzhůru. Naše práce se rozšiřuje velmi rychle a lidé se do toho zapojují. Zjišťuji, že v Evropě je půda mnohem úrodnější, což je překvapující. A jakmile dostanou realizaci, jsou fantastičtí. Protože si uvědomí, že je to přesně to, co chtějí, a oni chápou Sahadža jógu mnohem lépe než vy tady, přestože vaše Kundaliní stoupá velice rychle – viděla jsem to. Přesto vám chybí další postup vpřed. Ray byl teď v Indii a on vám poví, jaké máme v Indii lidi a jak na sobě zapracovali. A jak už jsem řekla, hlavní problém této země je letargie. A letargie je něco, co musíme nějak překonat. A tato letargie je vlastně satanská síla. Nejde jen o letargii způsobenou hmotou, nadvládou hmoty nad Duchem, ale je to opravdu něco satanského, protože zastavuje váš růst, a tomu musíme zabránit. A abychom se jí nepoddali, musíte být opravdu ostražití, když se k vám začne přikrádat. Krišna považoval za největší neřest na světě „álasja“ – což je letargie. „Álasja bidžájate.“ Všechno pochází z álasja. On řekl, že jakmile podlehneme letargii, dostáváme se díky ní do neřestí a pak se dostáváme na pravou stranu, Read More …

Projev k jogínům: Vejce a znovuzrození Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Vejce a znovuzrození, 10/04/1980, Londýn, Anglie V ášramu jsem onehdy mluvila o Velikonocích, o narození Ježíše a Jeho znovuzrození a také o vzkříšení, což je hlavním poselstvím křesťanství. Vejce má velký význam a v jednom starém svatém indickém písmu je uvedeno, proč by se Velikonoce měly slavit vejci. Je to nanejvýš překvapivé. Píše se tam velmi jasně, že vejce symbolizuje Krista. Co je vlastně ono vejce? Sanskrtský výraz pro brahmína je dvídžaha. Dvihi džajeti je ten, kdo se narodil dvakrát. Každému ptáku se také říká dvídžaha, což znamená dvakrát narozený. Protože se nejprve narodí jako vejce a poté se z vejce vylíhne pták. Stejně tak i lidé se rodí nejprve jako vejce a pak jako realizované duše. Jak je to výmluvné, že pro lidi i pro ptáky existuje stejný výraz. Žádnému jinému zvířeti se neříká dvídžaha, pokud se nejdřív nenarodí jako vejce, z něhož se pak vylíhne něco jiného. Například žádným savcům… Kromě člověka se žádným jiným savcům neříká dvídžaha. Z pohledu zoologie je pozoruhodné, že savci nekladou vejce, ale rodí potomky přímo. A my jsme také savci. Přesto se lidem, stejně jako ptákům, říká dvídžaha. Znamená to, že když se lidé narodí, jsou vejcem nebo se jím stanou. Jak se stanou vejcem? Tak, že se v nás rozvine ego a superego. Všichni jste tu sahadžajogíni, tak rozumíte tomu, co říkám. Když se ego a superego… Když se ego a superego v člověku rozvine naplno a fontanelní oblast zcela zvápenatí, tak se stanete vejcem. Úplně se oddělíte Read More …

Síly udělené sahadžajogínům a jak si je udržet, Bordi, Indie Bordi (India)

Především bychom měli vědět, jaké máme síly, a také, jak si tyto síly udržet a jaké další síly můžeme velmi snadno získat. První síla, kterou po realizaci dostanete, je ta největší síla na Zemi. Je to síla Šrí Ganéši. Jedině On dokáže dělat práci, kterou děláte dnes vy, a to je síla zvedat lidem Kundaliní. Dosud nikdo v historii duchovního vývoje neprobudil Kundaliní během chvilky, jako to děláte vy. Hýbe se vám pod rukama; je to absolutní síla Šrí Ganéši, která je udělena vám. V okamžiku, kdy dáváte realizaci, i když je některá z vašich čaker napadena nebo máte nějaký problém, i když jste třeba trochu posedlí, i když nejste úplně dobrý sahadžajogín, i když nejste úplně odevzdaní Mátadží, i když ještě příliš necítíte zodpovědnost za Sahadža jógu, Kundaliní stejně i přesto pod vašima rukama stoupá. Dostáváte Šrí Ganéšovu sílu od samotného Šrí Ganéši ve vás, aby vám dodal sebedůvěru. Aby vám dal sebejistotu, že dokážete zvedat Kundaliní, ne však pocit, že to vy zvedáte Kundaliní. Pokud to děláte, aniž byste se odevzdali Sahadža józe, za nějakou dobu tu sílu ztratíte, a to velmi rychle. Další silou, kterou máte při probouzení něčí Kundaliní, je to, že, jak vidíte, když Kundaliní stoupá, nebrání tomu žádná překážka. Ať už jsou kolem jakékoli rušivé vlivy, třeba někdo posedlý ve vedlejší místnosti, v tu chvíli rušit nebude. V rodině třeba může být nějaká negativní osoba, ale ve chvíli, kdy zvedáte Kundaliní, bude zticha. V okamžiku, kdy svou rukou zvedáte Kundaliní, používáte tu největší sílu. Read More …

Projev k jogínům: Rady pro meditaci bez úsilí (nekontrolováno) Londýn (Anglie)

Projev k jogínům: Rady pro meditaci bez úsilí, 01/01/1980, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Stejným způsobem přicházejí vibrace, jsou vyzařovány. Vy se jim musíte vystavit. Nejlepší je nevkládat do toho žádné úsilí. Nedělejte si starosti, ve kterém místě máte problém. Řekněme, že mnoho lidí během meditace, když jsou někde napadeni, tak se o to dál starají. Nemusíte si s tím dělat starosti. Prostě to nechte být a ono se to samo vyřeší. Jde to dobře? Takže nemusíte vynakládat žádné úsilí. To je to, co je meditace. Meditace znamená vystavit se Boží milosti. Tato milost sama ví, jak vás vyléčit. Ví, jak vás uzdravit, jak se sama usadit ve vaší vlastní bytosti, jak udržet vašeho Ducha probuzeného, ví všechno. Takže se nemusíte starat o to, co máte dělat nebo jaké jméno máte použít, jaké mantry máte říct. Při meditaci musíte být naprosto bez úsilí, plně se otevřít a musíte být v tu chvíli naprosto bez myšlenek. Dejme tomu, že existuje možnost, že nebudete bez myšlenek. V tu chvíli musíte jen sledovat své myšlenky, ale nezaplétat se do nich. Postupně zjistíte, že jakmile vyjde slunce, tma zmizí a sluneční paprsky proniknou do každé skuliny a do každé částečky a celé místo se prosvětlí. Stejně tak se zcela prosvětlí vaše bytost, ale pokud v tu chvíli vynaložíte úsilí nebo se pokusíte něco v sobě zastavit či se tomu pokusíte dát bandhan, nepodaří se to. Jedinou cestou k meditaci je být bez úsilí, ale neměli byste být v tomto směru letargičtí – měli byste být bdělí Read More …

Projev k jogínům: Musíte poslouchat každý den (nekontrolováno) Mumbai (India)

Projev k jogínům: Musíte poslouchat každý den, 25/01/1975, (nekontrolováno), Bombej, Indie Sahadža jóga vznikla pro vás, ale pro lidské bytosti není jednoduché Sahadža jógu pochopit. Když je opravdu ohromná věc získána tak jednoduše (sahadža), tak její důležitost, její chápání, úcta k této síle (Šradha k této Šakti), potřebná oddanost (Bhakti), tvrdá práce s plnou pozorností, která je potřeba pro naprostou vnitřní integraci, v tomto všem je nedostatečnost. Proto vidíte, že většina sahadža jogínů je velmi lhostejných. Ale ostatní svámidžís – víte, jak hypnotizují lidi a jak je potom zneužívají. Berou od vás peníze, donutí vás tvrdě pracovat, donutí vás stát na hlavě, donutí vás dělat fyzickou práci, nebo jiné práce, takže vaše ego je v tom trochu uspokojeno a vy k tomu přilnete. Možná jste také viděli tyto lidi, kteří rozdají vše, co mají, jako peníze atd., a potom čistí podlahy u těchto sádhuů. Sahadža jóga je dosažitelná s takovou jednoduchostí, že lidé vůči tomu zůstávají lhostejní. Tak jako jsme bez úsilí získali oči, jsme k nim tedy lhostejní, nevážíme si jich a nevíme, jak jsou vzácné. Ale v ten den, kdy pocítíme bolest v očích, zvoláme: „Ó Bože!“ Proto je důležité, aby existovaly „badhy“ (napadení). Kdyby tam nebyla badha, sahadžajogín by se nikdy nestaral. Záleží na vás, jak dlouho tam ta badha zůstane. Dokud se toho držíte, badha tam zůstane. Co se dá dělat? Jsou někteří lidé, víte, jakmile dostanou realizaci, badha se jich nedotkne. Nikdy nejsou napadeni. Ale to je díky „punyas“ (zásluhám) z minulých životů. Také by Read More …