Šrí Kartikéja púdža: Duch Kartikéji (nekontrolováno) (India)

Šrí Kartikéja púdža: Duch Kartikéji, 21/12/1996, Vashi, Indie Omlouvám se, musela jsem mluvit v maráthí, protože dnes jsem jim musela říct něco, o čem nechci, abyste věděli. Dnes je významný den, protože dnes vám chci říct jednu významnou věc. Gjanéšwara, v maráthi říkají Dňanéšwara, byl inkarnací Kartikéji. Sarasvatí, která byla pannou, se o něj starala, jako by to byl její syn. Byl bratrem Šrí Ganapatiho, ale starala se o něj Ona. Existuje popis jeho narození a podobně, je to velmi zajímavé. Ale tady na tomto místě v Maháráštře, se inkarnoval. Žilo tu mnoho a mnoho velkých světců, tolik světců, kteří se narodili právě v Maháráštře. Byli tu ale tak hrozní lidé, že život světců býval utrpením. Bylo to horší než křesťanská inkvizice, horší než kterákoliv inkvizice. Lidé je napadali sami za sebe. Tito lidé se nyní rodí znova v této skvělé zemi Maháráštry. Jsou to velmi talentovaní lidé, velice dobře píšou, jejich jazyk je tak bohatý. Vidíte, jak je popis realizované duše, který napsal Gjánéšvara, tak nádherný. Říká: „Měsíc neutíká za měsíčním svitem, slunce neutíká za světlem slunce. Realizovaná duše se nestará o svou vlastní slávu. Slunce svítí, dokud svítí, a pak si vezme zpět své paprsky. Paprsky odvedou všechnu práci, kterou mají odvést, a slunce se jen dívá. Dívá se na celé dílo, a pak si je vezme zpět. Je zcela pohroužen do ticha svého nitra.“ „Samavun ghene“, zcela pohroužen do ticha svého nitra. Jeho popis realizované duše je tak nádherný, kdybyste to jen mohli zažít. Námadéva, který se Read More …

Déví púdža: V Sahadža józe není o čem diskutovat Alibag (India)

Déví púdža: V Sahadža józe není o čem diskutovat, 17/12/1989, Alibag, Indie Vítám vás všechny. Máme trochu zpoždění, ale teď Mě informovali, že letadlo má ještě větší zpoždění, proto si myslím, že raději už zahájíme púdžu. Přestože Angličané řekli, že by se jí rádi zúčastnili od samého začátku. Oni mají vždycky mnohem víc púdží, tak možná proto! Všichni jsme sem dorazili a chystáme se zahájit toto společné putování. Je to velmi subtilní, hluboká cesta, a pokud si uvědomíte, proč jsme tady, pochopíme, že celé toto Stvoření vás všechny pozoruje a pokouší se vám pomoci, abyste stoupali a abyste pocítili svou hloubku, a těšili se tak sami sebou. Cesta možná nebude příliš pohodlná. Cesty jsou tak přeplněné omezovači rychlosti a všemi druhy překážek. Cítila jsem, že kvůli cestě duchovního růstu musíme trošku zpomalit. Na Západě jsme nepochybně začali být velmi rychlí, a abychom zpomalili, musíme použít meditaci, abychom ve svém nitru pocítili klid a mír. Rovněž naši mysl bombardují myšlenky a my velmi rychle reagujeme na ostatní i na tyto myšlenky. Člověk se tedy musí mít na pozoru, musíte vědět, co se uvnitř vás děje, že vás bombardují myšlenky. Pokoušíte se vzestoupit a zjišťujete, že zbavit se myšlenek je velmi obtížné. Proces myšlení obvykle začíná prostřednictvím podmíněností nebo vašeho ega. Jen dva problémy! A vy jste ti, kteří se s tím mají vypořádat. Tady ve vesnici máte jednoduché lidi, kteří začínají vše pozorovat, ale nereagují. Pokud nereagujete, pak to vaše myšlenky vzdají. První věcí by tedy mělo být, že budete sami Read More …

Déví púdža: Dokončete svou seberealizaci (nekontrolováno) Aurangabad (India)

Déví púdža: Dokončete svou seberealizaci,19/12/1987, (nekontrolováno), Aurangabad, Indie Omlouvám se, byla jsem s nějakými lidmi od novin, s novináři, a ti přišli velmi pozdě. Ať už je to, jak chce, připadali mi velmi rozumní a chápaví. Všichni jsme teď přijeli do Aurangábádu a zdá se, že toto místo je plné vibrací. Možná zde vládl Šalivahana, ale také se na této straně Maháráštry narodilo mnoho světců, kteří udržovali dharmu. Vždy hovořili o seberealizaci. Dharma vám dává rovnováhu. Dává vám ukotvení ve správném chování, správném porozumění, správném životě, ale nedává vám završení vaší cesty. Nedává vám uspokojení z dosažení cíle. A vaše osobnost je stále neúplná. Je tedy třeba získat zkušenost Ducha. Když jsem s nimi dnes hovořila, řekla jsem jim, že ti, kdo nemají zkušenost Ducha, jsou nejen neúplní, ale jsou to také limitovaní lidé. Takže cokoliv vidí, cokoliv vědí nebo cokoliv kritizují, je limitované, omezené. Stejně jako v angličtině říkáme, že máme „nenávidět hřích, a ne hříšníka“. Stejně jako mnozí lidé, kteří najdou něco špatného na křesťanství, začnou obviňovat Krista. Především Kristus křesťanství nevytvořil. On křesťanství nevytvořil. Nestvořil křesťany. Takže mezi nimi není žádný vztah. Jak víte, nedávno se našly knihy, které napsal Tomáš, Kristův učedník, který šel do Indie a na své cestě se dostal do Egypta a tam napsal tato pojednání a nechal je uložit do velké hliněné nádoby, nebo to snad byla kovová věc, a ta byla objevena před 42 lety. Lidi, které považuje za autorizované křesťany, nazývá gnostiky. „Gn“ v sanskrtu znamená „vědět“. „Gn“ znamená „vědět“. Read More …

Makar Sankranti púdža: Nesete si slunce (nekontrolováno) Rahuri (India)

Makar Sankranti púdža: Nesete si slunce, Rahuri, 14/01/1987, Rahuri, Indie Dnešek je dnem, kdy oslavujeme změnu osy Slunce a skutečnost, že se (Slunce) pohybuje k obratníku Raka. Obratník Raka reprezentuje mateřství, mateřství Země. Obratník Raka prošel přes dost velké území, zatímco obratník Kozoroha nikoliv. A území, přes které prošel, vytvořilo na Zemi různé krásné projevy kvalit mateřství. Oslavujeme tuto změnu, poněvadž Slunce se nyní posunulo do nové dimenze, takže po celém světě bude teplo ze Slunce. Sluneční teplo reprezentuje teplo Boží lásky. To je důvod, proč slavíme tuto slavnost dáváním určitých sladkostí vyrobených ze sezamových semínek. Sezamová semínka se dávají proto, že také zahřívají, a protože teď přicházíme z chladu do horkého období, do teplejší sezóny, tak vás připravují na sluneční teplo. Tyto speciality jsou vyrobeny ze sezamového semínka, aby reprezentovaly přicházející teplo a sluneční teplo. Přestože je v Indii horka příliš, lidé na příchod tohoto období čekají a velmi srdečně ho oslavují. V tuto dobu se nabízejí k jídlu sezamová semínka a cukr. Teď musíte mluvit sladce „gudd gudd bola“ znamená, že musíte mluvit sladce. Mluvit sladce je velmi důležité. Někteří lidé se domnívají, že je moderní mluvit hrubě nebo že je velice inteligentní křičet na lidi, ale nikdo nemá rád tento typ osobnosti. Možná jste inteligentní, velmi bystří nebo chytří, možná, že se na vás lidé rádi dívají v televizi, ale ne jako na kamaráda nebo přítele. Mluvit velice sladkým způsobem je známkou dobrého vychování, dobré kultury a bohabojnosti. Ti, kteří se bojí Boha, nikdy nebudou mluvit k Read More …

Makar Sankranti púdža: Malá rada ohledně vnitřního růstu (nekontrolováno) Rahuri (India)

Makar Sankranti púdža: Malá rada ohledně vnitřního růstu,14/01/1986, (Nekontrolováno), Bombej, Indie Dnes je pro mě smutný den, protože se spolu rozloučíme. Možná se s vámi nebudu moci setkat v Bombaji. Možná že po celý rok se to některým z vás nemusí podařit, a proto bych vám chtěla dát malou radu ohledně vnitřního růstu. Lidé věří, že nám Bůh pomáhá a že jsme v Jeho království. Ať se tedy děje cokoli, On se o nás stará. To je pravda. Ale protože jste nástrojem Boha, musíte se také starat sami o sebe. Za dnešní zpoždění bych se chtěla omluvit, ale zpoždění vzniklo proto, že z Puny měl přijet pan Kulkarni a podívat se, jak děláme tuto púdžu. Řekla jsem mu – teď jede, že jeho žena je negativní paní a že on nechápe svou vlastní důležitost, řekla bych. Jako lídr musíte chápat svou důležitost. A další člověk, který přišel, se zeptal: „Proč nejedete se mnou?“ Řekl: „Musím jet se svou ženou.“ A tak došlo k tomuto zpoždění, protože tady není. Řekl, že přijde na púdžu, takže hlavní bylo především přijít sem včas, aniž by ho stahovala nějaká negativní síla. Takže jsme dospěli k závěru, že je důležité, abychom především věděli, že bychom se v každém případě měli snažit o to, aby na nás neútočily žádné negativní síly, aby nás neovlivňovaly nebo se k nám nepřipoutávaly. Může to být vaše manželka, může to být váš manžel, může to být váš syn, může to být vaše dcera, může to být kdokoliv. Prostřednictvím vibrací musíte Read More …

Šrí Mahálakšmí púdža: Hlavní pozornost je upřena na vzestup (nekontrolováno) Sangli (India)

Šrí Mahálakšmí púdža: Hlavní pozornost je upřena na vzestup, 06/01/1986, (nekontrolováno), Sangli, India Doufám, že se vám všem pobyt v Ganapatipule líbil. Problém spočíval v tom, že jsme nemohli zařídit, aby se vařilo poblíž vašeho ubytování, abyste nemuseli tolik chodit. Ale myslím, že ta procházka byla docela příjemná a určitě vám udělala dobře. Je to dobré na průjem a další problémy, které míváte. Vlastně, to místo jsem viděla, ale neviděla jsem všechny ubytovny a ubytovací prostory. Ale pro vaši informaci, teď někdo mi daroval celý jeden akr půdy, úplně zdarma. Je to u moře, na druhé straně, je to tam nádherné. Všichni byste mu za to měli napsat děkovný dopis. Takže jsem si jistá, že příští rok můžeme zorganizovat něco mnohem lepšího, mnohem více v kolektivním duchu. Příští tour Tour povede, jak víte, přes Punu, Rahuri, Akluj. Tato místa jsou pro nás o něco víc důležitá, protože Rahuri je místo, kde vládli mí předci, Je to velice mocné místo, protože to byli velcí Devi bhaktas (oddaní Bohyni). Také všichni Nathové (mistři), jako Mačindranath, Gorakhnath, všechny tyto velké, vyspělé duše, jimž se říká avadutové, kteří byli inkarnacemi velkých Prapůvodních Mistrů, působili v této oblasti. Na začátku to byli oni, kteří mluvili o Kundalini otevřeně. Pak Puna, jak víte, říká se jí Punjapattanam, je to velice svaté místo, od nepaměti. Pak pojedete do místa, které se nazývá Nira, což je řeka, která nese mé jméno, a tato řeka má kolem sebe hodně půdy, kterou jsme zakoupili. Tam budeme dělat zemědělské práce. Pak Read More …

Šrí Maháganéša púdža (nekontrolováno) Ganapatipule (India)

Šrí Maháganéša púdža, 01/01/1986 Ganapatipule, Dadar, Indie Dnes jsme se zde všichni shromáždili, abychom vyjádřili svoji úctu Šrí Ganéšovi. Ganapatipule má speciální význam, protože On je Maháganéša. Ganéša v Múládháře se stává Maháganéšou ve Virátě, což je mozek. To znamená, že je to sídlo Šrí Ganéši. To znamená, že Šrí Ganéša z tohoto sídla ovládá princip nevinnosti. Jak velmi dobře víte, je umístěno vzadu v oblasti očního thalamu, ve zrakovém centru, jak to nazývají, a je dárcem nevinnosti očím. Když se inkarnoval jako Kristus, což je zde vpředu v Ádžně, řekl velice jasně, že: “Nebudete mít chtivé oči.” Je to velice subtilní výrok, ve kterém lidé nerozumí tomu, co znamená slovo “chtivé”. “Chtivý” znamená “nečistý” – obecně řečeno. “Nebudete mít” žádnou nečistotu v očích. Je to velice obtížné. Místo aby řekl, abyste získali realizaci a vyčistili si zadní Ádžňu, řekl to ve velmi zkrácené formě: “Nebudete mít chtivé oči.” A lidé si mysleli, že je to bezvýchodná situace. Protože Mu nebylo umožněno, aby žil dlouho, ve skutečnosti byl Jeho veřejný život omezen jen na tři a půl roku. Takže cokoliv řekl, mělo velmi velký význam, že vaše oči by neměly být chtivé. Když je v nich nevinnost, tak v nich není žádná chtivost, to znamená žádná nečistota. Například, něco našima očima uvidíme a chceme to vlastnit. Začneme přemýšlet. Myšlenky začnou jako řetěz, jedna za druhou. A pak se dostaneme do sítě hrozných myšlenek, pak se staneme otroky těchto myšlenek. Aniž bychom si to uvědomili, jsou naše oči nasměrovány na věci, Read More …

Déví púdža v Brahmapuri (nekontrolováno) Brahmapuri (India)

Déví púdža v Brahmapuri, 27/12/1985, Brahmapuri, Indie Zeptej se jí. Natalie, pojď sem. Pomoz Danje. Jsi už v pořádku, Raji? Dej každému kumkum. Vezmi jen to, to tu může zůstat. Ať všechny ženy mají kumkum. Včera se jeden chlapec postavil a ptal se Mě: „Jestliže jsme takovou jóga bhúmi, takovou posvátnou zemí, jak to, že všechny vědecké objevy jsou učiněny na Západě?“ „Dobrá otázka,“ řekla jsem. Je to vědění stromu, jak jsem vám řekla. Je to vědění stromu. A čeho nyní dosáhli, je jeho vrchol a nyní chtějí poznat vědomosti kořenů. Proto jsou teď zde. Abychom získali vědění o kořenech, musíme mít k nim především pokoru. Zatím jsme ještě toto vědění nepoznali, nikdy jsme nevěděli, co je v Božím království. Jak řekl Krišna, ten strom roste směrem dolů a jeho kořeny jsou v mozku. Je to vzestup směrem ke kořenům, je to tedy odlišné. Kundaliní musí stoupat vzhůru, aby se dostala ke kořenům. A aby mohla proniknout do kořenů, musíme mít toto poznání. Musíte znát všechny věci, jako třeba nošení bindí, o kterém jsem mluvila včera. To je také, díky Bohu, navzdory všem změnám, napsáno v Bibli, že vás poznají podle značky, kterou ponesete. Podívejme se, kolik z vás má odvahu, dokonce i v Indii, nosit tuto značku. To je jeden z důvodů, proč tak rychle chytáte. Především oči nejsou klidné. Nejste zvyklí mít klidné oči jako mají klidné oči Indové. Od dětství je učí: „Kde máš pozornost?“ Neustále se jich ptají: „Kde máš pozornost?“ (Vzadu stojí nějací západní jogíni) Read More …

Déví púdža: Čistota uvnitř Nashik (India)

Déví púdža: Čistota uvnitř, 17/12/1985 Násik, Indie Toto místo, Násik, má zvláštní význam, protože před dávnými časy, asi před osmi tisíci lety, když Šrí Ráma odešel do vyhnanství, přišel do Maháráštry, prošel mnohá místa a usadil se zde, v Násiku, se svou manželkou. A zde se jedna žena, která vlastně byla sestrou Rávany a jmenovala se Šurpanaka, pokusila Šrí Rámu svést. Tohle chování, tedy svádění mužů, svádění žen, je skutečně démonické. A proto se takovým tvorům říká rákšasové. Protože lidé, kteří jsou démoničtí, mají agresivní povahu, jsou plni ega, chtějí mít nad každým navrch, dělá jim velmi dobře, když je uspokojeno jejich ego. Proto se v této zemi všem takovým lidem říkalo rákšasové. Podle mínění ostatních se nechovali jako normální lidé. Takoví rákšasové žili více v severní části, v té nejsevernější části Indie. Spadají do několika kategorií. Ti, kteří běhají za ženami, mají své jméno a ženám, které se snaží dominovat, se říká zase jinak. Když se muži snaží chovat jako ženy, používá se pro ně zase jiný výraz. Ale nikdy se jim neříkalo lidské bytosti. Říkalo se jim rákšasové nebo vetalasové a dalšími jmény. V současné době je však takový zmatek, že nevíte, jak koho nazvat. Lidé v tehdejší době však byli rozumní, vyzrálí lidé, kteří s věkem dozrávali. Musíte si všimnout, že na ulicích Maháráštry… Zrovna když jsem přijížděla vlakem, viděla jsem, že žádní muži, nikdo z nich, se nezajímal o ženy, žádné ženy se nezajímaly o muže, někteří muži se nevinně vedli okolo ramen, chci říci, že Read More …

Makar Sankranti púdža: Buďme mírumilovnými lidmi (nekontrolováno) Suryavanshi Hall, Mumbai (India)

Makar Sankranti púdža: Buďme mírumilovnými lidmi, 14/01/1985,(Nekontrolováno), Bombaj, Indie Dnes zde slavíme speciální den zvaný Makar Sankrant. Pro informaci zahraničních sahadžajogínů vám vysvětlím, co to znamená. Šrí Mátadží vysvětluje, že bude mluvit nejprve anglicky a pak maráthi. Znamená to den, dnes je den, kdy Slunce přechází z obratníku Kozoroha do obratníku Raka. Je to pro nás velmi významný den, protože teď v létě máme úrodu a těšíme se na déšť a na spoustu věcí, které se dějí v každé zemi. Slunce u nás v letním období dopadá pod pravým úhlem, a tak ho vítáme. Jíme něco – co už jste určitě jedli – čemu říkáme til (sezam) a jaggery (cukr). Je to proto, abychom připravili své tělo a svou mysl a poskytli jim dostatek sil k přijetí slunce. Protože pokud žijete v chladném ročním období, pak se celé vaše tělo, mysl stává letargickou a vy také někdy velmi zlenivíte ve smyslu, že den je tak krátký, že nemůžete dosáhnout mnoha výsledků. Takže tělo se stává chladným, jak tomu říkáme. Užíváme takové věci, které nám dodávají teplo, aby bylo tělo připraveno přijmout sluneční teplo – na uvítanou. Aby překonali únavu způsobenou chladným počasím a také aby posílili tělesnou sílu naladěním se na slunce, přistupují lidé ke všem těmto způsobům uvítání, kdy vám dávají něco, co v těle vytváří teplo. Ale má to ještě jeden velmi jemný symbol, který shledávám v tom, že když vám je dávají, říkají – „teď si vezměte til a gul a říkejte věci, které jsou sladké“. Protože Read More …

Šrí Sarasvatí púdža: Základem veškeré tvořivosti je láska (nekontrolováno) Dhule (India)

Šrí Sarasvatí púdža: Základem veškeré tvořivosti je láska, 14/01/1983, (nekontrolováno), Dhulio, Indie Všemožné tvůrčí činnosti jsou konány s láskou. Vidíte, jakou ke mně cítí Raulbáí lásku. A také jste zde získali novou představu o tvorbě nádherných věcí. A jak vaše láska poroste, bude se vyvíjet i vaše tvořivost. Tedy základem veškeré tvořivosti Sarasvatí je láska. Když není láska, není tvořivost. Je to dokonce i v hlubším smyslu, lidé, kteří tvořili ve vědě, tak to dělali z lásky k masám, ne pro sebe. Nikdo nedělal nic pro sebe. Když udělají něco pro sebe, musí se to stát všeobecně používaným, jinak to nemá žádný smysl. Dokonce, i když řeknete – atomová bomba a všechny ty věci, vytvořené vědou – jsou také velkou ochranou. Kdyby je nebyli vytvořili, lidé by nemohli odvrátit svou mysl od války. Nyní nemůže nikdo pomyslet na velkou válku. Ovšemže mají studené války, ale to také postupně ustane, až toho budou mít dost. Tak veškerá činnost na pravé straně, od Sarasvatí, musí v podstatě vyústit v lásku. Začíná láskou a v lásku vyústí. Cokoli nevyústí v lásku, svine se a skončí. Prostě to zmizí. Tak můžete vidět, že i hmota, která není využita pro lásku, prostě skončí. Základem musí být láska. Jinak každá taková věc, kterou stvoříme, která je ´hranatá´, která se nehodí sdělovacím prostředkům, která neoslovuje davy – samozřejmě potřebuje čas. Viděli jste, že to potřebuje čas, ale jakmile to neosloví davy, má to vždy sklon ´vypařit se´. Tuto lásku, o které hovoříme, tuto velkou lásku Boha, o Read More …

Šrí Mahákálí púdža: Niterné přání, havan (nekontrolováno) Lonavala (India)

Šrí Mahákálí púdža: Niterné přání, havan, 19/12/1982, (nekontrolováno), Lonawala, Indie Vítám vás všechny, sahadžajogíny, v této skvělé zemi jógy. Dnes bychom měli v sobě upevnit přání, že jsme hledači a musíme dosáhnout svého úplného růstu a zralosti. Dnešní púdža je pro celý vesmír. Celý vesmír by měl být vaším přáním osvícen. To přání by mělo být tak intenzivní, aby vydávalo čisté vibrace Mahákálí šakti, což je čistá touha po dosažení Ducha. To je skutečné přání. Všechna ostatní přání jsou přelud. Jste lidé vyvolení Bohem. Nejprve vyjádříte svoje přání a poté ho dosáhnete. Intenzivní touhou po čistotě musíte očistit celý svět. Nejen hledající, ale i ti, kteří jimi nejsou. Musíte vytvořit kolem tohoto vesmíru auru touhy po dosažení toho nejvyššího, Ducha. Bez přání by tento vesmír nebyl vytvořen. Tato Boží touha je tou, která je Duchem svatým, je všepronikající silou, je to Kundaliní ve vás. Kundaliní má jen jediné přání, být Duchem, a pokud si přejete cokoliv jiného, Kundaliní nevzestoupí. Pouze tehdy, když ví, že toto přání chce někdo splnit, někdo, kdo je tváří v tvář hledajícímu, pouze tehdy se probudí. Pokud nemáte přání, nikdo vás nemůže přinutit. Sahadžajogíni by nikdy neměli vnucovat toto přání ostatním lidem. První utrpení, kterému čelíte, jakmile dosáhnete své realizace, je, že začnete myslet na svou rodinu. Začnete si myslet: „Moje matka to nemá, můj otec to nemá, moje žena to nemá, moje děti to nemají.“ Musíte vědět, že tyto vztahy jsou světské, v sanskrtu ‚aloukik‘. Tedy nejsou ‚aloukik‘ (Božské), nejdou nad rámec světských vztahů. Jedná Read More …