Déví púdža: Dokončete svou seberealizaci (nekontrolováno) Aurangabad (India)

Déví púdža: Dokončete svou seberealizaci,19/12/1987, (nekontrolováno), Aurangabad, Indie Omlouvám se, byla jsem s nějakými lidmi od novin, s novináři, a ti přišli velmi pozdě. Ať už je to, jak chce, připadali mi velmi rozumní a chápaví. Všichni jsme teď přijeli do Aurangábádu a zdá se, že toto místo je plné vibrací. Možná zde vládl Šalivahana, ale také se na této straně Maháráštry narodilo mnoho světců, kteří udržovali dharmu. Vždy hovořili o seberealizaci. Dharma vám dává rovnováhu. Dává vám ukotvení ve správném chování, správném porozumění, správném životě, ale nedává vám završení vaší cesty. Nedává vám uspokojení z dosažení cíle. A vaše osobnost je stále neúplná. Je tedy třeba získat zkušenost Ducha. Když jsem s nimi dnes hovořila, řekla jsem jim, že ti, kdo nemají zkušenost Ducha, jsou nejen neúplní, ale jsou to také limitovaní lidé. Takže cokoliv vidí, cokoliv vědí nebo cokoliv kritizují, je limitované, omezené. Stejně jako v angličtině říkáme, že máme „nenávidět hřích, a ne hříšníka“. Stejně jako mnozí lidé, kteří najdou něco špatného na křesťanství, začnou obviňovat Krista. Především Kristus křesťanství nevytvořil. On křesťanství nevytvořil. Nestvořil křesťany. Takže mezi nimi není žádný vztah. Jak víte, nedávno se našly knihy, které napsal Tomáš, Kristův učedník, který šel do Indie a na své cestě se dostal do Egypta a tam napsal tato pojednání a nechal je uložit do velké hliněné nádoby, nebo to snad byla kovová věc, a ta byla objevena před 42 lety. Lidi, které považuje za autorizované křesťany, nazývá gnostiky. „Gn“ v sanskrtu znamená „vědět“. „Gn“ znamená „vědět“. Read More …

Navarátri púdža: Nevinnost a panenství (nekontrolováno) Temple of All Faiths, Hampstead (Anglie)

Navarátri púdža: Nevinnost a panenství, 17/10/1982, (Nekontrolováno), Hampstead, Anglie Je skvělé, že dnes v Anglii oslavujeme uctění Panny. Jak víte, podle Sahadža jógy je Anglie srdcem, kde sídlí Duch Šivy. A to, že by Panna měla být respektována, velebena a uctívána v Anglii, je, myslím, pro všechny sahadžajogíny velkou ctí. Nyní je třeba se zamyslet, proč se přikládá Panně takový význam. Proč je Panna v takové úctě. Jakou má Panna moc, že může porodit dítě takové velikosti, jakou měl Kristus, že může ze svého těla stvořit Šrí Ganéšu, že může chránit nevinnou, dynamickou sílu svých dětí, které jsou bez ega, které nepoznaly, co je ego. Tato velká moc a síla sídlí v osobě, která má spoustu ‚guru punyas‘ [ctností gurua], která v předchozích životech vykonala spoustu dobrých věcí, která vždy chápala, že panenství je síla vyšší než jakákoli jiná síla, a s veškerým svým úsilím a péčí panenství a čistotu ochránila. Jak víte, v našem těle je umístěna jako Kundaliní, což znamená, že (Kundaliní) je Panna. Je nedotčená, touha stát se Duchem je bez jakékoli poskvrny ‚nirmal‘. Nemá žádnou vadu, její čekání je čisté. Neexistuje jiná touha než být sjednocena s Božským. Všechny ostatní touhy skončily. Je to pro mě velmi obtížné téma, mluvit o tom v západních zemích. Je to trapné. Nechci, aby si kdokoli z vás, ať už muži nebo ženy, vypěstoval v mysli pocit viny. Protože to je jedna z největších vad, jak víte, a v pozdější fázi tento pocit viny působí opačným směrem. Nijak vám nepomůže. Read More …

Veřejný program: Vánoce a jejich vztah k Pánu Ježíši (nekontrolováno) Caxton Hall, Londýn (Anglie)

Veřejný program: Vánoce a jejich vztah k Pánu Ježíši, 10/12/1979, (nekontrolováno), Londýn, Anglie Tento den je pro nás, abychom si pamatovali, že se Kristus narodil na tuto Zem. Jako lidská bytost přišel na tuto Zem a úkolem, který před ním ležel, bylo osvítit lidské vědomí smyslem pro porozumění. Můžeme říci, že to bylo změnit lidské vědomí tak, aby si uvědomili, že nejsou tímto tělem, ale že jsou Duchem. Poselstvím Krista je Jeho vzkříšení. Tedy, že jste Duchem, a ne svým tělem. A On svým vzkříšením ukázal, jak se pozvednout do sféry Ducha – čímž On byl: Pranavou, Brahmou, Mahávišnuem – jak jsem vám již řekla o Jeho narození. Když přišel na tuto Zemi jako lidská bytost, chtěl ukázat další věc, že Duch nemá nic co do činění s penězi, nemá co dělat s mocí. Je všemocný, všepronikající, ale On se narodil ve chlévě, ne v paláci nebo jako král, narodil se velmi obyčejnému člověku, tesaři. Protože když jste král, jak říkáme v hindi – „bedšah“, pak nic není výš než vy, že? Jednoduše to znamená, že nic není větší než vy, ani vás nic nemůže ozdobit, protože ať jste cokoliv, jste nejvýš. Všechny takzvané světské věci jsou jako suchá tráva, „trinavat“. Uložili Ho tedy do sena. Mnozí jsou z toho nešťastní, je jim líto, že Kristus – Ten, který nás přišel zachránit, měl takové podmínky. Proč mu Bůh neposkytl něco lepšího? Ale takovým lidem je jedno, jestli ležíte v chlévě na seně nebo v paláci. Všechno je to stejné, protože se jich to nedotýká, jsou odpoutaní Read More …