Vánoční púdža (nekontrolováno) Ganapatipule (India)

Vánoční púdža 25/12/2002, (nekontrolováno) Ganapatipule, Indie Veselé Vánoce vám všem! Podle Sahadža jógy je Kristus usazen ve vaší Ádžňa čakře. Celý jeho život popisuje kvality člověka, který je realizovanou duší a On již za svého života doporučoval, že byste neměli mít žádnou chamtivost ani chtíč. To, jak jsou lidé v dnešní době chamtiví po celém světě, je velmi šokující. Již od dětství se naše děti učí říkat si o všechno možné. Ale jen celková spokojenost v životě vám může dát vyrovnanost, rovnováhu, v níž nebudete dychtit po věcech. V této době se dokonce i Indie stala velmi „západní“ v tom smyslu, že Indové také chtějí mít kdeco. Vlastně dnes se v USA stává, že se lidé obrací ke spiritualitě. Přicházejí ke spiritualitě, protože si myslí, že zatím nikde nenašli spokojenost. Ale musíme se podívat na Jeho život, skvělý Kristův život. Narodil se v malé chýši, (mnoho takových jste viděli, když jste přijeli sem) velmi spokojený a byl položený do kolébky, která byla celá vystlána suchým senem. Dokážete si to představit? A nakonec obětovat svůj život na kříži. Celý příběh je příběhem obětování, protože měl moc, moc ducha, že byl schopen obětovat cokoliv. Dokonce obětoval svůj vlastní život. Takže můžete rozumět, že velikost Krista pocházela z Jeho velké osobnosti a spirituality. Ale ten samý Kristus je uctíván na celém světě, zejména v západních zemích a budete ohromeni, když zjistíte, jak zdejší lidé jdou po věcech. Veškeré jejich průmyslová odvětví běží s velkými příběhy o tom, co dělají a jak se lidé Read More …

Vánoční púdža Ganapatipule (India)

Vánoční púdža, 25/12/1990, Ganapatipule, Indie Dnes máme významnou příležitost oslavit narození Krista. Narodil se ve žlabu. Všechny tyto věci byly předem naplánované, i to, že se má narodit ve žlabu za těžkých podmínek, aby se ukázalo, že ať už se narodíte do chudoby, nebo bohatství, ať už se narodíte do nesnází nebo problémů, pokud v sobě máte Božskost, ona září sama o sobě. Jelikož křesťanství nabralo velmi špatný, vychýlený kurz, nikdy nebyli schopni pochopit Kristův význam. Pro ně je neposkvrněné početí něco zcela nemožného. Většina lidí si myslí, že je to mytický příběh. Ale v Indii věříme, že Gaurí stvořila Šrí Ganéšu ze svých vlastních vibrací a že se stal Božstvem Múládháry. Tak to přijímáme. Ne však na Západě. Oni takovou věc nikdy nepřijmou, protože jejich mentálno je přespříliš vyvinuté a ovládá je. Jejich historie možná není tak prastará jako Indů, aby chápali, že Bůh je nade vším. I jejich pojetí Boha je dosti mentální. Navíc to, jak se křesťanství projevovalo, jim neposkytlo žádné řádné vedení. Naopak, o tom co nedokázali vysvětlit, řekli: „Je to záhada.“ Pro Indy je ale zcela prosté přijmout, že Bůh může cokoli. Koneckonců je to Bůh! On je Bůh všemohoucí. A kvůli tomuto mentálnímu přístupu, který je o mnoho nižší než vědění vašeho Ducha, toto obyčejné, běžné, všední, povrchní smýšlení nikdy člověku nedovolí připustit velikost Boha. Měla jsem babičku, byla to teta mého otce. Kdysi nám vyprávěla příběh o člověku, který se měl setkat s Bohem. Samozřejmě, v Indii to všichni chápali. Neptali by se: Read More …