Narozeninová púdža, 21/03/1990 (nekontrolováno) Austrálie (Australia)

Narozeninová  púdža 21/03/1990 Sydney, Austrálie
Tolik nadšení po celém světě!
Myslím, že celá Sydney musela přijít o všechny své květiny. Tak milá slova, pohlednice, dopisy a krásné básně a jak krásně děti zpívaly. Slova nemohou dostatečně vyjádřit ten pocit radosti a ten opravdový pocit štěstí. Potřebovali jste Matku, aby se o vás starala, aby o vás pečovala a aby vás byla schopna proměnit velkou moudrostí. Každé narozeniny shledávám, že sahadža jogíni mají čím dál větší srdce a uvědomují si, […]

Šrí Déví púdža, 17/03/1985, Austrálie (nekontrolováno) (Australia)

Šrí Déví púdža, 17/03/1985, Melbourne, Austrálie
Jsem dnes velmi šťastná, že vás tu všechny v den oslavy Mých narozenin mohu vidět, a rovněž, že zároveň máme i národní program. Je to v měsíci březnu dobrá kombinace. V Indii je to čas jara – Mahdumas, zpíváme Madhumas. Jak víte, 21. března je rovnodennost, tedy svého druhu rovnováha a také centrum všech znamení v horoskopu. Tolika center jsem musela dosáhnout, také jsem se narodila na Obratníku Raka a vy jste na Obratníku Kozoroha, […]