Oslavy narozenin (nekontrolováno) New Delhi (India)

Oslavy narozenin, 23/03/2002, (nekontrolováno), Nové Dillí, Indie Tato oslava u příležitosti mých narozenin mne trochu přivádí do rozpaků, jelikož jsem se narodila jako úplně obyčejný člověk a neobyčejně prostý člověk také jsem. Nerozumím penězům, nenávisti ani chamtivosti. V tom jsem velmi prostá. A přesto, vy lidé, přicházíte a získáváte svou realizaci. Je to váš vlastní úspěch. Jsou to vaše vlastní přání, kterých jste dosáhli. Zjišťuji, že v dnešní době se rodí již mnoho dětí jako realizované duše. A tak si myslím, že přišla ta doba, kdy se to mělo za mého života stát. Každý má svůj čas. Myslím tím jako Šrí Ráma, po něm přišel Šrí Krišna, potom Ježíš a pak ostatní. Byl Jejich čas. A teď přišel můj čas, abych vám všem dala realizaci. Musím však říct, že jste to všichni přijali velice srdečně, sladce a užíváte svých sil k dávání lásky ostatním a k jejich přeměně. Nedávno jsem mluvila o lásce. Nuže láska, jak je chápána, je ve vašem srdci, ale víte, že oceánem lásky je vaše Sahasrára? Když se vaše Sahasrára naplní láskou, potom se život změní. Nestanete se velice inteligentním člověkem, velmi dynamickou osobou, ale nejste ničím jiným než láskou, a tato láska je velice sebenaplňující. Netrápíte se tím, zda vás ostatní mají, či nemají rádi. Nevidíte to. Co vidíte, je radost z této lásky. Je to obrovský oceán lásky. Vy všichni ho máte. A jakmile jste jednou vstoupili do Sahadža jógy, víte, že jste vstoupili do Sahasráry, a řeknu vám, Sahasrára je zdrojem veškeré pravdy. Read More …

Narozeninová púdža: Pokud opravdu milujete svou zemi, nikdy nemůžete být nepoctiví (nekontrolováno) New Delhi (India)

Narozeninová púdža: Pokud opravdu milujete svou zemi, nikdy nemůžete být nepoctiví, 21/03/2001, (nekontrolováno), Nové Dillí, Indie Dnes jste se všichni rozhodli, že oslavíte mé 78. narozeniny. Dali jsme sem krásné balónky, jaké se dávají dítěti k jeho narozeninám tak milujícím způsobem. Včera jsem vám řekla, že musíte poznat sami sebe. Zkuste také zjistit, když milujete mě, jak moc dokážete milovat ostatní. Bude mnohem jednodušší zjistit to pomocí introspekce, nakolik milujete ostatní a jak se o ně staráte. Když se to stane, okamžitě se vyřeší mnoho problémů v Sahadža józe. Dokonce i v Sahadža józe, musím říct, lidé stále baží po penězích. Myslí si, že je to místo, kde mohou vydělat nějaké peníze. Jsem překvapena. Toto není oblast, kde to opravdu můžete dělat. Budete okamžitě odhaleni. Naopak, jestliže se staráte o svou moc v Sahadža józe jako lídři a zástupci lídra a nevím, co všechno, pak se také hluboce mýlíte. Toto není místo pro něco takového. Pro to se můžete dát na politiku, nebo vydělávat peníze na dostizích nebo něčím takovým. Když přicházíte do Sahadža jógy, pak to, co musíte získat, je oceán lásky ve svém srdci a také ho hledat v druhých. Je to láska, která vám pomáhá dělat všechno tak jemně, tak krásně. Jak jsem vždy říkala, pokud opravdu milujete svoji zemi, nikdy nemůžete být nečestní (nepoctiví). Nebudete mít žádný jiný zájem, než získat svoji svobodu nebo cokoliv chcete pro svou zemi udělat. V této zemi jsme měli velké mučedníky, možná je někteří z vás neznají. A to, jak Read More …

Narozeninová púdža: Buďte sebevědomí, neztrácejte sebedůvěru (nekontrolováno) New Delhi (India)

Narozeninová púdža: Buďte sebevědomí, neztrácejte sebedůvěru, 21/03/1998, (nekontrolováno), Dillí, Indie Měla jsem velkou radost, když jsem viděla, jak jste zorganizovali toto krásné přivítání. Musím říct, že je to vaše láska, která nachází všechny druhy vyjádření radosti ze Sahadža jógy. Opravdu nedokážu pochopit, jak se ve vašich hlavách rodí tyto jedinečné nápady, kterými reprezentujete různé země, odkud pocházíte. Přála bych si, abyste tyto vlajky odnesli zpět do svých zemí a sdělili jim poselství, že nastal čas našeho vzkříšení, že se musíme povznést. Musíme se povznést nad tuto lidskou úroveň na vyšší úroveň existence. A pokud se to stane, jak to změní váš život, jak vás to učiní šťastnými, jak ztratíte všechny své absurdní myšlenky nenávisti a ubližování druhým, zraňování druhých – všechny tyto myšlenky které se mnohým lidem osvědčily, aby jim poskytly jakési sadistické potěšení, a oni se těšili z toho, jak chtějí ničit radost druhých, štěstí druhých. Vím, že abyste si udrželi štěstí, vy, sahadžajogíni, musíte hodně snášet, tolerovat spoustu nesmyslů. Už jste to dokázali a postupně, jakmile se Sahadža jóga ve vašich zemích ustanoví jako něco tak krásného, tak velmi čistého, tak velmi důležitého, že se všichni ostatní ve vašich zemích budou také snažit následovat tuto cestu, kterou jste prošli. Pouze vaše životy budou odrážet krásu vašeho nitra a Sahadža jógy. Včera jsem vám řekla, co chybí v lidském vědomí a že pozornost není zaměřena na Ducha. Ale když je na Duchu, co se s vámi stane? Za prvé se stanete podle sanskrtských slov gunatít – překročíte všechny tři Read More …

Narozeninová púdža: Upřímnost (nekontrolováno) Curzon Hall, Sydney (Australia)

Narozeninová púdža: Upřímnost, 21/03/1990, Sydney (Australia) Tolik nadšení po celém světě! Myslím, že celá Sydney musela přijít o všechny své květiny. Tak milá slova, pohlednice, dopisy a krásné básně a jak krásně děti zpívaly. Slova nemohou dostatečně vyjádřit ten pocit radosti a ten opravdový pocit štěstí. Potřebovali jste Matku, aby se o vás starala, aby o vás pečovala a aby vás byla schopna proměnit velkou moudrostí. Každé narozeniny shledávám, že sahadža jogíni mají čím dál větší srdce a uvědomují si, že nejsou ničím jiným než kapkami v oceánu a že jsou tohoto oceánu nedílnou součástí. A že ten oceán je sám o sobě posiluje a pečuje o ně. Je to oceán, který je bude vyživovat. Je to ten samý oceán, který je bude vést. Takže spojení mezi kapkou a oceánem musí být plně stanoveno. Omezení jednotlivé kapky se musí úplně rozpustit ve velikosti oceánu. S péčí a milými slovy můžeme prohlubovat naši kolektivitu, s upřímným přáním, aby se kolektivita prohlubovala. To přání musí být úplně upřímné. Pak se vaše bytost začne rozpínat. Nejdříve je zapotřebí být k sobě upřímný. Samozřejmě, naše prvotní stadium je kapka. A z malé kapky, z malinké omezené kapky, z tohoto stádia jsme pohlcováni znova a znova v našich omezeních. Musíme si udržet naši vlastní vizi: čím se v budoucnosti stanete, čím v budoucnosti chcete být. Pak se to upřímné přání stát se kolektivem, stane ničitelem všech překážek. Jestliže jste upřímní ve sledování jakéhokoliv cíle, zapomenete na čas. Budete zapomínat na práci, na všechno. Chcete toho Read More …

Narozeninová púdža: Maryády (nekontrolováno) Kew Ashram, Melbourne (Australia)

Narozeninová púdža: Maryády, 17/03/1985, Melbourne, Austrálie Jsem dnes velmi šťastná, že vás tu všechny v den oslavy Mých narozenin mohu vidět, a rovněž, že zároveň máme i národní program. Je to v měsíci březnu dobrá kombinace. V Indii je to čas jara – Mahdumas, zpíváme Madhumas. Jak víte, 21. března je rovnodennost, tedy svého druhu rovnováha a také centrum všech znamení v horoskopu. Tolika center jsem musela dosáhnout, také jsem se narodila na Obratníku Raka a vy jste na Obratníku Kozoroha, a Ayers Rock je také na Obratníku Kozoroha, přesně uprostřed. Tolik kombinací muselo být vypracováno. Takže princip vzestupu je to o tom, že jsme ve středu. V rovnováze. Je to o tom dodržovat maryády center. Být v mezích centra je zásadní. Co se tedy stane, když nedodržujeme tyto hranice? Tyto maryády? V takovém případě jsme napadáni. Jestliže dodržujeme maryády, nemůžeme být nikdy napadeni. Hodně lidí říká: „Proč máme maryády?“ Řekněme, že máme maryády hranice tohoto krásného ášramu, a jestliže na vás někdo zaútočí ze všech stran, na všech stranách Voidu, a pokud vy vyjdete z Voidu, budete napadeni. Proto musíte dodržovat hranice. Je obtížné respektovat hranice, máte-li dva problémy – jeden je ego a druhý je superego. Zatím co na Západě superego není takový problém, ego problémem je, což má v dnešní době velmi subtilní rozsah a dopad. Mohu rozlišit několik komplikovaných typů ega, které se zde vyskytují. Jeden typ je hrubý, člověk jako Chomejní, který je suchý, evidentní, zřejmý a každý jej může odsoudit. Tento typ se buď Read More …

Narozeninová púdža: Překonání šesti nepřátel Sydney (Australia)

Narozeninová púdža: Překonání šesti nepřátel, 21/03/1983, Sydney, Austrálie Je opravdu báječné být tu dnes s vámi, v tento příznivý den, s Australany, kteří prokázali, že jsou velmi dobrými sahadžajogíny, kteří dokázali udělat tak rychlé pokroky ve svém duchovním vývoji. Dělá Mi obrovskou radost být dnes tady se svými dětmi. Jak víte, mám po celém světě tolik dětí, kromě těch, které jsem skutečně porodila. Dnes musíme myslet na všechny, kteří jsou od nás tisíce mil daleko a modlí se k Bohu všemohoucímu za svůj duchovní růst. Člověk by se měl modlit pouze za duchovní růst. Jakmile totiž vyrostete, všeho ostatního se vám dostane. Ale protože nestoupáte, nedostává se vám toho, co byste potřebovali. A proto jsou pak problémy. Dokonce i dnes jsem musela řešit nějaké problémy, než jsem se mohla vydat na púdžu. Ale rozhodnete-li se, že musíte duchovně růst ve svém nitru, pak získáte cokoli, co je třeba, všechna požehnání, která si vám Bůh přeje seslat, abyste se stali obyvateli, tohoto velkolepého království, kde už nejste souzeni, trestáni, ani už nejste nijak zkoušeni, kde přebýváte ve věčné Boží lásce a v Jeho nádheře. Asi před deseti lety bych nevěřila tomu, že během deseti let budu schopna dosáhnout těchto výsledků. Neměli byste posuzovat vývoj Sahadža jógy podle srovnávání s jinými nepravými guruy. Vytvořit i jen jediného světce vyžaduje, aby prošel tisíci životy. A z tolika se už stali proroci, je to pro vás nesmírná událost. Pojďme zapomenout, jaké si v sobě neseme otřesy. Musíme vědět, že jsme proroci. Toto přijetí je Read More …