Navarátri púdža: Nevinnost a panenství (nekontrolováno) Temple of All Faiths, Hampstead (Anglie)

Navarátri púdža: Nevinnost a panenství, 17/10/1982, (Nekontrolováno), Hampstead, Anglie Je skvělé, že dnes v Anglii oslavujeme uctění Panny. Jak víte, podle Sahadža jógy je Anglie srdcem, kde sídlí Duch Šivy. A to, že by Panna měla být respektována, velebena a uctívána v Anglii, je, myslím, pro všechny sahadžajogíny velkou ctí. Nyní je třeba se zamyslet, proč se přikládá Panně takový význam. Proč je Panna v takové úctě. Jakou má Panna moc, že může porodit dítě takové velikosti, jakou měl Kristus, že může ze svého těla stvořit Šrí Ganéšu, že může chránit nevinnou, dynamickou sílu svých dětí, které jsou bez ega, které nepoznaly, co je ego. Tato velká moc a síla sídlí v osobě, která má spoustu ‚guru punyas‘ [ctností gurua], která v předchozích životech vykonala spoustu dobrých věcí, která vždy chápala, že panenství je síla vyšší než jakákoli jiná síla, a s veškerým svým úsilím a péčí panenství a čistotu ochránila. Jak víte, v našem těle je umístěna jako Kundaliní, což znamená, že (Kundaliní) je Panna. Je nedotčená, touha stát se Duchem je bez jakékoli poskvrny ‚nirmal‘. Nemá žádnou vadu, její čekání je čisté. Neexistuje jiná touha než být sjednocena s Božským. Všechny ostatní touhy skončily. Je to pro mě velmi obtížné téma, mluvit o tom v západních zemích. Je to trapné. Nechci, aby si kdokoli z vás, ať už muži nebo ženy, vypěstoval v mysli pocit viny. Protože to je jedna z největších vad, jak víte, a v pozdější fázi tento pocit viny působí opačným směrem. Nijak vám nepomůže. Read More …