Šrí Rádža Radžešvarí púdža: Královna všech královen (nekontrolováno) Madras (India)

Šrí Rádža Radžešvarí púdža: Královna všech královen 06/12/1991, (nekontrolováno), Madras, Indie Budeme dnes mít Šrí Ganéša púdžu, a pak púdžu k Rádža Radžéšvarí. Bohyně byla popsána mnoha jmény, zejména Ádi Šankaračárja Ji nazýval Rádža Radžéšvarí, tedy Královnou všech královen. Na Západě tento titul také používali pro Matku Marii. Tyto myšlenky přišly z pohanského náboženství, jak jsem vám říkala dříve. Tyto popisy Matky Marie nepřišly z Bible. Ukazuje to, že v textu svaté Bible proběhlo hodně změn. Také proběhlo hodně změn v textu indických spisů, dokonce i v Gítě. Tak začalo v každém náboženství vykolejení. Intelektuálové toho využili a začali promítat své vlastní myšlenky, říkat a popisovat věci, které byly absolutně proti Božské síle. Vy jste všichni lidé, kteří mají na této Zemi veliké štěstí. Vy jste objevili realitu, vy všechny tyto věci vidíte – které mytologické věci jsou pravdivé, všechny ty intelektuální věci jsou nepravdivé, vše, co se používá za účelem rozdělení lidí jeden od druhého – to je také nepravdivé. Protože věříme ve všechna náboženství, je proto každá takzvaná náboženská osobnost proti nám, protože vy máte věřit jenom v jedno náboženství a proti všem ostatním máte bojovat. Když věříte ve všechna náboženství, to znamená, že nejste vůbec nábožní – to je takový koncept. To je šokovalo, že věříme ve všechna náboženství, respektujeme všechny inkarnace a věříme v propojenost všech těchto božstev. Co se týče Ganéši, musel to pro vás, lidi ze západních zemí, být velký objev. Dokonce i na severu není Ganéša tak uctíván jako na jihu, zejména v Read More …

Šrí Hanumana púdža: Elektromagnetická síla (nekontrolováno) Schwetzingen, Schwetzingen Palace (Germany)

Šrí Hanumana púdža: Elektromagnetická síla, 31/08/1990, Schwetzingen, Německo, Dnes jsme sem přišli, abychom udělali púdžu ke Šrí Hanumanovi. Šrí Hanuman je velká osobnost v naší bytosti. Probíhá od Svádhištány až do vašeho mozku. Dává všechnu nezbytnou pomoc při našem plánování do budoucnosti, nebo když se zabýváme rozumovou činností. Vede nás a chrání. Jak víte, Německo je zemí, kde jsou lidé velice aktivní, velmi pravostranní a příliš využívají svůj mozek a také jsou velmi zaměřeni na přístroje. Je velmi udivující, že božstvo, jakým je Šrí Hanuman, které je věčným dítětem – protože byl jako opice, měl hlavu opice, když už ne slona – takže byl věčným dítětem a byl používán k tomu, aby řídil pravou stranu lidských bytostí. Bylo Mu řečeno: „Musíš řídit Slunce.“ Pro začátek musí ovládat Slunce, aby Slunce v lidech, pokud je ho příliš, tak se ho musí snažit ovládat a ochlazovat nebo zmírňovat. Takže – byl koneckonců dítětem, takže jakmile se narodil, když zjistil, že se musí starat o Slunce, řekl si: „Proč ho nesníst?“ Takže vyběhl po těle Viráty a snědl Súrju. Pak Mu museli říct: „Ne, ne, ne, ne, musíš ho ovládat. Nemusíš si ho dávat do svého žaludku!“ – protože si myslel, že bude Slunce řídit jednodušeji, když ho bude mít ve svém žaludku. Takže krása Jeho osobnosti spočívá v tom, že je dítětem. A dítě, které se chová jako Šrí Hanuman, musí ovládat pravou stranu například u pravostranné matky nebo pravostranného otce. Pravostranní lidé obvykle nemají děti. Jsou-li příliš pravostranní, pak i když Read More …

Makar Sankranti púdža (nekontrolováno) Kalwa (India)

Makar Sankranti – Šrí Súrja Púdža, 14/01/1990, (nekontrolováno), Kalwe, Indie Dnešní sváteční událost se slaví po celé Indii. Důvodem je, že Slunce, které nás opustilo, které opustilo Indii a putovalo směrem k obratníku Kozoroha, se opět vrací. A společně s pohybem Země a Slunce začíná růst veškerá vegetace, obilí, ovoce a ostatní plodiny. Přišel čas jejich růstu. A všechny ty stromy, jejichž listy v chladném období opadaly a vypadají, jako by zcela odumřely, tak všechny tyto stromy se opět probouzejí a začínají se zelenat. Proto je nyní významný čas, že Země se znovu zazelená a všude opět začne činorodost. Obzvláště v severní Indii, kde bývá velmi chladno, je toto výjimečná slavnost, že opět přišlo Slunce a veškeré práce, které závisí na Slunci, se nyní naplno rozběhnou. Tak dnes posílám hodně štěstí vám všem. A každému zde. Při dnešní příležitosti jsem vás všechny mohla potkat. I pro Mě je to velká radost, cítím to tak. A protože považujeme ´návrat´ Slunce za opravdu skvělou věc, je ještě mnohem důležitější, že na tuto Zemi přichází slunce Sahadža jógy. Protože jakákoli kreativita v tomto vesmíru je vyživována Sluncem. Slunce jí dodává energii a tvořivá síla „Paramačaitanji“ v aspektu její činnosti se aktivovala prostřednictvím Sahadža jógy. Doposud nebyla Paramačaitanja úspěšná v žádné úloze. Důvodem je to, že Slunce ještě nezasvítilo na její nádvoří. Ale nyní toto Slunce na nádvoří Paramačaitanji vyšlo. A vzhledem k tomu, že vy všichni máte světlo uvnitř sebe, díky tomu světlu se vaše Kundaliní probudila a uvnitř vás naplno rozkvetlo pole Read More …

Šrí Hanumána púdža: Všichni jste andělé Margate (Anglie)

Šrí Hanumána púdža: Všichni jste andělé, 23/04/1989, Margate, Anglie Dnes je cítit taková radost, vypadá to, jako by jí klokotala celá atmosféra, jako by zpívali sami andělé. Zvláštností Hanumána je, že to byl anděl. Andělé se rodí jako andělé. Jsou to andělé, nejsou to lidské bytosti. Rodí se s andělskými kvalitami. Avšak z vás, lidských bytostí, se nyní stali andělé. To je velký úspěch Sahadža jógy. Kvality, s nimiž se rodí andělé, jsou patrné už v jejich útlém dětství. Zaprvé se nebojí lži ani falše. Nedělají si hlavu s tím, co jim řeknou lidé okolo, ani s tím, co v životě ztratí. Pro ně je pravdou jejich život, dýchají pravdu a nic jiného pro ně nemá význam. Toto je první úžasnou kvalitou anděla. Udělají vše pro nastolení pravdy a budou chránit lidi, kteří stojí v pravdě. Existuje celá řada těchto andělů, všude. Na levé straně máme gany, napravo máme anděly. V sanskrtu nebo v jakémkoli indickém jazyce se andělům říká „dévadhút“, vyslanci Boha. Vy jste tedy teď jako oni, teď jste všichni andělé. Až na to, že vy si nejste vědomi toho, že jste andělé, zatímco oni to vědí už od dětství. Pokud víte, že jste andělé, všechny vaše kvality začnou zářit naplno a s úžasem zjistíte, jak je pro vás snadné stát za pravdou za každou cenu, protože jste dostali toto právo, dostali jste výjimečná požehnání a výjimečnou ochranu od Božského. Jestliže jste zastánci pravdy a stojíte za spravedlivými lidmi a podporujete pravdu, dostane se vám veškeré pomoci a Read More …

Makar Sankranti púdža (nekontrolováno) Mumbai (India)

Makar Sankranti púdža, 10/01/1988, Dadar, Bombej, Indie Myslím, že je to pro Mne jedinečná příležitost, že se opět můžeme setkat v Bombaji v době, kdy všichni tuto zemi opouštíte, a že dnes můžeme uskutečnit tuto speciální púdžu. Bude to púdža, vykonaná ke Slunci a nazývá se Makar Sankrant. „Makar“ je obratník Kozoroha, Kozoroh je Makar. Slunce se tedy posouvá z obratníku Kozoroha směrem k obratníku Raka. Je to vždy pevně stanovené datum, neboť to má co do činění se Sluncem. Toto je jediné pevně dané datum v indickém kalendáři, protože je spojené se Sluncem. Ale nevím, co se tentokrát stalo, že to přeložili na patnáctého tohoto měsíce – vždy je to čtrnáctého. V současné době se věci mění. Řekla bych, že se změní roční období. Máme za sebou šest měsíců, kdy se Slunce pohybuje směrem k jižní hemisféře a otepluje ji. A od zítřka pak přejde k severní hemisféře. Takže dnešní den je posledním, který nazýváme nejchladnějším dnem. Podle indického pojetí. Poté se začne oteplovat a můžeme dělat cokoli příznivého, po této púdže můžeme dělat příznivé věci během celého léta. Přestože je v létě velice horko, přesto lidé chtějí, aby nás v létě ovládalo Slunce a dávalo nám teplo, protože jen díky němu rostou všechna pole, všechna zelenina, všechno ovoce. A proto, když zde nemáme šest měsíců slunce, nazýváme to dobou „Sankrant“, což svým způsobem znamená „kalamitu“. Samozřejmě v evropských zemích nebo řekněme v Anglii nebo Americe, když tam nemají slunce, tak je to kalamita, ale dokonce i tady je Read More …

Šrí Ráma púdža: Den Dassera (nekontrolováno) Les Avants (Switzerland)

Šrí Ráma púdža: Den Dassera, 04/10/1987, Les Avants, Švýcarsko Dnes ve Švýcarsku oslavujeme korunovaci Šrí Rámy na den Dassera. V tomto dni Dassera se toho stalo hodně. Tím nejdůležitějším bylo, že Šrí Ráma byl „korunován“ v tento den za krále. V tento den také zabil Rávanu. Mnozí mohou říci: „Jak to, že mohl zabít Rávanu a tentýž den být korunován?“ Tehdy jsme v Indii měli nadzvuková letadla – -to je fakt – a to letadlo se jmenovalo „pušpak“, což znamená „květina“. Jmenovalo se pušpak a mělo obrovskou rychlost. Takže po zabití Rávany přijel se svou ženou do Ajódhje a téhož dne byl korunován. Devátého dne uctil Bohyni, aby získal sílu – Šakti – pro své zbraně a desátého dne zabil Rávanu. Můžete si tedy představit, jak velice pokročilí byli lidé v době Šrí Rámy a Jeho království. Důvodem bylo, že král byl inkarnací. Taktéž byl, jak popsal Sokrates, dobrotivým králem. Příběh Šrí Rámy je celkově velmi zajímavý a my nyní o Něm máme krásné seriály, vyrobené naší televizí v Indii, které se prodávají za velmi dobrou cenu. Možná bychom vás mohli všechny jedním podarovat, až tam přijedete. Říká se, že příběh o Rámovi byl napsán předtím, než se narodil. Dokonce předtím, než o tom byl nějaký náznak. Věštec Válmíki celý ten příběh Šrí Rámy sepsal. Narození Šrí Rámy a to vše mělo původ v Agním, ohni a On byl zrozen v dynastii Súrja, to je Slunce. S tím vším byl zrozen z požehnání Agního, což je oheň a také byl Read More …

Makar Sankranti púdža: Nesete si slunce (nekontrolováno) Rahuri (India)

Makar Sankranti púdža: Nesete si slunce, Rahuri, 14/01/1987, Rahuri, Indie Dnešek je dnem, kdy oslavujeme změnu osy Slunce a skutečnost, že se (Slunce) pohybuje k obratníku Raka. Obratník Raka reprezentuje mateřství, mateřství Země. Obratník Raka prošel přes dost velké území, zatímco obratník Kozoroha nikoliv. A území, přes které prošel, vytvořilo na Zemi různé krásné projevy kvalit mateřství. Oslavujeme tuto změnu, poněvadž Slunce se nyní posunulo do nové dimenze, takže po celém světě bude teplo ze Slunce. Sluneční teplo reprezentuje teplo Boží lásky. To je důvod, proč slavíme tuto slavnost dáváním určitých sladkostí vyrobených ze sezamových semínek. Sezamová semínka se dávají proto, že také zahřívají, a protože teď přicházíme z chladu do horkého období, do teplejší sezóny, tak vás připravují na sluneční teplo. Tyto speciality jsou vyrobeny ze sezamového semínka, aby reprezentovaly přicházející teplo a sluneční teplo. Přestože je v Indii horka příliš, lidé na příchod tohoto období čekají a velmi srdečně ho oslavují. V tuto dobu se nabízejí k jídlu sezamová semínka a cukr. Teď musíte mluvit sladce „gudd gudd bola“ znamená, že musíte mluvit sladce. Mluvit sladce je velmi důležité. Někteří lidé se domnívají, že je moderní mluvit hrubě nebo že je velice inteligentní křičet na lidi, ale nikdo nemá rád tento typ osobnosti. Možná jste inteligentní, velmi bystří nebo chytří, možná, že se na vás lidé rádi dívají v televizi, ale ne jako na kamaráda nebo přítele. Mluvit velice sladkým způsobem je známkou dobrého vychování, dobré kultury a bohabojnosti. Ti, kteří se bojí Boha, nikdy nebudou mluvit k Read More …

Makar Sankranti púdža: Malá rada ohledně vnitřního růstu (nekontrolováno) Rahuri (India)

Makar Sankranti púdža: Malá rada ohledně vnitřního růstu,14/01/1986, (Nekontrolováno), Bombej, Indie Dnes je pro mě smutný den, protože se spolu rozloučíme. Možná se s vámi nebudu moci setkat v Bombaji. Možná že po celý rok se to některým z vás nemusí podařit, a proto bych vám chtěla dát malou radu ohledně vnitřního růstu. Lidé věří, že nám Bůh pomáhá a že jsme v Jeho království. Ať se tedy děje cokoli, On se o nás stará. To je pravda. Ale protože jste nástrojem Boha, musíte se také starat sami o sebe. Za dnešní zpoždění bych se chtěla omluvit, ale zpoždění vzniklo proto, že z Puny měl přijet pan Kulkarni a podívat se, jak děláme tuto púdžu. Řekla jsem mu – teď jede, že jeho žena je negativní paní a že on nechápe svou vlastní důležitost, řekla bych. Jako lídr musíte chápat svou důležitost. A další člověk, který přišel, se zeptal: „Proč nejedete se mnou?“ Řekl: „Musím jet se svou ženou.“ A tak došlo k tomuto zpoždění, protože tady není. Řekl, že přijde na púdžu, takže hlavní bylo především přijít sem včas, aniž by ho stahovala nějaká negativní síla. Takže jsme dospěli k závěru, že je důležité, abychom především věděli, že bychom se v každém případě měli snažit o to, aby na nás neútočily žádné negativní síly, aby nás neovlivňovaly nebo se k nám nepřipoutávaly. Může to být vaše manželka, může to být váš manžel, může to být váš syn, může to být vaše dcera, může to být kdokoliv. Prostřednictvím vibrací musíte Read More …

Makar Sankranti púdža: Buďme mírumilovnými lidmi (nekontrolováno) Suryavanshi Hall, Mumbai (India)

Makar Sankranti púdža: Buďme mírumilovnými lidmi, 14/01/1985,(Nekontrolováno), Bombaj, Indie Dnes zde slavíme speciální den zvaný Makar Sankrant. Pro informaci zahraničních sahadžajogínů vám vysvětlím, co to znamená. Šrí Mátadží vysvětluje, že bude mluvit nejprve anglicky a pak maráthi. Znamená to den, dnes je den, kdy Slunce přechází z obratníku Kozoroha do obratníku Raka. Je to pro nás velmi významný den, protože teď v létě máme úrodu a těšíme se na déšť a na spoustu věcí, které se dějí v každé zemi. Slunce u nás v letním období dopadá pod pravým úhlem, a tak ho vítáme. Jíme něco – co už jste určitě jedli – čemu říkáme til (sezam) a jaggery (cukr). Je to proto, abychom připravili své tělo a svou mysl a poskytli jim dostatek sil k přijetí slunce. Protože pokud žijete v chladném ročním období, pak se celé vaše tělo, mysl stává letargickou a vy také někdy velmi zlenivíte ve smyslu, že den je tak krátký, že nemůžete dosáhnout mnoha výsledků. Takže tělo se stává chladným, jak tomu říkáme. Užíváme takové věci, které nám dodávají teplo, aby bylo tělo připraveno přijmout sluneční teplo – na uvítanou. Aby překonali únavu způsobenou chladným počasím a také aby posílili tělesnou sílu naladěním se na slunce, přistupují lidé ke všem těmto způsobům uvítání, kdy vám dávají něco, co v těle vytváří teplo. Ale má to ještě jeden velmi jemný symbol, který shledávám v tom, že když vám je dávají, říkají – „teď si vezměte til a gul a říkejte věci, které jsou sladké“. Protože Read More …

Makar Sankranti púdža: Vnitřní revoluce (nekontrolováno) Mumbai (India)

Makar Sankranti púdža, 11/01/1984,(nekontrolováno), Bombej, Indie Vítám všechny sahadžajogíny ze zahraničí v této skvělé zemi jógy. Dává mi to nesmírné potěšení, nemám slov, abych to vyjádřila, vidět sahadžajogíny přicházet z celého světa, z celé země, aby dnes oslavili tuto zvláštní příležitost. Je to dnes tak příznivé, že vy všichni byste tady měli být, jelikož vy jste ti vybraní, vojáci, kteří budou bojovat, dokud nebude na této zemi ustanovena Satja Juga. Je to den revoluce. San-krant znamená: víte, san znamená příznivý a krant znamená revoluce. Dnes je den svaté revoluce. Říkala jsem vám o té vzpouře, že ve vzpouře se pohybujeme v kyvadle z jednoho konce na druhý jako výsledek setrvačnosti. Ale skrz růst, když dosahujeme vyššího stavu, je to možné, pouze pokud je revoluce a revoluce se děje spirálovitě. Ten pohyb musí být spirála, abyste se dostali do vyšší pozice. Takže toto je revoluce, která je svatou revolucí. Doposud víme o mnoha revolucích, měli jsme revoluce v naší zemi. V jiných západních zemích jsme také měli revoluci v politické oblasti, v oblastech rozdílností. Mnoho dalších věcí se přes revoluci vybojovalo, ale stále nebyl dosažen vzestup uvnitř. Hovořím o revoluci uvnitř nás samých. V této revoluci vám velice pomáhá vaše vlastní Matka Kundaliní a vy se vyvíjíte velmi sladkým způsobem v svém duchovním vzestupu, abyste přišli jako realizované duše. Jste velmi laskaví, že jste přijeli do této země, jelikož tato země nemá takový komfort a vybavení, které máte ve své vlastní zemi, takže člověk musí být připraven jen na hrubý plán, Read More …

Šrí Sarasvatí púdža: Základem veškeré tvořivosti je láska (nekontrolováno) Dhule (India)

Šrí Sarasvatí púdža: Základem veškeré tvořivosti je láska, 14/01/1983, (nekontrolováno), Dhulio, Indie Všemožné tvůrčí činnosti jsou konány s láskou. Vidíte, jakou ke mně cítí Raulbáí lásku. A také jste zde získali novou představu o tvorbě nádherných věcí. A jak vaše láska poroste, bude se vyvíjet i vaše tvořivost. Tedy základem veškeré tvořivosti Sarasvatí je láska. Když není láska, není tvořivost. Je to dokonce i v hlubším smyslu, lidé, kteří tvořili ve vědě, tak to dělali z lásky k masám, ne pro sebe. Nikdo nedělal nic pro sebe. Když udělají něco pro sebe, musí se to stát všeobecně používaným, jinak to nemá žádný smysl. Dokonce, i když řeknete – atomová bomba a všechny ty věci, vytvořené vědou – jsou také velkou ochranou. Kdyby je nebyli vytvořili, lidé by nemohli odvrátit svou mysl od války. Nyní nemůže nikdo pomyslet na velkou válku. Ovšemže mají studené války, ale to také postupně ustane, až toho budou mít dost. Tak veškerá činnost na pravé straně, od Sarasvatí, musí v podstatě vyústit v lásku. Začíná láskou a v lásku vyústí. Cokoli nevyústí v lásku, svine se a skončí. Prostě to zmizí. Tak můžete vidět, že i hmota, která není využita pro lásku, prostě skončí. Základem musí být láska. Jinak každá taková věc, kterou stvoříme, která je ´hranatá´, která se nehodí sdělovacím prostředkům, která neoslovuje davy – samozřejmě potřebuje čas. Viděli jste, že to potřebuje čas, ale jakmile to neosloví davy, má to vždy sklon ´vypařit se´. Tuto lásku, o které hovoříme, tuto velkou lásku Boha, o Read More …

Veřejný program: Rady na pravou stranu Brighton (Anglie)

Veřejný program: Rady na pravou stranu – 14/05/1982, Brighton, Velká Británie Navrhuji, abyste je dnes nechali nejdříve se ptát. Zůstanu tady… Pokud máte nějaké otázky, raději se Mě zeptejte teď. Aby vás vaše mysl nerušila. Bude lepší, když budu stát… uvidím lépe na lidi. Je lepší, když jsem zde, nebo na zemi? Takže, vhodnější bude nejprve se ptát, protože včera, když jsme začali tuto část s otázkami, odvedlo to lidi trošku jinam. Je lepší zeptat se na začátku na to, co potřebujete, protože jste všichni hledající. Všichni jste hledající a hledáte, tak nejlepší bude začít teď otázkami, abych mohla odpovědět během své přednášky. Žádné otázky? To znamená, že sahadžajogíni dokážou Sahadža jógu dost dobře vysvětlit. Jsem na ně velmi hrdá. Když jsem přijela do Austrálie, novináři se Mě ptali: „Matko, jsou všichni Vaši následovníci učenci?“ Řekla jsem: „Ne, jsou to úplně obyčejní lidé. Musí být úplně obyčejní a normální lidé.“ Ale oni řekli: „To, jaké mají znalosti, je tak překvapivé, že máme pocit, že jsou všichni učenci.“ Řekla jsem: „Všechna učenost je uvnitř vás.“ Všechno vědění je uvnitř vás. Stačí jen dostat tam světlo, pak uvidíte, že všechno to vědění je ve vás. Nemusíte pro ně nikam chodit. Je to všechno uvnitř, všechno je ve vás zabudované. Jste vystavěni tak krásně, abyste se stali Duchem, že pro to už nemusím moc dělat. Prostě se to vypracuje. Jedinou věcí je, že člověk musí vědět, co bychom měli očekávat, abychom se stali Duchem. Jaká by měla být naše představa. A to také Read More …