Sahasrára púdža: Žijte dál život skutečnosti Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Sahasrára púdža: Žijte dál život skutečnosti, 09/05/2004, (nekontrolováno) Dnes je velmi důležitý den v našich životech coby sahadžajogínů. Toto je den, kdy byla otevřena Sahasrára, což byla skutečně velmi charismatická věc, která se udála. Nikdy jsem neočekávala, že to ve svém životě budu schopna vypracovat, ale stalo se to a tolik z vás má otevřenou Sahasráru. Bez toho byste nikdy nemohli poznat, co je pravda. Byli jste všichni ztraceni, jako jsou všichni ostatní. Za prvé, Sahasrára je jediný způsob, jak můžeme vnímat, chápat a znát skutečnost. Poznali jste, co je skutečnost a radujete se z toho stavu, kde víte, co je skutečnost. Je to veliké požehnání, že byla otevřena Sahasrára a všichni z vás získali realizaci. Jinak všechno mluvení je pouhé mluvení – nemá žádný význam, žádné porozumění. A proto má první starost byla otevřít Sahasráru. To se vypracovalo, vypracovalo se to dobře a všichni z vás mají otevřenou Sahasráru. Je to pozoruhodné. Nikdo nemůže uvěřit, že vás má tolik otevřenou Sahasráru, ale nyní jasně vidím to světlo na vrcholu vašich hlav. Čehokoliv jste dosáhli, je pozoruhodné, bezpochyby. Je to díky upřímnému hledání, upřímnému hledání, že jste to získali. Moje práce není nic, protože jste tam jednoduše byli jako lampa, kterou jsem zapálila, to je vše. Na tom není nic tak ohromného, protože vy, lidé, jste dosáhli svého stavu, stavu osvícení, který jste získali, protože jste po něm toužili, vypracovávali jste to a podařilo se vám to. Je to velmi úctyhodné. Zásluha nepatří Mně, myslím, protože jsem měla otevřenou Sahasráru, Read More …

Sahasrára púdža: Nejprve musíme napravit své ego Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Sahasrára púdža: Nejprve musíme napravit své ego, 2002/05/05, Cabella, Itálie Musím říci, že dnes je velký den oslav Sahasráry, Sahasrára púdža. To, co se stalo, je velmi unikátní, to, že vaše Sahasráry byly otevřeny. Na celém tomto světě bylo velmi málo lidí, byli tu nějací súfiové, byli tu nějací světci, nějací další lidé také v Číně a to je vše. Ale velmi málo jich získalo otevření své Sahasráry. Takže cokoliv řekli nebo napsali, lidé nikdy nepochopili. Dokonce je mučili, ukřižovávali je a dělali všechny možné strašné věci, protože nemohli snést, že někdo tu realizaci získal. Takže je to velký den, protože tato Sahasrára byla otevřena kolektivně. Získal to každý z vás. Také všude na světě máte mnoho lidí, kteří mají své Sahasráry otevřené. Potřebujeme jich ovšem mnohem více – aby pochopili tuto velkou událost tak kolektivního otevření Sahasráry. Někteří po získání své realizace velice vyrostli, velice. Velmi dobře porozuměli Sahadža józe a rozvinuli svoji hloubku a jejich vědomí je opravdu velkým uvědoměním si jednoty s Božským. Jednota s Božským je pro lidské bytosti největším požehnáním. Zatím byly lidské bytosti na nižší úrovni existence a měly všechny problémy této úrovně, což jest závist, nenávist – všechny druhy problémů, které jsou dnes – boje, hádky nebo trápení druhých, ničení druhých a nemilování druhých. Všechny tyto problémy existovaly, protože jejich Sahasrára nebyla otevřená. Hlavním naším problémem tedy je otevřít Sahasráru lidí na celém světě – což je velice jednoduché, což vy všichni můžete udělat a bude to fungovat lépe, pokud to uděláte kolektivně. Read More …

Sahasrára púdža: Božské požehnání se rozlévá pouze tehdy, je-li Sahasrára zcela otevřená (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Sahasrára púdža: Božské požehnání se rozlévá pouze tehdy, je-li Sahasrára zcela otevřená, 10/05/1998, Cabella, Itálie Dnes je velký den, protože Den Sahasráry připadl na Den matek. Je to velice sahadž (spontánní) událost. A tomuto musíme porozumět – jak spolu souvisí sahasrára a mateřství. Sahasrára byla definitivně otevřená a musela to udělat Matka, protože se dřív lidé, kteří přišli na tuto zemi, snažili ostatní učit o dharmě, aby je přivedli na střední cestu, na přímou cestu růstu. Zkoušeli všechno, všemožně přemýšleli o tom, co je dobré pro určitou společnost, určitou oblast, určitou zemi. Hovořili o tom a vyšlo o tom mnoho knih. Ale místo, aby všechny tyto knihy utvářely zbožné a duchovní lidi, se spojeneckou povahou, vytvářely lidi, kteří byli všichni proti sobě. Absurdní – je to absurdní věc, ale stalo se to. Takže všechny tyto knihy, které byly napsány, všechno toto vědění, které bylo předáno, to všechno bylo lidmi mylně použito. Řekla bych, že jen proto, aby získali svou vlastní moc. Takže to bylo celé jen hra zaměřená na moc a také na peníze. Když vidíme výsledek všech těchto náboženství, cítíme, že je to všechno prázdné. Hovoří o lásce, hovoří o soucitu, ale je to všechno účelové. Někdy je to všechno jen politická hra, protože stále cítí, že by měli mít sílu, ne duchovní, ale světskou sílu, tak, aby mohli ovládat celý svět. Toto ovládání začalo tolik pracovat v lidských myslích, že jsme měli nespočet válek, zabíjení, všechno možné. A když se to utišilo, cítila jsem, že teď by mohlo Read More …

Sahasrára púdža: Musíte cítit zodpovědnost, ale být pokorní Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Sahasrára púdža: Musíte cítit zodpovědnost, ale být pokorní, 05/05/1996, Cabella, Itálie Dnes oslavujeme otevření Sahasráry, které se odehrálo k tomuto datu. Musím říci, že to byla velmi významná událost pro celé lidstvo. Bylo to dosažení něčeho úžasného, co jsem si dříve ani neuvědomovala. Teď vidím, že bez seberealizace by nebylo možné hovořit k lidem. Po té události jsem si říkala: „Jak bych o tom s lidmi mohla mluvit, vždyť by tomu nikdo nerozuměl.“ Z Mé strany by byla velká chyba zmiňovat se o Sahasráře. Protože o Sahasráře se ani v žádných Písmech… Něco málo bylo popsáno, ale byl to velice neurčitý popis, řekla bych, podle něhož se lidé nedokázali dovtípit, že nad Sahasrárou je další svět, do kterého je třeba se dostat, do říše reality. To, co jsem tehdy viděla kolem sebe – cítila jsem, že je to všechno temnota a že dokud nebude mnoho světel, lidé si nikdy neuvědomí, jak je důležité mít světlo. Je to typická chyba lidí, že pokaždé, když někdo něčeho dosáhne, postaví si tu osobnost na piedestal. Například Krista – dobrá, byl to Kristus, což my nejsme. Mohamed Sáhib byl Mohamed Sáhib, my nejsme Mohamed Sáhib. Ráma byl Ráma, Krišna byl Krišna, tímhle my nejsme. Jak by někdo mohl čekat, že lidské bytosti budou jako Oni? Oni jsou totiž naprosto odlišní. Božské osobnosti jsou na hony vzdálené lidským osobnostem. Bylo to jen o zbožňování, řekla bych, o víře, ale když říkali, že je zkouší následovat, nedokázali to. Nešlo je následovat, mám totiž za to, že Read More …

Sahasrára púdža: Získejte úplnou svobodu (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Sahasrára púdža: Získejte úplnou svobodu, 07/05/1995, (nekontrolováno), Cabella, Itálie Dnes je to pro nás, pro všechny sahadžajogíny, velký den, protože v tento den, – měla bych říct, že jsme se opozdili o jeden nebo dva dny – byla otevřena Sahasrára. Byl to prostě zázrak, protože jsem si nemyslela, že bych byla v bodě, kdy by se to mohlo podařit. Takže jsem chtěla počkat, ale přihodily se věci, které mě přiměly uvažovat o tom, že je třeba ji otevřít. Bylo to v takové situaci, že jsem cítila, že když to teď ještě odložím, tak to může pomoci těmto falešným guruům, aby všude šířili své nesmysly. Je to, řekla bych, zkrátka sahadža způsob, jak něco udělat. Uplynulo 25 let a vy všichni jste se zde během této doby sešli a máme mnoho dalších lidí, kteří tu nejsou a kteří dosáhli mnoha úspěchů. Ale možná si nejsme vědomi toho, čeho jsme ve skutečnosti dosáhli. Máte své vibrace, cítíte tuto všepronikající sílu; jak se říká, plavete v oceánu radosti; všichni se těšíte kolektivitou a překonali jste mnohá svá omezení. To vše se vám přihodilo, protože na to máte právo. Nemám na tom žádnou zásluhu. Pouze jsem vás celou dobu upozorňovala na jednu věc, že nyní jste vstoupili do Božího království a těšíte se sami sebou. Musíme kolem sebe vidět, jak se celá příroda těší sama sebou, nic ji netrápí, ničím se nezatěžuje. Nemají realizaci, nepocítili Paramačaitanju, ale jak to, že vědí, že se máme těšit? Květy, které se objeví na krátkou dobu a uvadnou, Read More …

Sahasrára púdža: Mahamája Svarupa (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Sahasrára púdža: Mahamája Svarupa, 08/05/1994, (nekontrolováno), Cabella, Itálie Dnes nastala jedinečná kombinace Dne matek, slaveného v mnoha zemích, a Dne Sahasráry pro sahadžajogíny. Myslím, že to je nejdůležitější den v historii vývoje lidstva, protože všechny ostatní události, Inkarnace a odvážné činy v duchovní atmosféře nebyly nic platné. Naopak se dostaly do jakési kukly, která nemá žádný východ, narážely na zdí a vytvářely problémy z něčeho tak příznivého a nesmírně nádherně duchovního. Není možné vytýkat něco Inkarnacím, jejichž jménem povstala všechna náboženství. Ale tato kukla je, myslím, Mahámája. Kukla představuje nevědomost. Můžeme říct, že Mahámája ji nevytváří. Tuto kuklu vytváří základní nevědomost lidských bytostí a jejich chybné ztotožňování se. Člověk má v povaze snadno se ztotožňovat s nepravdou. S čímkoliv, co je pravdivé, se lidským bytostem velmi obtížně dělají kompromisy. Potíž s pravdou spočívá v tom, že nemůže dělat kompromisy. A tak se všemožná nevědomost, všemožná falešnost a všemožné destruktivní síly daly dohromady, aby tak či onak přitáhly lidskou mysl. Může za to asi lidské ego, že člověka tyto věci přitahují, protože všechny hýčkají jeho ego. A je to tak, že tím nejobtížnějším centrem, kterým musíme projít, je centrum Ádžni. Toto centrum je tím, které nás odklání buď nalevo, nebo napravo, když na něj příliš vyvíjíme tlak. Tak nakonec uvízneme v nevědomosti, o kterou se stará Mahámája. Říká se, že, když se Bohyně objeví na úrovni Sahasráry, bude Mahámájou. Mohla by snad přijít na tuto Zemi v jiné podobě, když je svět dnes takový, jaký je? Kterákoliv jiná podoba inkarnace by Read More …

Sahasrára púdža: Dosažení dokonalého stavu Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Sahasrára púdža: Dosažení dokonalého stavu, 09/05/1993, Cabella, Itálie Dnes jsme tu proto, abychom oslavili den Sahasráry. Nebylo pro Mě příliš obtížné otevřít Sahasráru, protože na světě bylo tolik hledačů. Protože jsem, samozřejmě, studovala také permutace a kombinace, kvůli kterým vy všichni svým způsobem trpíte. A také, nadešel ten správný čas. Vnímala jsem strašné guruy, kteří jsou opravdovými ďábly, snaží se zmocnit se všech hledačů. Cítila jsem, že je nejvyšší čas otevřít Sahasráru. Nebylo to jako Ježíšovo ukřižování, v žádném případě. Tehdy člověk musel projít mnohým tapasja což je to, čím prošel On. Ale v této moderní době je to, co víte, mnohem důležitější, než to co děláte. Nyní zde působí celosvětové vědomí, možná kvůli médiím, kvůli komunikačním prostředkům, kvůli cestování, takže lidská mysl mnoho zná. Někdy toho zná tolik, že to mozek ani nedokáže unést. Je tak přetížen myšlenkami a lidská mysl také neustále dychtí porozumět, absorbovat a zapamatovat si všechno, co považuje za vědění. Postrádá však rozlišování. A pak je v mozku člověka moderní doby nashromážděno všechno možné, zvláště s příchodem všech těch médií – televize, počítačů. Nejsou to média, ale opět ten komplikovaný mozek. Člověk musí znát toto všechno dobře i po technické stránce. A tato technika, když jí rozumí, může dělat mnoho věcí, mnohem více věcí, než mohli vaši předkové. Takto materialismus započal svůj vlastní vývoj v myslích lidí. Takže prokletím lidských bytostí byl tehdy materialismus, kdy jsem cítila, že je nutné otevřít Sahasráru. Předtím byli lidé jednoduší, nevinní. Všichni věřili v Boha. Nikdy nepochybovali. A dokonce Read More …

Sahasrára púdža: Boží vůle Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Sahasrára púdža: Boží vůle, 10/05/1992, Cabella, Itálie Dnes oslavujeme den Sahasráry. Možná jsme si dosud neuvědomili, jak významný to byl den. Před otevřením Sahasráry byl sám Bůh mýtem. Náboženství samotné bylo mýtem. Všechny hovory o Božském byly mýtické. Lidé v ně věřili, ale byla to jen víra. Navíc věda, která se prosazovala, hodlala vykořenit celý hodnotový systém, všechny důkazy o Bohu všemohoucím. Když se podíváte do historie, jakmile si věda krůček po krůčku vybudovala určitou pozici, lidé, kteří takzvaně „zodpovídali“ za věci týkající se náboženství, různých náboženství, se snažili jít na ruku objevům vědy. Snažili se ukázat, že i když tohle se sice píše v Bibli, pokud je to špatně, musíme to opravit. Zejména Augustin tohle dělal. A tak to začalo vypadat, jako že je to celé hloupost, že tyto Spisy jsou pouhé mýty. Přinejmenším samotný Korán, ačkoli v něm byla spousta věcí, které popisují biologii dneška. Nemohli uvěřit tomu, že lidské bytosti jsou speciálním výtvorem Boha. Měli za to, že to bylo jen dílo náhody, že se zvířata postupně přizpůsobovala podmínkám, a tím se stala lidskými bytostmi. A tak bylo Božské neustále zpochybňováno. A nebyl žádný způsob, jak by se dalo prokázat cokoli, co bylo psáno v Bibli, v Koránu, v Gítě, v Upanišádách nebo v Tóře. Nic z toho se nedalo prokázat, protože to byla stále jen víra. Jen velmi málo lidí získalo realizaci, a když promlouvali, lidé jim nevěřili, protože měli pocit, že jen říkají něco, čím se snaží obhajovat své vlastní teorie. A tak se to Read More …

Sahasrára púdža: Jak o tom bylo rozhodnuto (nekontrolováno) Fregene, Fregene (Itálie)

Sahasrára púdža: Jak o tom bylo rozhodnuto, 08/05/1988 (nekontrolováno), Fregene, Itálie Dnes je devatenáctý den Sahasráry, pokud počítáme i ten první den, kdy byla Sahasrára otevřena. Musím vám vyprávět příběh o dni Sahasráry, o kterém bylo rozhodnuto dávno předtím, než jsem se inkarnovala. Na nebesích se konala velká schůze, kde bylo přítomno všech 350 miliónů bohů, božstev, aby rozhodli, co se má stát. „Tohle je to vrcholné, co musíme udělat s lidskými bytostmi – otevřít jejich Sahasráru, otevřít jejich vědomí Duchu, skutečnému poznání Božského, odstranit temnotu nevědomosti.“ A muselo to být spontánní, protože to musí vykonat živá síla Boha. Také to muselo být velmi rychlé. Takže všichni bohové žádali, abych se nyní zrodila Já – Ádi Šakti. Všichni se snažili ze všech sil. Udělali vše, co jen šlo, stvořili světce, ale těch bylo jen velmi málo. Inkarnovali se a lidé si podle nich vytvořili náboženství, která byla zvrácená a přinesla jim špatná jména. V těch náboženstvích nebyla žádná skutečnost. Tato náboženství se orientovala na peníze anebo na moc. Nepracovala tam žádná božská síla, vlastně to všechno bylo proti Božskému. Jak nyní odvrátit lidské bytosti od těchto povrchních náboženství, od těchto zvrácených cest zkázy? Jak jim říct (pravdu) o všech těchto uznávaných organizacích? Vládly po celé věky, vydělávaly peníze a získávaly moc. Byl to obrovský úkol a muselo se to provést s velkou trpělivostí a láskou. Byla to také velmi delikátní práce, protože v tato náboženství věřili nevinní a prostí lidé. Vystřelit na ně, že je to všechno nesmysl, že to Read More …

Projev po dni Sahasráry: Dokud nebudete vědomí, nemůžete stoupat Alpe Motta (Itálie)

Projev po dni Sahasráry: Dokud nebudete vědomí, nemůžete stoupat,  4/5/1986, Madessimo, Itálie Toto jsou písně zpívané v Himalájích a to, že se zpívají tady, je opravdu něco pozoruhodného, že? Přivezli je až sem, aby se tu mohly zpívat. Myslím, že Moje přednáška nebo řeč, jak říkáte, kterou jsem k vám měla, byla velmi dlouhá, ale některé reakce však byly velmi dobré, a někteří to dokázali vstřebat velmi dobře, ale jiní říkali, že spali. Tyto věci se dějí kvůli negativitám. Musíte se svými negativitami bojovat, protože negativity jsou tím, kdo klade otázky. Když hovořím, říkám Pravdu, absolutní Pravdu, ony však pokládají otázky a polemizují. Když to začnete rozebírat, nic se vám nedostane do hlavy, protože se zaseknete na poslední větě a tu aktuální už nevnímáte, takže se to celé promění v jakýsi únik a pak usnete. Dnes jsem udělala vše, co bylo v Mých silách, abyste měli vědomou mysl. Musíte být vědomí, musíte být bdělí. A o to jde – dokud nebudete vědomí, nemůžete stoupat. Žádný abnormální člověk nemůže stoupat, musíte se uvést do normálu. Mnoho z vás mělo spoustu odchylek, které se projevily, a pak jste se jich zbavili, a hodně se jich vyčistilo. Pokud na vás však stále ještě nějaké ulpívají, musíte to vypracovat. Nemůžete to stále jen ospravedlňovat. Obvykle je to tak, že negativní lidé se přitahují. Takže pokud v sobě máte nějakou negativitu, neměli byste nikdy sedět vedle negativního člověka, nikdy byste mu neměli být nablízku, držte se dál a buďte v přítomnosti pozitivních lidí. Už jsem Read More …

Sahasrára púdža: Niránanda Laxenburg (Austria)

Sahasrára púdža: Niránanda, 05/05/1985, Laxenburg, Vídeň, Rakousko Dnes, na tomto krásném místě, které vytvořila rakouská královna, jsme se sešli, abychom vykonali púdžu k Sahasráře. Až když vstoupíme do království Sahasráry, teprve tehdy máme právo provádět Sahasrára púdžu. Předtím o Sahasráře nikdo nemluvil, nikdo k Sahasráře žádnou púdžu nedělal. Toto je vaše výsada, že jste v říši Sahasráry a můžete tedy dělat tuto púdžu. Vykonat ji. Je to vaše právo, jste k tomu vybráni. Je to pro vás výsadní pozice, moci vstoupit do Sahasráry Viráty, přebývat v jeho mozku jako buňky Sahasráry. Podívejme se, jaké mají buňky Sahasráry kvality. Jsou to speciálně vytvořené buňky působením Svadhištány. Když projdou všemi čakrami a dorazí až do Sahasráry, jsou vybaveny tak, aby zvládly činnosti mozku, aniž by se zaplétaly s jinými prvky v těle. Stejně tak se ani sahadžajogíni nemají zaplétat s ostatními buňkami – lidskými bytostmi těla tohoto Vesmíru. První věc, která se stane sahadžajogínovi na úrovni Sahasráry, je, že bude „nade vším“ – atít. Takže mnoho věcí přesáhne. Stane se kálatít – dostane se nad čas. Čas je jeho otrokem. Když musíte někam jet, najednou zjistíte, že se všechno děje právě v tu dobu, kdy to dokážete dělat. Kdybyste, řekněme, chtěli stihnout vlak a přišli na nádraží pozdě, zjistíte, že vlak má kvůli vám zpoždění. Věci probíhají tak, že máte pocit, že všechny pracují pro vaši naprostou spokojenost. Takže se dostanete nad čas – kálatít. Pak překročíte dharmu – budete dharmatít. To znamená, že dharma se stane součástí vaší bytosti. Nikdo vám Read More …

Mahasahasrára púdža: Začátek nové éry (nekontrolováno) Château de Mesnières, Rouen (France)

Mahasahasrára púdža: Začátek nové éry, 5/5/1984, (nekontrolováno), Rouen, Francie Někdo Mě musí překládat. V pořádku. A do italštiny? Italština? Francouzština, v pořádku. Pro vaši Matku je krásné vidět tolik nádherných sahadža- jogínů najednou v den Sahasráry. Myslím, že skončila první éra Sahadža jógy a začala nová éra. V první éře Sahadža jógy byl výchozí bod otevření Sahasráry. A postupně – (to není na Mé…to je ono, tak je to lepší) a postupně směřujeme k naplnění. Dnes tu vidím tolik velkých sahadžajogínů. Je to velmi přirozený proces růstu, kterým jste prošli. Můžeme říci, že první je probuzení Kundaliní, která projde fontanelní oblastí. Jak vidíte na vrcholku hlavy tyto bandhany, stejně tak je máte i vy uvnitř hlavy. Stejně tak máte vestavěny čakry ve své Sahasráře. Takže v první éře Sahadža jógy jsme probudili božstva ve svých centrech, v prodloužené míše a také v mozku. Nyní však pro nás nastal čas horizontálního rozšíření. Aby se rozšířila horizontální úroveň, musíme pochopit, jak to udělat. Jako je sedm barev v duze, i v našich centrech je sedm barev světla čaker. Když začneme zezadu, od Múládháry a půjdeme nahoru, na tuto stranu k Ádžně, pak je umístění jiné, pokud to dobře vidíte. Chci říct, že v Sahasráře, – protože je to vyduté místo – je důležité pochopit, že centrum fontanelní oblasti odpovídá našemu srdci. Takže srdce je nyní ústřední bod druhé éry. Doufám, že chápete, co říkám. Takže pokud máte dát pozornost na Sahasráru, nejprve musíte dát pozornost do srdce. V Sahasráře srdeční čakra a Read More …

Veřejný program: Sahasrára čakra – podstatou Sahasráry je sjednocení New Delhi (India)

Veřejný program: Sahasrára čakra – podstatou Sahasráry je sjednocení, 04/02/1983, Nové Dillí, Indie Dnes je poslední den této série přednášek a dnes budu mluvit o posledním centru, o Sahasráře. Stále ještě přicházejí. Když chodím pozdě, je to asi lepší. A to jsem si myslela, že jdu už dost pozdě. Je to světlo do očí takto nutné? Nebo mne jinak nevidíte? Kdybyste ho mohli nasměrovat trošku jinam. Tohle je moc ostré. Tak, děkuji. Takže toto poslední centrum, Sahasrára, se nachází v limbické části mozku. Naše hlava je jako kokosový ořech. Kokos má vlasy, pak tvrdou skořápku a pod ní černou krycí vrstvu. Uvnitř je bílá vrstva kokosu a pak dutina a voda. Stejným způsobem je vytvořen i náš mozek. Proto se kokosovému ořechu říká Šríphala. Je to ovoce, které nese sílu zvanou Šrí. Síla Šrí je síla pravé strany a síla levé strany je síla Lality. Takže máme dvě čakry – tady na levé straně je Lalita a na pravé straně, tady, je Šrí čakra. Tyto dvě čakry vypracovávají na pravé straně silami Mahásarasvatí a na levé straně silami Mahákálí. Silou středního kanálu je Kundaliní. Ta musí stoupat, projít všemi různými čakrami, vstoupit do limbické oblasti a osvítit sedm Píth, sídla všech těch sedmi čaker. Takže prostoupí šesti čakrami a pak vstupuje do limbické oblasti, kde v mozku osvítí všech sedm Píth, které se nachází podél středové linie limbické oblasti. Začínáme tedy odzadu, tady vzadu je umístěna Múládhára čakra. Okolo ní se nachází Svadišthána. Pak je Nábhí, potom Srdce, poté Višudhi Read More …

Veřejný program: Od Anaháty k Sahasráře (nekontrolováno) Derby (Anglie)

Veřejný program: Od Anaháty k Sahasráře, 11/07/1982, (nekontrolováno), Derby, Anglie Jsem ráda, že vám doktor Warren dokázal vyložit čakry, o kterých jsem mluvila včera, protože v jedné krátké přednášce se nemohu zmínit o všem. Jestliže získáte svoji realizaci a budete dělat pokroky, pak můžete poslouchat Mé pásky, kterých jsou stovky, a pochopíte, že vědění je ohromné jako oceán. Jak jsem vám včera řekla, když získáte osvícení, stanete se věděním. Je to tvrzení, jemuž není snadné porozumět. Lidé nerozumí, co to znamená – stát se věděním. Onehdy ke mně přišel jeden pán a řekl Mi: „Můj guru mi již vědění dal.“ Řekla jsem: „Jak?“ Poněvadž mi řekl: „Dal jsem ti vědění.“ Řekla jsem: „Ale stejně, jak to víš, že je to vědění? Jak to, že jsi si tak jistý, že ti dal vědění?“ Na to řekl: „Ne, Matko, dotkl se mého čela a já jsem uviděl světlo.“ Řekla jsem: „Ale světlo můžeš vidět i jinak. Jak to, že jsi získal vědění?“ Začal o tom tedy přemýšlet. Řekl: „Co by se tedy mělo stát, získám-li vědění?“ Řekla jsem: „Podívej, tento člověk, který sedí vedle tebe, je sahadžajogín. Ví, co je to Kundaliní. Také ví, jak zvednout tvoji Kundaliní. Ví, jaký máš problém, které čakry máš napadené. Také ví, jaké jsou jeho problémy.“ Tak se Mě zeptal: „Jak to ví?“ Řekla jsem: „Stal se věděním.“ Jak jsem vám včera řekla, ve svém centrálním nervovém systému byste měli být schopni vnímat ostatní lidi i svoje já, které je uvnitř. Například člověk, který je blázen. Read More …

Sahasrára púdža: Otevření Prapůvodní Sahasráry Ashram in Le Raincy, Le Raincy (France)

Sahasrára púdža: Otevření Prapůvodní Sahasráry, 05/05/1982, (Nekontrolováno), Le Raincy, Francie Dnes je velký den pro nás všechny, pro hledající, protože poslední dílo Božského, – otevření posledního centra ve velké Prapůvodní Bytosti, se uskutečnilo 5. května 1970. Je to ta největší událost ze všech duchovních událostí ve vesmíru. Byla provedena s velmi velkou péčí a s příslušnými úpravami. Není v mezích lidského chápání, jak věci na nebesích fungují. Je to vaše štěstí a Boží láska, která tento podivuhodný zázrak vykonala. Bez této události by nebylo možné dát lidem masovou realizaci. Bylo by to možné udělat pro jednoho či dva lidi tu a tam, ale poskytnout takové masové probuzení by nebylo možné. Jak víte, v Sahasráře jsou sídla sedmi hlavních čaker. Je tam tisíc nádí nebo, jak se říká, plamenů a každý z nich má šestnáct tisíc sil. Každé nádí se stará o určitý typ člověka a pomocí permutací a kombinací všech těchto nádí je o lidské bytosti postaráno. Jakmile byla Sahasrára otevřena, celá atmosféra se naplnila ohromnou čaitanjou, vibracemi a na obloze se objevilo ohromné světlo a celá ta věc přišla na Zemi jako přívalový déšť nebo vodopád, s takovou ohromnou silou, jako bych byla nevědomá a omámená. Tato událost byla tak nečekaná a tak ohromná, že jsem byla ohromena a úplně jsem oněměla nad její velikostí. Viděla jsem, jak se Prapůvodní Kundaliní zvedá jako velká výheň, a tato výheň byla velmi tichá, ale měla hořící vzhled, jako když zahříváte nějaký kov a ten má mnoho barev, stejně tak se Kundaliní Read More …