Šrí Ádi Šakti púdža: Musíte šířit vůni (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Šrí Ádi Šakti púdža: Musíte šířit vůni, 24/06/2007, Cabella, Itálie Je velmi hezké vás tady všechny vidět. Myslím, že je to první púdža, kterou máme na tomto místě, a doufám, že se všichni cítíte pohodlně a dobře se vám sem cestovalo. Dnes je skutečně významný den. Je to den Ádi Šakti, slavíme Ádi Šakti. A jaký je původ Ádi Šakti? Nikdy jsem o tom nemluvila. Je to poprvé, co vám řeknu, že Ádi Šakti je prapůvodní Matkou je silou, silou Boha, který chtěl vytvořit tento svět, a Ona sama dokázala celý tento ohromný svět vytvořit. Nemůžete si všichni sednout? Není tu dost místa? Prosím, posaďte se. Proč stojí? (Hindi) Za vámi jsou křesla. V pořádku, můžete sedět na křeslech. To je slabé místo. Udělejte si pohodlí. Nepřepínejte se zbytečně. Doufám, že všichni najdete nějaké místo, abyste pohodlně seděli. Dnes vám tedy řeknu o Ádi Šakti, která je velice, velice pradávnou bytostí. Ádi Šakti je silou samotného Boha a vytvořila tento svět, aby přinesla Jeho království na zemi. Můžete si to představit, nebylo nic než temnota a z této temnoty musela vytvořit všechny ty nádherné, malebné stromy a nejrozmanitější rostlinstvo. A všechno to vytvořila. K čemu ale je mít všechny ty věci, které nemluví, které nerozumí, které se nijak neprojevují. Samozřejmě, některé stromy a některé květiny absorbují krásné vibrace a rostou velice dobře. Ne ale všechny, jen některé. Například, musím vám říct, že květiny tady nemají žádnou vůni. Žádné květiny nemají vůni. Všímala jsem si, jestli jsou tu květiny s vůní, Read More …

Ádi Šakti púdža: Používejte svou pravou stranu pro dávání realizace (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Ádi Šakti púdža: Používejte svou pravou stranu pro dávání realizace, 23/06/2002, (nekontrolováno), Cabella, Itálie Dnešek je úplně jiný pro všechny z vás, protože toto je púdža k Ádi Šakti. A Ádi Šakti je dokonalou osobností. Není to jen levá strana, kterou vy znáte, vy znáte jen levou stranu od Šrí Ganéši skrze vývoj všech různých čaker levé strany. Zpočátku jsem vám nechtěla říct o pravé straně. Neboť ti, co prošli pravou stranou, se ztratili. Ze spisů znali Gajátrí mantry, ale nevěděli, jak to funguje. Prostě se je jen naučili nazpaměť. Také neznali jejich skutečný význam. A tak se dostali na pravou stranu a skončili, nevím, někde v Ádžně. A pak usilovali o seberealizaci. Bylo jim slíbeno, že když budou dělat tyto pravostranné aktivity pořádně, dosáhnou konečného stavu seberealizace. Ale nikdo z nich toho nedosáhl. Většina z nich pouze získala strašlivou povahu. Strašlivou povahu, která proklínala lidi, ničila je a to vše se naučili díky směřování na pravou stranu. Žádné probuzení Kundaliní se nekonalo. A nanejvýš se jim podařilo dosáhnout Ádžňa čakry. Pak se ale zřítili do různých oblastí úplné nevědomosti. Všechny takové knihy byly napsány bez uvědomění si toho, že není lehké jít pravou stranou. Avšak nejlepší způsob byl probudit vaši Kundaliní. Kundaliní sama vás přímo vezme do středu všech čaker až do Ádžni, projde jí a dostává se nad ni až do Sahasráry. A pak pronikne Sahasrárou. Takže co je tak důležitého na Brahmarandře, kterou prochází? Nikdy jsem vám o tom neříkala. Ale nyní si myslím, že pro většinu Read More …

Šrí Ádi Šakti púdža: Emoční inteligence (nekontrolováno) Nirmal Nagari, Canajoharie (United States)

Šrí Ádi Šakti púdža: Emoční inteligence, 02/07/2000 (nekontrolováno), Nirmal Nagari, Canajoharie, USA Dnes jsme sem přišli vykonat Ádi Šakti púdžu. Již jsem vám vyprávěla o Ádi Šakti, o tom, jak musela na tomto světě vyřešit mnoho věcí – nejprve stvořit a pak evolučním procesem zformovat lidské bytosti. Poté je utěšit. Pak jim radit. Tolik lidí sem na Zemi přišlo právě proto, aby radili. Říkali, co je špatné, co je správné, co bychom měli dělat, co bychom neměli dělat, co je sebeúcta a co je povinností lidské bytosti jako nejvyššího tvora. Tolik jich přišlo na tuto Zemi. Jeden po druhém přicházeli do všech zemí a jejich rady utvářely náboženství. Samozřejmě vidíte ten chaos v náboženstvích, a tak byl jejich život promarněn tím, že formovali náboženství za náboženstvím, díky čemuž se jen lidé rozdělili, rozdělili se do té míry, že se navzájem nenávidí. Pokud se někdo narodí v náboženství X, nenávidí člověka, který vyznává náboženství Y. Zatímco ti, kteří přišli jako rádci, hovořili o naprosté jednotě, naprosté jednotě lidského rodu, lidský mozek ve své svobodě dělal různé špatné věci a vytvořil zemi nebo můžeme říct celý svět naplněný spoustou problémů vyplývajících z náboženství. Jak je možné, že vás náboženství nutí někoho nenávidět? Náboženství je tu od toho, abychom pochopili lásku, abychom absorbovali lásku a milosrdenství. Takže třetí věc, která se musela udělat, je úkol Ádi Šakti, což je Kundaliní v nás. A díky jejímu probuzení jsme získali čisté vědění, absolutní vědění. Čisté vědění, které nelze zpochybnit. Je absolutní! Cokoliv po realizaci poznáte, Read More …

Ádi Šakti púdža: Sahadža jogíni musí transformovat ostatní Canajoharie, Canajoharie (United States)

Ádi Šakti púdža: Sahadža jogíni musí transformovat ostatní, 20/06/1999, Canajoharie, USA Je mi velkým potěšením vidět vás všechny, kteří jste se zde sešli. Je to tak vzdálené místo, „daleko od hlučícího davu“. Je to tak krásné místo, které má vibrace. Oni vás neslyší. Teď Mě slyšíte? Dobře. Teď je to v pořádku. Toto místo Mě zaujalo na první pohled v jedněch obsáhlých amerických novinách. Vibrace prostě začaly vystřelovat vzhůru, řekla jsem: „Co je to, odkud to přichází?“ Byl tam krátký inzerát a Já jsem řekla: „Tohle je místo, kam musíme jít.“ Toto místo má tolik vibrací, dokonce jen podle inzerátu. Takže si můžete představit, jak přichází vedení. Přichází z vibrací, díky nim jsem se ocitla tady a toto místo bylo vybráno Boží silou. A to se stalo během jediného dne. Taková zázračná věc a stane se za jeden den! Trvalo jim tak dlouho, než tohle získali, že jsem jim bez okolků řekla: „Už byste to měli mít!“ Všechno se vypracovalo a my jsme teď tady v té nejkrásnější atmosféře. Samozřejmě víte, že původní indiáni byli vyhnáni a přišli sem, aby se tu schovali. Ukrývali se na tomto místě, aby nebyli rozdrceni a zničeni navždy. Ta éra je teď u konce, to období nadvlády – vstoupit do cizí země, zabrat ji a považovat to za velké povyražení – to vše je už teď u konce, lidské porozumění dospělo mnohem dál a chápou, že je to hříšné, že je to špatné. Vše, co jsme udělali, bylo špatné. Ale ti lidé už neexistují. Read More …

Šrí Ádi Šakti púdža: Musíte si rozvinout pokoru Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Šrí Ádi Šakti púdža: Musíte si rozvinout pokoru, 21/06/1998, Cabella Ligure, Itálie Šrí Mátadží mě požádala, abych se s vámi podělil o poslední zážitky z Její božské návštěvy Ruska. Musím říct, že to byl opravdu dramatický průlom, protože vědecké konference, kterou měla v Moskvě, se zúčastnil velmi slavný vědec, fyzik. Jeho jméno je Anatolij Akimov, je velmi známý po celém Rusku a také po celém světě. Přišel s teorií, kterou několik let studoval a která je založena na vakuu. Studoval něco jako torzní pole a může objasnit velmi srozumitelně vědeckým způsobem vibrace, které Šrí Mátadží vyzařuje. Zpočátku zkoumal jisté jogíny, kteří meditovali a všiml si, že vyzařují vibrace, byla kolem nich aura. Ale poté, co přišel ke Šrí Mátadží, když uviděl Její fotografii, zázračnou fotografii, tehdy v plném rozsahu odhalil, o co šlo a řekl, že v Jejím případě je to něco nekonečného, neomezeného. Také to bylo velmi pěkné, protože na jednu stranu řekl: „Jako vědec musím připustit, že všichni vědci, kteří až dosud učinili nějaký mimořádný, jedinečný objev – musím přiznat, že žádný z nich k tomu nedošel prostřednictvím nějakého vědeckého procesu, prostřednictvím mozku, dá se říci – učinili tak pouze prostřednictvím nějakého božského vnuknutí. Můžeme zmínit Newtona, Einsteina a další.“ Dále řekl: „Také v mém případě, když jsem studoval tuto teorii a pracoval na ní, ve chvíli, kdy jsem uviděl fotku Šrí Mátadží, jsem dostal vnuknutí.“ No a pak ho Šrí Mátadží pozvala, aby v září přijel. Napsal už v Rusku knihu, která bude přeložena do angličtiny, a Read More …

Šrí Pallas Athéna púdža: Musíte být upřímní a čestní Athens, Sahaja Yoga Center in Athens (Greece)

Šrí Pallas Athéna púdža: Musíte být upřímní a čestní 26/04/1993, Atény Řecko Je to pro Mě velmi krásný den vidět zde tolik sahadžajogínů, kteří jsou z této země, Řecka. Když jsem poprvé přijela do Řecka, řekla jsem svému manželovi, že tato země je plná vibrací a že v této zemi bylo mnoho vyspělých duší, lidé však své dědictví zřejmě ztratili. Nicméně, vibrace jsou v atmosféře a jednoho dne zde bude Sahadža jóga velmi dobře prosperovat. A pak se stalo, že jsme se setkali s několika byrokraty, Řeky, a neudělali jsme s nimi dobrou zkušenost. A manžel řekl: „Když tvrdíš, že Řekové jsou skutečně zbožní lidé, pak se podívej na tyto lidi – co mi způsobují!“ Řekla jsem:„Mohou to být byrokraté od hlavy až k patě, nemůžeš však říct, jací jsou to lidé.“ Celkově však byly vibrace velmi dobré, velmi dobré, to bezpochyby, navštívila jsem zde všechna místa, například jsem byla v Delfách, kde jsem se byla podívat v chrámu Athény a podobně. Vzali Mě na všechna zajímavá místa, hlavně Mě, protože on byl zaneprázdněn na své konferenci, a tak Mě provedli po okolí. A všude jsem cítila, i moře jsem vnímala, že je překrásné. To bylo asi, myslím, že jsem tu byla minimálně před patnácti, možná čtrnácti lety. A dnes vidím, že vibrace se nyní vrací zpět skrze vás, lidi, a celé místo znovu vibruje. Měli byste porozumět tomu, že vy, lidé, máte obrovskou zodpovědnost, protože jste strategicky umístěni v Řecku, víte? Řecko a Itálie, chci říci, Turecko, obojí je Read More …

Kolektivita 1 (4 min) (Location Unknown)

19930426 – Kolektivita 1 Zaprvé byste měli chodit do kolektivu. Je to velmi důležité. Vy všichni byste měli chodit do kolektivu… Dejte… prosím, mějte pozornost na Mě, ne na nich, ano? Dejte prosím pozornost na Mě, neodvracejte příliš pozornost. Musíte udržovat pozornost v pořádku. Je to velmi důležité. Musíte tedy dělat jednu věc – chodit do kolektivu a hlídat si pozornost. Na čem máte pozornost? Kam se díváte? Otáčíte se na všechny strany nebo máte pozornost zaměřenou přímo? Je velmi důležité, abyste udržovali pozornost naprosto uzavřenou do sebe a nasměrovanou na setkávání s kolektivem. Tímto způsobem, když máte pozornost upevněnou, shledáte, že zcela určitě vystoupíte do bezmyšlenkového vědomí, do stavu, ve kterém duchovně rostete. Musíte vzestoupit do tohoto stavu bezmyšlenkového vědomí, kde rostete duchovně. Pokud nejste v bezmyšlenkovém vědomí, nemůžete růst ve své duchovnosti. Je tedy velmi důležité sledovat, kde je vaše pozornost. Kam zaměřujete pozornost? Pokud svou pozornost dokážete ovládat, pak se věci dají do pořádku. Ona pláče, to dítě pláče, řekla bych, trošku moc. Možná ji můžete vzít trochu na vzduch, myslím, že je jí horko. Teď už je to dobré, u maminky. Prvořadé tedy je být v kolektivu. Velmi neblahé jsou také představy některých lidí neustále narušovat kolektivitu, vytvářet problémy, ignorovat lídry. Výsledkem je, že lídry to tak znechutí, že to vzdají, víte? Přestane se jim chtít cokoli dělat. Oni tedy přicházejí s vlastními nápady, zkouší obtěžovat lídry, způsobují jim problémy, jen se všude snaží předvádět, jako kdyby všechno znali. Všichni takoví lidé také vytváří skupinky. Těm Read More …

Déví púdža v Brahmapuri (nekontrolováno) Brahmapuri (India)

Déví púdža v Brahmapuri, 27/12/1985, Brahmapuri, Indie Zeptej se jí. Natalie, pojď sem. Pomoz Danje. Jsi už v pořádku, Raji? Dej každému kumkum. Vezmi jen to, to tu může zůstat. Ať všechny ženy mají kumkum. Včera se jeden chlapec postavil a ptal se Mě: „Jestliže jsme takovou jóga bhúmi, takovou posvátnou zemí, jak to, že všechny vědecké objevy jsou učiněny na Západě?“ „Dobrá otázka,“ řekla jsem. Je to vědění stromu, jak jsem vám řekla. Je to vědění stromu. A čeho nyní dosáhli, je jeho vrchol a nyní chtějí poznat vědomosti kořenů. Proto jsou teď zde. Abychom získali vědění o kořenech, musíme mít k nim především pokoru. Zatím jsme ještě toto vědění nepoznali, nikdy jsme nevěděli, co je v Božím království. Jak řekl Krišna, ten strom roste směrem dolů a jeho kořeny jsou v mozku. Je to vzestup směrem ke kořenům, je to tedy odlišné. Kundaliní musí stoupat vzhůru, aby se dostala ke kořenům. A aby mohla proniknout do kořenů, musíme mít toto poznání. Musíte znát všechny věci, jako třeba nošení bindí, o kterém jsem mluvila včera. To je také, díky Bohu, navzdory všem změnám, napsáno v Bibli, že vás poznají podle značky, kterou ponesete. Podívejme se, kolik z vás má odvahu, dokonce i v Indii, nosit tuto značku. To je jeden z důvodů, proč tak rychle chytáte. Především oči nejsou klidné. Nejste zvyklí mít klidné oči jako mají klidné oči Indové. Od dětství je učí: „Kde máš pozornost?“ Neustále se jich ptají: „Kde máš pozornost?“ (Vzadu stojí nějací západní jogíni) Read More …

Déví púdža: Upevněte se (nekontrolováno) San Diego (United States)

Déví púdža: Upevněte se, 31/05/1985  San Diego, USA Je to taková radost, být v ášramu v San Diegu. Je to tak nádherné místo, tolik vyjadřující lásku Boha, Božského, způsob, jakým vám chce na každém kroku pomoci. Chcete-li mít ášram, chcete-li mít vhodné místo, chcete-li se dobře starat o své děti, chcete-li dělat práci pro Boha, o všechno je postaráno, všechno musí být vyřešeno. Jestli se to nevyřeší, jak potom budete dělat svoji práci? Takže se to všechno řeší. A je to tak zřejmé – způsob, jakým máme různé ášramy, tak útulná místa za velmi rozumnou cenu, kterou si můžeme dovolit, že můžeme žít šťastně pospolu. Je to příbytek vytvořený pro vás láskou. Takže první věc, kterou musíme mít na paměti, je to, že bychom mezi sebou měli mít dokonalou lásku. Neměli bychom věřit lidem, kteří se nás snaží rozdělit, kteří se nám pokoušejí předávat špatné myšlenky. Je velice snadné rozpoznat člověka, který je sahadžajogínem srdcem. Je velice jednoduché to zjistit. Musíte být trošku vnímavější a velice snadno takovou osobu prokouknete. Jakákoliv vychytralost může být odhalena. Nikdo nyní nemůže jednat proti Bohu, protože všechno bude odhaleno a prohlédnuto. Ale musíme mít svoji pozornost plně na své Matce. Někteří lidé se ale stávají trošku fanatickými, protože jsou tak oddaní, to nevadí, vzpamatujete se. Ale je lepší být fanatikem, než pochybovat. Takže lidé, kteří věci trochu přehánějí, by měli přenést do života, že cokoliv vidí, cokoliv chápou v Sahadža józe, cokoliv se stane, přijmou to bez jakéhokoliv znepokojení. Jde také o to, že Read More …

Déví púdža: Individuální cesta k Bohu Sydney (Australia)

Déví púdža: Individuální cesta k Bohu, 14/03/1983, Sydney, Austrálie Nyní jste si všichni uvědomili, že uvnitř nás leží mír, krása a sláva naší bytosti. Je tam toho spousta. Nemůžete to hledat vně. Musíme jít dovnitř, jak se říká – do stavu meditace, abyste to hledali, abyste se tím těšili. Tak jako když máte žízeň, jdete k řece, nebo k moři a snažíte se svou žízeň uhasit. Ale ani moře vám nemůže dát sladkou vodu. Jak vám tedy něco, co se rozprostírá vně, může dát tu hloubku, která je uvnitř vás? Snažíte se to najít vně, kde to není. Je to v našem nitru, zcela nepochybně v našem nitru. Je to tak jednoduché, protože to vlastníte. Máte to na dosah. Je to tam. Ať už jste doposud dělali cokoli – vycházeli ven, abyste našli radost, takzvanou radost a takzvané štěstí, takzvanou slávu světské moci a světského vlastnictví, teď to celé musíme obrátit zpět. Musíte to projevit v sobě. Nebyla to chyba, že jste vycházeli ven, nebylo to správné, že jste vycházeli ven. Neměli byste litovat toho, co jste doposud učinili. Nebyl to správný způsob, jak získat skutečnou radost ze života, skutečnou slávu své bytosti. Pracovalo to v mnoha lidech, že jste pronikli do tohoto jemnějšího porozumění. Někteří lidé jsou možná jen na mentální úrovni, nevadí. Někteří jsou možná jen na fyzické úrovni, kde to mohou vnímat, nevadí. Ale jste na správné cestě, pohybujete se správným směrem. Pokuste se meditovat, meditovat víc, abyste dospěli ke své vnitřní bytosti. A tato vnitřní bytost Read More …