Šrí Mahávíra púdža: Mrtvé duše Perth (Australia)

Šrí Mahávíra púdža: Mrtvé duše, 28/03/1991, Perth, Austrálie 1.část Dnes budeme oslavovat narozeniny Mahávíry. Mahávíra je inkarnací Bhairavnátha, nebo Mu můžete říkat svatý Michael. Ti dva světci, jak víte, jeden je Gabriel, Hanumán, a druhý svatý Michael, se nacházejí jeden na Pingala nádí a druhý, svatý Michael, na Ida nádí. Takže Mahávíra musel projít mnohým hledáním. Samozřejmě že byl anděl, přišel však jako lidská bytost. A musel rozluštit levou stranu a to, jak levá strana funguje. Levá strana je velice složitá. Je mnohem složitější než pravá strana. Na levé straně máme také sedm nádí a těch sedm nádí je umístěno jedno za druhým. Jsou popsána v knihách a byla jim dána různá jména. Těch sedm nádí na levé straně má, jak víte, na starost naši minulost. Například každý okamžik se stává minulostí. Veškerá přítomnost se stává minulostí. Pak máme minulost z tohoto života a také máme minulost z předchozích životů. Současně je uvnitř nás zabudována všechna minulost od našeho stvoření. Takže všechny ty psycho- somatické choroby, jak víte, spouští pouze entity, které přicházejí z levé strany. Dejme tomu, že nějaký člověk trpí na játra a náhle je napaden na levé straně, zejména v Múladháře, nebo kdekoli vlevo, v levém Nábhí, protože Múladhára je jediná čakra, která je spojena s levou stranou, Ida nádí. Pravá strana, Pingala nádí, je spojena se Svadhištánou. Takže problémy Múladháry jsou ve skutečnosti mimo dosah lidských bytostí. A když je napadena kterákoli z čaker na levé straně, pak se v lidských bytostech projeví psychosomatické nemoci. Jak Read More …

Šrí Mahávíra púdža: Dotkněte se své hloubky (nekontrolováno) Barcelona (Spain)

Šrí Mahávíra púdža: Dotkněte se své hloubky, 17/06/1990, (nekontrolováno), Barcelona, Španělsko Dnes jsme se zde sešli, abychom vykonali púdžu Šrí Mahávíry. Dnes uděláme púdžu k Mahávírovi. Tuto púdžu jsme ještě nikdy dříve nedělali. Důvodem pro to bylo to, že život Mahávíry byl život askety. Stejně jako Buddhův. Bylo to ještě větší než u Buddhy, protože když se tito dva narodili, mělo bráhmanství v hinduismu velmi divnou podobu. Lidé se stali extrémně ritualistickými a uctívali různé kameny a různé věci místo toho, aby uctívali pouze svajambu. Kdo je ten chlapík, který v tu chvíli jí jídlo? Nechte to být, jídlo… Asketický život Mahávíry byl velmi, velmi extrémní. On byl tím, kdo se narodil v klanu bojovníků, kšátrijú a pak byl také ženatý a měl dceru. A potom se rozhodl – protože věděl, že musí dělat práci Božského. Rozhodl se dát na sannjása (odříkání). Požádal o svolení svého bratra, protože jeho rodiče byli mrtví. Byl králem a tak se vzdal všeho svého materiálního bohatství a stal se úplným sanjásinem (ten, který se všeho zřekl), opustil svoji rodinu, opustil svůj domov, všechno a odešel sám jen s malou miskou pro almužny. Těch lidí, kteří se k němu přidali, bylo velice málo a on je požádal, aby se také stali askety. Munijové. On sám byl reinkarnací svatého Michaela a sídlí na levé straně, na Ida nádí, a stará se o celou stranu od Muládháry až po Sahasráru. Takže svatý Michael se narodil jako Mahávíra, což znamená „velký bojovník“. Když se narodil, celé to místo Read More …