Mantry v Sahadža józe (10 min) (Location Unknown)

Mantry v Sahadža józe Víte, v Sahadža józe nedostanete nějakou mantru, nic podobného. Není to tak, že byste prošli jakýmsi velkým kurzem, kde bychom vás učili jednu mantru po druhé, takhle ne. Co musíte vědět, je, kde je Kundaliní, jak se pohybuje, kde je, která čakra je napadená a kterou mantru na to použít. Není k tomu potřeba moc. Všemu porozumět trvá stěží týden. Ale jak to postupně začnete používat, abyste v tom byli zběhlí, budete vědět, jak s tím pracovat u sebe i u druhých. Není to nic těžkého – jako dítě, které když doroste do určitého věku, pochytí jazyk, protože má vrozenou schopnost vytvářet zvuky. Tak to dělá. Stejným způsobem, jakmile to dostanete, když ucítíte v dlaních chladný vánek, naučíte se to jeho používáním. Porozumíte sami sobě, budete v tom sami naprosto zběhlí a užasnete, jak rychle jste se to naučili. Nemusíte se to učit jako třeba nějakou vědeckou knihu. Začnete se hned učit praxí: „Tahle čakra je napadená, například tato čakra (pravý ukazovák), na pravé straně. K ní patří mantra „Šrí Krišna“. Řekněme, že tato čakra je napadena (střed čela), k ní patří mantra „Ježíš Kristus“. Takhle. Musíte znát čakry a jim odpovídající mantry. Čakry prostě znáte, je to vaše nezpochybnitelné vědění, které je zabudované ve vašich nervech, zkrátka je cítíte. Jako když tento pán řekne: „Tady je to horké.“ Dobře. Co to znamená? Co horko zde signalizuje? To je Sahasrára na levé straně. Nejprve to byla Sahasrára na pravé straně. Teď je to nalevo. Známe na Read More …

Praktické porozumění kolektivnosti (32 min) (Location Unknown)

PRAKTICKÉ POROZUMĚNÍ KOLEKTIVNOSTI 1. VÝZNAM KOLEKTIVNOSTI Kolektivnost neznamená, že bychom se k sobě všichni měli připoutat jako slepení lepidlem. Nebo že se všichni staneme něčím jako Gibraltar. Skála Gibraltar. Ne, tohle to neznamená. Znamená to, že ať jste kdekoli, jste spolu spojeni. To je kolektivnost. Ale když spolu nejste spojeni a jen jste na sebe přilepení, jsou to naprosto nevhodné podmínky k soužití. Mám pocit, že lidé význam kolektivnosti ještě nepochopili. Když neexistuje žádný „druhý“ – Ananya. Když neexistuje nikdo jiný, neexistuje žádná jiná osobnost. Jiné osobnosti jsou od vás oddělené kvůli levé nebo pravé straně. Nebo kvůli oběma. Svým Já jste však plně jen tehdy, když jste naprosto odpoutaní a vaše Kundaliní tančí – jste sami, a přece nikdy osamělí. Tato jednota s celkem vám dá veškeré bezpečí, veškerou radost, kterou chcete, a proto probuzení Kundaliní znamená kolektivnost. Dokud ve své bytosti nebudete chtít absolutní kolektivnost, Kundaliní nebude stoupat. 2. JEDNA VELKÁ RODINA Pojďme se zaměřit na to, v čem co se týče kolektivnosti pokulháváme. Má to velice praktické a věcné opodstatnění. Nejprve musíme pochopit, že bez kolektivity nemůžeme existovat. Tak jako tělo musí být spojené s mozkem, stejně tak Sahadža jóga nemůže existovat bez kolektivity. Jakmile tohle jednou pochopíte, musíte to vypracovat tak, aby se kolektivnost plně upevnila zevnitř i navenek. Nevím, co lidem přichází na mysl jako první o jiném člověku. ale první věc by měla být, že toto jsou vaši skuteční příbuzní. Nikdo jiný není váš příbuzný. Tyto děti jsou vašimi dětmi, tito muži jsou vašimi Read More …

Hudba a Sahadža jóga – 1.díl (13 min) (Location Unknown)

HUDBA A SAHADŽA JÓGA (díl první) KLASICKÁ INDICKÁ HUDBA HUDBA DUCHA V Indii už od pradávna – je to starobylá tradiční země – už od pradávna žijeme úplně jinak. V těch dávných dobách… Víte, že i teď je klima tak příznivé, že můžete pobývat venku v lese. V této zemi nepotřebujete tolik věcí. Tedy v té dávné době mnoho lidí, kteří by se dali nazvat jasnovidci a světci, odešlo do lesů nalézt podstatu lidství, nalézt smysl lidského žití a zjistit, co je nejvyšším cílem člověka. Zjistili, že je to Duch. Proto všechna indická pravidla a indické filozofie, hudbu, výtvarné umění, tanec, divadlo, každý aspekt života, založili na bázi toho, že se musíme stát Duchem. Podstatou hudby je, že by měla potěšit Ducha. Vy jste sahadžajogíni a většina z vás nikdy nestudovala indickou hudbu, tak jako Já. Pravdou je, že indická hudba pochází z Ómkáry, z Božského zdroje zvuku. A proto poskytuje útěchu, zábavu a rozveselení Duchu. Jinak je Duch zcela spokojený sám o sobě, těší se sám sebou. Cítím, že se v hudbě a výtvarném umění odráží, aby spatřil odraz celé své překrásné existence, která se promítá do každé částečky, každé molekuly, každého atomu. A když Duch spatří tento odraz, nabyde novou dimenzi překrásné expanze své osobnosti, kdy máte pocit, jako byste rezonovali v celém vesmíru. My jsme neměli žádný časový rozvrh pro namas, ale měli jsme různá načasování hudby. V danou dobu by se měla hrát hudba vyjadřující určitou náladu. A všechny vyjádřené pocity by měly směřovat k Bohu. Read More …

Velikonoční vejce a znovuzrození (10 min) (Location Unknown)

Velikonoční vejce a znovuzrození O Velikonocích dáváme lidem vajíčka jako připomenutí, že teď jsou vejci a je čas, aby se stali ptákem. Myslím však, že si to lidé neuvědomují. Protože poselstvím Krista je vzkříšení. Ukřižování je prostředek, ale Jeho poselstvím je vzkříšení. Vejce je velmi výmluvný symbol. V jednom z dávných indických Písem je psáno, proč by se Velikonoce měly slavit právě vajíčky. Je to nanejvýš překvapující. Je to tam velmi jasně napsáno, když tomu dokážeme porozumět, jak je Kristus symbolizován vejcem. Co tedy vejce znamená? V jazyce sanskrt je brahmín nazýván „dvidžáha“, „dvihi džájeti“ znamená „ten, který je podruhé narozený“. A také pták, kterýkoli pták, se nazývá dvidžáha, tedy podruhé narozený. Protože pták se nejdříve narodí jako vejce a pak se znovu narodí jako pták. A stejným způsobem se člověk narodí jako vejce a pak se znovuzrodí jako realizovaná duše. Uvědomte si, jak je to výmluvné, že se oba nazývají stejně. Žádnému dalšímu zvířeti se neříká dvidžáha, pokud nejdříve není vejcem, ze kterého pak vyjde jako něco jiného. Například žádným savcům, žádným savcům se neříká dvidžáha. Jen lidským bytostem. Je pozoruhodné se v zoologii dočíst, že savci nekladou vajíčka, že rodí živá mláďata. I my jsme savci. Přesto jsou lidé nazýváni dvidžáha. Stejně jako pták. To tedy znamená, že lidé, když se narodí, jsou vajíčky. Nebo se stanou vajíčky. Jak se stanou vajíčky? Tím, že se v nás vyvine naše ego a superego. Všichni jste tu sahadžajogíni, jistě rozumíte tomu, co říkám. Když ego a superego… Když se ego Read More …

O důležitosti meditace (14 min) (Location Unknown)

20021103 – O důležitosti meditace Měli byste meditovat každý den. Ti, kteří nemeditují, mohou spadnout dolů. Protože meditace je, jako když do lampy doplňujete olej. Ti, kteří nemeditují a myslí si, že to bez toho zvládnou, se smutně mýlí. Musí meditovat ráno i večer. Potíž je v tom, že k nám všechno přišlo jako by samo, tak snadno, takže nechápou, že meditace je velmi důležitá. Jak typické! Vy ne, ale znám spoustu těch, kteří získají realizaci a nemeditují. A ti jsou jiní. Jejich povaha je jiná. Meditace je tak uklidňující, takový překrásný způsob spojení s Božským že se všechny vaše problémy v tomto meditačním rozpoložení vyřeší. Pokud nemeditujete, pokud se nedostáváte do meditace, pak vaše světlo pravděpodobně zeslábne, nebude dostačující. Je důležité, velmi důležité objevovat sebe sama, dozvídat se o druhých – v meditaci. A jak provádět meditaci? Na to se Mě ptá mnoho lidí. Nic neprovádějte, jen jděte do stavu bez myšlenek. Zkoušejte se dostat do bezmyšlenkového vědomí. Pokud se dokážete dostat do stavu bez myšlenek, udělali jste svou práci, protože to je stav, kdy jste v pravdě, kdy jste v realitě, v radosti, se vším, co je tak zásadní. Když meditujete, pokuste se nedělat z toho nějakou složitost, ne. Meditace je něco jako utišení se, utišení myšlenek, kdy se noříte do toho hlubokého oceánu, který je ve vás samých. Řekněme však, že to neděláte. Když nemeditujete. Okamžitě poznám, kdo medituje a kdo ne. To pro Mě není nijak těžké. Ti, kteří nemeditují, jsou vždy váhaví. Jsou zmatení, nechápou. Read More …

Svědek (2 min) (Location Unknown)

20000601 – Svědek Jak se tedy staneme pokojnými? Když překročíte toto centrum (Ádžňu), co se stane? Myšlenky k nám přicházejí z tohoto centra (z Ádžni), z minulosti nebo budoucnosti, ve vlnách – první myšlenka, za ní další a pak další, takto. A my skáčeme mezi těmito myšlenkami. Když však Kundaliní stoupá, prodlužuje ty myšlenky. A co se vám stane? Dostanete se do přítomnosti. Už nepřemýšlíte o budoucnosti ani o minulosti. Pak ve vás všechno zcela utichá. Nereagujete, ale všechno vidíte. Jen se díváte, a tím si rozvinete stav svědka. To je ten nejpokojnější stav, díky němuž můžete snadno dosáhnout nejvyšší radosti. Jako například tento překrásný koberec. Když se na něj podívám běžným způsobem, napadne Mě, jak je krásný, kolik by stál, kde by se dal koupit atd. Kdyby byl Můj, starala bych se navíc, jestli je pojištěný a co s ním je. Ale když se na něj zadíváte po realizaci, začne ve vás klokotat radost z jeho tvoření, jakou cítil ten umělec. A skočíte do toho oceánu, skočíte do oceánu radosti. Radost nemá dvě strany, jako štěstí a neštěstí. Je jen ona. A jakmile budete v té radosti, budete se těšit všemi jemnými nuancemi celého stvoření. Budete se těšit přírodou, Matkou Zemí, jinými lidmi a zaplaví vás tolik lásky, že všechny hádky a hlouposti, které provádíme, úplně skončí.

O Lakšmí principu (6 min) (Location Unknown)

19990711 – O Lakšmí principu Například jsem jednoho dne mluvila o Lakšmí principu. Podívejme se teď, jak vyhasíná Lakšmí princip. Je to jednoduché. Pokud to chcete vědět, je to velmi jednoduché. Lakšmí je totiž velmi přelétavá a vrtošivá. Jak dáte sluhovi sto rupií, hned půjde do hospody pít. Lakšmí je tu, a jakmile dáte Lakšmí, bude se snažit skončit v hospodě a pít. Takže si umíte představit, jak to s Lakšmí chodí. Je velmi dobrotivá, ale také vás svádí, hodně vás svádí, proto musíte být na pozoru: všechny peníze, které máte, byste měli dát do banky, nebo s nimi naložte, jak chcete, ale neutraťte všechno. To prostě nedělejte. Zadruhé musíte vědět také to, že jsou-li všechny dveře zavřené a jedněmi se Lakšmí dostane dovnitř, zůstane, o tom není pochyb, když jste na tom špatně, zůstane, jenže odumře, protože nemá východ ven. Pokud otevřete další dveře, užasnete – nejen že Lakšmí může ven, ale může dostat mnohem víc vzduchu, mnohem víc svobody zvenčí, protože jste otevřeli další dveře. S jedněmi dveřmi je to jen experiment, nic nevejde dovnitř. Když otevřete jen jedny dveře, nedostane se dovnitř žádný vzduch, nic. Jakmile však otevřete i další dveře, zjistíte, že v místnosti vanou proudy vzduchu. Stejně tak člověk, který chce peníze, se nejprve musí naučit utrácet ty peníze, které má. V této Kali juze je to jedno z požehnání, protože úkolem Kali jugy je vytvářet pochybnosti, vytvářet iluze, bhram. Takže je bude pořád vytvářet. Jestliže se však budete držet pravdy, nepůjde jí to. Je Read More …

O hledání v Kali juze (6 min) (Location Unknown)

19990711 – O hledání v Kali juze Kali juga je tedy doba, kdy lidé mohou získat seberealizaci, kdy poznají své Já a poznají pravdu. Toto bylo řečeno před dávnými časy a vidíte, dnes se to děje. Takže toto byl čas, který byl k tomu naplánován, protože když jste v pohodě, jako například v Satja juze a podobně, nehledáte, jen to přijímáte, jste poslušní, dobří lidé a hotovo. Avšak v Kali juze začnete opravdově hledat absolutní pravdu, a proto tato světla zobrazují charakter nebo duši získávající osvícení. Takže vy všichni jste osvícené duše. Pro Mě je toto Divali. Jsou-li lidé osvíceni, to je Divali. Kdy lidé odstraní všechnu temnotu Kali jugy a vy všichni si užíváte krásy a radosti Kali jugy. Řekla bych, že je to velmi symbolické, že Divali už začalo. Máme mnoho světel a musíme získat více světel – ne proto, že bychom měli málo světla – proč chceme více světel, proč to chcete? Protože musí být spaseni všichni. Naší snahou je zachránit každého. Je to velice těžké. Dnes však vidíte, jak realizovaní lidé jako semínka jdou a usazují se v odlehlých místech, kde prosperují, rostou z nich krásné, voňavé stromy, které ostatním poskytují stín. Proto vidíte lidi z různých míst, jak se probouzejí a jak se z nich stávají realizované duše a pak probouzejí ostatní. Je to všechno proces. Je to velmi dobře vestavěno uvnitř, vypadá to tak a dobře se to vypracovává. Jediná věc je nejistá – kolik jich přijde do Sahadža jógy a kolik jich můžeme Read More …

O vědeckém uznání vibrací (4 min) (Location Unknown)

19980621 – O vědeckém uznání vibrací Šrí Mátadží mě požádala, abych se s vámi podělil o poslední zážitky z Její Božské návštěvy Ruska. Musím říct, že to byl opravdu dramatický průlom, protože vědecké konference, kterou měla v Moskvě, se zúčastnil velmi slavný vědec, fyzik. Jeho jméno je Anatolij Akimov, je velmi známý po celém Rusku a také po celém světě. Přišel s teorií, kterou několik let studoval a která je založena na vakuu. Studoval něco jako torzní pole a uměl velmi srozumitelně, vědeckým způsobem objasnit vibrace, které Šrí Mátadží vyzařuje. Zpočátku zkoumal jisté jogíny, kteří meditovali, a všiml si, že vyzařují vibrace, měli kolem sebe auru. Ale poté, co přišel ke Šrí Mátadží, když uviděl Její fotografie, zázračné fotografie, tehdy v plném rozsahu odhalil, o co šlo, a řekl, že v Jejím případě je to něco nekonečného, neomezeného. Také bylo velmi pěkné, že v jednom momentě řekl: „Jako vědec musím připustit, že všichni vědci, kteří až dosud učinili nějaký mimořádný, jedinečný objev, musím přiznat, že žádný z nich k tomu nedošel prostřednictvím nějakého vědeckého procesu, prostřednictvím mozku, dá se říci – učinili tak pouze prostřednictvím nějakého božského vnuknutí. Můžeme zmínit Newtona, Einsteina a další.“ Dále řekl: „Také v mém případě, když jsem studoval tuto teorii a pracoval na ní, ve chvíli, kdy jsem uviděl fotku Šrí Mátadží, jsem dostal vnuknutí.“ No a pak ho Šrí Mátadží pozvala, aby v září přijel. Napsal už v Rusku knihu, která bude přeložena do angličtiny, a připravuje novou knihu, jejímž hlavním tématem bude samozřejmě Read More …

Upevněte pozornost (12 min) (Location Unknown)

19950716 – Upevněte pozornost Měli bychom se opravdu pomocí introspekce pokusit zjistit: „Jsem svým vlastním guruem, nebo ne?“ Protože předtím byla vaše mysl na jedné straně a vaše srdce bylo na druhé straně a vaše pozornost byla v jiné dimenzi. Tyto tři věci ve vás tedy vyvolávaly zmatek. Když porozumíte lidským bytostem, překvapí vás zjištění, jak tyto tři věci v člověku pracují odděleně. Někdy mezi sebou dokonce bojují. V prvé řadě váš intelekt, vaše mysl. Zadruhé vaše srdce, vaše city, vaše emoce. A to třetí je vaše pozornost. V této moderní době dosahuje toto zmatení vrcholu, protože vaše pozornost je neustále vně. Může směřovat ke krásným věcem, krásným ženám nebo pohledným mužům, ke všem možným druhům nesmyslného plýtvání vaší energií. Taková pozornost se pak chová jako splašený kůň. Takovou pozornost nedokážete kontrolovat. A taková pozornost pak samovolně přeskakuje z jedné věci na druhou. Stalo se to módou. Je docela populární udržovat pozornost neustále v pohybu. Jenže ta pozornost, která má směřovat k Bohu, směřovat k Všemohoucímu, je prostě promrhávána. Pak si pozornost nevypěstuje vlastní kořeny. Nejprve tedy vysledujte, kam se vaše pozornost ubírá, co vám pomáhá chtít si hlídat pozornost, starat se o ni. Víte, taková pozornost pramení z mnoha problémů. Například z vaší výchovy, když nad vámi nebdí žádná kontrola, nebo to může být vaším vzděláváním, může to být kvůli atmosféře, ve které žijete, nebo kvůli vašemu vlastnímu egu a podmíněnostem. Vaše pozornost je tedy napadána všemi těmito vnějšími energiemi nebo negativními silami a ona se do toho zaplete. Read More …

Získejte sílu z Ducha (11 min) (Location Unknown)

19940226 – Získejte sílu z Ducha Doufám, že se vám dosud cestovalo pohodlně a že budete mít pohodlí i nadále. Zdrojem pohodlí je váš Duch. A čím více vyhledáváte pohodlí svého Ducha, problémy s vnějším pohodlím odpadají. Nestaráte se, kde žijete, kde spíte, co jíte, co děláte. Nechte tedy tyto hrubé přecitlivělosti odpadnout, aby vnitřní jemná citlivost mohla růst. Proto jste tady, abyste překonali svá načasování, podmíněnosti… Protože to je krysí závod. Krysí závod, který nějak musí už jednou provždy přestat, uvnitř vás i navenek. Tady to tedy můžeme vypracovávat zvenčí, a jakmile začnete meditovat, můžete toho dosáhnout i zevnitř, dosáhnout toho klidu, který by v sobě měli mít všichni lidé, pokud máme tento svět zachránit před naprostým zničením. Jistě jste si všimli, že Sahadža jóga nyní roste mnohem rychleji a nabírá dobrou rychlost. My všichni se musíme vybavit schopnostmi, díky nimž se budeme moci stát součástí tohoto evolučního a revolučního procesu, který vyvolá změnu v celém světě. K tomu je zapotřebí i to, abychom se vědomě vystavovali výzvám a nezabředávali do obyčejného života a do průměrného smýšlení. Jsme lidé s obrovským potenciálem, a nejen to, jsme požehnáni Boží silou samotného Boha. Zkoušejte tuto sílu v sobě používat a zkuste se s ní sjednotit. Musíte aspoň trošku vidět, že přemáháte své tělo, svou mysl a své ego a obrušujete své hrany do dokonalosti takovým způsobem, abyste rostli do podoby, pro kterou jste byli stvořeni. Pokud jde o další věci, jako Mé cesty po vašich zemích, myslím, že největší přínos pro Read More …

Kolektivita 1 (4 min) (Location Unknown)

19930426 – Kolektivita 1 Zaprvé byste měli chodit do kolektivu. Je to velmi důležité. Vy všichni byste měli chodit do kolektivu… Dejte… prosím, mějte pozornost na Mě, ne na nich, ano? Dejte prosím pozornost na Mě, neodvracejte příliš pozornost. Musíte udržovat pozornost v pořádku. Je to velmi důležité. Musíte tedy dělat jednu věc – chodit do kolektivu a hlídat si pozornost. Na čem máte pozornost? Kam se díváte? Otáčíte se na všechny strany nebo máte pozornost zaměřenou přímo? Je velmi důležité, abyste udržovali pozornost naprosto uzavřenou do sebe a nasměrovanou na setkávání s kolektivem. Tímto způsobem, když máte pozornost upevněnou, shledáte, že zcela určitě vystoupíte do bezmyšlenkového vědomí, do stavu, ve kterém duchovně rostete. Musíte vzestoupit do tohoto stavu bezmyšlenkového vědomí, kde rostete duchovně. Pokud nejste v bezmyšlenkovém vědomí, nemůžete růst ve své duchovnosti. Je tedy velmi důležité sledovat, kde je vaše pozornost. Kam zaměřujete pozornost? Pokud svou pozornost dokážete ovládat, pak se věci dají do pořádku. Ona pláče, to dítě pláče, řekla bych, trošku moc. Možná ji můžete vzít trochu na vzduch, myslím, že je jí horko. Teď už je to dobré, u maminky. Prvořadé tedy je být v kolektivu. Velmi neblahé jsou také představy některých lidí neustále narušovat kolektivitu, vytvářet problémy, ignorovat lídry. Výsledkem je, že lídry to tak znechutí, že to vzdají, víte? Přestane se jim chtít cokoli dělat. Oni tedy přicházejí s vlastními nápady, zkouší obtěžovat lídry, způsobují jim problémy, jen se všude snaží předvádět, jako kdyby všechno znali. Všichni takoví lidé také vytváří skupinky. Těm Read More …

Meditace je radost (13 min) (Location Unknown)

19920212 – Meditace je radost Pokusme se přijít na to, jak se můžeme dostat dovnitř. Myslím, že jediný způsob je dosáhnout bezmyšlenkového stavu, skrze kolektivní život a také skrze individuální meditaci. Kolektivní a také individuální meditaci. Zkuste se dostat do stavu, kdy jste bez myšlenek. Zkuste dát pozornost na úroveň bezmyšlenkového vědomí. Tehdy začíná růst. Protože to je přítomnost, ne minulost, ani budoucnost. Když se tedy zastavíte v bezmyšlenkovém vědomí, začnete vnímat to, co je nad veškerou existencí. Například vidím tyto květiny, Měla bych vnímat to, jak se Mnou souvisí. Samozřejmě vidím jejich překrásnou barvu, cítím vůni, přesto ale ihned vnímám i lásku, se kterou byly darovány. Okamžitě. Zaměřím se na jejich podstatu. Tyto květiny nebyly darovány s úmyslem nějakého očekávání, jen jako projev lásky. Okamžitě tu lásku vidím a těším se jí. Tohle je velmi důležitý bod. Že v bezmyšlenkovém vědomí okamžitě vnímáte projev lásky. Když například vidíte přírodu kolem sebe. Hned cítíte – podívej na tu lásku Boha, jaký pro nás stvořil nádherný svět! Kolik nám toho dal! A pak ta hrozná soupeřivost prostě ustane. Protože jen v přítomnosti se můžete radovat z toho, čeho jste dosáhli. Ani v minulosti, ani v budoucnosti. Řekněme, že si koupíte takový kobereček. Chtěli jste ho koupit, měli jste s tím starosti, přemýšleli jste, jak na něj ušetřit, atd. A když jste ho koupili, nedalo vám to žádnou radost. Tak si chcete koupit něco jiného. A takhle to pokračuje. Ale řekněme, že jste v přítomnosti. Jako když Já tady právě teď s Read More …

Bandhan Kavač ochrana systému (3 min) (Location Unknown)

19911207 – Bandhan Kavač ochrana systému  Teď vám musím říci, jak si dávat Kavač pro svou ochranu. Je to důležité. A jak zvedat Kundaliní. Je to velice důležité, jednoduché – on vám to také ukáže. Dejte levou ruku takto před sebe. Pravá se bude pohybovat. Levá bude natažená. Musíte takto – nejdřív vám to ukážu, takto. Zvedá se nad hlavu a tady uděláte jeden uzel. Teď začneme znovu, pořádně. Začneme odsud. Začněte pohybovat levou rukou nahoru. Abyste upevnili svou Kundaliní, dejte ruku nahoru a udělejte jeden uzel a znovu, druhý uzel. Udělejte tam druhý uzel. Třetí uzel udělejte třikrát. Teď to, prosím, udělejte znovu. Jeden, dva a tři. Hotovo. Teď Kavač. Dělejte si jej každé ráno pro svou ochranu, když jdete ven, a před spaním byste měli dát pozornost sem a jít spát. Dejte ke Mně levou ruku. To je Saadhe teen… tři a půl závitu. Jak děláte Kavač? Dejte levou ruku směrem ke Mně, směrem k fotografii, pravou ruku dejte takto – nejdřív vám to ukážu. Pak ji takto zvednete, dolů – to je polovina. Pak ji opět vracíte – to je jeden. Znovu ji zdvihněte a dolů – dva. A znovu takto, a zpět – tři. Opět ji vraťte zpět, jen do půlky, to je tři a půlkrát. Toto je bandhan, to je Kavač. Kavač ochrany.

Sahadža jóga – základní medicína (30 min) (Location Unknown)

19910201 – Sahadža jóga – základní medicína Šrí Mátadží Nirmala Déví – babička, badatelka a bojovnice za svobodu. Jako dítě pobývala v Gándhího ašrámu, jako studentka studovala medicínu, a když Indií znělo volání po svobodě, bojovala za její národní osvobození. Rok 1970 se týkal Její nejdůležitější role objevu metody zvané Sahadža jóga, hnutí, které se nyní šíří po celém světě. Sahadža jóga je věda o integraci, která přináší mentální, fyzickou a duchovní pohodu. Ke spojení mysli, srdce a ducha dochází prostřednictvím činnosti subtilního energetického systému v každém z nás. „Nejste tímto tělem, touto myslí, těmito podmíněnostmi, tímto egem, ale Duchem. Nemusíte slepě přijímat to, co říkám, protože slepá víra vede k fanatismu. Musíte mít mysl otevřenou jako vědec a přesvědčit se sami, jestli to, co říkám, je pravda, a pokud ano, musíte to poctivě přijmout.“ V dnešní společnosti se tento subtilní energetický systém, který vychází z nejhlubších základů vaší bytosti, zanedbává. Je v nerovnováze. Fyzické a psychologické nemoci dnešní doby jsou hrubohmotným projevem akutní potřeby opravit a vyživit náš subtilní systém. Naše kolektivní touha po míru a oživení vztahů je přání vycházející z hlubin nitra. Je odrazem našeho vnitřního stavu. „Prostřednictvím vědy toho víme mnoho o naší civilizaci a našem pokroku. Je to pokrok stromu, jehož koruna příliš přerostla navenek, pokud však nepoznáme své kořeny, budeme zničeni. Je tedy důležité znát své kořeny.“ „V každém jedinci se subtilní energetický systém, subtilní tělo, dělí na tři kanály, pravý, levý a střední. Pravý kanál odpovídá pravému sympatiku autonomního nervového systému a levé Read More …

O Kali juze (7 min) (Location Unknown)

19900711 – O Kali juze Kali jugu můžeme považovat za jeden den. Je to velmi tmavý, hrozný den se spoustou problémů, díky nimž jsme v životě nešťastní a nevíme, jak dál. V tomto okamžiku je nezbytné lidi osvítit. Kali juga je teď ve své nejhorší fázi. Věci, které lidé dělají dokonce ve jménu Boha, jsou šokující. To je prostě Kali juga, kde lidé ztratili smysl pro orientaci. Nevíme, kudy se ubíráme. Děláme různé špatné věci a myslíme si, že je to v pořádku. „Co je na tom, konec konců, špatného?“ Ať jim řeknete cokoli, odpoví: „Co je na tom špatného?“ Řeknete jim, aby to nedělali, a oni na to: „Co je na tom špatného?“ Tak se z každého člověka stal velký individualista. Ne ve všem, protože tím, jak se řídí módou, jak se řídí módními styly, nejsou – jsou jako otroci. Nicméně věří, že jsou velmi nezávislí, svobodní lidé, že můžou dělat, co se jim zlíbí. Následkem této svobody v Kali juze nebo představě svobody, kterou mají, se lidé stali nesmírně ošklivými. Věci, které lidé v Kali juze páchají, jsou neuvěřitelné. Dokonce, i když to jsou kněží a jsou v kostele a tak dále, začali být tak strašlivě nemorální, že je k nevíře, jak je to možné ve jménu Boha a pod Jeho střechou! Ale prostě to začalo a to je Kali juga. S touto Kali jugou musíme skoncovat. Co tedy uděláme, abychom zahnali temnotu noci? Rozsvítíme světla. Stejně tak by lidé měli být osvíceni. V lidských srdcích by mělo Read More …

Jak nemoc a horko v těle souvisí se Svadhištána čakrou (6 min) (Location Unknown)

19900630 – Jak nemoc a horko v těle souvisí se Svadhištána čakrou Kundaliní. Nemoc přichází, jak jsem říkala, když jsou naše centra vyčerpaná. Jako kdyby toto bylo jedno z center levé strany, levý sympatikus, pravý sympatikus. A když jsou u sebe, zde je střed. My tedy užíváme energii tohoto centra, jejíž kapacita je omezená, pro své potřeby, na cokoli. Dám vám velmi výstižný příklad – Svadhištána čakru. Je to druhé centrum a řídí aortální plexus, podle lékařské terminologie. Řídí toho více, to je jen jedna z několika částí. Úkolem Svadhištány, podle učení Sahadža jógy, která díky tomu pochopitelně dokázala přímo zázraky, je dodávat energii potřebnou k nahrazování mozkových buněk. Na to totiž nikdy nepomyslíme. Mozek používáme nepřetržitě, ale co jeho obnova? Dokonce ani lékařská věda o tom nepřemýšlí. Při své práci se pohybuje zde, odkud se také musí starat o játra, musí se starat o slinivku, slezinu, o ledviny a také se musí starat o spodní část tlustého střeva. Rozumíte? Dobře. Člověk však neustále přemýšlí. Dnes každý přespříliš přemýšlí a plánuje. Výsledkem je, že se tato čakra nemůže věnovat svým dalším oblastem. Co se tedy pak děje? Jako první jsou postižena játra. Do jater jde veškeré horko z celého těla, játra to horko snižují, protože pro tělo je to jed, a proto je rozvádějí do krevního oběhu a ono přechází do krve. A když o játra nepečujete a nedostává se jim dost energie, začnou pracovat přespříliš, přetíží se a to horko pak nelze odstranit, takže ta horkost se šíří nahoru Read More …

Seberealizační cvičení (11 min) (Location Unknown)

1990316 – Seberealizační cvičení Dejte levou ruku směrem ke mně, pohodlně. Dejte nohy vedle sebe. Nyní položte pravou ruku na srdce a zavřete oči. Zde Mi musíte položit velmi důležitou otázku. Ve svém srdci se mě zeptejte, jako byste se ptali počítače. Můžete mě nazývat Šrí Mátadží, nebo Matkou, jak chcete. „Matko, jsem Duch?“ Zeptejte se otázkou ve svém srdci, ne nahlas. Třikrát se zeptejte ve svém srdci, ne nahlas: „Matko, jsem Duch?“ Musíte se ptát ve svém srdci. Pokud jste Duchem, stáváte se svým vlastním průvodcem, mistrem, guru. Přesuňte svou pravou ruku na horní část břicha na levé straně. A zde musíte položit jinou otázku, třikrát, ne nahlas, ve svém srdci: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Zeptejte se třikrát. „Jsem svým vlastním mistrem?“ Řekla jsem vám, že si vážím vaší svobody a nemohu vám vnutit čisté vědění. Prosím, dejte si pravou ruku na dolní část břicha a šestkrát požádejte: Zeptejte se Mě: „Matko, prosím, dej mi čisté vědění.“ Nemohu vás nutit, musíte o to sami požádat. Jakmile požádáte o čisté vědění, Kundaliní začne stoupat. Nyní musíme se sebedůvěrou podpořit vyšší centra. Zvedněte pravou ruku na vrchní část břicha. Silně přitlačte, na levé straně. Zde s plnou důvěrou řekněte desetkrát, ve svém srdci, ne nahlas: „Matko, jsem svým vlastním mistrem.“ – Řekněte to desetkrát. Řekla jsem vám na samém začátku, že největší pravdou o vás je, že nejste tímto tělem, myslí, připoutanostmi, emocemi, ani egem, ale že jste Duchem, čistým Duchem. Zvedněte pravou ruku na srdce a řekněte s plnou Read More …

Vlastnosti Šrí Bhairavy (7 min) (Location Unknown)

19890806 – Vlastnosti Šrí Bhairavy (Garlate, Itálie) Takže ty přílišné citové připoutanosti a příliš se o někoho emocionálně bát, že ´tohle je moje dítě´, ´tohle a tohle je moje´ a stále utrácet svůj cenný život těmito věcmi, to není způsob, jakým by se měl sahadžajogín chovat. Když sahadžajogín nemůže být kolektivní, pak vězte, že ještě není sahadžajogínem. Je třeba vědět, že to je práce Bhairavy uvnitř nás. Další prací, kterou dělá, když nám dává světlo ve tmě, je, že v nás ničí všechny bhúty. A všechny možné negativní myšlenky, podivné představy o připoutanosti a také depresivnost. Jsem moc ráda, že dnes uctíváme Šrí Bhairavu, protože on je velice spojen se Šrí Ganéšou. Jak víte, Šrí Ganéša sídlí v Muládháře a Bhairava se pohybuje na levé straně a přechází na pravou. Tak všechny možné předsudky a zvyklosti je možné překonat s pomocí Bhairavy. V Nepálu je veliká socha Bhairavy, která je skutečným ´svajambu´ – svatým místem. A lidé jsou tam více levostranní, takže mají strach z Bhairavy. Tak když má někdo nějaký zlozvyk, například krade, tak ho vezmou před Bhairavu a zapálí světlo. Chci říct – policie ho tam zavede a řeknou mu: „Řekni to před Bhairavou, zpovídej se.“ A oni se zpovídají, co špatného udělali. Takže on nás také chrání před děláním špatných věcí, lstivých věcí, jako například před kradením. Cokoliv si myslíme, že můžeme udělat tajně, můžeme skrýt, ale ne před Bhairavou. Když se nezměníte, on vás úplně odhalí. Tak on odhalil všechny falešné guruy. Takže dnes jsme tady, abychom Read More …

Šrí Bhairava a negativity (5 min) (Location Unknown)

19890806 – Šrí Bhairava a negativity (Garlate, Itálie) Bhairava má stále světlo ve svých rukou. Stále se pohybuje levým kanálem nahoru a dolů, abyste měli světlo a viděli, že neexistuje nic negativního. Tyto negativity k nám přicházejí z mnoha stran. Jednou z těch negativit je, že ´to je moje´, Jako ´moje dítě, můj manžel, moje vlastnictví´ – moje. Rozumíte, když jste jednou připoutáni takovýmto způsobem, zjistíte, že i vaše děti se stanou negativními. Ale když chcete být pozitivními, je to velice jednoduché. A pro tohle musíte sledovat, kde je vaše pozornost. Vidíte ve všem problémy, nebo v tom vidíte nějakou legraci? Existují lidé, kteří si nedovedou udělat legraci z ničeho. Když bude slunečný den, budou naříkat: „Ó Bože, takový slunečný den!“ A když je zamračeno, řeknou: „Ó, co je tohle za den!“ Nic je nemůže uspokojit. Ale těšit se něčím pozitivním ve všem negativním, to je kapacita sahadžajogína. Negativita neexistuje, je to ignorance. A není to ani ignorance, protože také ignorance neexistuje. Je-li všechno všepronikající síla, jak by mohla existovat ignorance? Ale například když se skryjete před silou této všepronikající energie, budete říkat, že existuje negativita. Je to jako když se schováte do jeskyně, pořádně ji uzavřete a pak řeknete, že neexistuje slunce. Takže lidé, kteří nedokážou být kolektivní, jsou buď pravostranní, nebo levostranní, ale spíš levostranní. Ale levostranní lidé mohou být kolektivní v negativitě.

Šrí Bhairava a levá strana (7 min) (Location Unknown)

19890806 – Šrí Bhairava a levá strana (Garlate, Itálie) Myslím, že jsme nepochopili význam Bhairavy, který se pohybuje nahoru a dolů po našem Ida nádí. Ida nádí je kanál Čandramy, měsíce. Takže to je kanál pro naše ochlazení. A prací Bhairavy je nás ochlazovat. Například jsou lidé výbušní, egoističtí nebo mají problémy s játry, a když je člověk velmi výbušný, tak Bhairava zahraje na takového člověka trik, aby ho zchladil. Organizuje a řídí všechno – s pomocí ganů, s pomocí Ganapatí, aby zklidnil váš temperament, aby vám dal rovnováhu. Stejně tak je-li někdo velmi výbušným člověkem a ve svém vzteku překročí všechny meze, Bhairava – také s pomocí Hanumany – nějak zařídí, aby se ukázalo, že ta hloupost vzteku není k ničemu. Například lidem, kteří jsou v depresi, nebo kteří jsou levostranní, se Hanuman snaží pomoci, bez pochyby, ale ještě více jim pomáhá Bhairava, aby se z toho dostali. Člověk, který je levostranný, nemůže být kolektivní. Je to velice těžké, pro člověka, který je velmi levostranný, stále je nešťastný, smutný a utrápený, aby se těšil veselým kolektivem. Zatímco výbušný pravostranný člověk se netěší vůbec kolektivitou, ten nedovolí nikomu, aby se těšil kolektivitou. Ale snaží se být v kolektivu, aby se mohl prosadit. Protože takový člověk se snaží ukázat svoji nadřazenost, že je něčím vyšším – přirozeně se nemůže těšit kolektivem. Na druhé straně člověk, který je v depresi, stále si myslí: „Nikdo mě nemá rád, nikdo o mě nestojí, jsem tak sklíčený“ – stále od někoho něco očekává – ten Read More …

Co dělat při každodenní meditaci (4 min) (Location Unknown)

19880728 – Co dělat při každodenní meditaci Musíte jít stále kupředu. Když třeba zjistíte, že máte horkou pravou stranu, tak vystavíte pravou stranu Mé fotografii a levou ruku nasměrujete do éteru. Éter odebírá horko. Ve skutečnosti se vlastně děje to, že pravá strana dostane vibrace a to horko je tlačeno doleva, až projde ven, do éteru. Toto horko pochází z přehnaného zaměření na budoucnost. Takoví lidé jsou příliš futurističtí, mají v sobě přílišné horko. A to nadměrné horko musí odejít. Když tohle horko začne odcházet, budete překvapeni, jak to pomáhá. Máme používat i různé další postupy, pravostranní lidé by však především neměli používat žádné světlo, vůbec. Neměli by sedět na slunci, měli by se vystavovat svitu měsíce. Měli by číst poezii. Měli by si přestat natahovat hodinky. Neměli by sledovat čas, měli by dovolit času, aby si jen tak plynul. Měli by se z nich prostě stát velmi citliví lidé. Měli by zpívat písně oddaného uctívání. Neměli by dělat Hatha jógu. Je tolik věcí, kterým by se pravostranní měli vyhnout. Byli byste překvapeni, jak taková úprava režimu, zaměřená na jednu stranu jogína, lidem pomohla. Levostranní lidé, jak víte, jsou ti, kteří jsou poddajní, kteří od druhých mnohé snáší, pláčou a fňukají, kteří jsou neustále na straně poražených. Tito lidé mají také problémy, protože všechny jejich orgány jsou letargické, a tak mají problémy s letargickým srdcem, letargickými játry, s letargickými střevy… Vše mají velmi letargické. Všechny tyto levostranné věci mohou být vyléčeny. Oni v sobě mohou mít i různé badhy, ve Read More …

Chraňte si tyto tři čakry, Višudhi apod., (16 min) (Location Unknown)

19860328 – Chraňte si tyto tři čakry, Višudhi apod., Friburg, Švýcarsko Znala jsem lidi, kteří měli napadenou levou Višudhi, a stali se z nich od přírody ďábelští, démoničtí lidé. Odešli ze Sahadža jógy a kritizovali ji, zkoušeli Mi dělat velké potíže. Nemyslete si tedy, že když je Višudhi špatná, není na tom nic zvláštního. Může to být velmi nebezpečné centrum. Samozřejmě srdce, Ádžňu, Višudhi, tato tři centra si musíme chránit, protože tato tři vám mohou dovolit nebo vás mohou přimět stát se tím, kdo se ztotožní se zlem. Můžete prostě cítit, že je hezké být zlý. Můžete totiž cítit, že je to velká zábava být zlý. A můžete se stát ďábelským. Na Višudhi čakru musí být tedy člověk velmi opatrný. Višudhi čakra se stará o tolik věcí, zvláště o vaší pokožku, vaše oči. Viděla jsem, že lidé, kteří mají špatnou Višudhi, mohou mít různé podivné problémy s kůží. Samozřejmě to má také co dělat s játry. Ale to, jak pokožka září, nakolik se zdravě leskne, závisí na tom, jak se usmíváte, jak se díváte na svět. Mnoho lidí má ve zvyku smát se bezdůvodně, obzvlášť ženy, jak jsem viděla. Ženy se přihlouple usmívají. To se nehodí, nemáme být hlupáci. Hloupost jde proti principu Šrí Krišny. Když se podíváte na slabomyslné lidi, mají stále napůl vyplazený jazyk. Jestli jste si všimli obličeje slabomyslného, má jazyk stále vyplazený, ústa pootevřená a vypadá jako vyjevený blázen. Za to může jedině Višudhi. Další typ je ten, kdo má Višudhi přetíženou. Takový člověk má stažené Read More …

O působení Matky Země (4 min) (Location Unknown)

19860803 – O působení Matky Země Jak víte, v Los Angeles a na všech místech na západním pobřeží Ameriky je stále velké sopečné nebezpečí. Usadilo se tam mnoho různých guruů a praktikuje se tam hodně černé magie. Je tam dokonce čarodějnictví, které má oficiální statut. Jsou oficiálně zaregistrovaní. Nikomu to nevadí, protože přece máme svobodu dělat všechny možné ďábelské věci. Ve jménu lidské svobody dělají různé strašlivé věci. A proto Matka poskytne lhůtu. Vždy je to kolektivní lhůta. To si pamatujte, vždy je to kolektivní lhůta, když však ale Síta chtěla opustit Šrí Rámu, Země se otevřela a vzala ji do svého nitra. Toto je přijetí Matky. To není ničení nebo výbuch. Nicméně výbuch poškozuje kolektivně a někdy jsou zabiti i nevinní lidé. V božském jazyce smrt neexistuje. Ti, kdo zemřeli, se mohou narodit znovu. Někdy však může být smrt použita k potrestání lidí, k jejich zničení, odsunutí ze scény. To je to, co dělá Matka Země. Někdy může být Její hněv tak strašný, že doslova dokáže zničit tisíce a tisíce mil země a mnoho lidí, kteří byli extrémně bezbožní a nekolektivní. I v Sahadža józe ty, kteří nejsou kolektivní, kteří zkouší být nekolektivní, Matka Země trestá. Ale velmi diskrétním způsobem, kterému musí porozumět. Mohli bychom také říci velmi subtilním způsobem. Když se sahadžajogíni začnou chovat nekolektivně a říkat: „Toto je můj dům, můj domov, moje soukromí, moje žena, moje dítě, moje věci, nemohu přijít na púdžu, protože mám tento problém, nemohu udělat tuto práci pro Sahadža jógu, protože mám Read More …

O Matce Zemi (7 min) (Location Unknown)

19860803 – O Matce Zemi Jak víte, Matka Země se ohromnou rychlostí otáčí, ale bez Její gravitace bychom tu nemohli existovat. Kromě toho tu působí obrovský atmosférický tlak. Ona rozumí, myslí, koordinuje a tvoří. Toto si můžete uvědomit, jen pokud jste realizované duše. Viděli jste, jak vsakuje vaše negativity, když na Ní stojíte bosýma nohama a projevujete Jí úctu a žádáte Ji, aby vysála vaše negativity se světlem před vámi, před Mou fotografií. Ona Mě zná. Protože Ona je Moje matka. Ona je, můžeme říci, vaše babička, a proto vás vyživuje, proto se o vás stará. Když časně ráno vstaneme a položíme na Ni chodidla, musíme říct: „Matko, prosím, odpusť nám, že se Tě dotýkáme svými chodidly.“ Ale to nevadí, děti se mohou matky dotýkat chodidly nebo rukama, na tom nezáleží. Ona však stvořila tělo Šrí Ganéši. Ona je ta, která se v nás projevuje jako Kundaliní. Ona sama se spirálovitě pohybuje kolem Slunce. Slunce se také pohybuje nahoru a dolů, zatímco Ona se po spirále pohybuje kolem něj. Ale protože pohyb obou těles je relativní, pohyb Slunce nevidíme. Vztahy mezi Matkou Zemí a všemi ostatními hvězdami, planetami a souhvězdími jsou s velkou péčí udržovány stálé a proměnné. Když mluvíme o materialismu, jdeme svým chováním proti Matce Zemi. Místo abychom se poučili z Jejích subtilních kvalit, snažíme se Ji vykořisťovat, kopat Ji, použít Ji pro své sobecké účely. Co pro nás dělá? Vytváří tyto nádherné plody, které můžete jíst, vytváří nádherné stromy, abyste mohli vyrábět nábytek, stavět pěkné domy. Dává Read More …

Nastal čas stát se Duchem (21 min) (Location Unknown)

19860707 – Čas stát se Duchem Přišli jsme sem, abychom vám řekli, o síle, kterou máme v sobě. O síle, která vám může dát to, co bylo přislíbeno všemi světci, svatými Písmy a všemi Inkarnacemi. Když vidíte dnešní mladé lidi ve všech zemích, obzvlášť na Západě, zjistíte, že jsou nespokojení s atmosférou kolem sebe, se svým životem a cítí, že jim něco chybí. Jsou nesmírně zmatení. Když jsou zmatení, hledají něco, co je nad tím vším, co dosud nepoznali. Při tomto hledání se mohou dát na extrémní věci – na drogy, alkohol nebo různé jiné perverznosti, které způsobují hrozné nemoci, nevyléčitelné nemoci. Místo toho, aby se jim to příčilo. Musíme pochopit, proč dělají všechny tyto věci. Z jakého důvodu? Někteří z nich také následují různé guruy, kteří nabízejí své služby. Obzvlášť, když vidí pobožné lidi a jejich náboženství, nemohou pochopit, že by víra mohla přinášet takové hrozné zkušenosti. Někteří z nich jsou dokonce přímo proti Bohu, proti víře. Když se však na jejich problémy podíváte s účastí, nemůžete je vinit, protože jsou to inteligentní, uvědomělí lidé. Jsou totiž dva typy lidí – jedni, kteří vůbec nehledají, a druzí, kteří se snaží najít řešení svých problémů. V každé generaci jsme měli revolucionáře, protože se jim nelíbil nastavený systém, protože se jim nelíbil určitý životní styl, cokoli. Současná revoluce však musí přijít zevnitř. Musíme se rozvíjet z nitra. Protože destrukce také přichází zevnitř. Ničíme sami sebe nejvíce zevnitř, protože jsme velmi nešťastní, velmi zmatení. Vždyť tak vysoké procento lidí je schizofrenních. Když Read More …

Péče o fyzické tělo (5 min) (Location Unknown)

19860504 – Péče o fyzické tělo Říkala jsem si, že když si začnete dávat na hlavu trochu oleje, než jdete spát, bude to dobrý nápad. Jako sahadžajogíni byste to měli dělat. Myslím, že účesy sahadžajogínů by se měly změnit. Tento moderní trendy styl nám moc nesluší. Protože jednoho dne budeme mít všichni plešatou hlavu, to vám mohu říct, a Sahasrára bude vidět s velikou prohlubní tady. Raději začněte používat nějaký dobrý kokosový olej. Vetřete si ho pěkně do skalpu na noc i ráno. Není to ani moc vidět. A taky se pořádně češte. Protože podle Mého názoru, pokud se oblékáte jak bhúti, máte vlasy jak bhúti, pak nad vámi bhúti převezmou kontrolu. Budou si myslet: „Hleďme, tady sedí nějaký bhút, měli bychom se ho zmocnit.“ Takže se češte tak, aby vám vlasy vůbec nezakrývaly čelo, mějte je pěkně uhlazené a rovné a mějte vlasy úplně z čela. Jsme sahadžajogíni, musíme změnit styl oblékání, musíme změnit svůj styl. Nemůžete být trendy jako ti hloupí pankáči. Podle vašich vlasů by lidé měli vědět, že jste sahadžajogíni. Takže než se vám začne dělat pleš, bude lepší dávat si do vlasů nějaký olej. Je to něco velmi důležitého, co sahadžajogíni musí dělat. Můžete používat vibrovaný olej, myslím, že olivový je dobrý, za ještě lepší však považuji kokosový olej, je lepší pro růst vlasů. Někdy ale můžete použít i mandlový olej, je také dobrý. Máte-li nějaký problém, používejte mandlový olej, pokud jste vyčerpaní nebo vaše nervy potřebují pozornost, pokud jste nervózní typ člověka, pak je Read More …

Levostranní a pravostranní lidé (3 min) (Location Unknown)

19860504 – Levostranní a pravostranní lidé O levostranných lidech jsem zjistila, že když si dají svíčku k levé Svadištáně, trošku dál, a postaví jednu svíčku před obrázek, levou ruku dají směrem k obrázku a pravou na Matku Zemi, vypracuje se to. Svíčku vzadu si dejte trochu dál, protože dělá zvuky a prská různými směry. Ti, kteří brali drogy, ne LSD, ale jiné drogy, ospalí lidé, kteří jsou letargičtí, jejichž mozky zničily drogy, všem těmto lidem to může velmi prospět. Dělejte to každý den. Když jste brali drogy, nikdy jste neměli pocit, že jim podléháte, nikdy jste necítili, že je to něco, co vás jednou úplně zabije. Víte, tolik lidí je zabito, tolik jich umírá, ale vy jste to chtěli dělat, nevím proč, vaše ego vám řeklo: „Dobře, jdi do toho, zkus to. Jsi vyvolený, nic se ti nestane.“ Toto vám podsouvá ego. A tak jste to dělali. V pořádku, nevadí. Co se stalo, stalo se, pojďme to vyčistit. Protože my jsme hledači. Takže ti, kteří při přednášce cítili jednotu, aniž by cokoli zpochybňovali, by měli vědět, že si vedou dobře. Ti, kteří pochybovali, přemýšleli o tom, by měli vědět, že mají ego, a ti, kteří usnuli, by měli vědět, že jsou nalevo. Levá strana je horší než pravá. Pravou stranu můžeme snadno napravit, protože se projevuje. Projevuje se navenek a lidem se to nelíbí. Takoví lidé jsou kritizováni, všichni říkají: „Je egoistický, je takový a takový.“ Každý ví, že takový člověk se chová jak Hitler. Levostranný člověk je však, víte, Read More …

Očima vstřebáváte (3 min) (Location Unknown)

19851026 – Očima vstřebáváte Jako sahadžajogíni musíme mít schopnost plně vstřebávat, která proudí našimi nervy jako smysl pro cudnost. To je absolutní nutnost, ať se vám to líbí nebo ne. Nesmí zde být žádné nečisté úmysly ohledně jakékoli jiné osoby, vztahy, které nejsou čisté. Absolutně čisté vztahy, čisté oči, bez cizoložného chtíče, bez cizích příměsí, řekla bych. Čisté oči jsou základem Sahadža jógy. Neochvějně čisté oči. Protože vaše oči jsou velmi mocné, vůbec netušíte, jak jsou mocné. A aby byly takové, abyste to natrénovali, nasměrujte pozornost dovnitř a pak do Sahasráry. Dokážete to. Očima nasáváte. Jen při pouhém pohledu na Mě se šradhou, s radostí, vstřebáváte Můj obraz do sebe. Vložte jej do Sahasráry, vložte jej do srdce. Dokážete to. Naplní vás to radostí. Když jej vložíte do Sahasráry, obdržíte poznání. Když jej vložíte do srdce, dostanete radost. A když jej vložíte do jater, obdržíte sílu konat. I z fotografie můžete vstřebávat. Přesunout jej. A projevuje se to v tom, jak se chováte k ostatním. Naprosto sebejistí, jemní, bez arogance. Například držet krk takhle, nebo takto – tak ne, ale ve středu, velmi důstojným způsobem.

Šrí Ganéša 1 (4 min) (Location Unknown)

19850804 – Šrí Ganéša 1 Dnes jsme se zde shromáždili při vhodné příležitosti a ve velmi příznivý den, abychom uctili Šrí Ganéšu. Šrí Ganéša je první božstvo, které bylo vytvořeno, a to proto, aby se celý vesmír naplnil příznivostí, mírem, blažeností a duchovností. On je jejich zdrojem. Je zdrojem duchovnosti. Všechny ostatní věci jsou toho následkem. Například, když prší a fouká vítr, tak v ovzduší cítíte chlad. Stejným způsobem, když Šrí Ganéša vyzařuje svoji sílu, cítíme všechny tyto tři věci uvnitř i navenek. Naneštěstí se ale stalo, zejména na Západě, že to nejdůležitější, základní božstvo bylo nejen zcela opomíjeno, ale i uráženo a ukřižováno. Takže dnes, přestože jsem nechtěla říkat nic, co by vás rozrušilo, vám musím říct, že uctívání Šrí Ganéši znamená, že se ve svém nitru musíte naprosto očistit. Když uctíváte Šrí Ganéšu, udržujte svou mysl čistou, udržujte svá srdce čistá, udržujte čistou svou bytost – neměly by přicházet žádné myšlenky chtíče či chtivosti. Ve skutečnosti, když Kundaliní stoupá, musí být Šrí Ganéša v nás probuzen, musí se objevit nevinnost, která z nás vymýtí všechny tyto ponižující myšlenky. Jestliže máme dosáhnout vzestupu, musíme pochopit, že musíme dospět. Lidé jsou nyní zkažení. Z celého západního stylu života je cítit, že lidé jsou zkažení. Zkažení, protože nikdy neuznávali Šrí Ganéšu.

Nevinnost a mravnost (4 min) (Location Unknown)

19850804 – Nevinnost a mravnost To, co dnes uctíváme, je nevinnost uvnitř nás. Uctíváme to, co je příznivé, což je nevinnost. Nevinnost, která je hluboko v nás – to je naše povaha, naše přirozenost, se kterou jsme se narodili, je to základ celého tvoření, podstata tohoto tvoření. Takže když hmota ožila, v pořádku, začalo rozmnožování, přišlo zvířecí stádium, pak přišlo stádium lidských bytostí, které byly primitivní, pak přišlo stádium, kdy se lidské bytosti vyvinuly. Ne tak, jak tomu rozumíme pod pojmem vyspělý svět – hrůza. Nikdy bych je nenazvala vyspělými, v žádném případě. Vyspělost není to, co je vnější. Člověk musí chápat, co je to vnitřní vývoj. Jak jsme se vyvinuli uvnitř? Co jsme získali uvnitř sebe? Všechno, co je hrubé, velké, je jako umělé … Člověk, který si nerozvinul žádnou vnitřní sílu … Řekněme, například, že vám dám mango. Řeknu: „Dobře, teď ho sněz.“ A vy uvidíte, že má jen slupku a uvnitř nic není, tak co budete jíst? Budete jíst tuto umělotinu? Cokoliv, co takto vyrostlo, je umělé, je mrtvé. Podívejme se, jaká podstata je ukryta vevnitř. Jaká je naše podstata uvnitř nás? To je to, co hlásal Kristus – mravnost. Bylo to pro Něj tak důležité. Protože kromě dharmy, která je rovnováhou, kde je samozřejmě mravnost velmi důležitá – ale pro Krista bylo nezbytné hovořit o vnitřní, hlubší mravnosti, která je nedílnou součástí bytosti, která není jen naučená nebo přikázaná nebo vynucená strachem, protože existuje strach z Boha a jeho hněvu. Ale mělo by to být vaše Read More …