Mantry v Sahadža józe (10 min) (Location Unknown)

Mantry v Sahadža józe

Víte, v Sahadža józe nedostanete nějakou mantru, nic podobného. Není to tak, že byste prošli jakýmsi velkým kurzem, kde bychom vás učili jednu mantru po druhé, takhle ne. Co musíte vědět, je, kde je Kundaliní, jak se pohybuje, kde je, která čakra je napadená a kterou mantru na to použít. Není k tomu potřeba moc. Všemu porozumět trvá stěží týden. Ale jak to postupně začnete používat, abyste v tom byli zběhlí, budete vědět, […]

Praktické porozumění kolektivnosti (32 min) (Location Unknown)

PRAKTICKÉ POROZUMĚNÍ KOLEKTIVNOSTI
1. VÝZNAM KOLEKTIVNOSTI
Kolektivnost neznamená, že bychom se k sobě všichni měli připoutat jako slepení lepidlem. Nebo že se všichni staneme něčím jako Gibraltar. Skála Gibraltar. Ne, tohle to neznamená. Znamená to, že ať jste kdekoli, jste spolu spojeni. To je kolektivnost. Ale když spolu nejste spojeni a jen jste na sebe přilepení, jsou to naprosto nevhodné podmínky k soužití. Mám pocit, že lidé význam kolektivnosti ještě nepochopili. Když neexistuje žádný „druhý“ – […]

Hudba a Sahadža jóga – 1.díl (13 min) (Location Unknown)

HUDBA A SAHADŽA JÓGA (díl první)
KLASICKÁ INDICKÁ HUDBA HUDBA DUCHA
V Indii už od pradávna – je to starobylá tradiční země – už od pradávna žijeme úplně jinak. V těch dávných dobách… Víte, že i teď je klima tak příznivé, že můžete pobývat venku v lese. V této zemi nepotřebujete tolik věcí. Tedy v té dávné době mnoho lidí, kteří by se dali nazvat jasnovidci a světci, odešlo do lesů nalézt podstatu lidství, nalézt smysl lidského žití a zjistit, […]

Velikonoční vejce a znovuzrození (10 min) (Location Unknown)

Velikonoční vejce a znovuzrození
O Velikonocích dáváme lidem vajíčka jako připomenutí, že teď jsou vejci a je čas, aby se stali ptákem. Myslím však, že si to lidé neuvědomují. Protože poselstvím Krista je vzkříšení. Ukřižování je prostředek, ale Jeho poselstvím je vzkříšení. Vejce je velmi výmluvný symbol. V jednom z dávných indických Písem je psáno, proč by se Velikonoce měly slavit právě vajíčky. Je to nanejvýš překvapující. Je to tam velmi jasně napsáno, když tomu dokážeme porozumět, […]

O důležitosti meditace (14 min) (Location Unknown)

20021103 – O důležitosti meditace
Měli byste meditovat každý den. Ti, kteří nemeditují, mohou spadnout dolů. Protože meditace je, jako když do lampy doplňujete olej. Ti, kteří nemeditují a myslí si, že to bez toho zvládnou, se smutně mýlí. Musí meditovat ráno i večer. Potíž je v tom, že k nám všechno přišlo jako by samo, tak snadno, takže nechápou, že meditace je velmi důležitá. Jak typické! Vy ne, ale znám spoustu těch, kteří získají realizaci a nemeditují. […]

Svědek (2 min) (Location Unknown)

20000601 – Svědek
Jak se tedy staneme pokojnými? Když překročíte toto centrum (Ádžňu), co se stane? Myšlenky k nám přicházejí z tohoto centra (z Ádžni), z minulosti nebo budoucnosti, ve vlnách – první myšlenka, za ní další a pak další, takto. A my skáčeme mezi těmito myšlenkami. Když však Kundaliní stoupá, prodlužuje ty myšlenky. A co se vám stane? Dostanete se do přítomnosti. Už nepřemýšlíte o budoucnosti ani o minulosti. Pak ve vás všechno zcela utichá. […]

O Lakšmí principu (6 min) (Location Unknown)

19990711 – O Lakšmí principu
Například jsem jednoho dne mluvila o Lakšmí principu. Podívejme se teď, jak vyhasíná Lakšmí princip. Je to jednoduché. Pokud to chcete vědět, je to velmi jednoduché. Lakšmí je totiž velmi přelétavá a vrtošivá. Jak dáte sluhovi sto rupií, hned půjde do hospody pít. Lakšmí je tu, a jakmile dáte Lakšmí, bude se snažit skončit v hospodě a pít. Takže si umíte představit, jak to s Lakšmí chodí. Je velmi dobrotivá, ale také vás svádí, […]

O hledání v Kali juze (6 min) (Location Unknown)

19990711 – O hledání v Kali juze
Kali juga je tedy doba, kdy lidé mohou získat seberealizaci, kdy poznají své Já a poznají pravdu. Toto bylo řečeno před dávnými časy a vidíte, dnes se to děje. Takže toto byl čas, který byl k tomu naplánován, protože když jste v pohodě, jako například v Satja juze a podobně, nehledáte, jen to přijímáte, jste poslušní, dobří lidé a hotovo. Avšak v Kali juze začnete opravdově hledat absolutní pravdu, […]

O vědeckém uznání vibrací (4 min) (Location Unknown)

19980621 – O vědeckém uznání vibrací
Šrí Mátadží mě požádala, abych se s vámi podělil o poslední zážitky z Její Božské návštěvy Ruska. Musím říct, že to byl opravdu dramatický průlom, protože vědecké konference, kterou měla v Moskvě, se zúčastnil velmi slavný vědec, fyzik. Jeho jméno je Anatolij Akimov, je velmi známý po celém Rusku a také po celém světě. Přišel s teorií, kterou několik let studoval a která je založena na vakuu. Studoval něco jako torzní pole a uměl velmi srozumitelně, […]

Upevněte pozornost (12 min) (Location Unknown)

19950716 – Upevněte pozornost
Měli bychom se opravdu pomocí introspekce pokusit zjistit: „Jsem svým vlastním guruem, nebo ne?“ Protože předtím byla vaše mysl na jedné straně a vaše srdce bylo na druhé straně a vaše pozornost byla v jiné dimenzi. Tyto tři věci ve vás tedy vyvolávaly zmatek. Když porozumíte lidským bytostem, překvapí vás zjištění, jak tyto tři věci v člověku pracují odděleně. Někdy mezi sebou dokonce bojují. V prvé řadě váš intelekt, vaše mysl. Zadruhé vaše srdce, […]

Získejte sílu z Ducha (11 min) (Location Unknown)

19940226 – Získejte sílu z Ducha
Doufám, že se vám dosud cestovalo pohodlně a že budete mít pohodlí i nadále. Zdrojem pohodlí je váš Duch. A čím více vyhledáváte pohodlí svého Ducha, problémy s vnějším pohodlím odpadají. Nestaráte se, kde žijete, kde spíte, co jíte, co děláte. Nechte tedy tyto hrubé přecitlivělosti odpadnout, aby vnitřní jemná citlivost mohla růst. Proto jste tady, abyste překonali svá načasování, podmíněnosti… Protože to je krysí závod. Krysí závod, který nějak musí už jednou provždy přestat, […]

Kolektivita 1 (4 min) (Location Unknown)

19930426 – Kolektivita 1
Zaprvé byste měli chodit do kolektivu. Je to velmi důležité. Vy všichni byste měli chodit do kolektivu… Dejte… prosím, mějte pozornost na Mě, ne na nich, ano? Dejte prosím pozornost na Mě, neodvracejte příliš pozornost. Musíte udržovat pozornost v pořádku. Je to velmi důležité. Musíte tedy dělat jednu věc – chodit do kolektivu a hlídat si pozornost. Na čem máte pozornost? Kam se díváte? Otáčíte se na všechny strany nebo máte pozornost zaměřenou přímo? […]

Meditace je radost (13 min) (Location Unknown)

19920212 – Meditace je radost
Pokusme se přijít na to, jak se můžeme dostat dovnitř. Myslím, že jediný způsob je dosáhnout bezmyšlenkového stavu, skrze kolektivní život a také skrze individuální meditaci. Kolektivní a také individuální meditaci. Zkuste se dostat do stavu, kdy jste bez myšlenek. Zkuste dát pozornost na úroveň bezmyšlenkového vědomí. Tehdy začíná růst. Protože to je přítomnost, ne minulost, ani budoucnost. Když se tedy zastavíte v bezmyšlenkovém vědomí, začnete vnímat to, co je nad veškerou existencí. […]

Bandhan Kavač ochrana systému (3 min) (Location Unknown)

19911207 – Bandhan Kavač ochrana systému 
Teď vám musím říci, jak si dávat Kavač pro svou ochranu. Je to důležité. A jak zvedat Kundaliní. Je to velice důležité, jednoduché – on vám to také ukáže. Dejte levou ruku takto před sebe. Pravá se bude pohybovat. Levá bude natažená. Musíte takto – nejdřív vám to ukážu, takto. Zvedá se nad hlavu a tady uděláte jeden uzel. Teď začneme znovu, pořádně. Začneme odsud. Začněte pohybovat levou rukou nahoru. […]

Sahadža jóga – základní medicína (30 min) (Location Unknown)

19910201 – Sahadža jóga – základní medicína
Šrí Mátadží Nirmala Déví – babička, badatelka a bojovnice za svobodu. Jako dítě pobývala v Gándhího ašrámu, jako studentka studovala medicínu, a když Indií znělo volání po svobodě, bojovala za její národní osvobození. Rok 1970 se týkal Její nejdůležitější role objevu metody zvané Sahadža jóga, hnutí, které se nyní šíří po celém světě. Sahadža jóga je věda o integraci, která přináší mentální, fyzickou a duchovní pohodu. Ke spojení mysli, […]

O Kali juze (7 min) (Location Unknown)

19900711 – O Kali juze
Kali jugu můžeme považovat za jeden den. Je to velmi tmavý, hrozný den se spoustou problémů, díky nimž jsme v životě nešťastní a nevíme, jak dál. V tomto okamžiku je nezbytné lidi osvítit. Kali juga je teď ve své nejhorší fázi. Věci, které lidé dělají dokonce ve jménu Boha, jsou šokující. To je prostě Kali juga, kde lidé ztratili smysl pro orientaci. Nevíme, kudy se ubíráme. Děláme různé špatné věci a myslíme si, […]

Jak nemoc a horko v těle souvisí se Svadhištána čakrou (6 min) (Location Unknown)

19900630 – Jak nemoc a horko v těle souvisí se Svadhištána čakrou
Kundaliní. Nemoc přichází, jak jsem říkala, když jsou naše centra vyčerpaná. Jako kdyby toto bylo jedno z center levé strany, levý sympatikus, pravý sympatikus. A když jsou u sebe, zde je střed. My tedy užíváme energii tohoto centra, jejíž kapacita je omezená, pro své potřeby, na cokoli. Dám vám velmi výstižný příklad – Svadhištána čakru. Je to druhé centrum a řídí aortální plexus, podle lékařské terminologie. […]

Seberealizační cvičení (11 min) (Location Unknown)

1990316 – Seberealizační cvičení
Dejte levou ruku směrem ke mně, pohodlně. Dejte nohy vedle sebe. Nyní položte pravou ruku na srdce a zavřete oči. Zde Mi musíte položit velmi důležitou otázku. Ve svém srdci se mě zeptejte, jako byste se ptali počítače. Můžete mě nazývat Šrí Mátadží, nebo Matkou, jak chcete. „Matko, jsem Duch?“ Zeptejte se otázkou ve svém srdci, ne nahlas. Třikrát se zeptejte ve svém srdci, ne nahlas: „Matko, jsem Duch?“ Musíte se ptát ve svém srdci. […]

Vlastnosti Šrí Bhairavy (7 min) (Location Unknown)

19890806 – Vlastnosti Šrí Bhairavy (Garlate, Itálie)
Takže ty přílišné citové připoutanosti a příliš se o někoho emocionálně bát, že ´tohle je moje dítě´, ´tohle a tohle je moje´ a stále utrácet svůj cenný život těmito věcmi, to není způsob, jakým by se měl sahadžajogín chovat. Když sahadžajogín nemůže být kolektivní, pak vězte, že ještě není sahadžajogínem. Je třeba vědět, že to je práce Bhairavy uvnitř nás. Další prací, kterou dělá, když nám dává světlo ve tmě, […]

Šrí Bhairava a negativity (5 min) (Location Unknown)

19890806 – Šrí Bhairava a negativity (Garlate, Itálie)
Bhairava má stále světlo ve svých rukou. Stále se pohybuje levým kanálem nahoru a dolů, abyste měli světlo a viděli, že neexistuje nic negativního. Tyto negativity k nám přicházejí z mnoha stran. Jednou z těch negativit je, že ´to je moje´, Jako ´moje dítě, můj manžel, moje vlastnictví´ – moje. Rozumíte, když jste jednou připoutáni takovýmto způsobem, zjistíte, že i vaše děti se stanou negativními. Ale když chcete být pozitivními, […]

Šrí Bhairava a levá strana (7 min) (Location Unknown)

19890806 – Šrí Bhairava a levá strana (Garlate, Itálie)
Myslím, že jsme nepochopili význam Bhairavy, který se pohybuje nahoru a dolů po našem Ida nádí. Ida nádí je kanál Čandramy, měsíce. Takže to je kanál pro naše ochlazení. A prací Bhairavy je nás ochlazovat. Například jsou lidé výbušní, egoističtí nebo mají problémy s játry, a když je člověk velmi výbušný, tak Bhairava zahraje na takového člověka trik, aby ho zchladil. Organizuje a řídí všechno – s pomocí ganů, […]

Co dělat při každodenní meditaci (4 min) (Location Unknown)

19880728 – Co dělat při každodenní meditaci
Musíte jít stále kupředu. Když třeba zjistíte, že máte horkou pravou stranu, tak vystavíte pravou stranu Mé fotografii a levou ruku nasměrujete do éteru. Éter odebírá horko. Ve skutečnosti se vlastně děje to, že pravá strana dostane vibrace a to horko je tlačeno doleva, až projde ven, do éteru. Toto horko pochází z přehnaného zaměření na budoucnost. Takoví lidé jsou příliš futurističtí, mají v sobě přílišné horko. A to nadměrné horko musí odejít. […]

Chraňte si tyto tři čakry, Višudhi apod., (16 min) (Location Unknown)

19860328 – Chraňte si tyto tři čakry, Višudhi apod., Friburg, Švýcarsko
Znala jsem lidi, kteří měli napadenou levou Višudhi, a stali se z nich od přírody ďábelští, démoničtí lidé. Odešli ze Sahadža jógy a kritizovali ji, zkoušeli Mi dělat velké potíže. Nemyslete si tedy, že když je Višudhi špatná, není na tom nic zvláštního. Může to být velmi nebezpečné centrum. Samozřejmě srdce, Ádžňu, Višudhi, tato tři centra si musíme chránit, protože tato tři vám mohou dovolit nebo vás mohou přimět stát se tím, […]

O působení Matky Země (4 min) (Location Unknown)

19860803 – O působení Matky Země
Jak víte, v Los Angeles a na všech místech na západním pobřeží Ameriky je stále velké sopečné nebezpečí. Usadilo se tam mnoho různých guruů a praktikuje se tam hodně černé magie. Je tam dokonce čarodějnictví, které má oficiální statut. Jsou oficiálně zaregistrovaní. Nikomu to nevadí, protože přece máme svobodu dělat všechny možné ďábelské věci. Ve jménu lidské svobody dělají různé strašlivé věci. A proto Matka poskytne lhůtu. Vždy je to kolektivní lhůta. […]

O Matce Zemi (7 min) (Location Unknown)

19860803 – O Matce Zemi
Jak víte, Matka Země se ohromnou rychlostí otáčí, ale bez Její gravitace bychom tu nemohli existovat. Kromě toho tu působí obrovský atmosférický tlak. Ona rozumí, myslí, koordinuje a tvoří. Toto si můžete uvědomit, jen pokud jste realizované duše. Viděli jste, jak vsakuje vaše negativity, když na Ní stojíte bosýma nohama a projevujete Jí úctu a žádáte Ji, aby vysála vaše negativity se světlem před vámi, před Mou fotografií. Ona Mě zná. […]

Nastal čas stát se Duchem (21 min) (Location Unknown)

19860707 – Čas stát se Duchem
Přišli jsme sem, abychom vám řekli, o síle, kterou máme v sobě. O síle, která vám může dát to, co bylo přislíbeno všemi světci, svatými Písmy a všemi Inkarnacemi. Když vidíte dnešní mladé lidi ve všech zemích, obzvlášť na Západě, zjistíte, že jsou nespokojení s atmosférou kolem sebe, se svým životem a cítí, že jim něco chybí. Jsou nesmírně zmatení. Když jsou zmatení, hledají něco, co je nad tím vším, […]

Péče o fyzické tělo (5 min) (Location Unknown)

19860504 – Péče o fyzické tělo
Říkala jsem si, že když si začnete dávat na hlavu trochu oleje, než jdete spát, bude to dobrý nápad. Jako sahadžajogíni byste to měli dělat. Myslím, že účesy sahadžajogínů by se měly změnit. Tento moderní trendy styl nám moc nesluší. Protože jednoho dne budeme mít všichni plešatou hlavu, to vám mohu říct, a Sahasrára bude vidět s velikou prohlubní tady. Raději začněte používat nějaký dobrý kokosový olej. Vetřete si ho pěkně do skalpu na noc i ráno. […]

Levostranní a pravostranní lidé (3 min) (Location Unknown)

19860504 – Levostranní a pravostranní lidé
O levostranných lidech jsem zjistila, že když si dají svíčku k levé Svadištáně, trošku dál, a postaví jednu svíčku před obrázek, levou ruku dají směrem k obrázku a pravou na Matku Zemi, vypracuje se to. Svíčku vzadu si dejte trochu dál, protože dělá zvuky a prská různými směry. Ti, kteří brali drogy, ne LSD, ale jiné drogy, ospalí lidé, kteří jsou letargičtí, jejichž mozky zničily drogy, všem těmto lidem to může velmi prospět. […]

Očima vstřebáváte (3 min) (Location Unknown)

19851026 – Očima vstřebáváte
Jako sahadžajogíni musíme mít schopnost plně vstřebávat, která proudí našimi nervy jako smysl pro cudnost. To je absolutní nutnost, ať se vám to líbí nebo ne. Nesmí zde být žádné nečisté úmysly ohledně jakékoli jiné osoby, vztahy, které nejsou čisté. Absolutně čisté vztahy, čisté oči, bez cizoložného chtíče, bez cizích příměsí, řekla bych. Čisté oči jsou základem Sahadža jógy. Neochvějně čisté oči. Protože vaše oči jsou velmi mocné, vůbec netušíte, jak jsou mocné. […]

Šrí Ganéša 1 (4 min) (Location Unknown)

19850804 – Šrí Ganéša 1
Dnes jsme se zde shromáždili při vhodné příležitosti a ve velmi příznivý den, abychom uctili Šrí Ganéšu. Šrí Ganéša je první božstvo, které bylo vytvořeno, a to proto, aby se celý vesmír naplnil příznivostí, mírem, blažeností a duchovností. On je jejich zdrojem. Je zdrojem duchovnosti. Všechny ostatní věci jsou toho následkem. Například, když prší a fouká vítr, tak v ovzduší cítíte chlad. Stejným způsobem, když Šrí Ganéša vyzařuje svoji sílu, cítíme všechny tyto tři věci uvnitř i navenek. […]

Nevinnost a mravnost (4 min) (Location Unknown)

19850804 – Nevinnost a mravnost
To, co dnes uctíváme, je nevinnost uvnitř nás. Uctíváme to, co je příznivé, což je nevinnost. Nevinnost, která je hluboko v nás – to je naše povaha, naše přirozenost, se kterou jsme se narodili, je to základ celého tvoření, podstata tohoto tvoření. Takže když hmota ožila, v pořádku, začalo rozmnožování, přišlo zvířecí stádium, pak přišlo stádium lidských bytostí, které byly primitivní, pak přišlo stádium, kdy se lidské bytosti vyvinuly. Ne tak, […]