Rady sahadžajogínkám (37 min) (Location Unknown)

Rady sahadžajogínkám
1. část
KOLIK OPRAVDOVÝCH VĚDOMOSTÍ O SAHADŽA JÓZE MÁTE?
V některých titulcích zkratka „SHJ“ = Sahadža jóga Musím vás tedy požádat, aby tou nejpřednější věcí bylo, že všechny sahadžajogínky toho budou znát o SHJ stejně, jako znají muži. Není důležité jen usmívat se a strojit se. V Sahadža józe musíte mít stejné znalosti jako každý sahadžajogín. Přiváděním dětí na svět jste ještě neodvedly nijak skvělou práci, všichni dokážou rodit děti – psi, kočky, všichni. […]

Role žen ve společnosti (14 min) (Location Unknown)

Role žen ve společnosti
Otázka: „Jaká je role ženy v dnešním světě, role ženského principu?“ Řekla bych, nemyslím, že jen ženy, jen proto, že se narodily jako ženy, mají svou roli. I muži mají, každý má, protože každý má v sobě svou Kundaliní. Ale ženy si musí uvědomit, že jako ženy mají větší zodpovědnost. Nemají jen sedět doma a starat se o děti, sedět na vejcích a sekýrovat manžela, když přijde domů. To není jejich role. […]

Šrí Krišna – Bůh kolektivity (13 min) (Location Unknown)

Šrí Krišna – Bůh kolektivity
Děti mohou sedět vpředu, nezaberou moc místa. Děti vám mohou sedět i na klíně. Mohli byste se posunout a vytvořit mezi sebou uličku? Ano. Tohle je otázka kolektivnosti. Přiveďte děti sem nahoru. Všechny děti mohou přijít. Mohou Mi pomoci s púdžou, umí velmi dobře pomáhat, ano. Ano, tak, pojďte. Drželi ty nebohé děti venku. Umíte si to představit? Neroztahujte se, dejte jednu nohu takto. Jednu nohu nahoru, druhou položit. Je dokonce snazší sedět takto. […]

Jak se vypořádat s negativitami (3 min) (Location Unknown)

19991017 – Jak se vypořádat s negativitami
Musíte dospět takovým způsobem, že budete vědět vše o všech těch zlých lidech. Musíte zjistit, co tito špatní lidé dělají, což je pro vás velmi snadné, protože jste osvícení a se svou osvícenou pozorností můžete rozhodně přijít na to, co je kde špatného v každé organizaci, na každém zlém člověku, na těch, kdo působí zlo. Nejlepší cestou je meditace. Nebýt ani trošku agresivní, prostě jen meditovat. A požádat Mahákálí o zničení: „Znič ho, […]

Má pozornost vypracovává mnoho věcí (11 min) (Location Unknown)

19981225 – Má pozornost vypracovává mnoho věcí
Čteme jako diví, nasloucháme lidem jako šílení, máme rádi ty, kteří dávají potravu našemu mentálnímu mozku. Jsou tak mentálně zaměření, tak plni argumentů, svoji inteligenci pokládají za to nejvyšší, že člověku nezbývá než říct: „Dobře tedy, poklona.“ S jejich mentálním postojem nelze bojovat. Proto lidé, kteří jsou tak strašně mentální, musí uctívat Krista. Tento mentální nesmysl vytváří v lidech silný pocit nadřazenosti: „Ať děláme cokoli, co je na tom špatného? […]

O úloze žen v šíření Sahadža jógy (2 min) (Location Unknown)

19980621 – O úloze žen v šíření Sahadža jógy
Dostali jste realizaci, samozřejmě jste hledali, vše je v pořádku, všichni z vás se však musí snažit dávat realizaci ostatním. Musím říct, že muži jsou jaksi dynamičtější a vypracovávají to. Ženy v Sahadža józe ještě nedosáhly takové úrovně, jaké by měly. Musí k tomu přistoupit s větší moudrostí a musí to vypracovat. Jsou toho schopné, myslím však, že jediný zádrhel jsou jisté bezvýznamné problémy, kvůli kterým si dělají starosti. […]

O práci pro Sahadža jógu (3 min) (Location Unknown)

19980621 – O práci pro Sahadža jógu
Všude se stalo, že lidé, bez ohledu na to, co hlásá náboženství, udělali pravý opak. Například podle hinduismu, nebo hinduistické filozofie, v každém sídlí Duch. A pokud je v každém Duch, jak můžete mít systém různých kast a jak můžete mít někoho výš a někoho níž? Kristus naopak řekl, že musíte odpustit, odpustit každému a že se musíte stát pokornými. A člověk objevuje, že mezi křesťany pokora není, nemají o pokoře ani ponětí. […]

O sahadžajogínech a jejich postoji (4 min) (Location Unknown)

19980621 – O sahadžajogínech a jejich postoji
Takže začala Sahadža jóga. Jakmile začala Sahadža jóga, máme sahadžajogíny, kteří nyní dostávají požehnání přímo od Ádi Šakti. Stejně však musím říct, že ani mezi sahadžajogíny nemáme lidi, které bych nazvala skutečně vyzrálými. Někteří z nich jsou sahadžajogíni jen proto, že je to móda. Myslí si, že by to, podle jejich názoru nebo jejich sobeckého hlediska či čeho, mělo být lepší. To je naprosto nesprávné. Jste-li v Sahadža józe, […]

Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí… (13 min) (Location Unknown)

19960303 – Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí přesměrováním pozornosti, stav svědka
Nejprve vám musím říct, že mysl, o které mluvíme a na které závisíme, je mýtem. Nic takového jako mysl neexistuje. Mozek je skutečný, ale mysl ne. Mysl se vytváří našimi reakcemi na vnější svět. Buď reagujeme podle svých podmíněností, nebo egem. Tato mysl se pak vytváří jako bubliny na oceánu skutečnosti. Ale není to skutečnost. Když se o čemkoli rozhodujeme touto myslí, víme, že je to velmi omezené, […]

Bezmyšlenkové vědomí versus přemítající mysl (10 min) (Location Unknown)

19951001 – Bezmyšlenkové vědomí versus přemítající mysl, Cabella, Itálie
Jakmile jste tedy jednou v bezmyšlenkovém vědomí, stane se to, že žádné myšlenky nebombardují vaší mysl. Ať jste kdekoli, třeba v Americe, kdekoli, nebombardují vás myšlenky. Co to tedy znamená? Velmi jednoduše můžeme říci, že to znamená, že nic neřešíte. Nemáte reaktivní mysl. Tohle je hlavní problém dnešních sahadžajogínů, který by měl každý zkusit odstranit. Tím, že o ničem nepřemítáte. To je jediný způsob, kterým lze dosáhnout stability. […]

Pokud nemeditujete, nemáte spojení… (11 min) (Location Unknown)

19930606 – Pokud nemeditujete, nemáte spojení se Šrí Mátadží, meditujte kolektivně!
Většinu věcí vím naprosto přesně. Ale některé z těchto věcí nevím tak jasně. A to z jediného důvodu. Vztah mezi vámi a Mnou je samozřejmě velmi blízký. Měli byste být v Mém těle. Ale, pokud nemeditujete… Je to velmi běžná, světská věc, musím říci – dhjána gamja. Pokud nemeditujete, nemám s vámi vůbec žádný vztah. Nejsme spolu nijak spříznění, nemáte na Mě žádný nárok, nemáte právo se ptát: „Proč se děje to nebo ono.“ Když tedy nemeditujete – […]

O našich znalostech SJ (5 min) (Location Unknown)

19930624 – O našich znalostech SJ
Zadruhé bychom měli mít velmi dobré znalosti o čakrách a centrech a jak tato centra zlepšit. Pokud tyto znalosti nemáte, nemůžete se postavit před lidi. Není to tak, že by měli vše znát jen muži, ženy by o tom měly také vědět všechno. Jaké máme čakry, jak pracují, jaké jsou čeho následky, čím trpíme, když jsou naše čakry v nebezpečí. Všechny tyto znalosti jsou pro vás zdarma. Nemusíte za tyto znalosti platit. […]

O důležitosti meditace, používání vibrací a bandhanu (5 min) (Location Unknown)

19930426 – O důležitosti meditace, používání vibrací a bandhanu
Zadruhé bychom měli mít velmi dobré znalosti o čakrách a centrech a jak tato centra zlepšit. Pokud tyto znalosti nemáte, nemůžete se postavit před lidi. Není to tak, že by měli vše znát jen muži, ženy by o tom měly také vědět všechno. Jaké máme čakry, jak pracují, jaké jsou čeho následky, čím trpíme, když jsou naše čakry v nebezpečí. Všechny tyto znalosti jsou pro vás zdarma. […]

O meditaci, kázni a odevzdání se (5 min) (Location Unknown)

19920927 – O meditaci, kázni a odevzdání se
Jako sahadžajogíni musíme mít tu kázeň – pokud jde o meditaci. Ta síla, Amba, vás dobře zná, zná vaši minulost, ví, jaký jste člověk. Jakmile začnete dělat introspekci a vidět uvnitř: „Co je se mnou v nepořádku?“, budete se snažit dosáhnout naprosté rovnováhy: „Co mám udělat?“ Především musíte meditovat. Není jiné cesty, musím vám to říct, jiné cesty není. Někdo řekl: „Matko, přestal jsem jíst toto, přestal jsem jíst tamto“ – […]

O chápání Boha, pokoře a disciplíně (Location Unknown)

19920927 – O chápání Boha, pokoře a disciplíně
Takže nemůžete chápat, nemůžete pochopit Boha. Pochopte, prosím, jednu věc, porozumět Bohu je nemožné. Můžete být však ve spojení s Bohem, můžete být ve společnosti Boha, můžete být Bohem požehnáni, Bůh se o vás může starat, můžete o Bohu vědět spoustu věcí, ale nemůžete Mu rozumět. Toto je další věc, kterou musíte vědět, že nemůžete pochopit, proč Bůh dělá tyto věci, proč dělá to a ono. Nemůžete to pochopit, […]

Sahasrára – Struktura s šestnácti tisíci silami (20 min) (Location Unknown)

19870616 – Sahasrára – Struktura s šestnácti tisíci silami
Po zabití Kansy se Šrí Krišna vrátil do Dváriky, aby tam vládl. Tam se musel oženit ještě s pěti dalšími ženami. To už měl šestnáct tisíc manželek. Proto se mnozí mohou ptát: „Matko, jaký to asi tak mohl být manžel?“ Těchto šestnáct tisíc znamená, že má šestnáct plátků ve svém působišti ve Višudhi čakře. Šestnáct plátků násobených tisícem plátků Sahasráry dá šestnáct tisíc. Je to tedy šestnáct tisíc sil, […]

O materialismu (33 min) (Location Unknown)

19870419 – O materialismu
Šťastné Velikonoce vám všem. Je to skvělá událost, že jsme se sešli v Římě oslavit Kristovo vzkříšení. A teď musíme docílit zmrtvýchvstání křesťanství, které se ubírá přesně opačným směrem než Kristovo vzkříšení. Jak víte, Kristus nebyl ničím jiným než čaitanjou. On ale přišel v těle z čaitanji. Celé Jeho tělo bylo vytvořeno z čaitanji. Vstal z mrtvých, aby světu ukázal, že se také můžete znovu narodit, když své tělo dokážete naplnit čaitanjou. […]

Gregoire de Kalbermatten – Ženy a jejich cudnost (52 min) (Location Unknown)

19860706 – Gregoire de Kalbermatten – Ženy a jejich cudnost
Múladhára čakra je magnetizmus. A například díky působení Múladhára čakry, jak říká Šrí Mátadží, ptáci letí tisíce kilometrů, aniž by se odchýlili od směru. Protože jim to dává smysl pro orientaci, vědí přesně, kam míří. Magnetizmus je částí této sítě gravitačního pole. Mám na mysli, že Múladhára čakra, magnetizmus, je jednou z těch sítí gravitačního pole, o kterém hovořila Šrí Mátadží. Víte, že principem nebo elementem, […]

Od sebepoznání k sebeuvědomění (25 min) (Location Unknown)

19860504 – Od sebepoznání k sebeuvědomění
Ve své zemi jsem viděla, když jsme bojovali za svobodu, jak se Můj otec vzdal všeho majetku, svého povolání, s jedenácti dětmi v rodině. Z paláců jsme se stěhovali do chatrčí na mnoho dní, mnoho let. Pro vnější svobodu uděláme cokoli. Pro subtilní svobodu však musí sahadžajogíni udělat všechno, co jen mohou. Nejprve je nutné pochopit, být si vědom, mít neustále ve vědomé mysli, že jste jogíni. Jste ti, kteří jsou mnohem výš než zbytek lidstva. […]

Projev Dr. Rustoma (31 min) (Location Unknown)

Víte, jsme tu na semináři, všichni jsme sahadžajogíni a dobře se bavíme, vtipkujeme, diskutujeme o věcech a tak dále. Ale… to je všechno v pořádku, chci říci, že se lze těšit, člověk by se měl vskutku těšit, protože celé stvoření bylo vytvořeno tak, abychom se radovali. Od počátku tvoření započala Ádi Šakti vesmíru drama – s pomocí božstev a všech sil, které stvořila, aby vytvořila tak nádherný svět, ve kterém dokážeme žít v naprosté radosti a úplné radosti z vlastního bytí. […]

O nošení bindí (4 min) (Location Unknown)

19851227 – O nošení bindí
Musíte znát všechny věci, jako třeba nošení bindí, o kterém jsem mluvila včera. To je také, díky Bohu, navzdory všem změnám, napsáno v Bibli, že vás poznají podle značky, kterou ponesete. Podívejme se, kolik z vás má odvahu, dokonce i v Indii, nosit tuto značku. To je jeden z důvodů, proč tak rychle chytáte. Především oči nejsou klidné. Nejste zvyklí mít klidné oči jako mají klidné oči Indové. Od dětství je učí: „Kde máš pozornost?“ […]

O púdži a našem rozvoji (3 min) (Location Unknown)

19861227 – O púdži a našem rozvoji
Druhou věcí je púdža. Púdža působí na každého, ale jen podle jeho hloubky, a proto musíte mít šradhu – víru. Pokud stále ještě přemýšlíte, nemůžete při púdži mnoho získat. Pro Indy je přijít na púdžu tím nejvyšším. Neajímají se o mou přednášku, pokud nestihnou program, nevadí, jsou spokojeni s jakýmkoliv hudebním programem, nevadí jim jakékoliv nepohodlí, pokud se mohou zúčastnit púdži. Dnes na púdžu přišli lidé z míst vzdálených dva až tři sta mil, […]

O sexu 1 (6 min) (Location Unknown)

19850804 – O sexu 1
Takže dnes jsme postaveni před naši sílu vzestupu a před sílu podmíněností, které máme. Když Freud mluvil o podmíněnostech, tak nevěděl, že do vás vkládá jiný typ hrozných podmíněností, příšerných. Sex není pro lidské bytosti vůbec důležitý, vůbec není důležitý. Jenom když chcete mít děti. Skutečně – lidská bytost, která je na té nejvyšší úrovni – a bude se oddávat sexu? Svádění, romantika a všechny tyto nesmysly neexistují v čisté mysli. […]

Cudnost a víra (4 min) (Location Unknown)

19850804 – Cudnost a víra
Takže tím, že si vážíte své cudnosti prokazujete skutečnou úctu Mě, protože Já ve vás sídlím jako cudnost. Pokud je Šrí Ganéša příznivost, pak Já ve vás spočívám jako cudnost. Cudnost není nikdy agresivní, nikdy není tvrdá, protože to nepotřebuje, víte? Není to potřeba, jste tak mocní, tak mocní, že není vůbec potřeba nikoho napadat. Proč byste měli někoho napadat, nikoho se nebojíte. Je tak šlechetná, tak laskavá, tak krásná, vždycky čerstvá a mladá, […]

Cudnost 1 (5 min) (Location Unknown)

19850804 – Cudnost 1
Magnetem uvnitř vás je Šrí Ganéša. Mnoho lidí ví, že mám ohromný orientační smysl. Tak se projevuje tento magnet, který je dokonalý. Díky tomuto magnetu se stále držíte, jste nastaveni, po celý čas zaměřeni na svého Ducha. Když nemáte smysl pro cudnost, budete se vychylovat sem a tam. Znenadání se stanete velmi dobrým sahadžajogínem, zítra z vás bude ďábel – protože tu není nic, co by vás poutalo k této velké myšlence Ducha. […]

Jak udržovat Sahasráru otevřenou (13 min) (Location Unknown)

19850504 – Jak udržovat Sahasráru otevřenou
Jediný způsob, jak dokázat udržovat Sahasráru otevřenou, je nutnost úplného odevzdání se. Co byste měli odevzdat? Kapka se musí rozpustit v oceánu, aby se stala oceánem. Kapka nemůže být větší než oceán, že ne? Co je tedy odevzdání se? Odevzdání našich podmíněností, našeho ega a těch uměle vytvořených hradeb kolem nás. Není to o tom, co si oblékáte, co jíte a co vlastníte. Je to o tom, co můžete dát a čeho se můžete vzdát. […]

Vložte si Mě do srdce (8 min) (Location Unknown)

19841005 – Vložte si Mě do srdce
Ať děláte cokoli, mělo by Mě to těšit, to je jedna z cest – že by Mě to mělo těšit. To je jeden z ukazatelů. Jak na to? Vložte Mě do svého srdce. Jen si Mne zkuste vložit do srdce. Je to tak jednoduché! Stojím teď před vámi! Jsem tu osobně! Právě dnes jsem zkoušela dát realizaci jednomu svému příbuznému. Řekla jsem mu: „Nezavírej ale oči.“ On: „Ne, nebudu se Ti dívat do tváře, […]

O svatbách a čistých vztazích (12 min) ………………………………………………. Novinka 11/2022 (Location Unknown)

Musíme si říci o mariádách, které musí sahadžajogíni dodržovat. Zde, na Západě, jsem si všimla jedné věci, že i když jsme pochopili důležitost Múladhára čakry, což je zcela stěžejní, že dokud svou Múladhára čakru znovu plně neupevníme, náš růst nebude nijak rychlý. Přesto všechno však okolo vidíte, že některé věci stále přetrvávají. Jako – lidé si v Sahadža józe začínají vybírat své životní partnery. To není dovoleno. To není dovoleno. Nesmíte kazit ášramy, vaše centra tím, […]

Sahasrára a srdce (8 min) (Location Unknown)

19840505 – Sahasrára a srdce
Myslím, že skončila první éra Sahadža jógy a začala nová éra. V první éře Sahadža jógy byl výchozí bod otevření Sahasráry. A postupně …to není na Mé…to je ono, tak je to lepší… a postupně směřujeme k naplnění. Dnes tu vidím tolik velkých sahadžajogínů. Je to velmi přirozený proces růstu, kterým jste prošli. Můžeme říci, že první je probuzení Kundaliní, která projde fontanelní oblastí. Jak vidíte na vrcholku hlavy tyto bandhany, […]

O upevnění Ádi Šakti (9 min) (Location Unknown)

19840505 – O upevnění Ádi Šakti
Nyní je velmi důležité pochopit, že musíme udělat velký krok vpřed. Celá Sahasrára se tímto směrem pohybuje. Všechny čakry vrhají tímto směrem své světlo. Po směru hodinových ručiček, a jejich osou je srdce. Takže podstatou všech náboženství, všech proroků, všech inkarnací, je soucit, který je umístěn v srdeční čakře. Takto pochopíme, že v současné druhé éře musíme mít soucit. Je to projevení soucitu. Kdyby Bůh Všemohoucí neměl soucit, nevytvořil by tento ohromný vesmír. […]

O Šrí Ganéšovi a nevinnosti (10 min) (Location Unknown)

19840505 – O Šrí Ganéšovi a nevinnosti
Takže se musíme o všechny čakry v našem nitru starat. Věnovat pozornost každé čakře, vkládat do ní soucit, pocit soucitu na této čakře. Například čakra Šrí Ganéši. Máte pozornost na Šrí Ganéšovi a upevníte Jej přes své myšlenky, protože nyní jsou vaše myšlenky božské, s velkou úctou ve své Múládháře. Musíme vědět, že v první éře Sahadža jógy jsem nemohla o těchto věcech s vámi mluvit. Toto je mnohem jemnější práce. […]

Druhá etapa Sahadža jógy (9 min) (Location Unknown)

19840505 – Druhá etapa Sahadža jógy
V první éře Sahadža jógy jste Mě potřebovali vidět osobně. Potřebovali jste Mě vidět osobně. Jak říkáme v sanskrtu „dhjeja“, to znamená „cíl“. Chtěli jste před sebou vidět cíl. Vidíte, angličtina pro to nemá výraz. Dhjeja, vše, čeho chcete dosáhnout. Co dělat, když pro to angličtina nemá výraz? Takže jste to neustále chtěli a měli jste radost, pocit bezpečí a štěstí, když jste Mě osobně viděli. Teď, v druhé etapě, […]

Upevněte v Múladhára čakře milosrdenství (14 min) (Location Unknown)

19840505 – Upevněte v Múladhára čakře milosrdenství
Je to tak potěšující pro vaši Matku vidět tolik krásných sahadžajogínů pohromadě v dnešní den Sahasráry. Co by však v té nové éře, která má nastat, mělo následovat? Když teď máte dobré rodiny, dobré ášramy, dobré zaměstnání, každý je šťastný, pojďme se zamyslet nad následujícím věkem. Následující věk je o milosrdenství, jak jsem vám říkala. Stále však máte některé čakry slabé. Světlo, které zbělá díky sedmi barvám, může pohasnout nebo může mít defekty. […]

Šrí Mahálakšmí (27 min) (Location Unknown)

19840203 – Šrí Mahálakšmí
Teď jsme tedy všichni zde, (Šrí Mátadží hovoří v hindí) na tomto svatém místě zvaném Kolhapur. Bohyně zde zabila démona jménem Kolhasura, což byl opravdu hrozný démon. Nedávno se narodil znovu, ale už zemřel. Díky Bohu tedy Kolhasura už nežije. Toto místo má zvláštní význam, protože z Matky Země zde vycházela energie Mahálakšmí, vyzařovaná Šrí Mahálakšmí samotnou. A jak víte, Mahálakšmí je silou našeho vzestupu. Díky Ní stoupáme. Je jako schodiště, které vás dovede do Božího království. […]

Ekadéša Rudra (21 min) (Location Unknown)

19830917 – Ekadéša Rudra
Podle indického kalendáře je dnes den, který se nazývá Parivartaní Ekadéši. Dnes je jedenáctý den měsíce, jedenáctý je ékadéša. Ze Sahadža jógy znáte Ekadéša rudry, které jsou zde a které nakonec zničí vše, co už nebude potřeba. To je Ekadéša, zde. Znamená to jedenáct. Ale dnes je zvláštní den, kdy použijeme sílu Ekadéš, aby vykonaly parivartan, to znamená transformaci. Ne tedy za účelem ničení, ale přeměny. V takový den jsme se sešli v New Yorku, […]

Guru princip 2 (4 min) (Location Unknown)

19830724 – Guru princip 2
Abyste v sobě rozvinuli guruovský princip, musíte především zcela rozvinout sami sebe. Musíme vědět, jak sami sebe rozvinout ke Guru principu. Jak jsem vám říkala dříve, máme v sobě deset principů a měli bychom rozvinout všech těchto deset principů takovým způsobem, že budeme vyčnívat nad ostatními. Včera jsem vám říkala, že když děláme dhjána – dhárana – samádhí a dosáhneme požehnání „ritambary prádžni“, pak vložíme celou věc do různých oblastí, nazývanými déša – […]

Guru princip 1 (8 min) (Location Unknown)

19830724 – Guru princip 1
Nyní bude ve vás probuzen váš guru uvnitř, pokud jste na sebe přísní. Tento bod je velmi důležitý. Dokud a pokud nejste na sebe přísní, nebude ve vás ten guru probuzen. Lidé, kteří jsou línými hlupáky, neschopnými cokoliv obětovat, kteří velmi milují pohodlí, nemohou nikdy být guruy, berte to ode Mne. Mohou být dobrými organizátory, mohou být čímkoliv, ale nikdy guruem. Guru by měl být svolný žít způsobem, kterým žít musí. […]

O meditaci – individuální cesta k Bohu (8 min) (Location Unknown)

19830314 – O meditaci – individuální cesta k Bohu
Když meditujete, je to individuální cesta k Bohu. A když se tam dostanete, stanete se kolektivními. Předtím je to naprosto individuální cesta uvnitř. Naprosto individuální cesta. Měli bychom být schopní vidět, že na této cestě není nikdo vaším příbuzným, nikdo není vaším bratrem, nikdo není vaším přítelem, jste naprosto sami. Zcela sami. Uvnitř sebe musíte postupovat sami. Nepociťujte k nikomu nenávist, nebuďte zodpovědní. V meditativním rozpoložení jste však sami. […]

Vytvořte překrásnou kolébku pro Krista (11 min) (Location Unknown)

19821224 – Vytvořte překrásnou kolébku pro Krista
Než začneme s oslavou narození Krista, musíme krátce zrekapitulovat, co jsme po Jeho narození udělali, abychom porozuměli, jak si stojíme ve svém vztahu k Němu. Ptám se všech… Byl synem panny. Proto by nemělo dojít k sebemenšímu poskvrnění Jeho jména. Protože On přišel vykonat tu nejzáslužnější práci, vytvořit pro nás vědomí Ádžňa čakry, aby nám pomohlo vysát všechny naše hříchy, všechny naše podmíněnosti a celé naše ego. A tato velkolepá osobnost byla stvořena právě pro tuto významnou práci v každém z nás. […]

O našem růstu a zrání (6 min) (Location Unknown)

19820515 – O našem růstu a zrání
Jsem opravdu pyšná máma, když vidím tolik sahadžajogínů a musíme chápat, že i když jste přivedli málo nových lidí – možná je jich málo, musíme si uvědomit, že každý z vás je teď realizovaná duše. Každý z vás tak vyrostl, že sám může vytvořit jádro a dále růst společně kolektivním způsobem. Jednotlivé sazenice vyhnaly silné výhonky a určitě mohou být přesazeny na jiná místa a vypracovat to, protože každý z vás je prorok. […]

Nemoci a napadení Svadhištány (9 min) (Location Unknown)

19820514 – Nemoci a napadení Svadhištány
Podívejme se teď, co se děje fyzicky. Jak jsem vám říkala o rakovině, kterou získáme na levé straně, co se fyzicky stane lidem, kteří jsou zaměřeni na budoucnost? Máme jedno centrum speciálně pro chování zaměřené na budoucnost, které se nazývá Svadhištána čakra, která se na hrubé úrovni uvnitř nás projevuje jako pleteň, nazývaná aortální pleteň. Tato Svadhištána čakra je pro lidské bytosti velice důležitá, speciálně pro lidi, kteří jsou rozvinutí. […]

Napadení srdce – infarkt (2 min) (Location Unknown)

19820514 – Napadení srdce – infarkt
V neposlední řadě jsou srdeční problémy. Když věnujete příliš mnoho pozornosti všem těmto vnějším věcem, materiálním věcem, svému materiálnímu pokroku, fyzickému rozvoji a přílišné komputerizaci svého mozku, pak zapomínáte na potřebu pozornosti na Duchu, který sídlí ve vašem srdci a tak Duch ustupuje a když Duch ustupuje, dostanete infarkt. Infarkt dostane pouze pravostranný člověk, nikdy levostranný. Řekla jsem to doktorovi a on překvapivě řekl, že v psychiatrické léčebně nikdy nepotřebujete kardiogram, […]

Co je meditace, Mana a Prána (15 min) (Location Unknown)

19811029 – Co je meditace, Mana a Prána
Mohli bychom teď… Co bych vám dnes měla říct o praktické stránce? Tedy o meditaci. Zaměřme se na to, co je meditace a co je k meditaci třeba. Nejprve tedy máme levou stranu, to je Mana-šakti, síla vašich emocí. Emoce jsou spojené také s vaší pravou stranou, Pránou. Například když jste emocionálně rozrušení. Zrovna teď jsme se rozrušili, pak se naše „šva“, náš dech se zrychlil. A cítili jsme, […]

Význam manželství (7 min) (Location Unknown)

19810407 – Význam manželství
Dnes je výročí dne svatby a Já jsem povolila tyto oslavy, protože manželství je v Sahadža józe velmi důležité. V Sahadža józe je to jedna z nejdůležitějších věcí, měli byste se vdát či oženit. Za prvé, manželství vám dává rovnováhu porozumění, pokud máte o manželství správné představy. Jestli máte podivné představy a jestli se vdáváte či ženíte jen pro zábavu a nechápete hodnotu manželství, pak je to jen žert. Není to manželství. […]

Rodina, manželství a vztahy mezi jogíny (6 min) (Location Unknown)

Takže musíte vědět, že manželství má v Sahadža józe specifický význam. Neberete se jen kvůli módě, berete se, protože chcete mít za děti realizované duše, které chtějí přijít na Zemi. Dáme jim místo a výchovu. Pokud nechápete hodnotu manželství, pak je lepší, abyste se v Sahadža józe neženili a nevdávali. Je lepší toho Sahadža jógu ušetřit. Je tu jeden háček, v Sahadža józe jste všichni zrozeni ze stejné Matky, všichni jste jistým způsobem bratři a sestry. […]

Význam púdže (11 min) (Location Unknown)

Už jsem vám to říkala dříve, ale dnes vám chci znovu říct, jaký význam má púdža. Význam spočívá v tom, že když konáte púdžu, uznáváte Mě. Díky vašemu rozpoznání, uznání a odevzdání se se božstva začnou radovat. Jsou nesmírně šťastná, že jste to rozpoznali, že jste se plně ztotožnili, že Mě chápete v Mé úplné podobě, že se jim přibližujete, stejně jako se starší bratři cítí šťastní, když se s nimi setkávají ti mladší. Začnou tedy uvolňovat Mé vibrace s větší silou – […]