Role žen ve společnosti (14 min) (Location Unknown)

Role žen ve společnosti Otázka: „Jaká je role ženy v dnešním světě, role ženského principu?“ Řekla bych, nemyslím, že jen ženy, jen proto, že se narodily jako ženy, mají svou roli. I muži mají, každý má, protože každý má v sobě svou Kundaliní. Ale ženy si musí uvědomit, že jako ženy mají větší zodpovědnost. Nemají jen sedět doma a starat se o děti, sedět na vejcích a sekýrovat manžela, když přijde domů. To není jejich role. Jejich role je být snášenlivá. Každá žena, která je matkou, musí být jako Matka Země. Kolik ta toho snáší! A jak přitom trpí, když Ji rabujeme, když Jí děláme potíže, přesto celou dobu jen dává, utišuje, odpouští a vše snáší. Chápete? Děláme tolik hříšných věcí, že by měla vybuchnout vztekem, ale Ona to nedělá. Je velmi opatrná, pomalu a jemně upomíná: „Teď odtud odejdi, hřmí.“ Je tak laskavá. A to vše by se mělo stát i nám. Ale nejen ženy by se díky těmto kvalitám měly umírnit, nastala doba, že i muži musí mít tyto kvality, jinak tu bude věčně nerovnováha. Ženy nemají žádnou sebeúctu. Bojují za nesprávné věci. Nebojují za to pravé – že mají být respektovány, aby se k nim nechovali jako k předmětům na výstavě, kdy se každý muž může podívat, nebo že by se muži měli dívat, jinak by za nic nestála. To je nesmysl! Takto se nedají vytvořit velkolepé národy, významní potomci a skvělé rodiny. Společnost každé země tedy závisí na ženách. Je to skutečně poctivá práce, která probíhá Read More …

Šrí Krišna – Bůh kolektivity (13 min) (Location Unknown)

Šrí Krišna – Bůh kolektivity Děti mohou sedět vpředu, nezaberou moc místa. Děti vám mohou sedět i na klíně. Mohli byste se posunout a vytvořit mezi sebou uličku? Ano. Tohle je otázka kolektivnosti. Přiveďte děti sem nahoru. Všechny děti mohou přijít. Mohou Mi pomoci s púdžou, umí velmi dobře pomáhat, ano. Ano, tak, pojďte. Drželi ty nebohé děti venku. Umíte si to představit? Neroztahujte se, dejte jednu nohu takto. Jednu nohu nahoru, druhou položit. Je dokonce snazší sedět takto. Sedí se tak lépe. K tomu je třeba smysl pro kolektivnost, protože je to malá hala, což nevadí, přesto tu můžeme být všichni spolu. A hledat způsoby, jak můžeme vměstnat všechny dovnitř. Protože nemůžete cítit radost, dokud nejste všichni pohromadě. Děti, všichni teď musíte být potichu, ano? Jinak vás zase pošlou ven. Šrí Krišna sídlí v naší Višudhi čakře, v jejím středu, jako Šrí Krišna. Na levé straně sídlí Jeho síla, Jeho sestra, Šrí Višnumája. On tam je jako Gopála, jako ten, který žil v dětství v Gókulu. Na pravé straně je v podobě krále, který vládl ve Dvárice, král Šrí Krišna. To jsou tři části naší Višudhi čakry. Ohromně důležité je, jaké poučení pro nás plyne z Jeho života. To zcela nejpřednější, co nás přišel naučit, je kolektivnost. Dával vždy dohromady skupinu malých chlapců a hrál si s nimi. Tohle Ráma nedělal. Přátelil se s ženami, které prodávaly mléko a také máslo, s těmi, které chodívaly se džbány pro vodu. On je ten, který dával dohromady všechny tyto lidi z Read More …

Jak se vypořádat s negativitami (3 min) (Location Unknown)

19991017 – Jak se vypořádat s negativitami Musíte dospět takovým způsobem, že budete vědět vše o všech těch zlých lidech. Musíte zjistit, co tito špatní lidé dělají, což je pro vás velmi snadné, protože jste osvícení a se svou osvícenou pozorností můžete rozhodně přijít na to, co je kde špatného v každé organizaci, na každém zlém člověku, na těch, kdo působí zlo. Nejlepší cestou je meditace. Nebýt ani trošku agresivní, prostě jen meditovat. A požádat Mahákálí o zničení: „Znič ho, protože on ničí svět, prosím zneškodni ho.“ Je to Její práce, Ona to ráda udělá. Ale někdo Jí o tom musí říct. A požádat Ji. Bylo by to moc dobré. Protože jich je tolik. A dokud na ně neupozorníte, Ona na ně možná nebude moci zaměřit svou pozornost. Nejlepší tedy je vždy Ji požádat o pomoc. Na individuální úrovni, na národní úrovni, možná na kolektivní úrovni nebo na globální úrovni. Jelikož je všudypřítomná, je k dispozici globálně. Kdekoli. Ať máte jakoukoli barvu, rasu nebo národnost, cokoli. Je neustále přítomná uvnitř vás a uctívat Ji a probudit Ji v sobě je vaše jediná povinnost.

Má pozornost vypracovává mnoho věcí (11 min) (Location Unknown)

19981225 – Má pozornost vypracovává mnoho věcí Čteme jako diví, nasloucháme lidem jako šílení, máme rádi ty, kteří dávají potravu našemu mentálnímu mozku. Jsou tak mentálně zaměření, tak plni argumentů, svoji inteligenci pokládají za to nejvyšší, že člověku nezbývá než říct: „Dobře tedy, poklona.“ S jejich mentálním postojem nelze bojovat. Proto lidé, kteří jsou tak strašně mentální, musí uctívat Krista. Tento mentální nesmysl vytváří v lidech silný pocit nadřazenosti: „Ať děláme cokoli, co je na tom špatného? Co má být?“ Nedokážou se napravit. Protože dokud nepřekročíte tuto hranici mentální bytosti, nedokážete sami sebe vidět. Nemůžete dělat introspekci, nevidíte sebe, vidíte jen ostatní: „Tihle sahadžajogíni jsou takoví, Sahadža jóga je taková a podobně.“ Ale sebe vidět nedokážete, protože je to celé na mentální úrovni. Tento mentální postoj by měl být zcela omezen díky pomoci našeho Pána Ježíše Krista. Jenže i Jeho vnímají mentálně. V mozku teď máte i Krista na mentální úrovni. Co teď s vámi? Toho, který prolomil mentální úroveň, máte také na úrovni mentálna, udělali jste si z Něj mentální pojem, jako by byl socha z kamene. V prvé řadě si tedy musíme říct: „Teď nepřemýšlej, nepřemýšlej, nepřemýšlej, nepřemýšlej!“ Čtyřikrát. Pak nad to můžete stoupat. A tohle je velmi důležité! V meditaci musíte jít nad mysl a díky Kristovi, který sedí v Ádžně, skoncovat s tím nesmyslem mentálnosti. Myslím, že by lidé možná také měli přestat číst. Dokonce i Mé projevy se stanou mentálními. Co s tím? Chci říci, že vše, co se jim dostane do hlavy, se nějak Read More …

O úloze žen v šíření Sahadža jógy (2 min) (Location Unknown)

19980621 – O úloze žen v šíření Sahadža jógy Dostali jste realizaci, samozřejmě jste hledali, vše je v pořádku, všichni z vás se však musí snažit dávat realizaci ostatním. Musím říct, že muži jsou jaksi dynamičtější a vypracovávají to. Ženy v Sahadža józe ještě nedosáhly takové úrovně, jaké by měly. Musí k tomu přistoupit s větší moudrostí a musí to vypracovat. Jsou toho schopné, myslím však, že jediný zádrhel jsou jisté bezvýznamné problémy, kvůli kterým si dělají starosti. Stále dostávám od žen dopisy, že to či ono je špatné, neustále si stěžují, až jsem z jejich dopisů znechucená a myslím si, že je zbytečné je číst. Takže vám všem musím říct, že i když jsou muži dynamičtí, je velmi důležité, aby ženy byly mnohem více, protože jsou šakti a Já jsem žena. Zjistila jsem, že muži jsou jaksi aktivnější a dynamičtější, pokud jde o Sahadža jógu, a nevím, z jakého důvodu ženy nejsou. Ony mohou transformovat tolik lidí, mohou prokazovat ostatním tolik dobra, mohou přinést tolik lásky a soucítění, protože tato láska a milosrdenství jsou kvalitami matky, ženy. A pokud ženy tuto vlastnost nemají, je zbytečné být ženou. Jestliže jste po celou dobu zane- prázdněny zbytečnými věcmi, jako je móda nebo vzhled a podobně, všechen čas je promarněný. Nyní nemáte času nazbyt, získaly jste realizaci a musíte posoudit, co jste dosud udělaly, čeho jste zatím dosáhly.

O práci pro Sahadža jógu (3 min) (Location Unknown)

19980621 – O práci pro Sahadža jógu Všude se stalo, že lidé, bez ohledu na to, co hlásá náboženství, udělali pravý opak. Například podle hinduismu, nebo hinduistické filozofie, v každém sídlí Duch. A pokud je v každém Duch, jak můžete mít systém různých kast a jak můžete mít někoho výš a někoho níž? Kristus naopak řekl, že musíte odpustit, odpustit každému a že se musíte stát pokornými. A člověk objevuje, že mezi křesťany pokora není, nemají o pokoře ani ponětí. Muži jsou takoví, ženy jsou takové a pak muži i ženy stále bojují. Vůbec nepřichází v úvahu, že by byl někdo pokorný, mírumilovný a podobně. Takže je to velmi umělé, jak se předvádějí, že jsou velcí lidumilové a podobně. V jejich srdcích však nevidím žádnou skutečnou lásku, žádné milosrdenství v pravém slova smyslu. Takže když máme co do činění s realitou, musíme vědět, že prostě nemůžeme pořád dál dělat věci, které jsou umělé, které ostatní klamou, ale musíme se tím opravdu stát. Jakmile se tím stanete, když jste takoví doopravdy, teprve pak jste udělali práci, kvůli které jste se narodili v této důležité chvíli časů rozkvětu. Jinak jste se mohli narodit dřív a mohli jste být někým jiným. Toto vaše zrození je však mimořádné, proto si uvědomte svoji hodnotu, uvědomte si, kým jste, a pokuste se pochopit, mít sebeúctu a pokuste se jako sahadžajogíni dělat věci, které jsou velmi důležité. Samozřejmě, že máte práci, děláte další věci, budete však překvapeni – když budete dělat práci pro Sahadža jógu, zjistíte, že Read More …

O sahadžajogínech a jejich postoji (4 min) (Location Unknown)

19980621 – O sahadžajogínech a jejich postoji Takže začala Sahadža jóga. Jakmile začala Sahadža jóga, máme sahadžajogíny, kteří nyní dostávají požehnání přímo od Ádi Šakti. Stejně však musím říct, že ani mezi sahadžajogíny nemáme lidi, které bych nazvala skutečně vyzrálými. Někteří z nich jsou sahadžajogíni jen proto, že je to móda. Myslí si, že by to, podle jejich názoru nebo jejich sobeckého hlediska či čeho, mělo být lepší. To je naprosto nesprávné. Jste-li v Sahadža józe, musíte vědět, že jste nyní zodpovědní za celý svět. Jste jedinými lidmi, kteří se toho chopili, jste jedinými lidmi, kteří něčeho dosáhli. Proto byste se v tomto kritickém okamžiku měli chovat tak, jak se sluší na velkého světce či realizovanou duši. Čas od času však člověk zjistí, že se chovají tak, že je to někdy šokující. Nemají žádnou úctu sami k sobě ani k ostatním a celý jejich přístup je velmi podivný. Někteří z nich jsou orientovaní na peníze, někteří na moc. Myslím, že ti, kteří jsou orientovaní na moc, jsou mnohem nebezpečnější než ti, kteří jsou orientovaní na peníze. Protože ti, kteří jsou zaměření na moc, se snaží pošpinit pověst Sahadža jógy. Jsou to velmi urážející, panovační a hrozní lidé. Celý jejich postoj je zaměřený na to, aby získali v Sahadža józe moc. A zkoušejí všemožné lsti, aby tu moc získali. Po nějakou dobu vypadají v pořádku, po určité době však zjistíte, že z pole působnosti Sahadža jógy všichni zmizí. Probíhá zde velmi rozsáhlý očistný proces. Musíte pochopit, že jste vstoupili do sféry Read More …

Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí… (13 min) (Location Unknown)

19960303 – Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí přesměrováním pozornosti, stav svědka Nejprve vám musím říct, že mysl, o které mluvíme a na které závisíme, je mýtem. Nic takového jako mysl neexistuje. Mozek je skutečný, ale mysl ne. Mysl se vytváří našimi reakcemi na vnější svět. Buď reagujeme podle svých podmíněností, nebo egem. Tato mysl se pak vytváří jako bubliny na oceánu skutečnosti. Ale není to skutečnost. Když se o čemkoli rozhodujeme touto myslí, víme, že je to velmi omezené, iluzorní a někdy šokující. Mysl se vždy pohybuje lineárně, a protože v ní není nic skutečného, vrací se zpět, jako bumerang. Zdá se, že díky tomu se veškeré naše podnikání a naše dosavadní plánování obrací zpět proti nám. Cokoli vědci objevili, se k nám vrátilo s velkou destruktivní silou nebo jako veliký šok. Člověk se tedy musí rozhodnout, co s tím, jak se dostat z kolejí své mysli. Kundaliní je řešením. Když je probuzena, svým probuzením vás vyzdvihne nad mysl. Prvořadé tedy je dostat se nad mysl. S myslí toho zvládnete hodně, ale nebude to uspokojující, nebude to řešením, nepomůže vám to. A když začneme příliš záviset na své mysli, rozvineme si nejrůznější fyzické, duševní a emocionální problémy. Nejnovějším je stres. A říká se, že stres nemá řešení. Ale v Sahadža józe jsme řešení našli – být ve stavu nad myslí. Po realizaci si tedy musíte uvědomit, že Kundaliní vzala vaši pozornost nad mysl. Toto reagování na vnější svět přichází proto, že lidé mají mozek, nebo spíše lebku ve tvaru hranolu. A když Read More …

Bezmyšlenkové vědomí versus přemítající mysl (10 min) (Location Unknown)

19951001 – Bezmyšlenkové vědomí versus přemítající mysl, Cabella, Itálie Jakmile jste tedy jednou v bezmyšlenkovém vědomí, stane se to, že žádné myšlenky nebombardují vaší mysl. Ať jste kdekoli, třeba v Americe, kdekoli, nebombardují vás myšlenky. Co to tedy znamená? Velmi jednoduše můžeme říci, že to znamená, že nic neřešíte. Nemáte reaktivní mysl. Tohle je hlavní problém dnešních sahadžajogínů, který by měl každý zkusit odstranit. Tím, že o ničem nepřemítáte. To je jediný způsob, kterým lze dosáhnout stability. Například jsem viděla lidi, kteří se z ničeho nic začnou smát. Pro nic za nic. Někoho uvidí a okamžitě přemítají: „To bylo hezké, ale ne zas tak moc.“ Začnou mít na všechno své názory, obzvlášť na Západě. Každý se zdá velmi znalý, začne radit, co je nejlepší, co nejlepší není a co není dobré. A jakmile začnou takto mluvit, mysl se stane reaktivní. Když mysl nepřemítá, jste v bezmyšlenkovém vědomí. Když něco vidíte, jen se dívejte. Jen pozorujete. Bez přemýšlení. Když používáte svou mentální sílu, pak tato síla poklesá. Toto je velmi běžný nedostatek lidí, snad proto, že si myslíte, že jste více inteligentní, přemýšliví. Nebo možná, že jste vzdělaní. Nevím, co si myslíte. Jenže tato přemítající mysl je pro duchovnost velmi nebezpečná. Nikdy neporostete. A navíc s reaktivní myslí máte nejrůznější emoce, když přemítáte o druhých. Když je to váš syn nebo dcera apod., ztotožníte se s nimi. Ztotožňovat se s někým je umělé. V realitě to neexistuje. Ale protože tato mysl přemítá, ztotožňuje se. Mnohá ztotožňování se jste už opustili. Například Read More …

Pokud nemeditujete, nemáte spojení… (11 min) (Location Unknown)

19930606 – Pokud nemeditujete, nemáte spojení se Šrí Mátadží, meditujte kolektivně! Většinu věcí vím naprosto přesně. Ale některé z těchto věcí nevím tak jasně. A to z jediného důvodu. Vztah mezi vámi a Mnou je samozřejmě velmi blízký. Měli byste být v Mém těle. Ale, pokud nemeditujete… Je to velmi běžná, světská věc, musím říci – dhjána gamja. Pokud nemeditujete, nemám s vámi vůbec žádný vztah. Nejsme spolu nijak spříznění, nemáte na Mě žádný nárok, nemáte právo se ptát: „Proč se děje to nebo ono.“ Když tedy nemeditujete – Já vám stále říkám: „Meditujte, meditujte,“ pak s vámi nemám nic společného. Už tu pro Mě nejste. Nemám s vámi žádné spojení. Potom jste jako všichni ostatní lidé. Můžete být sahadžajogíni, možná máte nějaké ocenění, třeba od vašich lídrů, nevím. Možná vás považují za jakéhosi velikána. Ale pokud nemeditujete každý den – večer, ráno nebo večer, pak už opravdu nebudete v říši Šrí Mátadží. Protože to spojení je pouze skrze dhjánu – meditaci. Znám lidi, kteří nemeditují, pak trpí, jejich děti trpí, něco se přihodí, pak Mi o tom vykládají, ale Já jasně vidím, že ten člověk nemedituje. Nemám s ním nic společného. Nemá právo Mě o něco žádat. Zpočátku samozřejmě meditace vyžaduje nějaký čas. Jakmile však zjistíte, co je meditace, jak se radujete z Mé přítomnosti, jak jste se Mnou jedním, jaký spolu můžeme mít hluboký vztah, pak už není třeba mít něco dalšího, jako psaní dopisů nebo nějaké jiné, zvláštní spojení. Nic takového. Jediné, co je třeba, je meditace. Read More …

O našich znalostech SJ (5 min) (Location Unknown)

19930624 – O našich znalostech SJ Zadruhé bychom měli mít velmi dobré znalosti o čakrách a centrech a jak tato centra zlepšit. Pokud tyto znalosti nemáte, nemůžete se postavit před lidi. Není to tak, že by měli vše znát jen muži, ženy by o tom měly také vědět všechno. Jaké máme čakry, jak pracují, jaké jsou čeho následky, čím trpíme, když jsou naše čakry v nebezpečí. Všechny tyto znalosti jsou pro vás zdarma. Nemusíte za tyto znalosti platit. Jen vězte, že když v každodenním životě začnete vypracovávat Sahadža jógu, pak zjistíte, že vše, co říkám, je naprosto skutečné. Můžete si to ověřit. Je to tak. Není to cosi ve vzduchu. Je to skutečně zde. Můžeme prokázat vše, v co věříme, a můžeme také druhým ukázat, že toto je pravda, absolutní pravda. Nejsme tu proto, abychom šířili nějaký fanatizmus nebo rasizmus nebo něčeho takového, nýbrž jsme tu, abychom spojili celý svět dohromady jedním porozuměním, že patříme do jednoho světa a máme jedno celosvětové náboženství. Lidé se vás budou ptát: „Máme se vzdát svého náboženství?“ Nemusíte jim říkat, že se musí vzdát svého náboženství, to nemusíte říkat. Nemusíte na ně vůbec být tvrdí. Naopak. „Ne, ne, ne, nic není třeba dělat. Jen přijdete a začnete dělat Sahadža jógu a oddáte se svému Duchu.“ Postupně se to začne otevírat. Bylo to tak s vámi všemi, že nejprve, když jste přišli do Sahadža jógy, jste měli jinou podobu. Nyní jste se postupně začali otevírat, dozráváte a rozumíte Sahadža józe velmi dobře. Stejně tak musíte Read More …

O důležitosti meditace, používání vibrací a bandhanu (5 min) (Location Unknown)

19930426 – O důležitosti meditace, používání vibrací a bandhanu Zadruhé bychom měli mít velmi dobré znalosti o čakrách a centrech a jak tato centra zlepšit. Pokud tyto znalosti nemáte, nemůžete se postavit před lidi. Není to tak, že by měli vše znát jen muži, ženy by o tom měly také vědět všechno. Jaké máme čakry, jak pracují, jaké jsou čeho následky, čím trpíme, když jsou naše čakry v nebezpečí. Všechny tyto znalosti jsou pro vás zdarma. Nemusíte za tyto znalosti platit. Jen vězte, že když v každodenním životě začnete vypracovávat Sahadža jógu, pak zjistíte, že vše, co říkám, je naprosto skutečné. Můžete si to ověřit. Je to tak. Není to cosi ve vzduchu. Je to skutečně zde. Můžeme prokázat vše, v co věříme, a můžeme také druhým ukázat, že toto je pravda, absolutní pravda. Nejsme tu proto, abychom šířili nějaký fanatizmus nebo rasizmus nebo něčeho takového, nýbrž jsme tu, abychom spojili celý svět dohromady jedním porozuměním, že patříme do jednoho světa a máme jedno celosvětové náboženství. Lidé se vás budou ptát: „Máme se vzdát svého náboženství?“ Nemusíte jim říkat, že se musí vzdát svého náboženství, to nemusíte říkat. Nemusíte na ně vůbec být tvrdí. Naopak. „Ne, ne, ne, nic není třeba dělat. Jen přijdete a začnete dělat Sahadža jógu a oddáte se svému Duchu.“ Postupně se to začne otevírat. Bylo to tak s vámi všemi, že nejprve, když jste přišli do Sahadža jógy, jste měli jinou podobu. Nyní jste se postupně začali otevírat, dozráváte a rozumíte Sahadža józe velmi dobře. Read More …

O meditaci, kázni a odevzdání se (5 min) (Location Unknown)

19920927 – O meditaci, kázni a odevzdání se Jako sahadžajogíni musíme mít tu kázeň – pokud jde o meditaci. Ta síla, Amba, vás dobře zná, zná vaši minulost, ví, jaký jste člověk. Jakmile začnete dělat introspekci a vidět uvnitř: „Co je se mnou v nepořádku?“, budete se snažit dosáhnout naprosté rovnováhy: „Co mám udělat?“ Především musíte meditovat. Není jiné cesty, musím vám to říct, jiné cesty není. Někdo řekl: „Matko, přestal jsem jíst toto, přestal jsem jíst tamto“ – a nic. „Matko, dělám toto a stojím na hlavě“ – nic. Musíte meditovat a mělo by to být trošku ráno a trošku večer. A nedívejte se při meditaci na hodinky. Pro meditaci musí být vyhrazený čas, jakýkoli. Nezabere to téměř žádný čas. Viděla jsem, jak ženám dlouho trvá, než se vypraví, takže když i jen desetinu toho času budete meditovat, bude to stačit a nebudete potřebovat mnoho make-upu. Vaše pleť se zlepší, vaše vlasy i váš obličej se zlepší, vše se vypracuje. Nemusíte nic používat, nemusíte používat žádný parfém ani nic jiného. Vaše tělo samotné bude plné vůně. Vše bude dodáno. První věc, kterou tedy musíme udělat, je postarat se, abychom se odevzdali vůli Boha. To je pro sahadžajogíny velmi důležité. Jakmile jste odevzdaní, všechny vaše problémy se vyřeší. Odevzdejte taky své problémy. „Přenechávám to Tobě, Bože, Ty tento problém vyřešíš. Ty konáš.“ Toto je tak přesná a účinná, tak účinná síla. A především – miluje vás, stará se o vás a odpouští vám. I když děláte chyby, odpouští vám: „V Read More …

O chápání Boha, pokoře a disciplíně (Location Unknown)

19920927 – O chápání Boha, pokoře a disciplíně Takže nemůžete chápat, nemůžete pochopit Boha. Pochopte, prosím, jednu věc, porozumět Bohu je nemožné. Můžete být však ve spojení s Bohem, můžete být ve společnosti Boha, můžete být Bohem požehnáni, Bůh se o vás může starat, můžete o Bohu vědět spoustu věcí, ale nemůžete Mu rozumět. Toto je další věc, kterou musíte vědět, že nemůžete pochopit, proč Bůh dělá tyto věci, proč dělá to a ono. Nemůžete to pochopit, nemůžete to vysvětlit. Někdo třeba řekne: „Proč vytvořil svastiku?“ „Proč vytvořil Ómkaru?“ Tady jsou tak arogantní lidé, že se snad budou Boha ptát: „Proč jsi existoval?“ Neznají hranice, víte, žádné překvapení. Tato arogance, toto ego nás zaslepilo a oddělilo od Boha. Myslíme si o sobě bůhví co, jsme velmi samolibí a moc toho nevíme. Takže tato síla, tato Šakti je tou, která vám dala sebeuvědomění a dá vám i uvědomění si Boha. Přesto však Bohu nebudete rozumět. Musíte jít nad Boha, abyste Mu mohli rozumět. Jak byste Mu mohli rozumět? Řekněme, že je něco pod vámi, tomu rozumíte, jak ale můžete pochopit něco, co je nad vámi? Předpokládejme, že je někdo dole v Cabelle a chce pochopit Můj dům, pochopí ho? Musí jít nad Cabellu, aby Můj dům viděl. Takže zdroj, ze kterého jsme přišli, pochopit nemůžeme. Nemůžeme soudit, nemůžete říct proč, toto je přání Boha, touha Boha, ať udělá cokoli. Musíme tedy říct: „Ať je Jeho přání jakékoli, budeme spokojení.“ Síla, která je ve vás jako Amba, je silou přání samotného Boha. Read More …

Sahasrára – Struktura s šestnácti tisíci silami (20 min) (Location Unknown)

19870616 – Sahasrára – Struktura s šestnácti tisíci silami Po zabití Kansy se Šrí Krišna vrátil do Dváriky, aby tam vládl. Tam se musel oženit ještě s pěti dalšími ženami. To už měl šestnáct tisíc manželek. Proto se mnozí mohou ptát: „Matko, jaký to asi tak mohl být manžel?“ Těchto šestnáct tisíc znamená, že má šestnáct plátků ve svém působišti ve Višudhi čakře. Šestnáct plátků násobených tisícem plátků Sahasráry dá šestnáct tisíc. Je to tedy šestnáct tisíc sil, které jsou k dispozici i nám. Těchto šestnáct tisíc sil pracuje v mozku. Tyto síly nemohly přijít jako sahadžajogíni, tak přišly jako ženy, kterých se zmocnil jeden král, bylo jich přesně šestnáct tisíc. A tak si je vzal, protože díky manželskému svazku to celé získalo dharmičnost. Později se oženil ještě s pěti ženami, které představovaly pět elementů. Inkarnace nelze pochopit lidským úhlem pohledu. Nikdy je nelze pochopit, musím říct. Protože Jejich způsoby a metody jsou jiné. Mají své vlastní způsoby a metody. Ale lidem je neodhalují. Ne, že by se je obávali odhalit nebo by je odhalit nechtěli, ale zůstaly by nepochopeny. Lidé jim nedokážou porozumět. Když Mi položíte otázku: „Matko, jak jsi to dokázala zařídit?“ Já prostě jen chytře změním téma. Teď vám tedy povím o šestnácti tisících plátků Sahasráry. Můžeme začít s překladem. Můžete jim to v kostce přeložit. Nyní k pochopení těch šestnácti tisíc sil, které se už projevují ve vašem mozku. Protože jakmile dostanete realizaci, těchto šestnáct tisíc sil se začne projevovat. Každý plátek Sahasráry, má šestnáct sil, které Read More …

O materialismu (33 min) (Location Unknown)

19870419 – O materialismu Šťastné Velikonoce vám všem. Je to skvělá událost, že jsme se sešli v Římě oslavit Kristovo vzkříšení. A teď musíme docílit zmrtvýchvstání křesťanství, které se ubírá přesně opačným směrem než Kristovo vzkříšení. Jak víte, Kristus nebyl ničím jiným než čaitanjou. On ale přišel v těle z čaitanji. Celé Jeho tělo bylo vytvořeno z čaitanji. Vstal z mrtvých, aby světu ukázal, že se také můžete znovu narodit, když své tělo dokážete naplnit čaitanjou. Neustále probíhá boj mezi hmotou a Duchem. V životě člověka vidíme, že hmota se nepřetržitě snaží převzít vládu nad Duchem. A proto se nám nedaří naše vzkříšení. Selháváme ve svém znovuzrození, protože dáváme přednost hmotě. Narodili jsme se z hmoty a je snadné se k hmotě vracet. A všechny křesťanské národy se daly na rozvoj hmotného, kdy se lidé identifikovali s hmotou, místo aby ji přeměnili. Jdeme na to špatně proto, že hmota se pro nás stala nadměrně důležitou. Tolik jsme se ztotožnili s hmotou, se svým tělem, se vším, co je pro nás hmotné. Lidé se tolik bojí o materiální věci. Zjišťuji, že celá kultura se stala materialistickou. Oni se za to velmi stydí, ale přesto v tom pokračují, zcela nestydatým a ponižujícím způsobem. Lidstvo to degraduje. Od té doby, co jsem na Západě, vidím tento trend zcela jasně. Například v domácnosti, cokoli si koupí, je neustále na prodej. Pak ať koupí cokoli, budou si hlídat, aby to bylo podle určitých norem. Když to má být například diamant, musí to být perfektní diamant. Read More …

Gregoire de Kalbermatten – Ženy a jejich cudnost (52 min) (Location Unknown)

19860706 – Gregoire de Kalbermatten – Ženy a jejich cudnost Múladhára čakra je magnetizmus. A například díky působení Múladhára čakry, jak říká Šrí Mátadží, ptáci letí tisíce kilometrů, aniž by se odchýlili od směru. Protože jim to dává smysl pro orientaci, vědí přesně, kam míří. Magnetizmus je částí této sítě gravitačního pole. Mám na mysli, že Múladhára čakra, magnetizmus, je jednou z těch sítí gravitačního pole, o kterém hovořila Šrí Mátadží. Víte, že principem nebo elementem, který odpovídá Múladhára čakře, je zem. Lidé spolu tedy už po tisíce let navazují vzájemné vztahy skrze podstatu tohoto magnetizmu, který vyzařují z Múladhára čakry. Vidíte tedy, jak je to důležité. Šrí Mátadží nám dnes ve svém projevu, ve svém mistrovském projevu, řekla, že se vlastně musíme osvobodit od různých gravitačních sil a gravitačních polí, které vyzařuje hmota. A tento element země v naší Múladhára čakře má své vlastní gravitační pole. A lidé jsou k sobě navzájem přitahováni skrze kvalitu, nebo nepřítomnost té kvality magnetizmu Múladháry. To jen tak na úvod. Takže se pojďme podívat, proč je tak důležitá cudnost. Cudnost totiž vytváří ten rozdíl mezi magnetizmem, který je konstruktivní, a magnetizmem, který je destruktivní. Skrze cudnost magnetizmus Múladhára čakry projevuje kvality Pána Ganéši. A Pán Ganéša je tím nejčistším stvořením Šrí Mátadží. Je to Šrí Ganéša, který vyplňuje celý vesmír čistotou a svatostí. Když se podíváte na děti, zejména na realizované děti, protože ony tohle projevují, všechny sestry, které jsou teď matkami, to znají, že když děti nejsou napadené, když jsou v pořádku, Read More …

Od sebepoznání k sebeuvědomění (25 min) (Location Unknown)

19860504 – Od sebepoznání k sebeuvědomění Ve své zemi jsem viděla, když jsme bojovali za svobodu, jak se Můj otec vzdal všeho majetku, svého povolání, s jedenácti dětmi v rodině. Z paláců jsme se stěhovali do chatrčí na mnoho dní, mnoho let. Pro vnější svobodu uděláme cokoli. Pro subtilní svobodu však musí sahadžajogíni udělat všechno, co jen mohou. Nejprve je nutné pochopit, být si vědom, mít neustále ve vědomé mysli, že jste jogíni. Jste ti, kteří jsou mnohem výš než zbytek lidstva. Že spasení celého lidstva záleží na vás. Budete sloužit účelu stvoření. V prvé řadě si tedy musíte být ve svém vědomí vědomi toho, že na vás velmi záleží, že kvůli tomu vám byla dána realizace. Jak můžete stále žít se svými podmíněnosti a svým egem? Podmíněnostmi v tom smyslu, že když řekněme přicházíte z křesťanského náboženství, pak musíte něco z toho náboženství přinést do Sahadža jógy, nebo když přicházíte z hinduismu, tak chcete přinést trochu toho. V Sahadža józe máme všechny jejich podstaty, ty čisté základy těchto náboženství. Ale nemůžeme mít ty hrubé nesmysly. Všechny tyto věci jsou jako špína překrývající naši Sahasráru, které je třeba se zbavit. Ačkoli si své čakry uvědomujete, jste si jich vědomi, neudržujete je čisté. Normální lidé, když mají oblečení, domy, snaží se je udržovat čisté. Ale vy se ani nestydíte, když jsou špatné. Protože po nějakém čase si jich také přestáváte být vědomi. To znamená, že jste se stali subtilnějšími, ale ve svém vědomí ještě subtilní nejste. Je tolik věcí, které znáte Read More …

Projev Dr. Rustoma (31 min) (Location Unknown)

Víte, jsme tu na semináři, všichni jsme sahadžajogíni a dobře se bavíme, vtipkujeme, diskutujeme o věcech a tak dále. Ale… to je všechno v pořádku, chci říci, že se lze těšit, člověk by se měl vskutku těšit, protože celé stvoření bylo vytvořeno tak, abychom se radovali. Od počátku tvoření započala Ádi Šakti vesmíru drama – s pomocí božstev a všech sil, které stvořila, aby vytvořila tak nádherný svět, ve kterém dokážeme žít v naprosté radosti a úplné radosti z vlastního bytí. Když uvedeme příklad, včera jsme seděli u poslechu rág. Těmito rágami inspirovala sama Ádi Šakti realizované duše, které je daly světu. To celé tvořila skrze své různé aspekty, abychom se radovali, abychom nebyli bídnými nebožáky. Proč chtěla, abychom byli šťastní? Když jste totiž šťastní a uvolnění, Boží síla může uvnitř vás působit tak, aby vás pozvedla k velkoleposti, ke které jste byli předurčeni. Víte, celá ta hra okolo není hrou bez záměru. Skrývá se v ní něco nesmírně důležitého. A to nesmírně důležité je vědomí nejvyššího Boha, Boha všemohoucího. To je celý záměr Sahadža jógy. Všechny nejrůznější techniky, které používáme, jsou k němu mostem. Víte, musíte porozumět tomu, kým Šrí Mátadží na této Zemi je. Ona je Ádi Šakti. Kolik lidí ale vlastně ví, co znamená Ádi Šakti? Ádi Šakti je Síla samotného Boha všemohoucího. Je to to nejvyšší projevené ve vesmíru. A když se něco takového prvně ve vesmíru inkarnovalo, musí za tím být nesmírně důležitý důvod. A ten nesmírně důležitý důvod musí být vědomí Boha všemohoucího. Ve Read More …

O nošení bindí (4 min) (Location Unknown)

19851227 – O nošení bindí Musíte znát všechny věci, jako třeba nošení bindí, o kterém jsem mluvila včera. To je také, díky Bohu, navzdory všem změnám, napsáno v Bibli, že vás poznají podle značky, kterou ponesete. Podívejme se, kolik z vás má odvahu, dokonce i v Indii, nosit tuto značku. To je jeden z důvodů, proč tak rychle chytáte. Především oči nejsou klidné. Nejste zvyklí mít klidné oči jako mají klidné oči Indové. Od dětství je učí: „Kde máš pozornost?“ Neustále se jich ptají: „Kde máš pozornost?“ (Vzadu stojí nějací západní jogíni) Dejte jim, prosím, židli na sezení, protože nedokáží sedět na zemi. Kde je tedy vaše pozornost? Neustále něco narušuje pozornost, a proto tak rychle něco chytnete a pokud to chytnete přes oči, prochází to vaší Adžňa čakrou. To je ochrana Adžňa čakry. Je to ve skutečnosti Kristova krev, kterou nosíte. Lidé k tomu ale musí mít odvahu. Nosí kříž, ale toto ne. V západních zemích je pro lidi obtížné sebrat odvahu k nošení bindí. Budou se vymlouvat: „Matko, přijdeme o práci,“ – a tak podobně. Budou mít nejrůznější výmluvy. Pokud jste ale odvážní lidé, musíte ho někdy začít nosit. Můžete začít nejprve v noci, potom ve dne. Pomalu, pomalu se k tomu můžete dostat. Je to jediná věc, kterou si, myslím, musíte nosit. Je to důležité. Je to dobrý nápad, protože nebudete nic chytat. Protože jdete ven, vaše pozornost je vně. Vidíte, co se děje venku, atmosféra je špatná. Navíc, pokud si dáte bindí, nebude chránit jenom vás, Read More …

O púdži a našem rozvoji (3 min) (Location Unknown)

19861227 – O púdži a našem rozvoji Druhou věcí je púdža. Púdža působí na každého, ale jen podle jeho hloubky, a proto musíte mít šradhu – víru. Pokud stále ještě přemýšlíte, nemůžete při púdži mnoho získat. Pro Indy je přijít na púdžu tím nejvyšším. Neajímají se o mou přednášku, pokud nestihnou program, nevadí, jsou spokojeni s jakýmkoliv hudebním programem, nevadí jim jakékoliv nepohodlí, pokud se mohou zúčastnit púdži. Dnes na púdžu přišli lidé z míst vzdálených dva až tři sta mil, z takové dálky, protože vědí, že je to vědění kořenů. Proto musíte dělat púdžu. Pokud máte stoupat, musíte ji dělat. Jste ale pořád na stejné úrovni. Pokud stále přemýšlíte o zevnějšku stromu, pak padáte dolů. Abyste se pohybovali směrem dovnitř, musíte mít všechny nástroje. Jedním z nich je púdža. Co se týká púdži, jsme připraveni? Máme ten postoj, že kdykoliv má začít – začne? Nejdříve jsme si pořádně připevnili své hodinky. Díky Bohu jsem je včera večer ztratila. Pak řídí hodinky nás a to do té míry, že pokud je púdža v jedenáct, musí začít v jedenáct. Tak to není, záleží na situaci. Je to přirozený růst naší bytosti, je to přirozené vypracovávání našeho růstu. Když jsem zde přišla, budete překvapeni, celá moje pravá strana byla paralyzovaná, úplně ochromená. Pravá noha byla nehybná, nemohla jsem vůbec hýbat nohama, obě nohy byly jako zkamenělé a nevěděla jsem, co se děje. Důvod je ten, že všichni příliš přemýšleli. Pozornost by měla být, jak jsme na tom, co se sebou děláme, to Read More …

O sexu 1 (6 min) (Location Unknown)

19850804 – O sexu 1 Takže dnes jsme postaveni před naši sílu vzestupu a před sílu podmíněností, které máme. Když Freud mluvil o podmíněnostech, tak nevěděl, že do vás vkládá jiný typ hrozných podmíněností, příšerných. Sex není pro lidské bytosti vůbec důležitý, vůbec není důležitý. Jenom když chcete mít děti. Skutečně – lidská bytost, která je na té nejvyšší úrovni – a bude se oddávat sexu? Svádění, romantika a všechny tyto nesmysly neexistují v čisté mysli. Je to všechno lidský výtvor. A toto podrobování se tomu je tak překvapující, přichází z velmi nízkých úrovní uvnitř nás. Pochází to z velmi nízkých lidských bytostí, že tomu člověk takto podléhá. Měli byste to mít pod kontrolou. A dnes, když vidím kolem sebe, na Západě, který je také částí a součástí stejného tvoření, tolik zkaženosti, která se objevila, jsem opravdu zděšená. Jak nyní obrátit vaši pozornost k dospělosti ohledně sexu? Když dospějete ve vztahu k sexu, stanete se otcem, matkou a čistou osobností. Když slyšíte o devadesátileté ženě, která si vezme devatenáctiletého chlapce, chci říct – prostě nechápete, jaká to společnost způsobila na tomto světě takové nesmyslné chování? Musíme sami dospět. To neznamená, že mluvím o askezi v mladém věku, to není ono. To je další nesmysl. Ale samozřejmě, že musíte dospět, a proto potřebujete tapasja (odříkání). Když se něco nedůležitého stane důležitým, a něco tak nedůležitého, jako cokoliv jiného, co máme – jako například že máme vlasy. Dokonce když přijdete o vlasy, tak to něco znamená. Ale když ztratíte sex, co je Read More …

Cudnost a víra (4 min) (Location Unknown)

19850804 – Cudnost a víra Takže tím, že si vážíte své cudnosti prokazujete skutečnou úctu Mě, protože Já ve vás sídlím jako cudnost. Pokud je Šrí Ganéša příznivost, pak Já ve vás spočívám jako cudnost. Cudnost není nikdy agresivní, nikdy není tvrdá, protože to nepotřebuje, víte? Není to potřeba, jste tak mocní, tak mocní, že není vůbec potřeba nikoho napadat. Proč byste měli někoho napadat, nikoho se nebojíte. Je tak šlechetná, tak laskavá, tak krásná, vždycky čerstvá a mladá, a přesto tak vznešená a důstojná. Uplynulo dvanáct let, co jsem tady. Je zapotřebí ještě dva roky intenzivní práce, uvnitř i navenek. Uvnitř musíme velmi těžce pracovat během těchto dvou let, velmi tvrdě, musíme provádět opravdová „tapasja“, každý z nás, muži i ženy. A pak uvidíme. Můžu říct, že jsme odvedli dobrou práci, s malým postrčením, odvahou a vírou jsme dosáhli mnohého. Mějte víru v sebe sama. Ne mentální víra, ale skutečná cudnost je vírou. Cudnost je upevněním vaší víry. Když máte víru v Boha, jste cudní. Když máte víru v sebe, jste cudní. Když máte víru ve svou ženu, jste cudní. Proč byste měli mít víru ve svou ženu? Protože jste cudný člověk, tak jak by ona mohla být necudná? Vaše víra ve vaše dítě – je cudností, protože jste cudní, jak by vaše dítě mohlo být cokoliv jiného? Křišťálově čistou formou víry je cudnost. A tu můžete mít dokonce i před realizací. Mnozí ji mají. Ve skutečnosti je jako kafr, který, jak víte, je prchavý a vypařuje se do Read More …

Cudnost 1 (5 min) (Location Unknown)

19850804 – Cudnost 1 Magnetem uvnitř vás je Šrí Ganéša. Mnoho lidí ví, že mám ohromný orientační smysl. Tak se projevuje tento magnet, který je dokonalý. Díky tomuto magnetu se stále držíte, jste nastaveni, po celý čas zaměřeni na svého Ducha. Když nemáte smysl pro cudnost, budete se vychylovat sem a tam. Znenadání se stanete velmi dobrým sahadžajogínem, zítra z vás bude ďábel – protože tu není nic, co by vás poutalo k této velké myšlence Ducha. Postavme se tomu. Nyní nadešel čas pro každého z nás, pro všechny sahadžajogíny, aby pochopili, že největší věcí uvnitř nás není sex, ale cudnost. A tímto duševně vyzrajete. Je velmi udivující, jak se někteří lidé chovali v Bordi, dozvěděla jsem se to a byla jsem ohromená, jak se takto mohou chovat před vesničany z Bordi, kteří jsou nevinní, prostí lidé? Nejlepší věcí ale je, že když se oddáváte povrchnímu a nesmyslnému chování, které napadá vaši cudnost, pak se kupodivu od té činnosti izolujete. Například, když vyplýtváte svůj benzín, vaše auto se nemůže hnout, – je to tak, něco se vám stane. Neustále pokračujete v obtěžování lidí a mluvíte mezi sebou velmi povrchně. Proč musíte dělat všechny tyto věci – prostě tomu nerozumím. A pak to končí rozvodem. Pokud nejste cudní, nikdy neuvidíte, kdo je necudný a kdo cudný, nemůžete to vidět. Všichni jsou stejní: „Velmi dobře, velmi dobře, velmi milý člověk, velmi milý člověk.“ Chci říct, opravdu posedlí lidé jsou označováni za velmi dobré lidi. Někdy i v Sahadža józe, a já se Read More …

Jak udržovat Sahasráru otevřenou (13 min) (Location Unknown)

19850504 – Jak udržovat Sahasráru otevřenou Jediný způsob, jak dokázat udržovat Sahasráru otevřenou, je nutnost úplného odevzdání se. Co byste měli odevzdat? Kapka se musí rozpustit v oceánu, aby se stala oceánem. Kapka nemůže být větší než oceán, že ne? Co je tedy odevzdání se? Odevzdání našich podmíněností, našeho ega a těch uměle vytvořených hradeb kolem nás. Není to o tom, co si oblékáte, co jíte a co vlastníte. Je to o tom, co můžete dát a čeho se můžete vzdát. Visačky našich světských životů musí být odstřiženy. To musíme pochopit. Jinak je to jako pokrok otroků spoutaných okovy, řetězy přání, řetězy samolibosti, řetězy letargie, řetězem ega, které je jako kláda. Musíme tedy porozumět sami sobě. Odevzdání se znamená otevření Sahasráry, kdy ji udržujete naprosto otevřenou, takže se v nás upevní stav Nirvikalpa. Měl by tu být trvalý pokrok ve zdokonalování se. Neustálý pokrok ve vašem rozkvétání. Viděli jste někdy lotos nebo jinou květinu, že by rozkvétaly, rozkvétaly, pak někdy mezi tím nic a pak zas kvetly, pak zkolabovaly a zas znovu kvetly? Viděli jste někdy v přírodě takový nesmyslný jev? Stoupáte, zas spadnete, opět stoupáte a spadnete. Jen balóny ega a superega tohle dělají. A když se s nimi ztotožníte, stanete se velmi podivnou osobností. Lotos vaší Sahasráry je teď otevřený. Musí se otevírat více a více a více, nesmí náhle zkolabovat, znovu se otevírat a zas zkolabovat. Je to velmi komplikovaný jev, který vidíme na Západě, a někdy vás to může opravdu překvapit. Pro Mě je někdy přímo Read More …

Vložte si Mě do srdce (8 min) (Location Unknown)

19841005 – Vložte si Mě do srdce Ať děláte cokoli, mělo by Mě to těšit, to je jedna z cest – že by Mě to mělo těšit. To je jeden z ukazatelů. Jak na to? Vložte Mě do svého srdce. Jen si Mne zkuste vložit do srdce. Je to tak jednoduché! Stojím teď před vámi! Jsem tu osobně! Právě dnes jsem zkoušela dát realizaci jednomu svému příbuznému. Řekla jsem mu: „Nezavírej ale oči.“ On: „Ne, nebudu se Ti dívat do tváře, protože když Tě vidím, vnímám, že jsi moje teta. Budu se dívat jen na Tvá chodidla, abych už nevnímal, že jsi má teta. Jsi tak nesmírná! Ale Tvůj obličej je to, co mě stahuje do iluzí.“ Poznal, že je to Mahamája! A tak řekl: „Budu se dívat jen na Tvá chodidla. Jedině skrze Tvá chodila se dokážu přenést přes tu překážku, ty pocity.“ Stejně tak, když jsem Mahamája, vím, že jsem a že Jí být musím. Vy si ale musíte vložit Má chodidla do srdce. Jen si vložte Má chodidla do srdce. Protože fotka, obličej, cokoli, může být tou iluzí. Můžete to tak mít, že když vidíte Můj obličej, nepřenesete se přes své překážky. Jako když říkáte: „Musím Matku vidět, musím udělat tohle, Matka musí přijít do mého domu, musí u mě pojíst, musí ke mně přijít na návštěvu.“ Tohle všechno je tak stupidní! Nechápu, co to s těmi lidmi je! „Matko, prosím přijď do mého srdce, dovol, ať se mé srdce natolik vyčistí, abys v něm mohla být. Read More …

O svatbách a čistých vztazích (12 min) (Location Unknown)

Musíme si říci o mariádách, které musí sahadžajogíni dodržovat. Zde, na Západě, jsem si všimla jedné věci, že i když jsme pochopili důležitost Múladhára čakry, což je zcela stěžejní, že dokud svou Múladhára čakru znovu plně neupevníme, náš růst nebude nijak rychlý. Přesto všechno však okolo vidíte, že některé věci stále přetrvávají. Jako – lidé si v Sahadža józe začínají vybírat své životní partnery. To není dovoleno. To není dovoleno. Nesmíte kazit ášramy, vaše centra tím, že je zneužijete jako společenství k nalezení manželství. Musíte to respektovat. Tohle musíte respektovat. Máte-li se oženit/vdát, můžete najít svého partnera mimo Sahadža jógu, nejprve. Když se však chcete oženit/vdát v Sahadža józe, pak partnera nesmíte vyhledávat v Sahadža józe. Je to velmi nebezpečná záležitost pro samu Sahadža jógu, i pro vás samé. To je věc, o kterou by se sahadžajogíni nikdy neměli pokoušet. Ze všech praktických důvodů jste všichni bratři a sestry. Míváme velký svatební program a řekla bych, že většina manželství, která byla spojena takto, jsou velmi úspěšná, oproti manželstvím, pro která se vybrali sami. Je naprosto špatné vybrat si sahadžajogína/ku pro manželství sám. Bude to nebezpečné, nechci nic říkat, nedopadne to dobře, protože to je čin proti Bohu, zcela anti-God. Máte v sobě rozvinout brahmačárju, máte si rozvinout Múladhára čakru. Když namísto toho začnete sahadžajogínku nebo sahadžajogína zneužívat k výběru pro manželství, bude to velmi, velmi strastiplné, vaše Múladhára se neupevní. To je velmi těžký úder pro váš rozvoj. Kvůli vašemu zázemí, původu, podmíněnostem, které jste měli, nechápete, že je v Read More …

Sahasrára a srdce (8 min) (Location Unknown)

19840505 – Sahasrára a srdce Myslím, že skončila první éra Sahadža jógy a začala nová éra. V první éře Sahadža jógy byl výchozí bod otevření Sahasráry. A postupně …to není na Mé…to je ono, tak je to lepší… a postupně směřujeme k naplnění. Dnes tu vidím tolik velkých sahadžajogínů. Je to velmi přirozený proces růstu, kterým jste prošli. Můžeme říci, že první je probuzení Kundaliní, která projde fontanelní oblastí. Jak vidíte na vrcholku hlavy tyto bandhany, stejně tak je máte i vy uvnitř hlavy. Stejně tak máte vestavěny čakry ve své Sahasráře. Takže v první éře Sahadža jógy jsme probudili božstva ve svých centrech, v prodloužené míše a také v mozku. Nyní však pro nás nastal čas horizontálního rozšíření. Aby se rozšířila horizontální úroveň, musíme pochopit, jak to udělat. Jako je sedm barev v duze, i v našich centrech je sedm barev světla čaker. Když začneme zezadu, od Múládháry a půjdeme nahoru, na tuto stranu k Ádžně, pak je umístění jiné, pokud to dobře vidíte. Chci říct, že v Sahasráře, – protože je to vyduté místo – je důležité pochopit, že centrum fontanelní oblasti odpovídá našemu srdci. Takže srdce je nyní ústřední bod druhé éry. Doufám, že chápete, co říkám. Takže pokud máte dát pozornost na Sahasráru, nejprve musíte dát pozornost do srdce. V Sahasráře srdeční čakra a samotné srdce, Átma, splývají. Znamená to, že se Džaga- damba sjednotí se srdcem – to je s Átma. Takže vidíme, že tady dochází ke spojení.

O upevnění Ádi Šakti (9 min) (Location Unknown)

19840505 – O upevnění Ádi Šakti Nyní je velmi důležité pochopit, že musíme udělat velký krok vpřed. Celá Sahasrára se tímto směrem pohybuje. Všechny čakry vrhají tímto směrem své světlo. Po směru hodinových ručiček, a jejich osou je srdce. Takže podstatou všech náboženství, všech proroků, všech inkarnací, je soucit, který je umístěn v srdeční čakře. Takto pochopíme, že v současné druhé éře musíme mít soucit. Je to projevení soucitu. Kdyby Bůh Všemohoucí neměl soucit, nevytvořil by tento ohromný vesmír. Ve skutečnosti jeho síla, Ádi Šakti, je ztělesněním jeho soucitu. A tento soucit uskutečnil celou evoluci až na lidskou úroveň, až k vašemu osvobození jako sahadžajogíni. Soucit je vždy naprosto sjednocen s odpuštěním. Takže vidíte, že v tomto bodě se setkává Trojice. Syn Boha je odpuštění, je ztělesněním odpuštění. Bůh Všemohoucí je svědek, Matka je soucit, a dítě je odpuštění. Všichni se setkávají v srdeční čakře, v Sahasráře. Musíte vědět, jak zdokonalit Sahasráru. Víte dobře, které božstvo sídlí v Sahasráře. Vaše Sahasrára je umístěna na hlavě, jak si myslíte, ale je to centrum celého vesmíru. Abyste toto rozvinuli, musíte dávat pozornost do svého srdce ve fontanelní oblasti. Pokud máte pozornost na fontanelní oblasti, pak tam musíte upevnit božstvo. Ale toto božstvo nejprve musí sídlit ve vašem srdci. Máte velké štěstí, protože toto božstvo je tu s vámi osobně. Lidé, kteří získali realizaci před tím, než jsem přišla na Zemi, si božstva museli představovat. A tyto představy nebyly nikdy dokonalé. Ale jak se říká, v Sahasráře je Ona Mahamájou – tak se Read More …

O Šrí Ganéšovi a nevinnosti (10 min) (Location Unknown)

19840505 – O Šrí Ganéšovi a nevinnosti Takže se musíme o všechny čakry v našem nitru starat. Věnovat pozornost každé čakře, vkládat do ní soucit, pocit soucitu na této čakře. Například čakra Šrí Ganéši. Máte pozornost na Šrí Ganéšovi a upevníte Jej přes své myšlenky, protože nyní jsou vaše myšlenky božské, s velkou úctou ve své Múládháře. Musíme vědět, že v první éře Sahadža jógy jsem nemohla o těchto věcech s vámi mluvit. Toto je mnohem jemnější práce. Položte soucit na tuto čakru. Čakra je pradéša, je to země a jejím králem je Šrí Ganéša. Toto je ta země. Když na tuto čakru vložíte pozornost, své city k Němu, lásku a obdiv k Němu, tím začněte. A abyste projevili soucit, musíte žádat pouze o jedinou věc: „Bože nevinnosti, dej nevinnost všem lidem na světě.“ Nejdřív ale musíte být nevinní, abyste o to mohli žádat, jinak nemáte zmocnění o to žádat. Nemáte právo o to žádat. Takže abyste pochopili nevinnost, pokuste se pochopit sami sebe. Jak pracuje vaše mysl. Když se na někoho díváte, cítíte, že byste tu osobu chtěli vlastnit? Cítíte se nepatřičně přitahováni, přichází nějaké nízké pocity do vaší mysli? Když nevinný člověk uvidí krásného člověka, krásnou ženu, krásnou scenérii, krásný výrobek, měl by se okamžitě dostat do bezmyšlenkového stavu, neměl by mít žádné myšlenky. Když nejsou myšlenky, není možné mít jakékoliv pocity vlastnictví, žádné nízké pocity, ale jestli se modlíte ke Šrí Gané- šovi, také trochu neoprávněně: „Prosím, dej mi nevinnost, ať jsem zplnomocněn požádat Tě o dar, Read More …

Druhá etapa Sahadža jógy (9 min) (Location Unknown)

19840505 – Druhá etapa Sahadža jógy V první éře Sahadža jógy jste Mě potřebovali vidět osobně. Potřebovali jste Mě vidět osobně. Jak říkáme v sanskrtu „dhjeja“, to znamená „cíl“. Chtěli jste před sebou vidět cíl. Vidíte, angličtina pro to nemá výraz. Dhjeja, vše, čeho chcete dosáhnout. Co dělat, když pro to angličtina nemá výraz? Takže jste to neustále chtěli a měli jste radost, pocit bezpečí a štěstí, když jste Mě osobně viděli. Teď, v druhé etapě, si nebudete tolik přát, aby tu Matka byla osobně, převezmete to po Mně. Toto je božské přání, o kterém vám říkám, a na tom musíte ode dneška pracovat. Víte, že jsem s vámi. Ale ne nezbytně v tomto těle, protože Já nevím, jestli v tomto těle existuji nebo ne. Jakmile se ale toto přání začne vypracovávat, budete svědky úžasných zázraků. Když se matce narodí dítě, automaticky má mléko. Příroda je tak s celou věcí spojena. Vaše božské přání je také spojeno. A je to zřejmé, když jste božský člověk. Můžete Mne najít kdekoliv, jdete po ulici a najednou zjistíte, že jdu s vámi. Takže toto je druhá éra, kterou jsme začali. Neměli byste být šokováni, jestliže Mě uvidíte, jak sedím na vaší posteli a dávám vám ruku na hlavu. Nebo Mě uvidíte jako Krista, jak vcházím do vašeho pokoje, nebo jako Šrí Rámu. Toto se musí stát. Takže byste měli být připraveni. Tolik zázraků se vám už stalo, ale na hrubší úrovni. Viděli jsme, jak světlo sestupuje na Mou hlavu. Některé zázraky jsou zachyceny Read More …

Upevněte v Múladhára čakře milosrdenství (14 min) (Location Unknown)

19840505 – Upevněte v Múladhára čakře milosrdenství Je to tak potěšující pro vaši Matku vidět tolik krásných sahadžajogínů pohromadě v dnešní den Sahasráry. Co by však v té nové éře, která má nastat, mělo následovat? Když teď máte dobré rodiny, dobré ášramy, dobré zaměstnání, každý je šťastný, pojďme se zamyslet nad následujícím věkem. Následující věk je o milosrdenství, jak jsem vám říkala. Stále však máte některé čakry slabé. Světlo, které zbělá díky sedmi barvám, může pohasnout nebo může mít defekty. O všechny čakry, které v sobě máme, se tedy musíme dobře starat. Mít pozornost na každé čakře a vložit soucítění, pocit milosrdenství do každé čakry. Pojďme se nyní zaměřit na čakru Šrí Ganéši. Dejte pozornost na Šrí Ganéšu a pomocí své myšlenky – protože vaše myšlenky jsou teď božské – Jej upevněte v Múladhára čakře, s velikou úctou. Musíte si uvědomit, že v první etapě Sahadža jógy jsem vám o těchto věcech nemohla říkat. Je to mnohem subtilnější postup, subtilnější práce. Vložte své pocity do této čakry. Čakra je pradéša, země, a králem je tam Šrí Ganéša. Je to Jeho země. Když tedy dáte pozornost do té čakry, nasměrujte k Němu své pocity. Začněte láskyplnými city a pocity hlubokého obdivu. A pak, aby se projevilo milosrdenství, musíte žádat o jedinou věc: „Ó, Bože nevinnosti, dej nevinnost všem lidem celého světa.“ Ale nejprve musíte být vy nevinní, abyste o to mohli žádat. Jinak je to neoprávněná žádost nebo lze říci, že nemáte právo o něco žádat. Abyste tedy porozuměli nevinnosti, snažte se Read More …

Šrí Mahálakšmí (27 min) (Location Unknown)

19840203 – Šrí Mahálakšmí Teď jsme tedy všichni zde, (Šrí Mátadží hovoří v hindí) na tomto svatém místě zvaném Kolhapur. Bohyně zde zabila démona jménem Kolhasura, což byl opravdu hrozný démon. Nedávno se narodil znovu, ale už zemřel. Díky Bohu tedy Kolhasura už nežije. Toto místo má zvláštní význam, protože z Matky Země zde vycházela energie Mahálakšmí, vyzařovaná Šrí Mahálakšmí samotnou. A jak víte, Mahálakšmí je silou našeho vzestupu. Díky Ní stoupáme. Je jako schodiště, které vás dovede do Božího království. Proto je opravdu důležitá. Božstvem Maháráštry je Vitala, Šrí Krišna, protože je to Višnuova síla vzestupu, působící skrze Šrí Krišnu, pak skrze Mahávišnua a pak skrze Sahasráru. To vše je možné díky tomu, že v sobě máme kanál Šrí Mahálakšmí. Kdybyste neměli Sušumnu, byli byste jen jako zvířata. Ale i zvířata mají tento kanál jen po určitý bod. Jak víte, vzestoupí na úroveň Voidu, ale od Voidu už začíná vzestup člověka, a to díky energii Mahálakšmí v nás. Tato energie je tedy velmi důležitá a v této zemi je uctívána opravdu hodně. Nejprve v nás tato energie pracuje tak, že vyvolává hledání. Hledání přístřeší a potravy. Když je zajištěno přístřeší, což se děje díky síle Mahákálí… Mám na mysli, že když se v srdci zvířete upevní pocit bezpečí, pak začne hledat potravu. U lidí je to stejné. Jakmile se cítí v bezpečí, začínají myslet na jídlo a na to, jak o sebe pečovat. Takže na té nejprimitivnější úrovni si lidé nejprve zkoušeli zajistit bezpečí – uchylovali se do jeskyní Read More …

Ekadéša Rudra (21 min) (Location Unknown)

19830917 – Ekadéša Rudra Podle indického kalendáře je dnes den, který se nazývá Parivartaní Ekadéši. Dnes je jedenáctý den měsíce, jedenáctý je ékadéša. Ze Sahadža jógy znáte Ekadéša rudry, které jsou zde a které nakonec zničí vše, co už nebude potřeba. To je Ekadéša, zde. Znamená to jedenáct. Ale dnes je zvláštní den, kdy použijeme sílu Ekadéš, aby vykonaly parivartan, to znamená transformaci. Ne tedy za účelem ničení, ale přeměny. V takový den jsme se sešli v New Yorku, kde použijeme ničivé síly k transformaci lidských bytostí. Je to tedy velmi významný den, kdy budeme transformovat lidi projevením sil Ekadéša ruder. Je jich jedenáct a jsou umístěny tady nad vaším čelem. A vy víte, jak fungují. Deset z nich pochází z destruktivních sil Voidu. Void má také deset destruktivních sil. Z těchto deseti se ta ničivá síla usadí zde. Když se člověk, řekněme, chová sebedestruktivně a začíná v něm bujet rakovina, pak tady můžete cítit pulzaci, na vrcholu vašeho Voidu. Pulzování. Ale logicky neznamená, že když to zde pulzuje, jde o rakovinu. Když však bují rakovina, pulzovat to zde bude. To znamená, že životní síla se ji snaží vytlačit. Na obou stranách čela se však začnou kumulovat překážky a uprostřed je centrum Višudhi, Viráty, kde se Šrí Krišna stal Virátou, velkolepou Prapůvodní bytostí. To je tedy ta jedenáctá část destrukce. On má sílu, které se říká Samhára šakti, se kterou zabíjí lidi. Než je však zabije, než s nimi skoncuje, se je milosrdenstvím vaší Matky nejprve musíme pokusit změnit. Pokud Read More …

Guru princip 2 (4 min) (Location Unknown)

19830724 – Guru princip 2 Abyste v sobě rozvinuli guruovský princip, musíte především zcela rozvinout sami sebe. Musíme vědět, jak sami sebe rozvinout ke Guru principu. Jak jsem vám říkala dříve, máme v sobě deset principů a měli bychom rozvinout všech těchto deset principů takovým způsobem, že budeme vyčnívat nad ostatními. Včera jsem vám říkala, že když děláme dhjána – dhárana – samádhí a dosáhneme požehnání „ritambary prádžni“, pak vložíme celou věc do různých oblastí, nazývanými déša – oblast nebo bhúmí – země. Je otázkou, jak toho využít – je to prostřednictvím manter, čistěte to mantrami, čistěte to svojí pozorností, každý den musíte vědět, která čakra se musí čistit. Musíte o sobě vědět, kde je problém, jak to má být vyčištěno, jak to musíme vyčistit. Neberte to za dané. Mnozí lidé, kteří mají, řekněme, levostranný problém, jenom jim přinesete citron a čili a domníváte se, že Matka práci udělá. Mohu tu práci udělat jen dočasně, ale pokud tam nastane opět vakuum, vy to nasajete. Víte… tato vakua uvnitř vás mají zase hlad, aby si dala nášup. Tedy vaší prací je odstranit toto vakuum a kvůli tomu se musíte zbožně pustit do všech svých závad. To je pro vás všechny ta nejdůležitější věc. A snažte se věnovat plnou pozornost všem těm rozličným déšám – to jsou národy, jak se tomu říká. A když jste to jednou vyčistili, je to osvícené, je to plné světla potom tomu říkáte „pradéš“, což znamená, že déša byla osvícena. Když toho bylo jednou dosaženo, pak jste dosáhli bodu, Read More …

Guru princip 1 (8 min) (Location Unknown)

19830724 – Guru princip 1 Nyní bude ve vás probuzen váš guru uvnitř, pokud jste na sebe přísní. Tento bod je velmi důležitý. Dokud a pokud nejste na sebe přísní, nebude ve vás ten guru probuzen. Lidé, kteří jsou línými hlupáky, neschopnými cokoliv obětovat, kteří velmi milují pohodlí, nemohou nikdy být guruy, berte to ode Mne. Mohou být dobrými organizátory, mohou být čímkoliv, ale nikdy guruem. Guru by měl být svolný žít způsobem, kterým žít musí. Měl by být schopen spát na kamenech, měl by být schopen spát za jakýchkoliv okolností. Ne, že by žák na něj naléhal, ale měla by to být jeho vlastní přirozenost, že se umí sám přizpůsobit. Pohodlí se nemůže ke guruovi připlížit. Takže ti z vás, kteří chtějí mít probuzený svůj Guru princip, musí vědět, že by neměli vyžadovat pohodlí. Dokonce i takové věci, jako tanec, který jste včera viděli, člověk musí dělat skutečné tapasja. Musíte dělat usilovné odříkání, dokonce se nemůžete naučit takovou věc, jako tanec, aniž byste kvůli tomu přijali pokání. Je důležité, aby guru prošel vším odříkáním. Sahadžajogín tím projít nepotřebuje, ale sahadžajogín guru to dělat musí. Musíme mít odříkání, a odříkání mohou být určitým druhem přání,která máte. Předpokládejme, že máte velmi rádi jídlo, prostě nejezte jídlo, které jíst chcete. Pokud máte velmi rádi sladké jídlo, pak jezte něco velmi hořkého umocněno na sto osmou. A když máte oblíbený nějaký druh velmi… – jako mají Indové, někdy velmi kořeněné jídlo, pak jezte velmi nevýrazné jídlo, bez soli… Naučte svůj jazyk chovat se Read More …

O meditaci – individuální cesta k Bohu (8 min) (Location Unknown)

19830314 – O meditaci – individuální cesta k Bohu Když meditujete, je to individuální cesta k Bohu. A když se tam dostanete, stanete se kolektivními. Předtím je to naprosto individuální cesta uvnitř. Naprosto individuální cesta. Měli bychom být schopní vidět, že na této cestě není nikdo vaším příbuzným, nikdo není vaším bratrem, nikdo není vaším přítelem, jste naprosto sami. Zcela sami. Uvnitř sebe musíte postupovat sami. Nepociťujte k nikomu nenávist, nebuďte zodpovědní. V meditativním rozpoložení jste však sami. Nikdo se tam nevyskytuje, jste sami. A jakmile jednou vstoupíte do tohoto oceánu, celý svět se stane vaší rodinou. Celý svět je vaším vlastním projevem. Všechny děti se stanou vašimi dětmi a vy zacházíte se všemi lidmi se stejným porozuměním. Když vstoupíte dovnitř, do svého Ducha, dojde k totální expanzi a vy začnete vidět očima Ducha. Uvnitř vás leží takový klid, mír, taková blaženost. Musíte být pro tuto cestu připraveni. Tato cesta je v meditaci osamělá. A čím víc toho naleznete v meditaci, tím více chcete jít a rozdávat to druhým. Tak to musí být. Jestli to k vám nepřijde, tak se to nevypracovalo, není tam žádná čistota, je tam nějaký druh předpojatosti. V tomto individuálním hledání, cokoli naleznete, chcete se tím těšit s ostatními, chcete to dát ostatním. To je známka člověka, který opravdu medituje. Ten, kdo medituje a nedokáže to, co objevil, rozdávat dál, podvádí sebe i ostatní. Protože radost, kterou získáte ve své meditaci, musí být rozdána, musí být předána, musí být vidět. Musí to proudit vaší bytostí jako Read More …

Vytvořte překrásnou kolébku pro Krista (11 min) (Location Unknown)

19821224 – Vytvořte překrásnou kolébku pro Krista Než začneme s oslavou narození Krista, musíme krátce zrekapitulovat, co jsme po Jeho narození udělali, abychom porozuměli, jak si stojíme ve svém vztahu k Němu. Ptám se všech… Byl synem panny. Proto by nemělo dojít k sebemenšímu poskvrnění Jeho jména. Protože On přišel vykonat tu nejzáslužnější práci, vytvořit pro nás vědomí Ádžňa čakry, aby nám pomohlo vysát všechny naše hříchy, všechny naše podmíněnosti a celé naše ego. A tato velkolepá osobnost byla stvořena právě pro tuto významnou práci v každém z nás. Pro nás jsou Boží zákony závazné, protože víme, že je to jediná cesta, jak lze růst. Není to nařízení. Nýbrž dobrovolné přijetí, že musíme stoupat, že musíme být v pořádku, že v Sahadža józe nemáme žádné podmíněnosti, že se tím zlepšujeme, že díky tomu jdeme kupředu. Přijímáme tedy tu situaci a rosteme. Proto by vám realizace měla dát tu sílu bojovat proti antikristovským aktivitám vaší mysli. Musíte čelit sami sobě. To je to, o čem mluvím. Nejenže musíte čelit sobě, ale musíte čelit i takzvané společnosti kolem vás. A uvědomte si, že tyto podmíněnosti a tyto aktivity proti Kristu, do kterých jste zabředli, jsou naprosto škodlivé pro váš růst a váš vzestup. A protože jste výjimeční lidé, kteří dostali realizaci, musíte si to vyříkat sami se sebou a dospět k patřičným závěrům. Nemá význam dohadovat se s ostatními. Víte, že při podmíněnostech lidé ztichnou, nemluví. Ale ta podmíněnost uvnitř roste. V egu lidé mluví příliš a zatěžují druhé svými řečmi. A Read More …

O našem růstu a zrání (6 min) (Location Unknown)

19820515 – O našem růstu a zrání Jsem opravdu pyšná máma, když vidím tolik sahadžajogínů a musíme chápat, že i když jste přivedli málo nových lidí – možná je jich málo, musíme si uvědomit, že každý z vás je teď realizovaná duše. Každý z vás tak vyrostl, že sám může vytvořit jádro a dále růst společně kolektivním způsobem. Jednotlivé sazenice vyhnaly silné výhonky a určitě mohou být přesazeny na jiná místa a vypracovat to, protože každý z vás je prorok. Ráda bych věděla, zda si to uvědomujete, nebo ne. Samozřejmě, že máte z realizace radost, blaho, všechno to máte. Dozráli jste k tomu. Dosáhli jste toho pomalu a neochvějně, a protože jste teď dospěli jako strom, každý z vás je tak důležitý a tak mocný. Vím, že málo lidí, kteří přichází, jsou kolektivní a zpočátku zjišťujete, jak je obtížné s nimi jednat, protože ještě nevyrostli, stále ještě nejsou na té úrovni, kde by si skutečně uvědomili svoji důležitost. Ale vy všichni byste měli pochopit svoji vlastní důležitost, i svoji vlastní kvalitu, které jste dosáhli. V jakýchkoli jiných takzvaně falešných organizacích například v církvi, je pouze jeden kněz. V celé lokalitě existuje jeden kněz, ačkoliv o tom nic neví, nevadí. Ale přesto, existuje jen jediná osoba, která je církví i zplnomocněna. Každý musí poslouchat jedinou osobu. Ale vy všichni zde jste dynamičtí lidé, každý z vás je schopen dobře přednášet. Samozřejmě, vy všichni můžete velmi dobře dávat seberealizaci, o tom není žádných pochyb. Ve všech vašich skupinách se musíte snažit stát Read More …

Nemoci a napadení Svadhištány (9 min) (Location Unknown)

19820514 – Nemoci a napadení Svadhištány Podívejme se teď, co se děje fyzicky. Jak jsem vám říkala o rakovině, kterou získáme na levé straně, co se fyzicky stane lidem, kteří jsou zaměřeni na budoucnost? Máme jedno centrum speciálně pro chování zaměřené na budoucnost, které se nazývá Svadhištána čakra, která se na hrubé úrovni uvnitř nás projevuje jako pleteň, nazývaná aortální pleteň. Tato Svadhištána čakra je pro lidské bytosti velice důležitá, speciálně pro lidi, kteří jsou rozvinutí. Pomocí této čakry vlastně přeměňujeme tuk ze žaludku pro potřeby mozku. Nuže, toto je centrum Súrji, slunce. Když začneme přemýšlet, tyto buňky se přeměňují takovým způsobem, že jsou použitelné mozkem. Teď, když pořád přemýšlíte, neustále o něčem přemítáte, co se potom stane? Chci říct, že vám z toho nevyrostou rohy. Všechno to spotřebováváte a pak spotřebováváte všechny tyto buňky, musíte mít náhradu a pro tuto náhradu musí Svadhištána čakra velice tvrdě pracovat, aby přeměnila tyto buňky pro potřeby mozku. Zatímco to dělá, existují další věci, o které se tato Svadhištána čakra musí starat; například o játra, slinivku, slezinu, ledviny, o všechno se musí starat toto centrum, a také u žen o dělohu. Takže, když Svadhištána čakra dělá pouze jednu věc a nemůže dělat žádnou jinou práci, pak jsou ostatní věci zanedbávány a vy si rozvinete hrozné nemoci, nazývané jaterní problémy. Jaterní problémy jsou další věcí, kterou sami nevnímáte. Ostatní vědí, že máte nemocná játra, podle toho, jak jste vznětliví, jak jste nedůtkliví, jak neustále vrčíte na lidi a jak nikdy nejste s ničím spokojení, Read More …

Napadení srdce – infarkt (2 min) (Location Unknown)

19820514 – Napadení srdce – infarkt V neposlední řadě jsou srdeční problémy. Když věnujete příliš mnoho pozornosti všem těmto vnějším věcem, materiálním věcem, svému materiálnímu pokroku, fyzickému rozvoji a přílišné komputerizaci svého mozku, pak zapomínáte na potřebu pozornosti na Duchu, který sídlí ve vašem srdci a tak Duch ustupuje a když Duch ustupuje, dostanete infarkt. Infarkt dostane pouze pravostranný člověk, nikdy levostranný. Řekla jsem to doktorovi a on překvapivě řekl, že v psychiatrické léčebně nikdy nepotřebujete kardiogram, nepotřebujete ho. Nikdy nedostanou infarkt. Duševně nemocný člověk překvapivě nikdy nedostane infarkt. Člověk, který je duševně chorý, používá své srdce, svoji levou stranu, emoce a jeho srdce by mělo vypnout – ale ne, vypne jeho mozek. Chápete to? A u toho, kdo používá mozek, vypne srdce. To je rovnováha, kterou v nás vytvořila příroda. Podívejte, jak důmyslně se nás příroda snaží přivést do středu – nechodit do žádných extrémů, držet se ve středu, zůstat ve středu a pak, když jste zcela ve středu, pak získáte velice rychle svůj rozvoj.

Co je meditace, Mana a Prána (15 min) (Location Unknown)

19811029 – Co je meditace, Mana a Prána Mohli bychom teď… Co bych vám dnes měla říct o praktické stránce? Tedy o meditaci. Zaměřme se na to, co je meditace a co je k meditaci třeba. Nejprve tedy máme levou stranu, to je Mana-šakti, síla vašich emocí. Emoce jsou spojené také s vaší pravou stranou, Pránou. Například když jste emocionálně rozrušení. Zrovna teď jsme se rozrušili, pak se naše „šva“, náš dech se zrychlil. A cítili jsme, že celé naše tělo nějak reagovalo. Cítili jsme reakci své Prány, tedy i pravé strany, jak se snažila také projevit. Když například došlo na slzy, to je element vody. Všechno se dalo do pohybu, celá ta emoce se tolik vzdouvala napovrch, a tím se do toho zapojila i naše Prána. Řekněme například, že jste vyděšení. Když se bojíte… Když jste hodně vyděšení, co se stane? Když máte strach, tak se váš dech také velice zrychlí, že ano? Je to tedy propojené. Je to tedy spojené. Když se bojíte, je to propojené s Pránou ve vašem dýchání a celý fyzický systém je propojen s vašimi emocemi. Když hodně pláčete, stále roníte slzy, nebo když jste zasmušilý člověk, odrazí se to ve vašem obličeji, ukáže to i vaše Višudhi, nejen Anaháta, ale i Višudhi. Pak se poškodí i vaše Ádžňá. Všechny čakry tedy odrážejí levou stranu takovým způsobem, že se to projeví i fyzicky. Což dokazuje, že obě strany jsou velmi propojené. Když máme tedy tyto dvě strany v sobě nějakým způsobem rozpustit – levou Read More …

Význam manželství (7 min) (Location Unknown)

19810407 – Význam manželství Dnes je výročí dne svatby a Já jsem povolila tyto oslavy, protože manželství je v Sahadža józe velmi důležité. V Sahadža józe je to jedna z nejdůležitějších věcí, měli byste se vdát či oženit. Za prvé, manželství vám dává rovnováhu porozumění, pokud máte o manželství správné představy. Jestli máte podivné představy a jestli se vdáváte či ženíte jen pro zábavu a nechápete hodnotu manželství, pak je to jen žert. Není to manželství. V Sahadža józe ale především pochopíte opravdovou hodnotu manželství, to, co to znamená. A dnes budeme šťastnou shodou okolností slavit i sahadžajogínské svatby, během kterých uvidíte, jak se můžete pokoušet naplnit božské zákony manželství, a můžete se podle nich nechat oddat. V Austrálii a i v jiných zemích vidím, že manželství ztratilo svůj posvátný charakter. Lidé nechápou, že když páchají hřích proti manželství, tak páchají tak obrovské hříchy, že kvůli tomu bude trpět mnoho generací. Člověk musí chápat, že věrnost je základem manželství. Bez věrnosti nemá manželství žádný význam. Jestliže nejste schopní být věrní, znamená to, že jste se ještě nestali lidskou bytostí. Člověk musí být věrný. Manželstvím stvrzujeme, že je tento problém vyřešen, že jsme skončili s vybíráním a že se teď usadíme s jedním člověkem. Sdílení života, nejsoukromějšího života, je s jedním člověkem. Takže musíte být s tím člověkem úplně sladění, musíte mít úplné pochopení a musíte si vybudovat pro druhého naprostou věrnost. Jak se říká, manželství slouží rozmnožení druhu. Protože vy jste jiný druh, vy jste sahadžajogíni, manželství je pro vás Read More …

Rodina, manželství a vztahy mezi jogíny (6 min) (Location Unknown)

Takže musíte vědět, že manželství má v Sahadža józe specifický význam. Neberete se jen kvůli módě, berete se, protože chcete mít za děti realizované duše, které chtějí přijít na Zemi. Dáme jim místo a výchovu. Pokud nechápete hodnotu manželství, pak je lepší, abyste se v Sahadža józe neženili a nevdávali. Je lepší toho Sahadža jógu ušetřit. Je tu jeden háček, v Sahadža józe jste všichni zrozeni ze stejné Matky, všichni jste jistým způsobem bratři a sestry. Pokud se budete brát, je to trochu podivné, protože jak by si mohl bratr vzít svou sestru? Můžeme říci, že bude lepší, když si vezmete někoho z jiné komunity – abyste si nebrali někoho ze stejné komunity. Například sahadžajogín ze Sydney by si mohl vzít sahadžajogínku z Melbourne. Měla by tu být nějaká vzdálenost, aby to nebylo jako mezi bratry a sestrami, tak by to mělo být lepší. Viděla jsem, že takto častěji vznikají konflikty, protože lidé se stále drží představy, že oni jsou z Melbourne a ti druzí ze Sydney. Sydney. Mezi Sydney a Melbourne by neměl být žádný konflikt. Protože jakmile se začnou dohadovat, pak řeknou: „Jo, ty jsi z Melbourne, tak proto se tak chováš.“ A ona na to: „Vy ze Sydney, vy jste prostě takoví.“ Okamžitě, jak něco uděláte, začnete se o tom hádat. Musíte vědět, že nejste člověk ze Sydney nebo z Melbourne, vy nejste nic jiného než sahadžajogín. A jako sahadžajogíni nemáme kasty, komunity ani rasy, ani náboženství nebo národnostní hranice. Nezáleží na tom, z jakého jste národa, Read More …

Význam púdže (11 min) (Location Unknown)

Už jsem vám to říkala dříve, ale dnes vám chci znovu říct, jaký význam má púdža. Význam spočívá v tom, že když konáte púdžu, uznáváte Mě. Díky vašemu rozpoznání, uznání a odevzdání se se božstva začnou radovat. Jsou nesmírně šťastná, že jste to rozpoznali, že jste se plně ztotožnili, že Mě chápete v Mé úplné podobě, že se jim přibližujete, stejně jako se starší bratři cítí šťastní, když se s nimi setkávají ti mladší. Začnou tedy uvolňovat Mé vibrace s větší silou – mnohem větší silou. Viděli jste, že po púdže, když někdy nevstřebáváte vibrace, jsem trochu unavená, protože vibrace začnou vycházet ze všech čaker a vy je nevstřebáváte, takže proces dávání a přijímání není vyvážený. Identifikace je na Západě velmi pomalá kvůli mentální aktivitě. Vaše připoutanost k mentální aktivitě a k racionalitě je velmi velká. Díky púdže se vás vibrace snaží odpoutat od vaší mentální činnosti, od vaší racionality, a pak jste umístěni do říše božské existence. Cokoli jiného, dokonce i Moje přednáška, což je vlastně mantra – ale i ta vám dává mentální aktivitu. Začnete o tom přemýšlet. Tím, že o tom přemýšlíte, si pak myslíte, že znáte Sahadža jógu. Pak tím, že si myslíte, že ji znáte, se stáváte egoistickými. Myslíte si, že toho tolik víte o Sahadža józe. To opět svým způsobem pomáhá nafouknout vaše ego. Že si začnete myslet, že toho o Sahadža józe tolik víte. Největší sevření západní bytosti je sevření racionality – analyzování. Začnete všechno analyzovat. Což je odfouknuto jen díky púdže, jako Read More …