Novoroční púdža: Začala Krita juga Kalwa (India)

Novoroční púdža: Začala Krita juga, 1/1/1991, Kalwa, Indie Omlouvám se, ale musela jsem mluvit v hindí, protože je to jazyk většiny z těchto lidí, a zrovna jsem jim říkala, v čem je Bombaj významná, proč tolik Inkarnací přišlo právě sem a proč Šrí Ráma musel procházet vesnicemi a kopci a údolími Maháráštry, proč to bylo třeba. Bylo to proto, aby si všichni rozvinuli svou Sahadža jógu. Toto bude tedy pro vás všechny poslední púdža v Indii. Doufám, že jste z těchto různých púdží a z různých míst, která jsme navštívili, mnoho načerpali. Jedno by si ale měl každý pamatovat, že začala Krita juga. Kali juga už skončila, Krita juga začala a v této juze je Paramačaitanja dokonale efektivní a velmi výkonná. Pokud tedy uděláte něco špatně, potrestá vás. Nemusí vás potrestat okamžitě, ale dá vám znamení, dá vám jasný signál, že s vámi něco není v pořádku. Pokud se přesto nesnažíte kontrolovat své kroky, pak můžete klesnout velmi rychle. Musíte být tedy v této věci velmi opatrní. Vlastně už jsem vám to říkala tolikrát, působí zde dvě síly, jedna vás vtahuje dovnitř a druhá vás vyhazuje ven. Pro nás všechny je tedy důležité, abychom si pamatovali, že nastala Krita juga, ve které je Paramačaitanja převelice aktivní. Také vás odměňuje. Vyprávěli jste mi tolik příběhů, jak se co spontánně vypracovalo, jak se co spontánně událo, všichni mi vyprávíte moc hezké zážitky. To je však součástí vaší hry v Sahadža józe a toho, že jste umístěni v království Boha. Když jste tedy Read More …

Vánoční púdža Ganapatipule (India)

Vánoční púdža, 25/12/1990, Ganapatipule, Indie Dnes máme významnou příležitost oslavit narození Krista. Narodil se ve žlabu. Všechny tyto věci byly předem naplánované, i to, že se má narodit ve žlabu za těžkých podmínek, aby se ukázalo, že ať už se narodíte do chudoby, nebo bohatství, ať už se narodíte do nesnází nebo problémů, pokud v sobě máte Božskost, ona září sama o sobě. Jelikož křesťanství nabralo velmi špatný, vychýlený kurz, nikdy nebyli schopni pochopit Kristův význam. Pro ně je neposkvrněné početí něco zcela nemožného. Většina lidí si myslí, že je to mytický příběh. Ale v Indii věříme, že Gaurí stvořila Šrí Ganéšu ze svých vlastních vibrací a že se stal Božstvem Múládháry. Tak to přijímáme. Ne však na Západě. Oni takovou věc nikdy nepřijmou, protože jejich mentálno je přespříliš vyvinuté a ovládá je. Jejich historie možná není tak prastará jako Indů, aby chápali, že Bůh je nade vším. I jejich pojetí Boha je dosti mentální. Navíc to, jak se křesťanství projevovalo, jim neposkytlo žádné řádné vedení. Naopak, o tom co nedokázali vysvětlit, řekli: „Je to záhada.“ Pro Indy je ale zcela prosté přijmout, že Bůh může cokoli. Koneckonců je to Bůh! On je Bůh všemohoucí. A kvůli tomuto mentálnímu přístupu, který je o mnoho nižší než vědění vašeho Ducha, toto obyčejné, běžné, všední, povrchní smýšlení nikdy člověku nedovolí připustit velikost Boha. Měla jsem babičku, byla to teta mého otce. Kdysi nám vyprávěla příběh o člověku, který se měl setkat s Bohem. Samozřejmě, v Indii to všichni chápali. Neptali by se: Read More …

Makar Sankranti púdža (nekontrolováno) Kalwa (India)

Makar Sankranti – Šrí Súrja Púdža, 14/01/1990, (nekontrolováno), Kalwe, Indie Dnešní sváteční událost se slaví po celé Indii. Důvodem je, že Slunce, které nás opustilo, které opustilo Indii a putovalo směrem k obratníku Kozoroha, se opět vrací. A společně s pohybem Země a Slunce začíná růst veškerá vegetace, obilí, ovoce a ostatní plodiny. Přišel čas jejich růstu. A všechny ty stromy, jejichž listy v chladném období opadaly a vypadají, jako by zcela odumřely, tak všechny tyto stromy se opět probouzejí a začínají se zelenat. Proto je nyní významný čas, že Země se znovu zazelená a všude opět začne činorodost. Obzvláště v severní Indii, kde bývá velmi chladno, je toto výjimečná slavnost, že opět přišlo Slunce a veškeré práce, které závisí na Slunci, se nyní naplno rozběhnou. Tak dnes posílám hodně štěstí vám všem. A každému zde. Při dnešní příležitosti jsem vás všechny mohla potkat. I pro Mě je to velká radost, cítím to tak. A protože považujeme ´návrat´ Slunce za opravdu skvělou věc, je ještě mnohem důležitější, že na tuto Zemi přichází slunce Sahadža jógy. Protože jakákoli kreativita v tomto vesmíru je vyživována Sluncem. Slunce jí dodává energii a tvořivá síla „Paramačaitanji“ v aspektu její činnosti se aktivovala prostřednictvím Sahadža jógy. Doposud nebyla Paramačaitanja úspěšná v žádné úloze. Důvodem je to, že Slunce ještě nezasvítilo na její nádvoří. Ale nyní toto Slunce na nádvoří Paramačaitanji vyšlo. A vzhledem k tomu, že vy všichni máte světlo uvnitř sebe, díky tomu světlu se vaše Kundaliní probudila a uvnitř vás naplno rozkvetlo pole Read More …