Mahášivaratri púdža (projev v marathi bez titulků) (nekontrolováno) Pune (India)

Mahášivaratri púdža (projev v Marathi), 8/3/1986, Pune, Indie (nekontrolováno) Toto punja nagari (město zásluh) se nazývá Pune, ale v našich písmech je známé jako Punjapatnam. Tímto punja nagari protékají punje (zásluhy) celého světa a vy všichni jste nositeli těchto punjí. Je to velká božská náhoda, že právě na tomto místě konáte púdžu ke Šrí Šivovi, který je zdrojem púnjí. Dokud člověk nezíská Šiva sthiti (stav Šivy), dokud nezíská seberealizaci, žije jako slepec. Jakákoliv lidská víra je iluzorní jako stín a člověk se jí celý život drží a následuje ji. Dokud člověk nedosáhne Átma tatvy, nemůže poznat podstatu světa. A nejen to, nemůže poznat podstatu ani svého každodenního života a každodenní rutiny. Tato Šiva tatva (Šivova esence) se odráží v srdci každého člověka v podobě Ducha. Bez poznání tohoto odrazu Ducha vesmíru, který je v srdci, nemůžeme pochopit sebemenší souvislost, která spojuje Stvoření. Stále tápeme ve tmě a nerozumíme si, nepoznáváme se a nemáme žádné porozumění, které by bylo absolutní. V této temnotě podléháme iluzím. Abychom získali tuto Absolutní zkušenost, musíme se obrátit k Duchu. Pouze Duch nám může dát tuto zkušenost prostřednictvím každého nervu našeho těla. Bez síly Ducha nemůžeme v nervech našeho těla získat to, co je ve Védách označováno jako „vid“. Ať už dnes říkáme cokoliv jako „skoncujme s kastovní diskriminací“, nebo dejme tomu problémy, jako jsou mezinárodní problémy týkající se „zničení všech bomb“ nebo „jediný stát na celém světě“ nebo něco podobného, ať už to navenek řešíme jakkoliv, nepřináší to žádné ovoce. Důvodem je to, že člověk, Read More …

Makar Sankranti púdža: Malá rada ohledně vnitřního růstu (nekontrolováno) Rahuri (India)

Makar Sankranti púdža: Malá rada ohledně vnitřního růstu,14/01/1986, (Nekontrolováno), Bombej, Indie Dnes je pro mě smutný den, protože se spolu rozloučíme. Možná se s vámi nebudu moci setkat v Bombaji. Možná že po celý rok se to některým z vás nemusí podařit, a proto bych vám chtěla dát malou radu ohledně vnitřního růstu. Lidé věří, že nám Bůh pomáhá a že jsme v Jeho království. Ať se tedy děje cokoli, On se o nás stará. To je pravda. Ale protože jste nástrojem Boha, musíte se také starat sami o sebe. Za dnešní zpoždění bych se chtěla omluvit, ale zpoždění vzniklo proto, že z Puny měl přijet pan Kulkarni a podívat se, jak děláme tuto púdžu. Řekla jsem mu – teď jede, že jeho žena je negativní paní a že on nechápe svou vlastní důležitost, řekla bych. Jako lídr musíte chápat svou důležitost. A další člověk, který přišel, se zeptal: „Proč nejedete se mnou?“ Řekl: „Musím jet se svou ženou.“ A tak došlo k tomuto zpoždění, protože tady není. Řekl, že přijde na púdžu, takže hlavní bylo především přijít sem včas, aniž by ho stahovala nějaká negativní síla. Takže jsme dospěli k závěru, že je důležité, abychom především věděli, že bychom se v každém případě měli snažit o to, aby na nás neútočily žádné negativní síly, aby nás neovlivňovaly nebo se k nám nepřipoutávaly. Může to být vaše manželka, může to být váš manžel, může to být váš syn, může to být vaše dcera, může to být kdokoliv. Prostřednictvím vibrací musíte Read More …

Šrí Sarasvatí púdža: Základem veškeré tvořivosti je láska (nekontrolováno) Dhule (India)

Šrí Sarasvatí púdža: Základem veškeré tvořivosti je láska, 14/01/1983, (nekontrolováno), Dhulio, Indie Všemožné tvůrčí činnosti jsou konány s láskou. Vidíte, jakou ke mně cítí Raulbáí lásku. A také jste zde získali novou představu o tvorbě nádherných věcí. A jak vaše láska poroste, bude se vyvíjet i vaše tvořivost. Tedy základem veškeré tvořivosti Sarasvatí je láska. Když není láska, není tvořivost. Je to dokonce i v hlubším smyslu, lidé, kteří tvořili ve vědě, tak to dělali z lásky k masám, ne pro sebe. Nikdo nedělal nic pro sebe. Když udělají něco pro sebe, musí se to stát všeobecně používaným, jinak to nemá žádný smysl. Dokonce, i když řeknete – atomová bomba a všechny ty věci, vytvořené vědou – jsou také velkou ochranou. Kdyby je nebyli vytvořili, lidé by nemohli odvrátit svou mysl od války. Nyní nemůže nikdo pomyslet na velkou válku. Ovšemže mají studené války, ale to také postupně ustane, až toho budou mít dost. Tak veškerá činnost na pravé straně, od Sarasvatí, musí v podstatě vyústit v lásku. Začíná láskou a v lásku vyústí. Cokoli nevyústí v lásku, svine se a skončí. Prostě to zmizí. Tak můžete vidět, že i hmota, která není využita pro lásku, prostě skončí. Základem musí být láska. Jinak každá taková věc, kterou stvoříme, která je ´hranatá´, která se nehodí sdělovacím prostředkům, která neoslovuje davy – samozřejmě potřebuje čas. Viděli jste, že to potřebuje čas, ale jakmile to neosloví davy, má to vždy sklon ´vypařit se´. Tuto lásku, o které hovoříme, tuto velkou lásku Boha, o Read More …

Šrí Mahákálí púdža: Niterné přání, havan (nekontrolováno) Lonavala (India)

Šrí Mahákálí púdža: Niterné přání, havan, 19/12/1982, (nekontrolováno), Lonawala, Indie Vítám vás všechny, sahadžajogíny, v této skvělé zemi jógy. Dnes bychom měli v sobě upevnit přání, že jsme hledači a musíme dosáhnout svého úplného růstu a zralosti. Dnešní púdža je pro celý vesmír. Celý vesmír by měl být vaším přáním osvícen. To přání by mělo být tak intenzivní, aby vydávalo čisté vibrace Mahákálí šakti, což je čistá touha po dosažení Ducha. To je skutečné přání. Všechna ostatní přání jsou přelud. Jste lidé vyvolení Bohem. Nejprve vyjádříte svoje přání a poté ho dosáhnete. Intenzivní touhou po čistotě musíte očistit celý svět. Nejen hledající, ale i ti, kteří jimi nejsou. Musíte vytvořit kolem tohoto vesmíru auru touhy po dosažení toho nejvyššího, Ducha. Bez přání by tento vesmír nebyl vytvořen. Tato Boží touha je tou, která je Duchem svatým, je všepronikající silou, je to Kundaliní ve vás. Kundaliní má jen jediné přání, být Duchem, a pokud si přejete cokoliv jiného, Kundaliní nevzestoupí. Pouze tehdy, když ví, že toto přání chce někdo splnit, někdo, kdo je tváří v tvář hledajícímu, pouze tehdy se probudí. Pokud nemáte přání, nikdo vás nemůže přinutit. Sahadžajogíni by nikdy neměli vnucovat toto přání ostatním lidem. První utrpení, kterému čelíte, jakmile dosáhnete své realizace, je, že začnete myslet na svou rodinu. Začnete si myslet: „Moje matka to nemá, můj otec to nemá, moje žena to nemá, moje děti to nemají.“ Musíte vědět, že tyto vztahy jsou světské, v sanskrtu ‚aloukik‘. Tedy nejsou ‚aloukik‘ (Božské), nejdou nad rámec světských vztahů. Jedná Read More …