Výňatky pro pokročilé

19811029 – Co je meditace, Mana a Prána (Londýn, UK)

19820325 – Extrémy levé a pravé strany  (Sydney, Austrálie)

19850504 – Jak udržovat Sahasráru otevřenou (Cabella, Itálie)

19860504 –  Od sebepoznání k sebeuvědomění (Alpe Motta, Itálie)

19860706 – Gregoire de Kalbermatten – Ženy a jejich cudnost (Gmunden, Rakousko)

19870419 – O materialismu (Řím, Itálie)

19930606 – Pokud nemeditujete, nemáte spojení.. (Cabella, Itálie)

19951001 – Bezmyšlenkové vědomí versus přemítající mysl (Cabella, Itálie)

19960303 – Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí… (Sydney, Austrálie)

19991017 – Jak se vypořádat s negativitou (Cabella, Itálie)

Různá data –  Šrí Krišna – Bůh kolektivity