Dva světy – Two Words (2007) (Austria)

TWO WORLDS  (Dva světy) Vydala: Yuva Shakti Universal a Sahaja Yoga Austria, 30 minut, režie: David Jesus Vignolli © 2007 české a slovenské titulky    „Dva světy” je film o sebepoznání. Je to příběh o hledání naší skutečné identity uvnitř nás. Hledání, které se stává intenzívním během mládí, čas, kdy jsme si vybrali, kterou cestu budeme následovat, do jakého světa patříme. Naše tři hlavní postavy, Andrej, Gabriela a Valerie, jsou mladí lidé, kteří vyrůstali ve škole andělů a přišli do naší společnosti s posláním pomáhat a osvítit lidstvo. Gabriela právě přijela a je překvapena tím, co tady vidí. Všechno andělské ticho bylo překřičeno hlučným, lidským životem. Hledá pomoc od někoho, kdo má stejnou zkušenost. Ale Valerie, její přítelkyně z dětství, ztratila téměř úplně svou andělskou identitu. Následuje módu, barví si vlasy a prochází všemi druhy povrchností. Má problém s rodiči, kteří jsou pořád nepřítomní a od té doby, co přijela, jí nevěnují náležitou pozornost. Myslí si, že musí být úspěšní, nebo alespoň zdánlivě úspěšní. Tak je Valerie zklamaná andělským světem a hledá nějaké štěstí nebo odpovědi ve světě lidí.    Andrej se ocitne ve stejné situaci. Cítí se uvnitř trochu izolován od své společenské sféry a dokonce s vyrovnanou a sjednocenou rodinou se zdá být přitahován iluzemi. Zamiluje se do hezké dívky jménem Julie a kousek po kousku se začne vzdávat svého poslání transformovat lidstvo. Koneckonců, co může anděl ztratit, když se do někoho někoho zamiluje? V dnešní době naše média nedělají rozdíl mezi vášní a láskou. Ony jsou to ale dvě rozdílné věci. Vášeň je plodem naší mysli Read More …

The Vision, Immaculata (Location Unknown)

Immaculata „There is a big inner revolution that is coming up. We must understand we are delicately made beautiful flowers of God. We are human beings. And the time has come for us to become now the fruits. This is the blossom time.“ „I think next century we’ll have beautiful people all around us, no trouble of wars, very peaceful we’ll be all sitting in the kingdom of God.“ The Vision Since the beginning of time, human beings have been searching for answers. Who am I? Why am I here? What is the purpose of existence? Many great incarnations and prophets have tried to shed light on the human dilemma and urge us towards spiritual awakening. Like different flowers on one tree of life, they spoke the same truth but were bathed in different fragrances. Buddha saw enlightenment as the answer to our suffering: a thousand petal lotus emanating from the crown of the head. Mohammad also spoke of the „Ruh“ a cool breath flowing out of the top of the head and the hands. „At the time of resurrection, your hands [and your feet] will speak“ he explained. And Krishna in his playful mirth depicted the need for Yoga or union with the Divine. He spoke of the collective nature of man and the need for each of us to dissolve into the ocean of bliss. Christ also explained that salvation will come only through a second birth. Forgiveness and compassion will clear the path towards this awakening, which Read More …